islamic mənbələri

 • ZÜLMKARLIQ
  3.3 (66.67%) 3 votes

  ZÜLMKARLIQ

  ZÜLMKARLIQ3.3 (66.67%) 3 votes   Ədalətin ictimaiyyətdə oynadığı rol Tarixə nəzər saldıqda və baş verən cərəyanları araşdırdıqda bunun şahidi oluruq ki, müxtəlif dövrlərdə bütün millətlər arasında müqəddəs “ədalət” kəlməsi baş verən bir çox inqilabi hərəkatların və siyasi cərəyanların əsasını təşkil etmişdir. Haqq-ədalətdən məhrum olmaq, təcavüz və zorakılıqdan cana gəlmək insanların ruhiyyələrini o qədər həyəcanlandırmışdır ki, […]

 • “Fələq” və “Nas” surəsini fəziləti
  Rate this post

  “Fələq” və “Nas” surəsini fəziləti

  “Fələq” və “Nas” surəsini fəzilətiRate this post (Muəvvəzətəyn) 1-İmam Baqir (ə) buyurdu : Hər kəs Vətr namazında “Qul əuzu birəbbil fələq” və “Qul əuzu birəbinnas” (muəvvəzətəyn) surələrini “Qul huvəllahu əhəd” surəsi ilə oxusa, o şəxsə belə xitab olunar. Ey Allahın bəndəsi sənə muştuluq veririk Allah sənin vətr namazını qəbul etdi. 2-Übəyy ibn Kəbdən nəql olunmuş […]

 • “Tovhid” surəsinin fəziləti
  Rate this post

  “Tovhid” surəsinin fəziləti

  “Tovhid” surəsinin fəzilətiRate this post (İxlas) 1-İmam Baqir (ə) buyurdu: Bir kəs gün ərzində beş dəfə namaz qıla, və onların heç birində “Qul huvəllahu əhəd” surəsini oxumasa, ona xitab olunar ki, ey Allahın bəndəsi sən namaz qılanlardan deyilsən. 2-İmam Sadiq (ə) buyurdu: Bir şəxs həftə ərzində “Qul huvəllahu əhəd” surəsini oxumasa, və elə həmin halda […]

 • “Təbbət” surəsinin fəziləti
  Rate this post

  “Təbbət” surəsinin fəziləti

  “Təbbət” surəsinin fəzilətiRate this post (Ləhəb, Məsəd) 1-İmam Sadiq (ə) buyurur: “Təbbət yəda əbi Ləhəb” surəsini oxuyan zaman Əbu Ləhəbə nifrin edin. Çünki o Nəbiyyi-Əkrəmin (s.ə.v.v) Allah tərəfindən gətirdiklərini təkzib edən kəslərdən idi. 2-Übəyy ibn Kəbdən nəql olunmuş hədisdə vardır ki, hər kəs Təbbət surəsini oxusa, Allah onu Əbi Ləhəblə bir evdə yerləşdirməyəcəyinə ümidvaram. Bu […]

 • “Nəsr” surəsinin fəziləti
  Rate this post

  “Nəsr” surəsinin fəziləti

  “Nəsr” surəsinin fəzilətiRate this post 1-İmam Sadiq (ə) buyurdu: Bir kəs özünün vacibi yaxud müstəhəbbi namazlarında “İza caə nəsrullahi vəlfəth” surəsini oxusa, Allah onu düşmənlərinin hamısının əleyhinə vuruşmaqda kömək edər. Allah Qiyamət günündə onun qəbrindən çıxartdığı məşhərə gələr, və o məktub onun Cəhənnəm körpüsündən ötüb keçmək üçün amannamədir. O gün heç bir şey nəzərdən yayınmaz, […]

 • “Kafirun” surəsinin fəziləti
  Rate this post

  “Kafirun” surəsinin fəziləti

  “Kafirun” surəsinin fəzilətiRate this post 1-İmam Sadiq (ə) buyurdu: Bir kəs özünün vacibi namazlarında “Qul ya əyyuhəl kafiriun” və “Qul huvəllahu əhəd” surələrini oxusa, Allah onu, ata-anasını və onların övladlarının hamısını bağışlayar. Əgər o bədbəxtlərdən olmuş olsa, onun adını onların dəftərindən pozub, xoşbəxtlərin dəftərinə yazar, bu dünyada ona səadət bəxş edib, onu şəhid kimi öldürər, […]

 • “Maun” surəsinin fəziləti
  Rate this post

  “Maun” surəsinin fəziləti

  “Maun” surəsinin fəzilətiRate this post 1-İmam Baqir (ə) buyurdu: Bir kəs “Ərəəytəl-ləzi yukəzzibu biddin” (Maun) surəsini vacibi və müsətəhəbbi namazlarında oxusa, Allah onun namaz və orucu qəbul olunmuş kəslərdən hesab edər, və dünyada baş vermiş işlərin (günahları) hesabını ondan çəkməz. 2-Übəyy ibn Kəbdən nəql olunmuş hədisdə yazılıb ki, hər kəs Ərəəytə surəsini oxusa, zəkatını vermiş […]

