islamic mənbələri

 • SALMAN FARSİ İSLAMA NECƏ GƏLDİ?
  2 (40%) 1 vote

  SALMAN FARSİ İSLAMA NECƏ GƏLDİ?

  SALMAN FARSİ İSLAMA NECƏ GƏLDİ?2 (40%) 1 vote     Cavab: Həzrəti Məhəmməd (s) «Salman bizdəndir» buyurmaqla, Onun hansı iman mərtəbəsində olduğunu ən sadə şəkildə ifadə etmişdir. Bəs İranda doğulub boya-başa çatmış Səlman necə oldu ki, Peyğəmbərin (s) ən yaxın adamlarından birinə çevrildi? Hələ gənc ikən, Salman yaşadığı şəhərin hakiminin oğlu ilə dostluq edirdi. Bir […]

 • PEYĞƏMBƏRIN (S) SEVIMLI SƏHABƏSI ƏBUZƏR NƏ ÜÇÜN SÜRGÜN EDILDI?
  Rate this post

  PEYĞƏMBƏRIN (S) SEVIMLI SƏHABƏSI ƏBUZƏR NƏ ÜÇÜN SÜRGÜN EDILDI?

  PEYĞƏMBƏRIN (S) SEVIMLI SƏHABƏSI ƏBUZƏR NƏ ÜÇÜN SÜRGÜN EDILDI?Rate this post     Cavab: Üçüncü xəlifə Osmana tutulan mühim iradlardan biri, həzrət Peyğəmbərin (s) sevimli səhabəsi Əbuzərin kimsəsiz səhra məntəqəsinə sürgün olunmasıdır. Əbuzər həmin şəxsdir ki, həzrət Peyğəmbər (s) onun haqqında belə buyurmuşdur: «Əbuzərdən düzgün bir kəsə səma kölgə salmadı, yer onu öz üstündə gəzdirmədi». […]

 • XİLAFƏTİ PEYĞƏMBƏR(S) TƏRƏFİNDƏN TƏYİN OLUNMALIDIRMI?
  Rate this post

  XİLAFƏTİ PEYĞƏMBƏR(S) TƏRƏFİNDƏN TƏYİN OLUNMALIDIRMI?

  XİLAFƏTİ PEYĞƏMBƏR(S) TƏRƏFİNDƏN TƏYİN OLUNMALIDIRMI?Rate this post     Cavab: Aydındır ki, müqəddəs islam dini dünya səviyyəli və əbədi bir dindir. Peyğəmbər (s) həyatda olduğu dövrdə islam ümmətinin rəhbərliyini öz öhdəsinə almışdı. Onun vəfatından sonra ümmətin ən ləyaqətli şəxsi ümmətə rəhbərlik etməli idi. Peyğəmbər (s)-dən sonra islam ümmətinə rəhbərlik məqamının Peyğəmbər (s)-in tərəfindən və Allahın […]

 • XİLAFӘT MƏQAMI NƏDİR? VƏ HANSI ƏSASLA XƏLİFƏ TƏYİN OLUNMALIDIR?
  Rate this post

  XİLAFӘT MƏQAMI NƏDİR? VƏ HANSI ƏSASLA XƏLİFƏ TƏYİN OLUNMALIDIR?

  XİLAFӘT MƏQAMI NƏDİR? VƏ HANSI ƏSASLA XƏLİFƏ TƏYİN OLUNMALIDIR?Rate this post     İslam peyğəmbəri həzrət Məhəmməd (s) on üç il doğma vətəni Məkkə şəhərində İslam dinini təbliğ etdikdən sonra Yəsrib (Mədinə) şəhərinə hicrət etdi. Bu hicrətin fəlsəfəsi ilk növbədə Peyğəmbərin (s) canının hifz olunması, həmçinin İslamın təbliği üçün əlverişli mövqe seçmək idi. İslam dini […]

 • İSLAM XӘLİFӘLӘRİ NECӘ TӘYİN OLUNDU?
  Rate this post

  İSLAM XӘLİFӘLӘRİ NECӘ TӘYİN OLUNDU?

