islamic mənbələri

 • Evliliyin faydaları + 5 meyarı
  1 (20%) 2 votes

  Evliliyin faydaları + 5 meyarı

  Evliliyin faydaları + 5 meyarı1 (20%) 2 votes Quran bizim həyat proqramımızı müəyyən etdiyi kimi evliliyin meyarlarını da təyin edib. Hər bir müsəlman həyat yoldaşı seçən zaman bu meyarlara diqqət etməlidir. Çünki ancaq bu zaman dünya və axirət saədətinə çata bilər.   1. İslam və iman. Həyat yoldaşını seçən zaman ilk şərt – onun dini […]

 • PEYĞƏMBƏRİMİZİN DİLİ İLƏ GƏNCLİK
  Rate this post

  PEYĞƏMBƏRİMİZİN DİLİ İLƏ GƏNCLİK

  PEYĞƏMBƏRİMİZİN DİLİ İLƏ GƏNCLİKRate this post Qiyamətdə gənclik neməti soruşulacaq Bütün insanlığı həyat verən sözləriylə xəbərdar edən Allahın Elçisi (s.a.s.) “verilən nemətlərin haqqıyla qiymətləndirilməsi” mövzusu üzərində çox dayanmışdır. Belə ki, mövzuyla əlaqədar bir hədisində belə buyurur: “İnsan oğluna bu beş şeydən hesab soruşulmadıqca onun ayaqları qiyamət günündə Rəbbinin hüzurundan ayrılmayacaq: ömrünü harada keçirdiyindən, gəncliyini harada […]

 • Evlilikdə sevgi ya vəfa?
  Rate this post

  Evlilikdə sevgi ya vəfa?

  Evlilikdə sevgi ya vəfa?Rate this post Biz evliliyi, Peyğəmbərimizin (s.ə.s) sünnətidir deyə bilirik. Bu söz doğrudur, amma evlilik bu cümləylə yekunlaşdırıla bilməz. Bəli, əgər “sünnə” anlayışını Peyğəmbərimizin (s.ə.s) yolu olaraq təsvir etsək bu ümumiləşdirmə doğrudur. Amma “fiqhi bir anlayış olaraq” məsuliyyətin ölçüsü mənasında istifadə etdiyimizdə, etdiyimiz ümumiləşdirmə qeyri-kafi qalar. Yəni nə demək? Əslində izah etməyə […]

 • Qadının kişidən yaranması
  Rate this post

  Qadının kişidən yaranması

  Qadının kişidən yaranmasıRate this post   Qadının kişidən yaranmasına dair müxtəlif hədislər mövcuddur. O hədislərin məzmunu qadının kişinin qabırğalarının birindən yarandığını bildirir. Həmin hədislərin bəzisini qeyd edirik: Tavus Yəmani imam Baqirdən (ə) soruşdu: «Həvvanı niyə «Həvva» adlandırıblar?» Buyurdu: «Çünki qabırğadan, yəni Adəmdən yaranıb». (Məclisi, c.11, səh.100) İmam Sadiq (ə) buyurub: «Allah Adəmi yatırdıb, onun əyri […]

 • İki böyük səhv
  Rate this post

  İki böyük səhv

  İki böyük səhvRate this post Xanımlar və ağalar! Siz öz gənclərinizi azğınlıq və əxlaqsızlıqda ittiham edirsiniz. Ata-anaların əsas səhvlərindən biri budur. Əksəriyyət bu fikirdədir ki, kişilər qadınlardan, qocalar isə gənclərdən daha düşüncəlidir. Bəzi kişilər məhz kişi olduqları üçün elə güman edirlər ki, dini məclisdə iştirak etmək, hətta bu məclislərdə göstəriş vermək hüququ yalnız onlara məxsusdur. […]

 • Ailədaxili ünsiyyət
  Rate this post

  Ailədaxili ünsiyyət

  Ailədaxili ünsiyyətRate this post İzdivac və müştərək ailə həyatı insanlararası qurulan ən şirin rabitədir. Ailə hər bir qadın və kişi üşün rahatlıq, təhlükəsizlik, məhəbbət və asayiş mərkəzidir.Həyatda yaxşı və layiqli həyat yoldaşına sahib olmaq Allah-taalanın öz bəndələrinə mərhəmət etdiyi ən böyük nemətlərindən biridir. Belə bir nemətə sahib olmaq üçün İslam dini “həyat yoldaşı” seçimi mövzusunda […]

