islamic mənbələri

 • Sual: 87. Hansı Quran ayələri bəzi səhabələrin fasiq (günahkar, yolunu azmış və ədalətsiz) və münafiq (ikiüzlü, riyakar) olmasına dəlalət edir?
  Rate this post

  Sual: 87. Hansı Quran ayələri bəzi səhabələrin fasiq (günahkar, yolunu azmış və ədalətsiz) və münafiq (ikiüzlü, riyakar) olmasına dəlalət edir?

  Sual: 87. Hansı Quran ayələri bəzi səhabələrin fasiq (günahkar, yolunu azmış və ədalətsiz) və münafiq (ikiüzlü, riyakar) olmasına dəlalət edir?Rate this post   Cavab: “Tövbə” surəsində onlar rüsvay edilmiş, “Əhzab” surəsində onlardan söhbət açılmışdır. Bunların mütaliə edilməsi müddəamızın isbatı üçün kifayət edər: “(Ey Bizim Peyğəmbərimiz) riyakar münafiqlər sənin yanına gəlib “biz yəqin və həqiqət üzündən […]

 • Sual: 86. “Təhrim” surəsinin axırıncı ayələrində nə buyurulur və bunun Ayişə və Həfsə ilə nə kimi əlaqəsi vardır?
  Rate this post

  Sual: 86. “Təhrim” surəsinin axırıncı ayələrində nə buyurulur və bunun Ayişə və Həfsə ilə nə kimi əlaqəsi vardır?

  Sual: 86. “Təhrim” surəsinin axırıncı ayələrində nə buyurulur və bunun Ayişə və Həfsə ilə nə kimi əlaqəsi vardır?Rate this post   Cavab: Mütəal Allah bir hadisə ilə əlaqədar olaraq “Təhrim” surəsinin axırında buyurur: “Allah kafir olanlar üçün Nuhun və Lutun arvadını misal vurur; onlar Bizim layiqli bəndələrimizdən ikisinin arvadları idi və öz ərlərinə xəyanət etmişdilər […]

 • Sual: 85. “Təhrim” surəsinin 4 və 5-ci ayələri nəyi bəyan edir?
  Rate this post

  Sual: 85. “Təhrim” surəsinin 4 və 5-ci ayələri nəyi bəyan edir?

  Sual: 85. “Təhrim” surəsinin 4 və 5-ci ayələri nəyi bəyan edir?Rate this post   Cavab: “Əgər siz iki qadın (Ayişə və Həfsə) onun (Peyğəmbərin) əleyhinə əlbir olsanız (hiylə işlətsəniz), Allah, Cəbrail və layiqli möminlər onun köməkçisidir. Və ondan sonra mələklər ona kömək edəcəklər.”[3713] Sonrakı ayədə buyurulur: “Əgər Peyğəmbər sizə təlaq versə, ümid var ki, Allah […]

 • Sual: 84. “Təhrim” surəsinin aşağıdakı ilk ayələri kimin barəsində nazil olmuşdur?
  5 (100%) 1 vote

  Sual: 84. “Təhrim” surəsinin aşağıdakı ilk ayələri kimin barəsində nazil olmuşdur?

  Sual: 84. “Təhrim” surəsinin aşağıdakı ilk ayələri kimin barəsində nazil olmuşdur?5 (100%) 1 vote   “Gərək siz (iki qadın) Allah dərgahına tövbə edəsiniz, çünki qəlbləriniz münhərif olmuşdur (haqdan dönmüşdür).” Cavab: Bu ayə Ayişə və Həfsəyə barəsində nazil olmuşdur və onlara, Peyğəmbərə qarşı gördükləri nalayiq əməldən tövbələtmə verir. Biz də bilirik ki, günahkar insanlar Allahın əmr […]

 • Sual: 83. “Kövsər” surəsi kimin barəsində və hansı hadisə ilə əlaqədar olaraq nazil olmuşdur?
  Rate this post

  Sual: 83. “Kövsər” surəsi kimin barəsində və hansı hadisə ilə əlaqədar olaraq nazil olmuşdur?

