related books with: rəhbərliyinin
ALL
E-Books
Articles

date

  1. date
  2. title
  •  Həyat rəhbərliyinin düzgün planlaşdırılması

    Həyat rəhbərliyinin düzgün planlaşdırılması

    Məişət Məişət,fərdi və ictimai həyatın doğru və səhih proqram çərçivəsində idarə olunmasına deyilir.Bu proqram adətən həyatın maliyyə və iqtisadi yönlərində özünü göstərir. Yaşayışda orta həddi [...]

    Rate this post