 • “Fil” və “Qurəyş” surəsinin fəziləti
  Rate this post

  “Fil” və “Qurəyş” surəsinin fəziləti

  “Fil” və “Qurəyş” surəsinin fəzilətiRate this post İmam Sadiq (ə) buyurdu: Bir kəs özünün vacibi namazlarında Fil surəsini oxusa, Qiyamətdə bütün qumlar dağlar, çəmənliklər onun xeyrinə şəhadət verərlər ki, o namaz qılanlardandır. Haqqın carçısı nida edər ki, mənim bəndəmin barəsində düz dediniz onun haqqında verdiyiniz şəhadət qəbul olundu, onu Behiştə daxil edin, və ondan hesab […]

 • “Huməzə” surəsinin fəziləti
  Rate this post

  “Huməzə” surəsinin fəziləti

  “Huməzə” surəsinin fəzilətiRate this post İmam Sadiq (ə) buyurdu: Bir kəs Huməzə surəsini özünün vacibi namazlarında oxusa, Allah yoxsulluğu ondan uzaq edər, ruzinin ona yaxınlaşdırar, və pis ölümü ondan dəf edər. 2-Übəyy ibn Kəbdən nəql olunmuş hədisdə yazılıb ki, hər kəs Huməzə surəsini oxusa, Allah Həzrət Məhəmməd (s.ə.v.v) və onun dostlarını istehza edənlərin sayı qədər […]

 • “Əsr” surəsinin fəziləti
  Rate this post

  “Əsr” surəsinin fəziləti

  “Əsr” surəsinin fəzilətiRate this post 1-Həzrət Sadiq (ə) buyurdu: Hər kəs Əsr surəsini müstəhəbbi namazlarında oxusa, Allah Qiyamətdə onu nurlu çöhrəli gülərüzlü və gözləri nurla dolu qəbirdən qaldırar və elə bu halda Behiştə daxil edər. 2-Übəyy ibn Kəbdən nəql olunmuş bir hədisdə yazılıb ki, hər kəs Əsr surəsini oxusa, Allah-taala ona səbr əta edər və […]

 • “Təkasur” surəsinin fəziləti
  Rate this post

  “Təkasur” surəsinin fəziləti

  “Təkasur” surəsinin fəzilətiRate this post 1-İmam Sadiq (ə) buyurdu: Hər kəs Təkasur surəsini özünün vacibi namazlarında oxusa, Allah onun üçün yüz şəhidin savabını yazar. Bunlardan əlavə onun vacibi namazında qırx cərgədən ibarət olan mələklər onunla birlikdə namaz qılarlar. (İnşaallah). 2-İmam Sadiq (ə) buyurdu Allah: Rəsulu (s.ə.v.v) belə buyurdu: Hər kəs Təkasur surəsini yatan zaman oxusa, […]

 • “Qariə” surəsinin fəziləti
  Rate this post

  “Qariə” surəsinin fəziləti

  “Qariə” surəsinin fəzilətiRate this post 1-İmam Baqir (ə) buyurdu: Hər kəs Qariə surəsini çox oxusa, Allah-taala onu dünyada Dəccalın fitnəsindən, onun dəvətini qəbul etməkdən, və Qiyamətdə Cəhənnəm çirkinliklərindən yaxud onun yandırıcı istisindən amanda saxlayar. 2-Übəyy ibn Kəbin nəql etdiyi hədisdə yazılıb ki, hər kəs Qariə surəsini oxusa, Allah Qiyamətdə buna xatir onun əməl dəftərini ağır […]

 • “Adiyat” surəsinin fəziləti
  Rate this post

  “Adiyat” surəsinin fəziləti

  “Adiyat” surəsinin fəzilətiRate this post 1-İmam Sadiq (ə) buyurdu: Bir kəs Adiyat surəsini oxusa, və onu oxumağı davam etdirsə, Allah Qiyamətdə onu Əmirəl-mömininlə (ə) məşhur edər və bir otaqda o Həzrətin həmdəmlərindən olar. 2-Nəbiyyi-Əkrəm (s.ə.v.v) buyurdu: Hər kəs Adiyat oxusa, ona müzdəlifədə (məşərul-haramda yer adı) oyaq qalmış və Ərəfatda hazır olmuş kəslərin sayı qədər on […]