  Sual: 83. “Kövsər” surəsi kimin barəsində və hansı hadisə ilə əlaqədar olaraq nazil olmuşdur?Rate this post   Cavab: “Kövsər” surəsi Həzrəti Fatimeyi Zəhra (əleyhissalam)-ın barəsində nazil olmuşdur. Müşriklər Peyğəmbərə dil yarası vurub “sənin oğlun yoxdur, ona görə də sonsuzsan” deyirdilər. Bu zaman “Kövsər” surəsi nazil olub Peyğəmbərə təskinlik verdi: “Həqiqətən Biz sənə Kövsəri əta etdik. […]

 • Sual: 82. “Təthir” ayəsi hansı surədədir və kimin barəsində nazil olmuşdur?
  Rate this post

  Sual: 82. “Təthir” ayəsi hansı surədədir və kimin barəsində nazil olmuşdur?

  Sual: 82. “Təthir” ayəsi hansı surədədir və kimin barəsində nazil olmuşdur?Rate this post   Cavab: “Təthir” ayəsi “Əhzab” surəsinin 33-cü ayəsinin orta hissəsində yerləşir. Bu hissə Peyğəmbərin zövcələrinin deyil, məhz o həzrətin pak və ismətli Əhli-beytinin barəsində nazil olmuşdur. Çünki ayənin əvvəli Peyğəmbərin zövcələrinə xitabən olduğu üçün ərəb qrammatikasında qadınlara məxsus olan “kunnə” əvəzliyi ilə […]

 • Sual: 81. “Nəcva” ayəsi hansı ayədir və bu ayənin hökmünə əməl edən yeganə şəxs kimdir?
  2 (40%) 1 vote

  Sual: 81. “Nəcva” ayəsi hansı ayədir və bu ayənin hökmünə əməl edən yeganə şəxs kimdir?

  Sual: 81. “Nəcva” ayəsi hansı ayədir və bu ayənin hökmünə əməl edən yeganə şəxs kimdir?2 (40%) 1 vote   Cavab: “Nəcva” ayəsi “Mücadilə” surəsinin 13-cü ayəsidir. Ayə belədir: “Ey iman gətirənlər, hər vaxt Peyğəmbərlə pıçıltı ilə söhbət etmək istəsəniz, sirlərinizi deməkdən əvvəl sədəqə verin. Bu sizin üçün daha yaxşı və daha pakizədir.” Bütün müsəlman firqələrinin […]

 • Sual: 80. Mübahilə nə deməkdir və mübahilə ayəsi hansı hadisə ilə əlaqədar nazil olmuşdur?
  Rate this post

  Sual: 80. Mübahilə nə deməkdir və mübahilə ayəsi hansı hadisə ilə əlaqədar nazil olmuşdur?

  Sual: 80. Mübahilə nə deməkdir və mübahilə ayəsi hansı hadisə ilə əlaqədar nazil olmuşdur?Rate this post   Cavab: Mübahilə haqq bir mətləbin isbat olunması üçün Allah dərgahına xalis niyyətlə yalvarıb yalançını lənətləməyə deyilir. Nəcran məsihiləri həzrət İsa barəsində Rəsuli Əkrəm ilə mübahisə etdikdən sonra haqqı qəbul etmədilər və nəticədə qarşılıqlı dua edib yalançını lənətləməyi qərara […]

 • Sual: 79. “Maidə” surəsinin 55-ci ayəsi “Sizin başçı və vəliniz, yalnız Allah, Onun Peyğəmbəri və iman gətirib namaz qılan və rüku halında zəkat verənlərdir.” kimin barəsində nazil olub?
  4 (80%) 1 vote

  Sual: 79. “Maidə” surəsinin 55-ci ayəsi “Sizin başçı və vəliniz, yalnız Allah, Onun Peyğəmbəri və iman gətirib namaz qılan və rüku halında zəkat verənlərdir.” kimin barəsində nazil olub?