 • İslam tərbiyəsi qanunları
  Rate this post

  İslam tərbiyəsi qanunları

  İslam tərbiyəsi qanunlarıRate this post Əgər valideynlər uşağın düzgün tərbiyə olunmasında çalışıb İslamın tərbiyə qayda-qanunları ilə tanış olsalar və bu qaydalardan istifadə etsələr bir çox çatışmazlıqlar, o cümlədən irsi və ruhi müşküllər həll olunar. Başqa sözlə, əgər uşaqda müəyyən səbəblərə görə daşürəkli olmaq zəminəsi yaranarsa, bunu aradan aparmaq üçün düzgün və səhih İslami tərbiyə mühüm […]

 • Ailə həyatında mehribanlığın rolu
  Rate this post

  Ailə həyatında mehribanlığın rolu

  Ailə həyatında mehribanlığın roluRate this post Ailə məsuliyyətlərini yerinə yetirmək güzəşt, geniş ürək, siyasət, ağıl, səbr, alicənablıq, bağışlamaq və elm tələb edir. Evin böyüklüyü ailəni qorumaq və ondan muğayat olmaqdadır. Necə ki, “bir millətin və ya cəmiyyətin başçısı onun xidmətçisidir” demişlər. Yuxarıda qeyd etdik ki, nəsihətin müsbət təsir bağışlanmasında mehribanlıq, məhəbbət və mülayimliyin rolu böyükdür. […]

 • Sevincimizi həyat yoldaşımızla bölüşək
  Rate this post

  Sevincimizi həyat yoldaşımızla bölüşək

  Sevincimizi həyat yoldaşımızla bölüşəkRate this post Qаdın vә kişi üçün аilә hәyаtı vә zövcәlik vәzifәlәri qәdәr mühüm bir şеy yохdur. Bаşqа hеç bir iş әrlә аrvаdı bu vәzifәlәrdәn аyırmаmаlıdır. Çünki insаnın fәrdi vә ictimаi hәyаtındа аilә misilsiz әhәmiyyәtә mаlikdir. Bәzilәri bu nöqtәyә diqqәtlә yаnаşmır, аilә hәyаtı vә zövcәlik vәzifәlәrini digәr vәzifәlәrlә еyni tuturlаr. Аdәtәn, bu […]

 • İslamda evlənməyin əhəmiyyəti
  Rate this post

  İslamda evlənməyin əhəmiyyəti

  İslamda evlənməyin əhəmiyyətiRate this post Gözəl və doğru insan tərbiyəsi üçün ailə mühüm məktəblərdən biri sayılır. Ailə mühitində ər-arvad bir çox insani fəzilətlərə nail ola bilər ki, bunun da nəticəsində çoxlu əxlaq pozğunluqlarını özlərindən uzaq edərlər. EVLƏNMƏK PEYĞƏMBƏRİN (səlləllahu əleyhi və alih) ŞƏRİƏTİDİR Müqəddəs İslam Şəriəti evlənməyə yüksək diqqət yetirərək onu bütün müsəlmanlar üçün təkid […]

 • Evliliyə dair mühüm məsələ
  Rate this post

  Evliliyə dair mühüm məsələ

  Evliliyə dair mühüm məsələRate this post     Sərmayə qoyub şirkət acırıq. Şirkəti idarə etmək ücün əvvəlcədən düşünüb daşınır, nizamnamələr hazırlayır, içı ən etibarlı və təcrübəli şəxslər götürür, gətirəcək dəlilləri əvvəlcədən hesablayırıq. Bəs ailə həyatı qurduqda necə? Buna lazımı diqqət yetirə və tərəf-müqabili olan həyat yoldaşımızın hüquqlarını qoruya bilirikmi?   Bir cox gənc ailələrdə qadınlar […]

 • Evlənmə astanasında
  Rate this post

  Evlənmə astanasında

  Evlənmə astanasındaRate this post Bәşәriyyәtin әn gözәl vә ilаhi hisslәrindәn biri оnun аilә qurmаğа vә övlаd sаhibi оlmаğа mеylidir. İnsаnlаrın аilә fоrmаsındа yаşаyışı tаm tәbiidir. İnsаn еlә bir şәkildә yаrаdılmışdır ki, о fitri vә tәbii şәkildә аilә qurmаğа vә övlаd sаhibi оlmаğа mеyl göstәrir. Bәşәr tаriхinin mütаliәsi göstәrir ki, о yаrаndığı gündәn аilә qurumundа yаşаmışdır. […]

