islamic mənbələri

 • Zeyd ibn Əli (rəhmətullah) Əhli-Beytdən (əleyhimussalam) (İmam nəslindən olmasını nəzərə alaraq) nəyə görə Əbu Bəkrin xilafətinə etiraf etmişdir?
  Rate this post

  Zeyd ibn Əli (rəhmətullah) Əhli-Beytdən (əleyhimussalam) (İmam nəslindən olmasını nəzərə alaraq) nəyə görə Əbu Bəkrin xilafətinə etiraf etmişdir?

  Zeyd ibn Əli (rəhmətullah) Əhli-Beytdən (əleyhimussalam) (İmam nəslindən olmasını nəzərə alaraq) nəyə görə Əbu Bəkrin xilafətinə etiraf etmişdir?Rate this post Cavab: Möhtərəm sual verənin qətiyyətlə cənab Əli ibn Zeydin Əbu Bəkrin xilafətinin düzgün olmasının təsdiqini qeyd etməsinə baxmayaraq çoxlu tədqiqatdan sonra heç bir ədəbiyyatda belə bir iddianın doğruluğuna əsaslı sənəd tapa bilmədik. Bu cəhətdən, sualın […]

 • Müslim ibn Əqilin Kərbəlada olan qızlarının adını buyurun?
  Rate this post

  Müslim ibn Əqilin Kərbəlada olan qızlarının adını buyurun?

  Müslim ibn Əqilin Kərbəlada olan qızlarının adını buyurun?Rate this post Cavab: Cənab Müslim ibn Əqilin həyatı barəsində olan kitabların hamısını araşdırarkən, bu nəticə ələ gəlir ki, cənab Müslimin Atikə və Həmidə adında iki qızı olubdur. Atikə Kərbəla hadisəsində Aşura günü düşmən xeymələrə hücum edərkən şəhid olur. Amma Həmidə Kərbəla əsirləri karvanında olub və cənab Müslimin […]

 • Həzrət Əbu Talibin imanlı olması barəsində daha bir hədis bəyan edin.
  3.5 (70%) 2 votes

  Həzrət Əbu Talibin imanlı olması barəsində daha bir hədis bəyan edin.

  Həzrət Əbu Talibin imanlı olması barəsində daha bir hədis bəyan edin.3.5 (70%) 2 votes Cavab: Hədisi qüdsidə İmam Sadiq (əleyhissalam) belə buyurur: “Cəbrəil Həzrəti Rəsuli Əkrəmə (s.ə.v.v) nazil olub dedi: Ya Məhəmməd! Allah sənə salam göndərib buyurur: “Mən cəhənnəm odunu sənin çıxdığın sülbə, səni özündə yer verən bətnə və sənin böyüyüb boya-başa çatdığın ağuşa haram […]

 • Əbu Talib barədə əhli-beytin (ə) nəzəri nə olmuşdur?
  5 (100%) 1 vote

  Əbu Talib barədə əhli-beytin (ə) nəzəri nə olmuşdur?

  Əbu Talib barədə əhli-beytin (ə) nəzəri nə olmuşdur?5 (100%) 1 vote Cavab: İmam Baqir (əleyhissalam) buyurur: “Əgər Əbu Talibin imanını tərəzinin bir gözünə, camaatın imanını isə o biri gözünə qoysalar, Əbu Talibin imanı ağır olacaqdır.” imam Sadiq (əleyhissalam) Peyğəmbərdən (s.ə.v.v) nəql edərək buyurur: “Əshabi Kəhf (bir çox səbəblərə görə) imanlarını gizli saxladılar və zahirdə özlərini […]

 • Əbu Talibin imanlı olması barədə nə sübutlar vardır?
  1.5 (30%) 2 votes

  Əbu Talibin imanlı olması barədə nə sübutlar vardır?