  İSLAM XӘLİFӘLӘRİ NECӘ TӘYİN OLUNDU?Rate this post       Ötən sualın cavabında ilahi hakimiyyətin təyin olunması yollarını araşdırdıq. Qeyd etdik ki, Peyğəmbərin (s) xəlifəsi və İslam hökumətinin rəhbəri yalnız Allahın əmri ilə Onun məsum Rəsulunun vasitəsi ilə təyin olunmalıdır. Bu məsələnin nə dərəcədə zəruri olmasını izah etməyə yəqin ki, ehtiyac yoxdur. Kiçik bir müəssisənin […]

 • SӘHABӘLӘR MӘSUM VӘ GÜNAHSIZ DEYİLLӘR
  Rate this post

  SӘHABӘLӘR MӘSUM VӘ GÜNAHSIZ DEYİLLӘR

  SӘHABӘLӘR MӘSUM VӘ GÜNAHSIZ DEYİLLӘRRate this post     Әhli-sünnə məzhəblərinin tutarlı sənəd hesab etdikləri hədisin («Mənim səhabələrim ulduzlar kimidir; hansı birinin arxasınca getsəniz hidayət taparsınız») geniş izaha ehtiyacı vardır. Hər hansı bir hədis araşdırılarkən ilk növbədə aşağıdakı iki məsələ diqqət mərkəzində olmalıdır: 1. Hədisin sənədləri; Sənəd dedikdə həmin hədisin raviləri yəni, hədisi nəql edən […]

 • BİRİNCİ XӘLİFӘ ӘBU BӘKR İBNİ ӘBU QӘHAFӘ KİMDİR
  Rate this post

  BİRİNCİ XӘLİFӘ ӘBU BӘKR İBNİ ӘBU QӘHAFӘ KİMDİR

  BİRİNCİ XӘLİFӘ ӘBU BӘKR İBNİ ӘBU QӘHAFӘ KİMDİRRate this post       Ötən bəhslərimizdə Peyğəmbərin (s) səhabələri barədə söhbət açdıq. Әhli-sünnə məzhəblərinin səhabələrə ifrat dərəcədə etiqad bəsləməsinin əsassız olduğunu bəyan etdik. Qeyd etdik ki, onlar mötəbər olmayan hədislərə və məntiqsiz əsaslara istinad edərək səhabələri olduqlarından daha yüksək məqamlarda təsəvvür edirlər. Xüsusi ilə onların xəlifələr […]

 • ӘBU BӘKRİN DİGӘR FӘZİLӘTLӘRİ NƏ İDİ?
  2 (40%) 1 vote

  ӘBU BӘKRİN DİGӘR FӘZİLӘTLӘRİ NƏ İDİ?

  ӘBU BӘKRİN DİGӘR FӘZİLӘTLӘRİ NƏ İDİ?2 (40%) 1 vote       Birinci xəlifə Әbu Bəkr ibni Qəhafənin xilafət məqamına hamıdan layiqli olduğunu iddia edən əhli-sünnə qardaşlarımızın istinad etdiyi dəlillərdən əsas hissəsini Peyğəmbərin (s) hədisləri təşkil edir. Nəql olunan bu hədislərdə Әbu Bəkrin fəzilətlərindən geniş şəkildə söhbət açılır. Biz hədisşünaslıq haqqında müəyyən qədər məlumat vermişik. […]

 • İKİNCİ XӘLİFӘ ÖMӘR İBNİ XӘTTAB KİMDİR?
  4 (80%) 1 vote

  İKİNCİ XӘLİFӘ ÖMӘR İBNİ XӘTTAB KİMDİR?

  İKİNCİ XӘLİFӘ ÖMӘR İBNİ XӘTTAB KİMDİR?4 (80%) 1 vote     Birinci xəlifə Әbu Bəkr ibni Qəhafənin vəfatından sonra onun vəsiyyəti ilə İslam xilafətini böyük səhabələrdən biri olan Ömər ibni Xəttab öz öhdəsinə götürdü. Bir daha xatırlatmaq istəyirik ki, bu araşdırmalar ixtilaf salmaq, düşmənçilik yaratmaq məqsədi daşımır. Həmçinin qeyd etməyi lazım bilirik ki, bu məsələlərdə […]

 • ÖMӘR İBNİ XӘTTAB XƏTALARINA ETİRAF EDİBMİ?
  Rate this post

  ÖMӘR İBNİ XӘTTAB XƏTALARINA ETİRAF EDİBMİ?

