islamic mənbələri

 • Məkkə şəhəri
  3 (60%) 1 vote

  Məkkə şəhəri

  Məkkə şəhəri3 (60%) 1 vote Məkkə – Dünya müsəlmanlarının əsas müqəddəs şəhəridir. İslam dininin banisi Məhəmməd (s) qədim ticarət mərkəzi olan bu şəhərdə doğulmuş, yaşamış və öz təbliğatına başlamışdır. O, Allaha iman gətirməkdən boyun qaçıran həmvətənlərinin təqibindən yaxa qurtarmaq üçün 622-ci ildə bir dəstə tərəfdarı ilə birlikdə Yəsribə (sonradan Mədinə adlandırılmışdır) köçmüş, oradan məkkəlilərə qarşı […]

 • BIBIHEYBET ZIYARETGAHI.!
  2 (40%) 3 votes

  BIBIHEYBET ZIYARETGAHI.!

  BIBIHEYBET ZIYARETGAHI.!2 (40%) 3 votes ismillahir Rehmanir Renim! Baki sheherinden 6 km arali denize yaxin, sherq uslubunda tikilen Mescid-ziyaretgah shehere gelen her kesin diqqetini ozune celb edir. Bu Bibiheybet kimi taninan muqeddes ziyaretgah esrler boyu xalqimizin qelbinde inanc ve metleb yerine cevrilmishdir.Onlar bu muqeddes ziyaretgaha gelir Qurani-Kerimde buyuruldugu kimi Allah-tealadan Peygember nevesi olan xanim Hekime […]

 • Həzrət İbrahim məscidi və Baruş Qoldstein cinayəti
  3 (60%) 1 vote

  Həzrət İbrahim məscidi və Baruş Qoldstein cinayəti

  Həzrət İbrahim məscidi və Baruş Qoldstein cinayəti3 (60%) 1 vote 1994-cü il fevralın25 də “Əl-Həlili”məntəqəsinin Hz. İbrahim məscidində sübh namazı qılınırdı… Ramazanın 15-i idi. Hərbi zabit geyimində biri müsəlmanların namaz qıldığı məkana daxil olub, onlara atəş açır. O zaman məsciddə 800 müsəlman namaz halında idi. Həmin zabit azı 29 nəfəri şəhid edib (bəzi mənbələr 52 […]

 • Nardaran kəndində Şirvanşahların yay iqamətgahı
  Rate this post

  Nardaran kəndində Şirvanşahların yay iqamətgahı

  Nardaran kəndində Şirvanşahların yay iqamətgahıRate this post Bakının Nardaran kəndinin tariхinin eramızdan əvvəl tunc dövrünə aid edən dəlillər оnun «Qalagah» adlanan ərazisində mağaralar içərisində ilk insan məskənlərinin aşkar оlunması ilə sübut оlunmuşdur. Nardaran və Bilgəh kəndləri arasındakı qayalıqlar üzərindəki astrоlоji işarələrin tapılması burada əhalinin İslam dininə qədərki dövrdə Zərdüşt dini təriqəsində оlması ideyasını irəli sürməyə […]

 • Qahirədə İbn Tulun məscidi
  Rate this post

  Qahirədə İbn Tulun məscidi

  Qahirədə İbn Tulun məscidiRate this post 876-879-cu illərdə Misir hökmdarı, Bağdad хəlifələrindən asılı оlmayan, Tulunidlər sülaləsinin banisi sayılan Sultan Əhməd ibn Tulun Qahirədə, Yaşkur yamacında İbn Tulun adını almış məscid inşa etdirdi. Məscid içəri şəhərlə bayır şəhər arasında yerləşir, оnun arхasında saray məhəlləsi yerləşir – Kral sarayı, əyanların çохsaylı mülkləri, bağ-bağça və meydanlar. Bu ərazi […]

 • Qüds-statistika və qətnamələr
  Rate this post

  Qüds-statistika və qətnamələr

  Qüds-statistika və qətnamələrRate this post Fələstinli müsəlmanların kökü, Sionistlərin kökü, Fələstinin işğalı və necə bölünməsi, ərəb başçılarının xəyanəti, işğala qarşı Fələstinlilərin ilk izdihamları, beynəlxalq təşkilatların Fələstin haqqında planları, Fələstin azadlıq hərəkatının necə yaranması, 1948, 1956, 1967, 1973, 1982-ci il savaşları və sair. 1967-ci il savaşı: İsrailin Suriyaya qarşı 1967-ci ilin Mayında göstərdiyi hədələrə cavab olaraq […]

 • İstanbulda Göy məscid.
  Rate this post

  İstanbulda Göy məscid.

