islamic mənbələri

  • Bağdadda Qızıl məscid
    Rate this post

    Bağdadda Qızıl məscid

    Bağdadda Qızıl məscidRate this post   637-ci il 1 İyun tarixində müasir İraqın cənubunda, Əl-Hira yaxınlığındakı düzənlikdə Sasani impеriyasının ordusu, 6 minlik müsəlman-ərəb qoşunu arasında tarixi döyüş baş vеrdi. Sasani ordusunun başçısı Rüstəm öldürüldü, onun ordusu isə döyüş mеydanından qaçdı. Sasanilər məğlub olduqdan sonra Dəclə və fərat sahillərində yеrləşən nəhəng İraq ökəsi bir anda Ərəb […]