  ÖMӘR İBNİ XӘTTAB XƏTALARINA ETİRAF EDİBMİ?Rate this post     Qeyd olunduğu kimi hər hansı bir şəxsin başqalarına nisbətən üstünlüyü yalnız onun iman və elmi ilə bağlıdır. İkinci xəlifə Ömər ibni Xəttabın iman və etiqadı barəsində söhbət açan tarixi sənədlərə baxarkən məlum oldu ki, onun başqaları ilə müqayisədə elə də yüksək bir üstünlüyü yoxdur. İndi […]

 • XƏLİFƏLƏRİN HӘZRӘT FATİMӘYƏ QARŞI SƏHVLƏRİ OLUBMU?
  3 (60%) 2 votes

  XƏLİFƏLƏRİN HӘZRӘT FATİMӘYƏ QARŞI SƏHVLƏRİ OLUBMU?

  XƏLİFƏLƏRİN HӘZRӘT FATİMӘYƏ QARŞI SƏHVLƏRİ OLUBMU?3 (60%) 2 votes     İslam xəlifələri Әbu Bəkr ibni Әbu Qəhafə və Ömər ibni Xəttab barəsində müəyyən qədər mötəbər məlumatlar verdik. Lakin bütün dediklərimizə göz yumsaq belə, onların Peyğəmbərin (s) yeganə yadigarı həzrət Fatiməyə qarşı etdikləri səhvləri unutmaq olmur. Həzrət Fatimənin kim olduğu barədə kifayət qədər məlumat vermək […]

 • ÜÇÜNCÜ XӘLİFӘ OSMAN İBNİ ӘFVAN KUMDİR?
  2 (40%) 1 vote

  ÜÇÜNCÜ XӘLİFӘ OSMAN İBNİ ӘFVAN KUMDİR?

  ÜÇÜNCÜ XӘLİFӘ OSMAN İBNİ ӘFVAN KUMDİR?2 (40%) 1 vote     İkinci xəlifə Ömər ibni Xəttabın vəfatından sonra onun müəyyənləşdirdiyi altı nəfərlik şura Osman ibni Әfvanı müsəlmanların üçüncü xəlifəsi təyin etdi. Üçüncü xəlifənin qarşısında qoyulan ilkin şərtlərin ən mühüm tərəfi onun Peyğəmbər (s), Әbu Bəkr və Ömərin rəftarlarına uyğun xilafət etməsi idi. Lakin çox təəssüflər […]

 • UMMUL-MÖMİNİN AİŞӘYƏ MÜNASİBƏTİNİZ NƏDİR?
  2 (40%) 1 vote

  UMMUL-MÖMİNİN AİŞӘYƏ MÜNASİBƏTİNİZ NƏDİR?

  UMMUL-MÖMİNİN AİŞӘYƏ MÜNASİBƏTİNİZ NƏDİR?2 (40%) 1 vote     Bəzi əhli-sünnət alimlərinin şiə məzhəbinə bidətçi və azğın gözlə baxmasının səbəblərindən biri də şiələrin Peyğəmbərin (s) həyat yoldaşlarından biri Ummul-möminin Aişəyə olan münasibətləridir. Bu qərəzli alimlər iddia edirlər ki, Peyğəmbərin (s) həyat yoldaşı Aişə xəlifə Әbu Bəkrin qızı olduğuna görə şiələr ona töhmətlər yağdırır, lənət və […]

 • «MƏN ƏBU BƏKRIN FƏZILƏTINI INKAR ETMIRƏM» HƏDISI SƏHIHDIRMI?
  5 (100%) 1 vote

  «MƏN ƏBU BƏKRIN FƏZILƏTINI INKAR ETMIRƏM» HƏDISI SƏHIHDIRMI?

  «MƏN ƏBU BƏKRIN FƏZILƏTINI INKAR ETMIRƏM» HƏDISI SƏHIHDIRMI?5 (100%) 1 vote     Bir çox ərəbdilli vəhabi saytlarında, həmçinin bizim milli vəhabi məqalə, bloq və forumlarında bu rəvayət belə təqdim olunur:   و عن الباقر (ع) قال ” و لست بمنكر فضل أبى بكر ، ولست بمنكر فضل عمر ، و لكن أبابكر أفضل من […]

 • “MƏNIM SƏHABƏLƏRIM …” HƏDİSİ NƏ DEYİR?
  Rate this post

  “MƏNIM SƏHABƏLƏRIM …” HƏDİSİ NƏ DEYİR?

  “MƏNIM SƏHABƏLƏRIM …” HƏDİSİ NƏ DEYİR?Rate this post       CAVAB:   Əhli sünnənin çoxlu hədis, təfsir, üsul, fiqh mənbələrində habelə elmi və ümumi bəhs və müzakirələrində səhabələrin mərcə (istinad edilməsi lazım olan şəxs) olduqlarını isbat etmək və xəlifələrin xilafətinə şəri don geyindirmək üçün istifadə etdikləri hədislərdən biri də “Mənim səhabələrim ulduzlar kimidir, onların […]

 • SƏHABƏNİN HÖRMƏTİ QORUNMALIDIRMI?
  Rate this post

  SƏHABƏNİN HÖRMƏTİ QORUNMALIDIRMI?