 • “ Zilzal ” surəsinin fəziləti
  Rate this post

  “ Zilzal ” surəsinin fəziləti

  “ Zilzal ” surəsinin fəzilətiRate this post “Zəlzələ” İmam Sadiq (ə) buyurdu: “İza zulzilətil ərzu” surəsini oxumaqdan yorulmayın, çünki bir kəs nafilə (müsətəhəb) namazlarında bu surəni oxusa, Allah onu heç vaxt zəlzələ, ildırım vurması və bunun kimi dünya bəlaları ilə həlak etməz. Necəki o dünyadan köçdü və Behiştə getmək əmrini alsa, o zaman Allah-taala onun […]

 • “Bəyyinə” surəsinin fəziləti
  Rate this post

  “Bəyyinə” surəsinin fəziləti

  “Bəyyinə” surəsinin fəzilətiRate this post 1-İmam Baqir (ə) buyurdu: Bir kəs “Ləm yəkun” surəsini oxusa, şirkdən uzaq olub, onu Məhəmmədin (s.ə.v.v) dininə daxil edərlər. Böyük Allah onu Qiyamətdə mömin simasında qəbirdən qalıdırar və onun hesabını asan çəkər. 2-Allahın Rəsulu (s.ə.v.v) buyurdu: Hər kəs Ləm yəkun surəsini vətəndə və yaxud səfərdə oxusa, Qiyamət günündə Xəyrul-bəriyyə ilə […]

 • “Qədr” surəsinin fəziləti
  Rate this post

  “Qədr” surəsinin fəziləti

  “Qədr” surəsinin fəzilətiRate this post 1-İmam Sadiq (ə) buyurdu: Bir kəs “İnna ənzəlnahu fi ləylətil qədr” surəsini ucadan avazla oxusa, Allah yolunda qılınc vurmuş kəs kimi olar. Əgər bir kəs onu yavaş oxusa, Allah yolunda öz qanına bulaşmış mücahid kimi olar. Bir kəs bu surəni on dəfə oxusa, Allah onun əməl dəftərindən min günahını silər. […]

 • “Ələq” surəsinin fəziləti
  Rate this post

  “Ələq” surəsinin fəziləti

  “Ələq” surəsinin fəzilətiRate this post İmam Sadiq (ə) buyurdu: Hər kəs “İqrə bismi rəbbikə” surəsini gecə yaxud gündüz oxusa, və həmin gecə yaxud gündüz dünyadan köçsə, şəhid kimi köçmüşdür. Allah qəbirdən onu şəhid kimi qaldırar, şəhid kimi dirildər, və peyğəmbərin rəhbərliyi altında öz qılıncı ilə Allah yolunda cihad etmiş kəs kimi olar. Hər kəs dəniz […]

 • “Tin” surəsinin fəziləti
  Rate this post

  “Tin” surəsinin fəziləti

  “Tin” surəsinin fəzilətiRate this post Nəbiyyi-Əkrəm (s.ə.v.v.) buyurdu: Hər kəs Tin surəsini oxusa, Allah ona iki xisləti (xüsusiyyəti) əta edər; 1-Afiyət, (sağlamlıq) 2-Nə qədər ki dünydadır yəqini olar, və hər vaxt dünyadan köçdü, Allah bu surəni oxuyanların sayı qədər və bir oruc tutmağın savabının əcrini ona əta edər. 2-İmam Sadiq (ə) buyurdu: Bir kəs vacibi […]

 • “İnşirah” surəsinin fəziləti
  Rate this post

  “İnşirah” surəsinin fəziləti

  “İnşirah” surəsinin fəzilətiRate this post Allahın Rəsulu (s.ə.v.v) buyurdu: Bir kəs Ələm nəşrəh surəsini oxusa, Allah ona o Həzrəti (s.ə.v.v) qəmgin görüb, sonra o Həzrətin çöhrəsindən və qəlbindən qəm və qüssəni aparan şəxsin əcrini əta edər. Nəbiyyi-Əkrəm (s.ə.v.v) buyurdu: Hər kəs bu surəni oxusa, mənimlə görüşmüş şəxsin muzdunu alar, və onu şəfaət etmək mənim öhdəmədir. […]

 • “Zuha” surəsinin fəziləti
  Rate this post

  “Zuha” surəsinin fəziləti

  “Zuha” surəsinin fəzilətiRate this post Əqəbə ibn Amirdən nəql olunub ki, o belə dedi: Allahın Rəsulu (s.ə.v.v) Zuha namazını Şəms və Zuha surələri ilə qılmağımızı bizə əmr etdi. Nəbiyyi-Əkrəm (s.ə.v.v) buyurdu: Bir kəs Zuha surəsini oxusa, Allah onlardan razı olmuş şəxslərdən olar, və Həzrət Məhəmmədin (s.ə.v.v) öhdəsindir ki, onu şəfaət etsin, və hər bir yetim […]

 • Page 1 of 712345...Last »