related books with: qayda
ALL
E-Books
Articles

date

  1. date
  2. title
  •  İslamda qayda

    İslamda qayda

    Hökümətin mənası Hökümət,xalqın işlərini idarə etməyə səlahiyyəti olan bir və ya bir neçə şəxsin idarəçilik işlərini öz əlinə almasına deyilir Hökümətin zəruriliyi Bəşər cəmiyətinin hökümətə [...]

    Rate this post