  Sual: 79. “Maidə” surəsinin 55-ci ayəsi “Sizin başçı və vəliniz, yalnız Allah, Onun Peyğəmbəri və iman gətirib namaz qılan və rüku halında zəkat verənlərdir.” kimin barəsində nazil olub?4 (80%) 1 vote   Cavab: “Fəthül-Qədir” kitabının müəllifi Xətib Bağdadidən belə nəql edir: “Həm müvafiq, həm də müxaliflər ibni Abbasdan belə nəql edirlər ki, Əli (əleyhissalam) rüku […]

 • Sual: 78. “Ulul-əmr” ayəsi nədir və kimə aiddir?
  Rate this post

  Sual: 78. “Ulul-əmr” ayəsi nədir və kimə aiddir?

  Sual: 78. “Ulul-əmr” ayəsi nədir və kimə aiddir?Rate this post   Cavab: “Ulul-əmr” ayəsi aşağıdakı ayədir: “Ey iman gətirənlər, Allaha, Peyğəmbərə və öz içinizdən olan əmr sahiblərinə itaət edin.”[3707] Hənəfi məzhəbindən olan alim Həskani özünün “Şəvahidut-tənzil” kitabında yenə yazır: “Bir zaman Peyğəmbər (s.ə.v.v) bu ayəni oxuyub dedi: “Mənim (ümmətə rəhbərlikdə) şəriklərim o kəslərdir ki, bu […]

 • Sual: 77. Qurani-kərimin 114 surəsi olduğu halda, nə üçün «Yasin» surəsi daha çox tilavət olunur?
  Rate this post

  Sual: 77. Qurani-kərimin 114 surəsi olduğu halda, nə üçün «Yasin» surəsi daha çox tilavət olunur?

  Sual: 77. Qurani-kərimin 114 surəsi olduğu halda, nə üçün «Yasin» surəsi daha çox tilavət olunur?Rate this post   Cavab: Bu surə «ya» və «sin» müqəttə hərfləri ilə başlayır. İmam Sadiq (ə) buyurur: «Yasin Allahın Rəsulunun adıdır. Çünki bunun ardınca buyurulur ki, «sən mürsəl (şəriət sahibi olan) peyğəmbərlərdənsən». Surədə yaranış, qiyamət, həyat və ölüm haqqında müxtəlif […]

 • Sual: 76. Süleyman peyğəmbərin macəraları bizə nə öyrədir?
  2 (40%) 2 votes

  Sual: 76. Süleyman peyğəmbərin macəraları bizə nə öyrədir?

  Sual: 76. Süleyman peyğəmbərin macəraları bizə nə öyrədir?2 (40%) 2 votes   Cavab: Qurani-kərim «Nəml» surəsinin 16-43-ca ayələrində Süleyman haqqında buyurur: «Biz Davuda və Süleymana elm verdik…». «Süleyman Davuda vərəsə oldu və dedi: «Ey insanlar bizə quş dili öyrədildi…». «Süleyman insan, cin və quşlardan ibarət qoşun topladı…» «Sonra Süleyman quşları yoxlayıb, dedi: «Hüd-hüdü niyə görmürəm?…». […]

 • Sual: 73. “Qurrai səbə” kimlərdir? Cavab: “Qurrai səbə”, yəni Qurani kərimin tilavət üsullarını nəql edən 7 nəfərdir: Hafiz ibni Asim ibni Əbu Nəcdi Kufi, İbni Kəsir Məkki, Əbu Əmr Bəsri, Nafe Mədəni, Həmzə Kufi, Kəsai Kufi və İbni Amirdir. Sual: 74. Qurani kərimdə bu müqəddəs kitabın neçə adı zikr olunub?
  Rate this post

  Sual: 73. “Qurrai səbə” kimlərdir? Cavab: “Qurrai səbə”, yəni Qurani kərimin tilavət üsullarını nəql edən 7 nəfərdir: Hafiz ibni Asim ibni Əbu Nəcdi Kufi, İbni Kəsir Məkki, Əbu Əmr Bəsri, Nafe Mədəni, Həmzə Kufi, Kəsai Kufi və İbni Amirdir. Sual: 74. Qurani kərimdə bu müqəddəs kitabın neçə adı zikr olunub?

