islamic mənbələri

 • Mövludun mübarək, ya Əli (ə)!
  Rate this post

  Mövludun mübarək, ya Əli (ə)!

  Mövludun mübarək, ya Əli (ə)!Rate this post İslam dininin ali hədəfi kamil insan formalaşdırmaqdır. Kamil insandan məqsəd nümunəvi, daha ali və uca insandır. Kamil insan odur ki, onda bütün insani dəyərlər bir-biri ilə həmahəng surətdə inkişaf etmiş olsun və onların heç biri inkişafsız qalmasın. Bundan əlavə, həmin dəyərlərin hər biri özünün ən ali və yüksək […]

 • Nə üçün oğlunun adını “Osman” qoydu?
  5 (100%) 1 vote

  Nə üçün oğlunun adını “Osman” qoydu?

  Nə üçün oğlunun adını “Osman” qoydu?5 (100%) 1 vote “Nəyə görə Həzrət Əli (ə) öz oğluna üçüncü xəlifənin adını, yəni, “Osman” qoydu?” Vəhhabilər bu vasitə ilə şiələri sual altında qoymaq (haqsız çixarmaq) istəyirlər. Bu suala cavab vermək üçün bir neçə zəruri məsələni qeyd etmək lazımdır: 1) Məsum İmamların (ə) səhabələrindən bəzilərinin adı “Şimr”, “Yəzid”, “Ömər” […]

 • ŞƏHADƏT KARVANI (8)
  5 (100%) 1 vote

  ŞƏHADƏT KARVANI (8)

  ŞƏHADƏT KARVANI (8)5 (100%) 1 vote (…əvvəli ötən sayımızda) İslam Bəni Üməyyə dövründə Qeyd etdiyimiz saxta hədislərdən məlum oldu ki, Şamda valilik kürsüsünə oturduğu ilk gündən etibarən, Müaviyə ibn Əbu Süfyanın məqsədi islamı məhvə aparmaq idi. O, ikinci xəlifə zamanından tam səylə çalışırdı ki, xəlifədən sonra xilafət kürsüsünə oturan heç bir kəs onunla bacara bilməsin. […]

 • Vəhdət həftəsi
  Rate this post

  Vəhdət həftəsi

  Vəhdət həftəsiRate this post Əsrimizin sonunda şiə və sünni məzhəblərini birləşdirmək üçün böyük cəhdlər göstərənlərdən biri də Ayətullahül-üzma İmam Xomeyni (r.ə) olmuşdur. Məlumdur ki, Rəsuli-Əkrəmin (s) doğum gününü müsəlman aləmində böyük təntənə ilə qeyd edirlər. Lakin burada da şiə və sünnilər arasında ixtilaf var. Sünnilər bu böyük bayramı hicri-qəməri tarixi ilə rəbiul-əvvəl ayının 12-si, şiələr […]

 • Osman ibn Məzun
  Rate this post

  Osman ibn Məzun

  Osman ibn MəzunRate this post Osman ibn Məzun İslamın ilk çağlarındakı müsəlmanların parlaq simalarındandır. O, ömrünün sonunadək İslam yolunda sabitqədəm olmuşdur. Osman ibn Məzun Həbib ibn Vəhəb ibn Hədaqə ibn Cəmh əl-Cəmhinin oğlu idi. (Siyər Əlam ən-Nubəla, c.1, səh. 144) O, İslam dinini qəbul edən 14-cü şəxs və Rəsulullahın (s) səhabələrindən biri idi. Osman ibn […]

 • Ruh düşkünlüyünün müalicə yolları
  Rate this post

  Ruh düşkünlüyünün müalicə yolları

  Ruh düşkünlüyünün müalicə yollarıRate this post • Tənhalıqdan çəkinmək; • Gəzinti, idman və ümumi oyunlarda iştirak etmək; • Tez nəticə verən işlərlə məşğul olmaq; • Millət və qövmlərin tarixi və onların yaşayış tərzləri barədə mütaliə etmək; • Düzgün proqramlar qurmaq; • Mütaliə etməyi çoxaltmaq; • Bekarçılıqdan (işsizlikdən) çəkinmək; • Seçimlərdə diqqətli olmaq; • Yaşamağın hədəfini […]

 • Utancaqlıq və psixoloji yardımlar
  5 (100%) 1 vote

  Utancaqlıq və psixoloji yardımlar

  Utancaqlıq və psixoloji yardımlar5 (100%) 1 vote Utancaqlıq ictimai xəstəlik olaraq, insanların istedadlarının çiçəklənməsinin qarşısını alan böyük bir maneə olmaqla yanaşı, insanlarda müxtəlif səbəblərdən (hər hansı bir məsələyə qeyri-adi və həyəcanla yanaşma kimi) bir növ psixoloji gərginlik yaradır. Bu isə hadisələrə həssas, qeyri-məntiqi yanaşma ilə, keçmişin təsiri altında xam rəftar və uyğunsuz münasibətlərlə özünü göstərir. […]

