islamic mənbələri

 • Fiqh elmi üsulunun mənbəsi hansılardır?
  Rate this post

  Fiqh elmi üsulunun mənbəsi hansılardır?

  Fiqh elmi üsulunun mənbəsi hansılardır?Rate this post   Cavab: Şiə məzhəbində fiqh elminin dörd mənbəsi vardır: 1. Quran; Sünnət, yəni peyğəmbər və imamların buyuruğu və əməli; 3. İcma; 4. Əql. İslam hökmlərinin ilkin mənbəsi Qurandır. Əlbəttə ki, Quran yalnız əməli hökümlərdən ibarət deyil. Quranın 6666 ayəsindən beş yüz ayəsi əməli hökmlərə aiddir. Müsəlmanlar İslamın əvvəl […]

 • Fiqh üsulu hansı elmdir?
  Rate this post

  Fiqh üsulu hansı elmdir?

  Fiqh üsulu hansı elmdir?Rate this post Cavab: Üsul elmi fiqh və üsul elmlərinin birləşməsindən yaranmışdır. Üsul elmi fiqh elmi üçün müqəddimə rolunu oynayır. Fiqhin lüğət mənası dərin fəhmdir. Qurani-Kərimdə, peyğəmbər və imamların buyuruqlarından tez-tez “təfəqqüh” kəlməsi ilə rastlaşırıq. Təfəqqüh din elmlərinin öyrənməsinə işarədir. Sözsüz ki, İslam hökmlərində bütün məsələlər işıqlandırıla bilməz. Fiqh elmi ilə məşğul […]

 • İctihad – hökm çıxarmaq məsuliyyəti
  Rate this post

  İctihad – hökm çıxarmaq məsuliyyəti

  İctihad – hökm çıxarmaq məsuliyyətiRate this post “İctihad” sözünün lüğəvi mənası çətin və məşəqqətli bir işi icra etmək üçün ciddi-cəhd göstərmək deməkdir. Hədislərdə “ictihad” kəlməsi qazi və idarəçinin düzgün qərara gəlmək və hökm çıxarmaq üçün bütün gücünü sərf etməsi mənasında işlədilmişdir (Səhihül-Buxari Kitabül-Etisam; XXI bab; Səhihü Müslim, Kitabül-Əqziyə, XV bab). “İctihad” kəlməsinə hədislərdə verilmiş bu […]

 • Usul eminin əhəmiyyəti və faydası hansı miqdardadır? Onda vəz və istishabın bəzi növlərinin və açıqlanması kimi mövzuların açıqlanması lazımdır?
  Rate this post

  Usul eminin əhəmiyyəti və faydası hansı miqdardadır? Onda vəz və istishabın bəzi növlərinin və açıqlanması kimi mövzuların açıqlanması lazımdır?

  Usul eminin əhəmiyyəti və faydası hansı miqdardadır? Onda vəz və istishabın bəzi növlərinin və açıqlanması kimi mövzuların açıqlanması lazımdır?Rate this post Sual Usul elmi faydalıdır? Onun əhəmiyyəti və faydası hansı həddədir? Vəz, istishabın bəzi növləri və… kimi mövzuların və habelə onların barəsində müxtəlif nəzərlərin açıqmalasına ehtiyac var və nəticəsi var? Qısa cavab Fiqhin bir sıra […]

 • FİQH ÜSULU (USULİ-FİQH)
  Rate this post

  FİQH ÜSULU (USULİ-FİQH)

  FİQH ÜSULU (USULİ-FİQH)Rate this post   Mövzumuz üsul elmidir. Üsul elmi fiqh və üsul elmlərinin birləşməsindən yaranmışdır. Üsul elmi fiqh elmi üçün müqəddimə rolunu oynayır. Fiqhin lüğət mənası dərin fəhmdir. Qurani-Kərimdə, peyğəmbər və imamların buyuruqlarından tez-tez “təfəqqüh” kəlməsi ilə rastlaşırıq. Təfəqqüh din elmlərinin öyrənməsinə işarədir. Sözsüz ki, İslam hökmlərində bütün məsələlər işıqlandırıla bilməz. Fiqh elmi […]