islamic mənbələri

  • Şeyx Cüneyd piri
    Rate this post

    Şeyx Cüneyd piri

    Şeyx Cüneyd piriRate this post Çox ehtimal ki, kənd öz adını Şeyx Cünyedin “Həzrət” adından almışdır. Bişmiş kərpicdən inşa edilən türbə binası daxildən və xaricdən düzbucaqlı plana malikdir. Şeyx Cüneydin məzarı üzərindəki sənduqə bərk ağacdan nəfis işlənmiş şəbəkəli çərçivə içərisinə alınmış, üzərində mənbər qoyulmuşdur. Görünür bu türbədən bir zamanlar məscid kimi istifadə edibmişlər. Türbənin üzəri […]