  Əbu Talibin imanlı olması barədə nə sübutlar vardır?1.5 (30%) 2 votes Cavab: 1- Əbu Talibin elmi və ədəbi əsərləri. islamın alim və tarixçiləri Əbu Talibdən gözəl qəsidələr hekayət etmişlər. Bu əsərlər onun düzgün imanını isbat edir: Camaat gərək Məhəmmədin də Musa və i sa kimi peyğəmbər olduğunu bilələr. Bütün peyğəmbərlərA llahın əmri ilə camaatı hidayət […]

 • İmam Cavad (əleyhissalam) zəlzələnin qarşısını almaq üçün Əli ibni Məhziyara nə əmri vermişdir?
  Rate this post

  İmam Cavad (əleyhissalam) zəlzələnin qarşısını almaq üçün Əli ibni Məhziyara nə əmri vermişdir?

  İmam Cavad (əleyhissalam) zəlzələnin qarşısını almaq üçün Əli ibni Məhziyara nə əmri vermişdir?Rate this post Cavab: İmam Cavad (əleyhissalam) Əli ibni Məhziyarın Əhvazda baş verən zəlzələlər barəsində olan sualının cavabında buyurmuşdur: “Çərşənbə, cümə axşamı və cümə günləri oruc tutun, libaslarınızı geyinib təmiz saxlayın və cümə günü hamılıqda namaz qılıb dua edin. Allah-taala bu bəlanı sizdən […]

 • Məmun nə üçün imamı şəhid etdi?
  2 (40%) 1 vote

  Məmun nə üçün imamı şəhid etdi?

  Məmun nə üçün imamı şəhid etdi?2 (40%) 1 vote Cavab: Məmunun çirkin və naqis əməlləri, İmamın isə yüksək mövqeyi, mənəvi üstünlüyü xalqa get-gedə aydın olurdu. Xalq arasında İmamın getdikcə artan hörmətini görən xəlifə onu zəhərlədi və İmam hicrətin 203-cü ili Səfər ayının sonuncu günü 55 yaşında şəhid oldu. NUR-AZ.COM

 • İmam Baqir (əleyhissalam)-ın tövsiyə etdiyi üç yaxşı əməl hansıdır?
  Rate this post

  İmam Baqir (əleyhissalam)-ın tövsiyə etdiyi üç yaxşı əməl hansıdır?

  İmam Baqir (əleyhissalam)-ın tövsiyə etdiyi üç yaxşı əməl hansıdır?Rate this post Cavab: 1. Sənə zülm edəni bağışla. 2. Səninlə əlaqəni kəsənlə sən əlaqə yarat. 3. Səninlə cahil və nadancasına rəftar olunduğu zaman sən böyüklük göstərib, səbr et. NUR-AZ.COM

 • Peyğəmbər (s.ə.v.v)-in əshabından olan və o həzrətin salamını imam Baqirə çatdıran şəxs kim idi?
  1 (20%) 1 vote

  Peyğəmbər (s.ə.v.v)-in əshabından olan və o həzrətin salamını imam Baqirə çatdıran şəxs kim idi?

  Peyğəmbər (s.ə.v.v)-in əshabından olan və o həzrətin salamını imam Baqirə çatdıran şəxs kim idi?1 (20%) 1 vote Cavab: Cabir ibni Əbdüllah Ənsari. NUR-AZ.COM

 • İmam Baqir (əleyhissalam)-la bir zamanda yaşamış xəlifələr kimlərdir?
  Rate this post

  İmam Baqir (əleyhissalam)-la bir zamanda yaşamış xəlifələr kimlərdir?

  İmam Baqir (əleyhissalam)-la bir zamanda yaşamış xəlifələr kimlərdir?Rate this post Cavab: İmam Baqir (əleyhissalam)-la bir zamanda yaşamış xəlifələr aşağıdakılardır: Bəni Üməyyənin imam Baqir (əleyhissalam)-la bir dövürə təsadüf edən zalım xəlifələri bundan ibarətdir; 1. Vəlid ibni Əbdül Məlik. 2. Süleyman ibni Əbdül Məlik. 3. Ömər ibni Əbdül Əziz. 4. Yəzid ibni Əbdül Məlik. 5. Hüşam ibni […]

 • . İmam Baqir (əleyhissalam)-ın həyatını neçə hissəyə bölmək olar?
  3 (60%) 1 vote

  . İmam Baqir (əleyhissalam)-ın həyatını neçə hissəyə bölmək olar?