 • Vətəni sevmək imandandır
  5 (100%) 1 vote

  Vətəni sevmək imandandır

  Vətəni sevmək imandandır5 (100%) 1 vote İnsanın etiqadı, məsləyi onun ruhuna aid bir dəyərdir. Etiqad öncə əqlin süzgəcindən keçib məntiqlə seçildikdən sonra könül evinə hakim olur və insanı heç bir zaman, hətta ən dəhşətli təhlükə önündə belə, tərk etmir (istər İbrahim olub odla, istərsə də Musa olub suyla üzləşsin). Həyatda insana həqiqi azadlığı, şəxsiyyət dəyərini […]

 • ŞƏHADƏT KARVANI (2)
  Rate this post

  ŞƏHADƏT KARVANI (2)

  ŞƏHADƏT KARVANI (2)Rate this post (…əvvəli ötən sayımızda) Doğum tarixi Doğulduğu yer Mədinə şəhəri, doğulduğu tarix isə məşhur nəzəriyyəyə görə, hicrətin ikinci, ya üçüncü ili Ramazan ayının 15-nə təsadüf edir. İmam Müctəba (ə) dünyaya gəldikdən sonra Fatimeyi Zəhra (ə) öz həyat yoldaşından ona ad qoymasını istədi. Amma Əli (ə) buyurdu: «Mən ona ad qoymaqda böyük […]

 • ŞƏHADƏT KARVANI (3)
  Rate this post

  ŞƏHADƏT KARVANI (3)

  ŞƏHADƏT KARVANI (3)Rate this post (…əvvəli ötən sayımızda) Ümumi səfərbərlik fərmanı İbn Əbil Hədid 31-ci məktubun şərhində belə nəql edir: İmam (ə) Müaviyənin məktubunun cavabında yazdı: «Məktubun mənə çatdı. Orada istədiyini yazmışdın. Sənin cavabını, sənə sitəm etməyə başlayan olmaqdan qorxub yamadım və ondan Allaha pənah aparıram. Haqqın dalınca get, biləcəksən ki, mən haqq əhliyəm. Əgər […]

 • ŞƏHADƏT KARVANI (7)
  Rate this post

  ŞƏHADƏT KARVANI (7)

  ŞƏHADƏT KARVANI (7)Rate this post (…əvvəli ötən sayımızda) Müaviyənin xoş günləri İqtidar kürsüsünə söykənərək çoxlarını pul və mənsəblə alır və alınmayan qəlbləri isə əmr edib döyünməkdən saxlayırdı. Necə istəyirdisə, eləcə də hakimiyyətini qorumaq üçün hədislər düzəldirdilər. Nə Allahdan qorxusu vardı, nə də Qiyamətə imanı. Hər şeyi hakimiyyətdə görürdü və ona da yiyələnmişdi. Bizans qeysəri və […]

 • ŞƏHADƏT KARVANI (9)
  5 (100%) 1 vote

  ŞƏHADƏT KARVANI (9)

  ŞƏHADƏT KARVANI (9)5 (100%) 1 vote (…əvvəli ötən sayımızda) Yezid ibn Müaviyənin vəliəhdliyi İbn Əsəm Kufi «Əl-Fütuh»da yazır: «Müaviyənin 55-ci ilədək əməli şəkildə oğlu Yezidin vəliəhdliyi barədə bir iş görməməsinə baxmayaraq, ardıcıl olaraq çalışırdı ki, bu mühüm məsələni münasib bir vaxtda qaydasına qoysun. Odur ki, həmin il Kufə, Bəsrə, Misir, Mədinə və başqa İslam şəhərlərinin […]

 • ŞƏHADƏT KARVANI (10)
  Rate this post

  ŞƏHADƏT KARVANI (10)

  ŞƏHADƏT KARVANI (10)Rate this post (…əvvəli ötən sayımızda) Hicrətin 60-cı ili Hicrətin 60-cı ilidir! Müaviyə ibn Əbu Süfyan hiylə, qızıl və zor işlətməklə, oğlu Yezid üçün hakimiyyətdə vərəsəliyi qəbul etdirə bildi. Yəqin oldu ki, ondan sonra oğlu Yezid hakimiyyətə gələcəkdir. Hicrətin 60-cı ilidir! Müaviyə İslam adı altında, tarixin başlanğıcından bütün peyğəmbər övliyaların dağıtmağa çalışdığı pis […]

 • ŞƏHADƏT KARVANI (13)
  Rate this post

  ŞƏHADƏT KARVANI (13)