  Sual: 73. “Qurrai səbə” kimlərdir? Cavab: “Qurrai səbə”, yəni Qurani kərimin tilavət üsullarını nəql edən 7 nəfərdir: Hafiz ibni Asim ibni Əbu Nəcdi Kufi, İbni Kəsir Məkki, Əbu Əmr Bəsri, Nafe Mədəni, Həmzə Kufi, Kəsai Kufi və İbni Amirdir. Sual: 74. Qurani kərimdə bu müqəddəs kitabın neçə adı zikr olunub?Rate this post   Cavab: Quranda […]

 • Sual: 72. İmamla Peyğəmbərin fərqi nədir? Və imamət nə deməkdir?
  Rate this post

  Sual: 72. İmamla Peyğəmbərin fərqi nədir? Və imamət nə deməkdir?

  Sual: 72. İmamla Peyğəmbərin fərqi nədir? Və imamət nə deməkdir?Rate this post   Cavab: İmamla Peyğəmbərin fərqi bundadır ki, Peyğəmbərə vəhy gəlir, İmam isə hökmləri Peyğəmbərdən ilahi bir qüvvə ilə əxz edir. Peyğəmbər Allah tərəfindən, İmam isə Peyğəmbər tərəfindən olan təbliğatçıdır. Bu, İmamiyyə məzhəbinin inancıdır. Sair məzhəblərdə isə, imamət din və dünya işlərində ümumi rəhbərlik, […]

 • Sual: 69. “Yovm” (gün) kəlməsi Quranda neçə dəfə gəlib?
  3 (60%) 1 vote

  Sual: 69. “Yovm” (gün) kəlməsi Quranda neçə dəfə gəlib?

  Sual: 69. “Yovm” (gün) kəlməsi Quranda neçə dəfə gəlib?3 (60%) 1 vote   Cavab: İlin günlərinin sayı qədər, yəni 365 dəfə. Sual: 70. “Şəhr” (ay) kəlməsi Quranda neçə dəfə gəlib? Cavab: Ayların sayı qədər yəni 12 dəfə. Sual: 71. “İmam” kəlməsi Quranda neçə dəfə təkrar olunub? Cavab: 12 imamın sayı qədər: Qurani Kərimdə 12 yeddi […]

 • Sual: 68. Qurani-kərim nə üçün bir dəfəyə yox, tədricən nazil olub?
  Rate this post

  Sual: 68. Qurani-kərim nə üçün bir dəfəyə yox, tədricən nazil olub?

  Sual: 68. Qurani-kərim nə üçün bir dəfəyə yox, tədricən nazil olub?Rate this post   Cavab: İslami rəvayətlərə əsasən, Quran iki dəfə nazil olmuşdur: birinci dəfə Qədr gecəsində tam şəkildə, ikinci dəfə iyirmi üç il ərzində tədricən. «Fürqan» surəsinin 32-ci ayəsində buyurulur: «Kafirlər «Quran ona bütöv şəkildə nazil olmalı idi» dedilər. (Ya Məhəmməd) Sənin ürəyinə qətiyyət […]

 • Sual: 94. Qurani-kərimin müxtəlif ayələrində bəyan olunan küfr, şirk, nifaq və imanda məqsəd nədir? Hansı amillər onların yaranmasına səbəb olur? Özümüzü tanımaq məqsədilə insanları bu əsas üzərində necə tanıya bilərik? Mən şirk və ikiüzlülüyün bəzi əlamətləri ilə tanışam. Bu əlamətlər məndə də mövcuddur. Buna görə çox narahatam. Onları aradan qaldırmaq üçün mənə yol göstərin!
  Rate this post

  Sual: 94. Qurani-kərimin müxtəlif ayələrində bəyan olunan küfr, şirk, nifaq və imanda məqsəd nədir? Hansı amillər onların yaranmasına səbəb olur? Özümüzü tanımaq məqsədilə insanları bu əsas üzərində necə tanıya bilərik? Mən şirk və ikiüzlülüyün bəzi əlamətləri ilə tanışam. Bu əlamətlər məndə də mövcuddur. Buna görə çox narahatam. Onları aradan qaldırmaq üçün mənə yol göstərin!

