islamic mənbələri

  • Mir Mövsüm Ağa Ziyarətgahı
    Rate this post

    Mir Mövsüm Ağa Ziyarətgahı

    Mir Mövsüm Ağa ZiyarətgahıRate this post Xalq arasında Ətağa adı ilə məhşurlaşmış Ağa Seyidəli Mir Abutalıb oğlu Mirmövsümzadə hələ sağlığında əfsanəvi bir nüfuza malik olmuşdur. İnsanlara təskinlik, inam, mənəvi qüvvə təlqin edən, cəfadan qurtarıb şəfa verən, səfa gətirən fitri istedad, ecazkar qabiliyyət sahibi kimi o, böyük nüfuz qazanmış, şöhrəti Azərbaycanın hüdudlarını aşıb uzaqlara yayılmışdır. İndinin […]