  ŞƏHADƏT KARVANI (13)Rate this post (…əvvəli ötən sayımızda) İmam (ə) nə üçün şəhadəti seçdi? Hədis və rəvayətlərdən başqa, Kufədə xilafətin acı təcrübələrini nəzərə almaqla məlum oldu ki, sonda seçilən yol şəhadətdir. Bəs, nə üçün İmam (ə) bu yolu seçdi? «Nə üçün»ün fəlsəfəsini bilməkdən ötrü öncə o günkü Kufənin simasına nəzər salmalıyıq. Doktor Şəhidi «Huseynin (ə) […]

 • ŞƏHADƏT KARVANI (15)
  Rate this post

  ŞƏHADƏT KARVANI (15)

  ŞƏHADƏT KARVANI (15)Rate this post (…əvvəli ötən sayımızda) Quranın əbədilik zəmanəti Lütfən, bu xütbəni daha bir dəfə oxuyaq ki, Həzrətin (ə) hansı sübutlarla şəhadəti seçməsi və zülmkarlarla birgə yaşamağı bədbəxtlikdən başqa bir şey hesab etməməsi daha yaxşı aydın olsun: – Ölüm Adəm övladına gənc qızın boynundakı boyunbağının yaraşdığı kimi yaraşır; – Mən Yəqubun Yusifi gözlədiyi […]

 • ŞƏHADƏT KARVANI (16)
  Rate this post

  ŞƏHADƏT KARVANI (16)

  ŞƏHADƏT KARVANI (16)Rate this post (…əvvəli ötən sayımızda) Qan bayramı – Aşura Kərbəla: (Kərb, bəla) lüğətdə hər iki söz qəm-qüssə mənasında işlədilmişdir. Rəvayətlərin müxtəlifliyinə görə, hicrətin 61-ci ilinin məhərrəm ayının ikisi, ya da üçündə şəhadət karvanı Kərbəla torpağına çatdı. İmam Huseyn (ə) «Bu yerin adı nədir?» soruşduqda ərz olundu ki, bura Kərbəladır. İmam (ə) buyurdu: […]

 • ŞƏHADƏT KARVANI (17)
  Rate this post

  ŞƏHADƏT KARVANI (17)

  ŞƏHADƏT KARVANI (17)Rate this post (…əvvəli ötən sayımızda) İki zinadan əmələ gələnin törətdikləri Ömər ibn Səd öz sərkərdəliyi altında 4000 nəfər əsrgərlə Kərbəlaya tərəf yola düşdü. Kərbəlaya çatdıqdan sonra onun ordu komandiri sayılan Hürrün qoşunu da daxil olmaqla artıq 5000 nəfərə sərkərdəlik edirdi. Ömər ibn Səd əvvəlcə qərara aldı ki, Huseyn ibn Əlinin (ə) yanına […]

 • ŞƏHADƏT KARVANI (18)
  Rate this post

  ŞƏHADƏT KARVANI (18)

  ŞƏHADƏT KARVANI (18)Rate this post (…əvvəli ötən sayımızda) Tasua axşamı Yavaş-yavaş sakitlik yarandı və ələ bir fürsət düşdü ki, İmam (ə), «sirati müstəqim» yolunu qət edən aşiqlər və Allahın layiqli və arif bəndələri ilə birlikdə Yarın camalı ilə görüş üçün raz-niyaza otursunlar. Tarixin o həssas ləhzələrində sözə belə başladı: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم أثنی علی […]

 • ŞƏHADƏT KARVANI (19)
  Rate this post

  ŞƏHADƏT KARVANI (19)

  ŞƏHADƏT KARVANI (19)Rate this post (…əvvəli ötən sayımızda) Eşq qurbangahı السلام علیک و علی الارواح التی حلت بفنائک Bəlkə də heç bir əsrdə və heç bir zaman, gecə o qədər ağır bir gecə olmamışdı. Sanki ağırlığı çiyinlərində hiss edirdi. Addımlarını güclə atırdı. Özünü aydın gündüzə çıxarmağa heç də meyli yox idi. Çünki Peyğəmbərin (s) Əhli-beyti […]

 • Xaç yürüşləri (Səlib müharibələri)
  Rate this post

  Xaç yürüşləri (Səlib müharibələri)

  Xaç yürüşləri (Səlib müharibələri)Rate this post Papanın təşviqi ilə xristian avropalıların müsəlmanlara qarşı tərtib etdikləri Xaç yürüşləri, əsasən dini olmaqla, siyasi, sosial və iqtisadi səbəblərə söykənirdi. Xaç yürüşləri Papa II Urbanın 1095-ci ildə toplanan “Klermon” şurasındakı çıxışıyla başlamışdı. Əsrlərlə davam edib, milyonlarla insanın ölümünə, dövlətlərin devrilib, ölkələrin məhv olmasına səbəb olmuşdu. 11-ci əsrdə türklər müsəlmanlığı […]

 • Page 1 of 512345