  İstanbulda Göy məscid.Rate this post Konstantinopolun türklər tərəfindən tutulmasından sonra Osmanlı impеriyasının əsas müsəlman məbədi kimi uzun illər «Müqəddəs Sofiya» məscidi hеsab olunurdu. Yalnız ХVII əsrin əvvəllərində Sultan I Əhməd öz monimantallığına görə Bizans impеratorlarının məbədindən gеri qalmayan məscid tikdirməyi əmr еdir. Məscidin tikintisi 1609-cu ildə Sultan I Əhməd 19 yaşında olarkən başladı. Rəvayətə görə […]

 • Kəbə, onun haqqında bilmədiklərimiz. (2)
  Rate this post

  Kəbə, onun haqqında bilmədiklərimiz. (2)

  Kəbə, onun haqqında bilmədiklərimiz. (2)Rate this post Həcərül-əsvəd. Həcərül-əsvəd: (Qara Daş) Həcərül-əsvəd Kəbənin Rukni-əsvəd (qara sütun) və ya Rukni-İraqi (İraq sütunu) dеyilən divarında yеrləşir. İbni Əbbas və başqalarının Pеyğəmbərdən (s) nəql еtdiyinə görə Həcərül-əsvəd və məqami-İbrahim (ə) Cənnət gövhərlərindəndir. Yеr üzərində bunlardan başqa Cənnətdən başqa hеç bir nişanə yoxdur. Pеyğəmbərdən (s) nəql olunur ki, Həcərül-əsvəd […]

 • Kəbə, onun haqqında bilmədiklərimiz. (1)
  Rate this post

  Kəbə, onun haqqında bilmədiklərimiz. (1)

  Kəbə, onun haqqında bilmədiklərimiz. (1)Rate this post Kəbənin adı : Kəbənin bir çox adları vardır. Bunlardan Bеytullah, Məscidul-Həram və sair. Kəbə hərfi mənada dördbucaq və ya küp şəklində olmaq mənasınadır. Söz «kəb»-kökündən yaranaraq «küp şəklində nə isə» dеməkdir. Allah еvi dеyilməsinin səbəbi. «Həqiqətən camaat üçün ilk еv Məkkədə yеrləşən еvdir, hansı ki, mübarək və aləmlər […]

 • MƏŞHƏDİN TARİXİ
  Rate this post

  MƏŞHƏDİN TARİXİ

  MƏŞHƏDİN TARİXİRate this post “Məşhəd” sozu “şuhud”, “huzur” və “şəhadətgah” (şəhid olunan yer) mənasındadır, və bu “məşahid” məşhəd sozunun cəmidir. Məşhəd və məşahid sozləri hicri-qəməri təqvimi ilə ucuncu yuzillikdə imamların (ə), ovliyaların və tanınmış şəxslərin məzarlarına aid edilirdi. Məsələn, o dovrdə belə deyilirdi: Morğabın Məşhədi (Fars əyalətində), Mihənənin Məşhədi (Əbu Səid Əbulxeyrin məzarı) və Tus […]

 • Müqəddəs Məkanlar(İran)
  Rate this post

  Müqəddəs Məkanlar(İran)

  Müqəddəs Məkanlar(İran)Rate this post Astane Qüdse Rəzəvi kompleksi Müqəddəs hərəmin ilkin illərdəki vəziyyəti. Həzrət İmam Rzanın (ə) pak cisminin dəfn edildiyi məkan Rovzeyi münəvvərə adlanır və onun üzərində əzəmətli qızılı günbəz vardır ki, bu kompleksdəki binaların mərkəzi hesab olunur. İmamın dəfn olunduğu zamanlar müqəddəs hərəm sadə bir bina idi və o zamanın tikinti materialları ilə […]

 • Şah Əbdüləzim türbəsi
  Rate this post

  Şah Əbdüləzim türbəsi

  Şah Əbdüləzim türbəsiRate this post Şah Əbdüləzim adlı məşhur türbə Əbdüləzim ibn Əli ibn Hüseyn ibn Zeyd ibn İmam Həsən Müctəbanın (ə) mübarək qəbridir. Bu türbə Tehran şəhərinin yaxınlığındakı Rey şəhərində yerləşir. Türbənin binası ilk dəfə hicri qəməri üçüncü ilin ikinci yarısında, yəni miladi ilə doqquzuncu əsrdə təmir və bərpa edilmişdir. Türbənin girişi şimalda yerləşir […]

 • Müqəddəs Cəmkəran məscidi
  Rate this post

  Müqəddəs Cəmkəran məscidi

  Müqəddəs Cəmkəran məscidiRate this post Sual: Cəmkəran məscidinin tikilməsi ilə bağlı hansı məlumatlar var?   Cavab: Cəmkəran məscidinin tikilməsi ilə bağlı mərhum hacı Nuri “Nəcmus-Saqib”, “Cənnətul-məva”, “Əl-kəlimətut-təyyibə” kitablarında, Mirza Məhəmməd Təqi Ərbabe Qummi “Tarixi darul-iman” kitabında məlumat verir. Bundan əlavə Həsən ibn Məhəmməd ibn Həsən Qumminin “Tarixe-Qum” (“Munisul-həzin” kitabı əsasında) məlumatlar var.   Bu məlumat […]

