islamic mənbələri

 • Karvan Jurnalının “Rəddül Şəms” hədisini saxta elan etməsinin özü saxtakarlıqdır.
  2 (40%) 1 vote

  Karvan Jurnalının “Rəddül Şəms” hədisini saxta elan etməsinin özü saxtakarlıqdır.

  Karvan Jurnalının “Rəddül Şəms” hədisini saxta elan etməsinin özü saxtakarlıqdır.2 (40%) 1 vote Karvan Jurnalının “Rəddül Şəms” hədisini saxta elan etməsinin özü saxtakarlıqdır. Nəzərinizə çatdırım ki, Karvan jurnalının 61 ci sayında “Rəddül Şəms” hədisinin saxta olduğu barədə məlumat dərc olunmuşdu. Müəllifə ( İsmail Əhməd bəyə) iradlar deyilsə də, müəllif tərəfindən iradlara heç bir elmi cavab […]

 • “Səhifeyi-Səccadiyyə”yə hansı dualar aiddir. O, hansı mətləblərə şamil olur?
  1 (20%) 2 votes

  “Səhifeyi-Səccadiyyə”yə hansı dualar aiddir. O, hansı mətləblərə şamil olur?

  “Səhifeyi-Səccadiyyə”yə hansı dualar aiddir. O, hansı mətləblərə şamil olur?1 (20%) 2 votes Cavab: “Səhifeyi-Səccadiyyə” islamın ən böyük əsərlərindən biri olub 57 duadan ibarətdir. Bu dualarda daha çox tövhid, ibadət, ictimai və əxlaqi məsələlərə diqqət yetirilib. Onun başqa adları: “Üxtul-Quran” (Quranın bacısı), Əhli-beytin İncili, Ali Məhəmmədin (s.ə.v.v) Zəburu. NUR-AZ.COM

 • Fatimeyi Zəhra (ə.s)-dan nəql olunan “lövh hədisi” hansıdır?
  Rate this post

  Fatimeyi Zəhra (ə.s)-dan nəql olunan “lövh hədisi” hansıdır?

  Fatimeyi Zəhra (ə.s)-dan nəql olunan “lövh hədisi” hansıdır?Rate this post Cavab: Hədisi qüdsidə Əbu Bəsir Əbu Əbdüllah (əleyhissalam)-dan rəvayət edir ki, Həzrət belə buyurur: Atam Cabir ibni Əbdüllah Ənsariyə dedi: Mənim səninlə (mühüm bir) işim var. Nə vaxt sakitlik olsav səndən soruşaram. Cabir dedi: Nə vaxt istəsən soruşa bilərsən. Bir gün Cabir atamla bir yerdə […]

 • Buxari (“Səhihi Buxari”nin müəllifi) Əhli-beyt hədislərinə istinad və ya onları nəql etmişdirmi?
  3.5 (70%) 2 votes

  Buxari (“Səhihi Buxari”nin müəllifi) Əhli-beyt hədislərinə istinad və ya onları nəql etmişdirmi?

  Buxari (“Səhihi Buxari”nin müəllifi) Əhli-beyt hədislərinə istinad və ya onları nəql etmişdirmi?3.5 (70%) 2 votes Cavab: Buxari öz “Səhih” kitabında Əhli-beyt hədislərinə istinad etmir, onları dəlil və şahid kimi gətirmir; çünki o, özü ilə müasir olan İmam Sadiq, İmam Kazim, İmam Cavad, İmam Hadi və İmam Həsən Əskəridən heç bir hədis nəql etməmişdir! Bundan əlavə […]

 • Şəhid Dəstğeybin elmi və əxlaqi şəxsiyyətini nəzərə alaraq, onun kitablarının etibarı hansı həddədir?
  5 (100%) 1 vote

  Şəhid Dəstğeybin elmi və əxlaqi şəxsiyyətini nəzərə alaraq, onun kitablarının etibarı hansı həddədir?

  Şəhid Dəstğeybin elmi və əxlaqi şəxsiyyətini nəzərə alaraq, onun kitablarının etibarı hansı həddədir?5 (100%) 1 vote   Cavab: Şəhid Dəstğeybin elmi və əxlaqi şəxsiyyəti ilə tanış olmaq məqsədi ilə bir neçə nöqtəyə diqqət edək: Əzəmətli şəhid Ayətullah hacı Seyyid Əbdul- Hüseyn Dəstğeyb Şirazi öz ibtidai təhsil mərhələsini Şirazın elmi hözəsində Şeyx İslamil, Molla Əhməd Darbb […]

 • Şəhid Dəstğeybin kitabları etibarlıdırmı?
  3.5 (70%) 2 votes

  Şəhid Dəstğeybin kitabları etibarlıdırmı?