  . İmam Baqir (əleyhissalam)-ın həyatını neçə hissəyə bölmək olar?3 (60%) 1 vote Cavab: İmam Baqir (əleyhissalam)-ın həyatını 3 hissəyə bölmək olar: 1. Babası imam Hüseyn (əleyhissalam)-la olan dövr (3 il 6 ay 10 gün). 2. Atası imam Səccad (əleyhissalam) ilə olan dövr (37 il 15 gün). 3. imamət dövrü (19 il 10 ay 12 gün). […]

 • Fərəzdəq imam Səccad (əleyhissalam)-ı kimə və necə tanıtdırmışdı?
  Rate this post

  Fərəzdəq imam Səccad (əleyhissalam)-ı kimə və necə tanıtdırmışdı?

  Fərəzdəq imam Səccad (əleyhissalam)-ı kimə və necə tanıtdırmışdı?Rate this post Cavab: Hişam ibni Əbdül Məlik Allahın evinin ziyarətinə getmişdi. O təvaf edib Həcərül-əsvədi öpmək istədi, lakin camaatın izdihamından buna nail ola bilmədi. Az sonra onun üçün mənbər qoydular və o mənbərdə əyləşdi. Bu zaman İmam Səccad (əleyhissalam) Allahın evinə varid oldu. Əbası və bir ridası […]

 • İmam Səccad (əleyhissalam)-ın Muxtarın əli ilə həyata keçən iki duası hanıdır?
  Rate this post

  İmam Səccad (əleyhissalam)-ın Muxtarın əli ilə həyata keçən iki duası hanıdır?

  İmam Səccad (əleyhissalam)-ın Muxtarın əli ilə həyata keçən iki duası hanıdır?Rate this post Cavab: Onlar aşağıdakılardır: 1. Muxtarın əli ilə ibni Ziyadın kəsilmiş başının imam Səccad (əleyhissalam)-a göndərilməsi. Həzrət yemək yediyi halda bu şad xəbər ona çatdı. Şükür səcdəsindən saira imam buyurdu: “Bizi bu məlunun məclisinə gətirəndə o, yemək yeyirdi. Mən də Allahdan istədim ki, […]

 • imam Səccad (əleyhissalam)-ın Aşura faciəsindən sonra Mədinədəki mühüm işi nə olub?
  Rate this post

  imam Səccad (əleyhissalam)-ın Aşura faciəsindən sonra Mədinədəki mühüm işi nə olub?

  imam Səccad (əleyhissalam)-ın Aşura faciəsindən sonra Mədinədəki mühüm işi nə olub?Rate this post Cavab: Həzrət imam Səccad (əleyhissalam)-ın Mədinədəki mühüm işi Kərbəla şəhidlərinin ürək ağrıdan xatirələrini yaşatmaq və onlar üçün ağlamaq idi. imam bu işi ilə camaatı Yezidin zülmkar hökumətinə qarşı qaldırmaq istəyirdi. O Həzrət Kərbəla şəhidlərinin xatirələrini, söhbətlərini, məqsədlərini camaata çatdırmaq, bununla da Bəni-üməyyə […]

 • İmam Zeynəl-Abidin əleyhissalam qanlı Kərbəla hadisəsindən sonra neçə il ağladı?
  Rate this post

  İmam Zeynəl-Abidin əleyhissalam qanlı Kərbəla hadisəsindən sonra neçə il ağladı?

  İmam Zeynəl-Abidin əleyhissalam qanlı Kərbəla hadisəsindən sonra neçə il ağladı?Rate this post Cavab: Kərbəla hadisəsinin unudulmayan və kədərli xatirələri İmam Səccad əleyhissalam-ın həyatında dərin iz qoymuşdu. Çünki həzrətin özü Kərbəlada baş verən bütün ağır cinayətlərin şahidi olmuşdu. O günləri xatırlayarkən həmişə gözlərindən yaş axmağa başlayırdı. İmam Sadiq əleyhissalam bu barədə buyurur: “Həzrəti İmam Zeynəl-Abidin əleyhissalam […]

 • Nə üçün 4-cü imam “Səccad” adlandırıblar?
  Rate this post

  Nə üçün 4-cü imam “Səccad” adlandırıblar?