  Sual: 94. Qurani-kərimin müxtəlif ayələrində bəyan olunan küfr, şirk, nifaq və imanda məqsəd nədir? Hansı amillər onların yaranmasına səbəb olur? Özümüzü tanımaq məqsədilə insanları bu əsas üzərində necə tanıya bilərik? Mən şirk və ikiüzlülüyün bəzi əlamətləri ilə tanışam. Bu əlamətlər məndə də mövcuddur. Buna görə çox narahatam. Onları aradan qaldırmaq üçün mənə yol göstərin!Rate this […]

 • Sual: 93. Allah dostlarının təvəllüd və ya vəfat günlərini təntənəli keçirmək şirk sayılırmı və bidətə səbəb olurmu?
  5 (100%) 1 vote

  Sual: 93. Allah dostlarının təvəllüd və ya vəfat günlərini təntənəli keçirmək şirk sayılırmı və bidətə səbəb olurmu?

  Sual: 93. Allah dostlarının təvəllüd və ya vəfat günlərini təntənəli keçirmək şirk sayılırmı və bidətə səbəb olurmu?5 (100%) 1 vote   Cavab: Bu sualın cavabının mənfi olması gün kimi aydın məsələdir, lakin yarana biləcək şübhələri aradan qaldırmaq üçün bu məsələnin şəri sübutlarını sizin nəzərinizə çatdırırıq. Qurani-kərim müsəlmanları Peyğəmbərin (s.ə.v.v) Əhli-beytini sevməyə dəvət edərək buyurur: “(Ey […]

 • Sual: 92. Allahın vəlilərinə (məsumlara, peyğəmbərlərə, həzrət Zəhra (s.ə) və 12 imama) təvəssül etmək Allaha şərik qoşmağa (şirkə) səbəb olurmu?
  Rate this post

  Sual: 92. Allahın vəlilərinə (məsumlara, peyğəmbərlərə, həzrət Zəhra (s.ə) və 12 imama) təvəssül etmək Allaha şərik qoşmağa (şirkə) səbəb olurmu?

  Sual: 92. Allahın vəlilərinə (məsumlara, peyğəmbərlərə, həzrət Zəhra (s.ə) və 12 imama) təvəssül etmək Allaha şərik qoşmağa (şirkə) səbəb olurmu?Rate this post   Cavab: “Təvəssül” bir şəxsin başqa hörmətli bir şəxsi özü ilə Allah arasında vasitə seçib Allaha yetişməsi deməkdir. Təvəssülün aşağıdakı növləri vardır: 1. Yaxşı əməllərə təvəssül etmək. Sünnü alimi Cəlaləddin Süyuti bu haqda […]

 • Sual: 91. Beytül-məmur nə deməkdir?
  Rate this post

  Sual: 91. Beytül-məmur nə deməkdir?

  Sual: 91. Beytül-məmur nə deməkdir?Rate this post   Cavab: “beyt” ev, “məmur” isə “abad olunmuş yer” deməkdir. “Betül-məmur” “abad olunmuş ev” mənasındadır. Yer üzündəki äəbə Beytül-məmur adlanır. Bigər bir “eytül-məmur mələklərin ibadət etdikləri yerin (məscidin) adıdır. Beytül-məmurun mənalarından biri də yeddinci göydə olan bir məsciddir. Rəvayət olunur ki, Allah-Taala bəşərin atası Adəm Peyğəmbəri xəlq etmək […]

 • Page 1 of 512345