  Şəhid Dəstğeybin kitabları etibarlıdırmı?3.5 (70%) 2 votes Cavab: Əzəmətli şəhid Ayətullah Seyyid Əbul- Hüseyn Dəstğeyb Şirazi şiə aləminin alimlərindən və müctəhidlərindən biri olmaqla yanaşı arif bir insan olubdur ki, fiqh, ilahiyyat, əxlaq, irfan və… elmlərdə mütəxəssis olub onun kitabları və əsərləri ümumi şəkildə etibarlı və istifadəyə yararlı eyni zamanda təsirlidir. Əlbəttə bu məsələyə diqqət etmək […]

 • Məfatehul cinan kitabı necə yaranşışdır və kim tərəfindən yazılımışdır?
  Rate this post

  Məfatehul cinan kitabı necə yaranşışdır və kim tərəfindən yazılımışdır?

  Məfatehul cinan kitabı necə yaranşışdır və kim tərəfindən yazılımışdır?Rate this post Cavab: Bu kitab Şeyx Abbas Qumi tərəfindən mövcud dua, ziyarətnamə və.s kitablar əsasında qələmə alınmışdır. NUR-AZ.COM

 • Vəfaul Vəfa kitabının muəllifi kimdir ve rical alimleri onun haqda nə fikirdədilər?
  3 (60%) 1 vote

  Vəfaul Vəfa kitabının muəllifi kimdir ve rical alimleri onun haqda nə fikirdədilər?

  Vəfaul Vəfa kitabının muəllifi kimdir ve rical alimleri onun haqda nə fikirdədilər?3 (60%) 1 vote Cavab: “Vəfa əl-vəfa fi exbari dər əl-Mustafa” kitabinin müəllifi Əli ibn Məhəmməd Səhmudidir. Məlum kitab Mədine şəhəri barədə ən müfessəl kitabdır, dəfələrlə çap olunub. Rical alimlərinin onun barəsində fikirleri barədə məlumatımiz yoxdur. NUR-AZ.COM

 • Nəhc əl-bəlağə kitabının sənədi barəəd yazmağınızı xahiş edirəm. Bəziləri bu kitabın sənədi olmadığını iddia edirlər.
  1 (20%) 1 vote

  Nəhc əl-bəlağə kitabının sənədi barəəd yazmağınızı xahiş edirəm. Bəziləri bu kitabın sənədi olmadığını iddia edirlər.

  Nəhc əl-bəlağə kitabının sənədi barəəd yazmağınızı xahiş edirəm. Bəziləri bu kitabın sənədi olmadığını iddia edirlər.1 (20%) 1 vote Cavab: “Nəhcul-bəlağə”-in mənbələrini göstərən bir çox kitablar mövcuddur. Bu kitablardan biri İmtiyaz Əlixan Ərəşinin qələmə aldığı “İstinade Nəhcul-Bəlağə” adli əsərdir. Kitabda “Nəhcul-bəlağə”-nin sənədləri sunni ve şiə mənbələrinə əsasən gösterilmişdir. Kİtab fars diline tercume edilib. NUR-AZ.COM

 • Dini mənbələrdə xəbər verilir ki, şiələrin dörd mötəbər kitabı (“Kutube-ərbəə”) mövcuddur. Əsrlər boyu İslam alimləri hökmlər verərkən bu dörd kitaba əsaslanmışlar. Bu kitabların müəllifləri kimlərdir?
  2.5 (50%) 2 votes

  Dini mənbələrdə xəbər verilir ki, şiələrin dörd mötəbər kitabı (“Kutube-ərbəə”) mövcuddur. Əsrlər boyu İslam alimləri hökmlər verərkən bu dörd kitaba əsaslanmışlar. Bu kitabların müəllifləri kimlərdir?