  Nə üçün 4-cü imam “Səccad” adlandırıblar?Rate this post Cavab: İmam Baqir (əleyhissalam) buyurur: “Atam imam Səccad (əleyhissalam) Allahın nemətlərini yada saldıqda, səcdəli Quran ayələrini (vacib və ya müstəhəb) oxuduqda, eləcə də namazdan sonra həmişə fasiləsiz olaraq və iki şəxsin arasını düzəltdiyi zaman səcdə edərdi. Ona görə də alnındakı səcdə yeri aydın görünürdü. Buna görə də […]

 • imam Səccad (əleyhissalam)-ın həyatını neçə hissəyə bölmək olar?
  Rate this post

  imam Səccad (əleyhissalam)-ın həyatını neçə hissəyə bölmək olar?

  imam Səccad (əleyhissalam)-ın həyatını neçə hissəyə bölmək olar?Rate this post Cavab: imam Səccad (əleyhissalam)-ın həyatını 2 hissəyə bölmək olar: 1. Atası ilə keçirdiyi dövr. 2. imamətlik dövrü. NUR-AZ.COM

 • Həzrət imam Səccadın (ə) qısa bioqrafiyasını verməyinizi xahiş edirik.
  Rate this post

  Həzrət imam Səccadın (ə) qısa bioqrafiyasını verməyinizi xahiş edirik.

  Həzrət imam Səccadın (ə) qısa bioqrafiyasını verməyinizi xahiş edirik.Rate this post Cavab: Ləqəbləri: Zeynül-Abidiin, Səccad, Zeynüs-salihin, Varisü elmin-nəbiyyin, Mütəhəccid, Zəkiyy, Əmin, Zahid, Abid, Ədl, Bəkka, Künyəsi: Əbu Mühəmməd. Atası: Peyğəmbər(s.ə.v.v)in nəvəsi Hüseyn (əleyhissalam) Anası: Yəzdegirdin qızı Şəhrəbanu (Qadınlar şahı). Doğulduğu gün: 15 Cəmadiyül-əvvəl. Doğulduğu yer: Mədineyi-Münəvvərə Doğulduğu il: 36-cı hicri ili. Şəhid olduğu gün: 25 […]

 • Yuxarıdakı suala daha artıq aydınlıq gətirmənizi istəyirəm.
  Rate this post

  Yuxarıdakı suala daha artıq aydınlıq gətirmənizi istəyirəm.

  Yuxarıdakı suala daha artıq aydınlıq gətirmənizi istəyirəm.Rate this post Cavab: Sualın cavabını geniş şəkildə anlamaq üçün aşağıdakı mətləblərə diqqət yetirmək lazımdır: 1). İlkin surətdə bunu qeyd edək ki, Peyğəmbər (s) və İmamlar (ə) gündəlik həyatlarının tənzimlənməsində və hər hansı bir ictimai çətinliklərdə İlahi möcüzələrdən, qeybi köməklərdən və xariqul- adə qüvvələrindən istifadə etməmişdirlər. Onlar bu qüvvələrdən […]

 • Həzrət Fatiməni (s) bir bu qədər ucaltmağa nə əsas var?
  Rate this post

  Həzrət Fatiməni (s) bir bu qədər ucaltmağa nə əsas var?

  Həzrət Fatiməni (s) bir bu qədər ucaltmağa nə əsas var?Rate this post Cavab: Nəzərdən qaçırmayın ki, Allahın övliyalarına, ilk növbədə isə məsumlara məhəbbətin əsası Allaha məhəbbətdir. Çünki dərin mərifət sahibi olan bu insanlar yalnız və yalnız Allahı sevmiş və Onun razılığı üçün yaşamışlar. Əgər məsumların dualarına nəzər salsanız, Allah sevgisindən başqa bir istək tapmazsınız. İmam […]

 • Page 1 of 1412345...10...Last »