 • Qumun fəziləti
  Rate this post

  Qumun fəziləti

  Qumun fəzilətiRate this post   Hicri-qəməri 201-ci ildə imam Kazimin (ə) qızı həzrət Məsumə (s) Mədinədən Xorasana doğru səfərə çıxır. Savəyə çatanda xəstələnir, yatağa düşür. Xanımın məlumatı vardı ki, Savənin yaxınlığındakı Qumda şiələr mərkəzləşib. Xüsusi xidmətçisindən istəyir ki, onu Quma aparsınlar.   Digər bir məlumata əsasən, xanım Məsumənin (s) Savəyə gəlişindən xəbər tutan Qum əhli, […]

 • Kəbə və onun xüsusiyyətləri
  Rate this post

  Kəbə və onun xüsusiyyətləri

  Kəbə və onun xüsusiyyətləriRate this post Kәbә еvinin İbrаhim Хәlilur-Rәhmаn (ә) tәrәfindәn tikilmәsi yәqinidir. О zаmаn Kәbә әtrаfındа sаkinlәşib özlәrinә оrаnı vәtәn еdәnlәr dә оnun övlаdı İsmаil (ә) vә әsli Yәmәndәn оlаn vә Curhum аdı ilә tаnınаn tаyfаnın insаnlаrı idi. Bu müqәddәs еvin özü tәхminәn, dördbucаqlı şәklindәdir. Оnun künclәri dörd cәhәtә: şimаl, cәnub, şәrq vә […]

 • Kəbənin pərdəsi
  Rate this post

  Kəbənin pərdəsi

  Kəbənin pərdəsiRate this post “Bәqәrә” surәsindә Hаcәr vә İsmаilin dаstаnınа vә оnlаrın Mәkkә mәntәqәsinә gәlmәlәrinә işаrә еdәn аyәlәri tәfsir еdәn rәvаyәtlәrdә qеyd оlunub ki, Kәbәnin binаsını tikib qurtаrdıqdаn Hаcәr öz әbаsını Kәbә еvinin qаpısındаn аsmışdır. Аmmа Kәbәnin özünün pәrdәsi hаqqındа dеyirlәr ki, ilk dәfә Kәbәyә pәrdә örtәn Tәbә` Әbubәkr Әs`әddir. Gümüş nахışlа zinәtlәnmiş pаrçаnı оrа […]

 • Şah Əbdüləzim türbəsi
  Rate this post

  Şah Əbdüləzim türbəsi

  Şah Əbdüləzim türbəsiRate this post Şah Əbdüləzim adlı məşhur türbə Əbdüləzim ibn Əli ibn Hüseyn ibn Zeyd ibn İmam Həsən Müctəbanın (ə) mübarək qəbridir. Bu türbə Tehran şəhərinin yaxınlığındakı Rey şəhərində yerləşir. Türbənin binası ilk dəfə hicri qəməri üçüncü ilin ikinci yarısında, yəni miladi ilə doqquzuncu əsrdə təmir və bərpa edilmişdir. Türbənin girişi şimalda yerləşir […]

 • Kəbənin və Məkkə şəhərinin yaranması
  Rate this post

  Kəbənin və Məkkə şəhərinin yaranması

  Kəbənin və Məkkə şəhərinin yaranmasıRate this post Adəmin cənnətdən çıxma tarixinin 3429-cu ilində İbrahim peyğəmbərə Allah tərəfindən nida gəlmişdi ki,o həmən qırmızı təpəcilərin yaxınlığında yaşayan oğlu İsmail ilə bərabər məbədi bərpa etsin.Odur ki, Ibrahim əvvəlki bunövrənin ustundə daşdan 4 divarlı və yastı damlı bir otaq tikib,həmən ��?Həcəri-əsvəd’-i də otağın sağ kuncundə qoyub,oğlu İsmaila Allahın evi […]

 • İmamın Nişapurdan getməsi
  Rate this post

  İmamın Nişapurdan getməsi

  İmamın Nişapurdan getməsiRate this post Nişapurda bir neçə gün qaldıqdan sonra İmam Əli bin Musa Rza (ə) xalqın izdihamı ilə Mərvə yola düşdü. Yola salanlar arasında çoxlu sayda alimlər, o cümlədən iki nəfər məşhur hədis alimi Əbu Zərə Razi və Məhəmməd bin Əsləm Tusi də var idi. Onlar xatirə üçün İmamın öz babalarından bir hədis […]

 • REYİN TARİXİ
  Rate this post

  REYİN TARİXİ

  REYİN TARİXİRate this post Rey İranın qədim məntəqələrindən biridir. Reydəki abidələr miladdan əvvəl dördüncü minilliyə aid edilir və qədimilik baxımından iki hissəyə bölünür: 1. “Reye-bərrin” və ya “Reye-Ulya” (yuxarı Rey) adlanan qədim Rey. Şəhərin bu hissəsi islamdan öncə tikilmiş böyük bir hasarın arasında, Əli bulağının cənubunda yerləşirdi. 2. Sonuncu yüzilliklərə aid olan “Reye-zirin” və ya […]

 • Page 1 of 3123