  SƏHABƏNİN HÖRMƏTİ QORUNMALIDIRMI?Rate this post     Deyirlər: Səhabələrin işini onların özlərinə buraxmaq lazımdır. Bu barədə rəy söyləmək böyüklər barəsində füzulluq etməkdir. Avam, xas adamlar barəsində ehtiyyat etməlidir. Diqqət edin: Hafiz Əbu Muhəmməd Əbdürrəhman ibn Əbuhətəm Razi (327-ci il hicri qəməri ilində vəfat etmişdir). «Təqəddimətul Mərifə, Likitabil Cərhi Vəttədil» kitabında yazır: Peyğəmbər (s) səhabələri Quranın […]

 • ZÜHEYR İBN QƏYN KİMDİR?
  Rate this post

  ZÜHEYR İBN QƏYN KİMDİR?

  ZÜHEYR İBN QƏYN KİMDİR?Rate this post     Cavab: Züheyr Kufənin tanınmış və şücaətli şəxslərindən biri idi. O, bir vaxt Osmanın havadarlarından olmuşdur. İmam Hüseyn (ə) Məkkədən Kufəyə hərəkət edərkən Züheyr də ailəsi ilə birgə həcdən qayıdırdı. O, İmamla rastlaşmamaq üçün yolda məsafə saxlayırdı. Amma bir gün istirahət üçün İmamın xeyməsindən bir qədər aralı xeymə […]

 • RAŞİDİN XƏLİFƏLƏRİ HAQQINDA ƏQİDƏMİZ NƏDİR?
  Rate this post

  RAŞİDİN XƏLİFƏLƏRİ HAQQINDA ƏQİDƏMİZ NƏDİR?

  RAŞİDİN XƏLİFƏLƏRİ HAQQINDA ƏQİDƏMİZ NƏDİR?Rate this post     Onlar Peyğəmbər (s)-in pak ailəsindən olan on iki nəfərdirlər: 1. Əmirəl-möminin, təqvalıların və üzü ağ olanların rəhbəri, Allahın şiri, meydanlar qalibi Əli ibni Əbi Talibdir. Elm şəhərinin qapısı, ağılları mat qoyub qəlb və canları özünə vurğun etmiş, ürəkləri sevindirmişdir. Əgər o, Allah rəsulundan sonra olmasaydı, din […]

 • SEYYİDÜŞ-ŞÜHƏDA HƏMZƏ KİMDİR?
  Rate this post

  SEYYİDÜŞ-ŞÜHƏDA HƏMZƏ KİMDİR?

  SEYYİDÜŞ-ŞÜHƏDA HƏMZƏ KİMDİR?Rate this post     Həmzənin həyat səhifələrini varaqla-dıqda onun iman və əməl baxımından fəzilətləri və yüksək məqamı ilə tanış ola bilsək də, Həzrət Peyğəmbərin (s) və məsum İmamların (ə) buyuruqları onun məqamını daha aydın göstərir. Uyğun buyuruqlardan bəzilərini xatırlayaq. İslam Peyğəmbəri (s) buyurur: «Qardaş-larımın ən yaxşısı Əli (ə), əmilərimin ən yaxşısı Həmzədir». […]

 • SƏHABƏLƏR TORPAĞAMI SƏCDƏ EDİRDİLƏR?
  4 (80%) 1 vote

  SƏHABƏLƏR TORPAĞAMI SƏCDƏ EDİRDİLƏR?

  SƏHABƏLƏR TORPAĞAMI SƏCDƏ EDİRDİLƏR?4 (80%) 1 vote     Biz, Peyğəmbər (s) səhabələri və o dövrdə yaşayan müsəlmanların həyat tərzinə diqqət etsək görərik ki, onlar çətin, məşəqqətli anlarda belə, ibadətlərində yer üzərinə edilən səcdəyə üstünlük vermişlər. Məşhur səhabələrdən sayılan Cabir ibn Abdullah əl-Әnsaridən nəql edilən hədisdə deyilir: “İstinin şiddətindən əlimdə bir ovuc torpaq tutdum ki, […]

 • Page 1 of 212