  Dini mənbələrdə xəbər verilir ki, şiələrin dörd mötəbər kitabı (“Kutube-ərbəə”) mövcuddur. Əsrlər boyu İslam alimləri hökmlər verərkən bu dörd kitaba əsaslanmışlar. Bu kitabların müəllifləri kimlərdir?2.5 (50%) 2 votes Cavab: Həzrət Peyğəmbər (s) dünyasını dəyişdikdən sonra Əli (ə) və onun şiələri həzrətin yolunu davam etdirərək həzrət Peyğəmbər (s) və onun canişinlərinin buyuruqlarını toplamağa başladılar. Uzun müddət […]

 • Şiə alimlərinin Kəsa hədisi və silsilə sənədləri haqqında nəzərləri nədir? Hədisin sonunda gələn qəribə ifdəni necə izah etmək olar?
  Rate this post

  Şiə alimlərinin Kəsa hədisi və silsilə sənədləri haqqında nəzərləri nədir? Hədisin sonunda gələn qəribə ifdəni necə izah etmək olar?

  Şiə alimlərinin Kəsa hədisi və silsilə sənədləri haqqında nəzərləri nədir? Hədisin sonunda gələn qəribə ifdəni necə izah etmək olar?Rate this post Cavab: 1.Hədis kitablarında bəzən Kəsa hədisindən məqsədin əhli-sünnə və şiə alimləri tərəfindən İslam Peyğəməbrinin (səlləllahu ələyhi və alihi va səlləm) beş ev əhli haqqında təthir ayəsinə aid olan hədislər toplusuna deyilir. Bəzən isə həmin […]

 • سنه، ومحمد في هديه وحلمه، فانظر إلى هذا المقبل). فتطاول الناس فإذا هو علي بن أبي طالب عليه السلام Bu hədisin raviləri əhli-sunnənin rical alimlerinə gorə siğədir. Lakin selefilerin iradı bu hədisi nəql edənin axırıncı ravini dərk etməməsindədir. Onların dediklərinə görə محمد بن أحمد بن عبيد الله الكاتب axırıncı ravi Abdurrazqı görməyib.
  Rate this post

  سنه، ومحمد في هديه وحلمه، فانظر إلى هذا المقبل). فتطاول الناس فإذا هو علي بن أبي طالب عليه السلام Bu hədisin raviləri əhli-sunnənin rical alimlerinə gorə siğədir. Lakin selefilerin iradı bu hədisi nəql edənin axırıncı ravini dərk etməməsindədir. Onların dediklərinə görə محمد بن أحمد بن عبيد الله الكاتب axırıncı ravi Abdurrazqı görməyib.

  سنه، ومحمد في هديه وحلمه، فانظر إلى هذا المقبل). فتطاول الناس فإذا هو علي بن أبي طالب عليه السلام Bu hədisin raviləri əhli-sunnənin rical alimlerinə gorə siğədir. Lakin selefilerin iradı bu hədisi nəql edənin axırıncı ravini dərk etməməsindədir. Onların dediklərinə görə محمد بن أحمد بن عبيد الله الكاتب axırıncı ravi Abdurrazqı görməyib.Rate this post Cavab: […]

 • Hz Əli bin Əbu Talibdən (ə) rəvayət olunur ki, o dedi: Mən Allahın yaxını, kəlamı, qəlbi və daxil olan qapısıyam. O qapıdan səcdə edərək, daxil olun, sizlərin günahlarınızı bağışlayım, mühsinlərin (savabını) daha da artırım. Mənimlə və mənim əlimlə Qiyamət qopacaq. Mənə yalnız batil (əhli) şübhə edər. Mən əvvələm və sonuncuyam, zahirəm və batinəm, mən hər şeyi bilirəm. (“Biharul-ənvar”, cild 39, səh.348) Bu hedis heqiqeten biharul envar da varmi? ve sehihdirmi bu hedis? sehifesi ve cildi ola biler sehv gosterilsin.
  Rate this post

  Hz Əli bin Əbu Talibdən (ə) rəvayət olunur ki, o dedi: Mən Allahın yaxını, kəlamı, qəlbi və daxil olan qapısıyam. O qapıdan səcdə edərək, daxil olun, sizlərin günahlarınızı bağışlayım, mühsinlərin (savabını) daha da artırım. Mənimlə və mənim əlimlə Qiyamət qopacaq. Mənə yalnız batil (əhli) şübhə edər. Mən əvvələm və sonuncuyam, zahirəm və batinəm, mən hər şeyi bilirəm. (“Biharul-ənvar”, cild 39, səh.348) Bu hedis heqiqeten biharul envar da varmi? ve sehihdirmi bu hedis? sehifesi ve cildi ola biler sehv gosterilsin.

  Hz Əli bin Əbu Talibdən (ə) rəvayət olunur ki, o dedi: Mən Allahın yaxını, kəlamı, qəlbi və daxil olan qapısıyam. O qapıdan səcdə edərək, daxil olun, sizlərin günahlarınızı bağışlayım, mühsinlərin (savabını) daha da artırım. Mənimlə və mənim əlimlə Qiyamət qopacaq. Mənə yalnız batil (əhli) şübhə edər. Mən əvvələm və sonuncuyam, zahirəm və batinəm, mən hər […]

 • Əgər hər hansı şəri və ya əqidəvi məsələ barəsində bir sual qarşıya çıxmışsa , qarşı tərəf subut üçün sənə Qurandan bir misal gətirirsə , öz fikrivi subut etmək uçun sən Qurandan heç bir ayə gətirə bilmirsən (belə ayə olmadigından) , buna qarşı mötəbər hədis söyləyirsən , bu yolla sən öz fikrivi sübuta yetirə bilərsənmi ? 2) Əgər hədis vasitəsi ilə insan öz fikrini sübut edirsə , hədis Quran ayəsindən güclu ola bilərmi ?
  Rate this post

  Əgər hər hansı şəri və ya əqidəvi məsələ barəsində bir sual qarşıya çıxmışsa , qarşı tərəf subut üçün sənə Qurandan bir misal gətirirsə , öz fikrivi subut etmək uçun sən Qurandan heç bir ayə gətirə bilmirsən (belə ayə olmadigından) , buna qarşı mötəbər hədis söyləyirsən , bu yolla sən öz fikrivi sübuta yetirə bilərsənmi ? 2) Əgər hədis vasitəsi ilə insan öz fikrini sübut edirsə , hədis Quran ayəsindən güclu ola bilərmi ?

  Əgər hər hansı şəri və ya əqidəvi məsələ barəsində bir sual qarşıya çıxmışsa , qarşı tərəf subut üçün sənə Qurandan bir misal gətirirsə , öz fikrivi subut etmək uçun sən Qurandan heç bir ayə gətirə bilmirsən (belə ayə olmadigından) , buna qarşı mötəbər hədis söyləyirsən , bu yolla sən öz fikrivi sübuta yetirə bilərsənmi ? […]

 • Saxta hədislərin geniş şəkildə yayıldığı dövr
  2 (40%) 2 votes

  Saxta hədislərin geniş şəkildə yayıldığı dövr

  Saxta hədislərin geniş şəkildə yayıldığı dövr2 (40%) 2 votes Şiə və Əhli-sünnənin hədis tarixini  araşdıranda Peyğəmbərin (s) hədislərinin yazılması ilə bağlı müxtəlif fiklər, nəzəriyyələr, ideyalar və hadislərlə qarşılaşırıq. Əhli-beyt tərəfdarları Peyğəmbərin (s) və İmamların buyuruq və göstərişlərinə əməl edərək, bütün dövrlərdə hədislərin yazılmasına xüsusi diqqət göstərmiş və Peyğəmbərin(s) dövründən İmam Zamanın (ə.c) qeybət dövrünə qədər […]

 • Sünnət anlamı Şiə və Sünni məzhəblərində
  Rate this post

  Sünnət anlamı Şiə və Sünni məzhəblərində

  Sünnət anlamı Şiə və Sünni məzhəblərindəRate this post Allah tərəfindən Peyğəmbərə (s) nazil olan İslam elmləri, dini maarif, din üsulları, əxlaq, şəriət hökümləri və digər elm və əsərlər o Həzrətin (s) vasitəsi ilə cəmiyyətə iki yolla gəlib çatı: 1) Kitab 2)Sünnət 1. Kitab (Quran) Həm sözləri və həm də mənası Allah tərəfindən nazil olmuşdur. Peyğəmbərin […]

 • “Mənim səhabələrim …” hədisi
  5 (100%) 1 vote

  “Mənim səhabələrim …” hədisi

  “Mənim səhabələrim …” hədisi5 (100%) 1 vote Sual: “Mənim səhabələrim ulduzlar kimidir, onların hansına iqtida etsəniz, hidayət olarsınız”! hədisi doğrudurmu? CAVAB: Əhli sünnənin çoxlu hədis, təfsir, üsul, fiqh mənbələrində habelə elmi və ümumi bəhs və müzakirələrində səhabələrin mərcə (istinad edilməsi lazım olan şəxs) olduqlarını isbat etmək və xəlifələrin xilafətinə şəri don geyindirmək üçün istifadə etdikləri […]