 • Ailədə davranış qaydaları
  Rate this post

  Ailədə davranış qaydaları

  Ailədə davranış qaydalarıRate this post Ailə ictimaiyyətin tə`məl daşı hesab olunur. Əgər bu tə`məl daşı sağlam və düzgün ailə tərbiyəsi əsasında qoyularsa, pak bir mühitin ərsəyə gəlməsinə zəminə olacaqdır. Amma əgər ailədə təlim-tərbiyə sönük və puç əxlaq əsasında icra olunarsa təbii ki, qeyri insani bir cəmiyyətin formalaşmasına səbəb olacaqdır. Ailədə əxlaq davranışlarını, üç əsas hissəyə […]

 • Ailələr üçün ən yaxşı örnək
  Rate this post

  Ailələr üçün ən yaxşı örnək

  Ailələr üçün ən yaxşı örnəkRate this post Həzrəti Zəhranın (s) toy mərasimi Həzrət Fatimə (s) Peyğəmbərin (s) gözünün nuru, vücudunun bir parçası, ürəyinin meyvəsi idi. Vəhy evində tərbiyə olunmuşdu. Buna görə də ən gözəl əxlaq və kamala sahib idi. Onun həyatı bütün insanlara ən yaxşı nümunədir. Allahın salavat və salamı Ona, Atasına, Ərinə və Övladlarına […]

 • Gənc Qızlar Necə Olmalı? -2
  Rate this post

  Gənc Qızlar Necə Olmalı? -2

  Gənc Qızlar Necə Olmalı? -2Rate this post Sünnədə də Günahsız İmamlardan (ə.s) bu mövzuda olduqca çox rəvayət gəlmişdir. Biz o rəvayətlərdən yalnız İmam Əlidən (ə.s) nəql edilən bir rəvayəti gətirməklə kifayətlənirik. O İmam Əli ki, bəşəriyyət tarixindəki nümunə insanların başında gəlmiş, həyatının bütün anları bütün istiqamətlərdən nümunə götürüləcək kimsədir. İmam Əli (ə.s) Nehcü’l Belağada Hz. […]

 • Gənc Qızlar Necə Olmalı? -1
  Rate this post

  Gənc Qızlar Necə Olmalı? -1

  Gənc Qızlar Necə Olmalı? -1Rate this post Həyatında birini nümunə götürmək və onun xüsusiyyətlərinə sahib olmaq mövzusunda üç təməl mövzu vardır: 1- Nümunə alıncak kimsə, 2- Nümunə götürən kimsə (nümunə və model arxasında olan), 3- Nümunə götürülməsi gərək şeylər. Hz. Zeynəbi (s. a) nümunə götürmək istəyən gənclər hər şeydən əvvəl Hz. Zeynəbi (s. a) tanımaları […]

 • Evlənərkən hansı məqamlara diqqət etməliyik?
  Rate this post

  Evlənərkən hansı məqamlara diqqət etməliyik?

  Evlənərkən hansı məqamlara diqqət etməliyik?Rate this post Gənclərin evlənərkən xarici görünüşü həddindən çox əhəmiyyətli hesab etməsi yalnışlığa yol açır Evlənərkən özümüzə həyatımızın yoldaşını tapmalıyıq. Həqiqətən də həyatımızın yoldaşı. Yoxsa ki, əzablı, dözümlü günlərin başlanğıcı olmasın evlənmək. Yalançı, riyakar yataqxanaya çevrilməməlidir evlilik. Çünki təyinatı bu deyil evliliyin. Xüsusilə bizim cəmiyyətimizdə gənclərin əksəriyyəti öz valideynləri ilə bir […]

 • Həyat yoldaşından üzr istəməyin dəyərli yolları
  Rate this post

  Həyat yoldaşından üzr istəməyin dəyərli yolları

  Həyat yoldaşından üzr istəməyin dəyərli yollarıRate this post Biz insanların bir çoxu bəzən səhvlər edirik. Bəzən bilməyərək bir-birimizin qəblini sındırırıq. Amma bu, dünyanın sonu deyildir, belə bir səhvi düzəltmək olar. Üzr istəmək ailədə yaranmış gərginliyi azaltmağa yardım edən amillərdəndir. Ancaq onun da öz xüsusi yolları vardır ki, buna işarə edək: 1. Tənqidi qəbul etməyi bacarın. […]

 • Müştərək həyatı xilas etməyə dair 12 məsləhət
  Rate this post

  Müştərək həyatı xilas etməyə dair 12 məsləhət

  Müştərək həyatı xilas etməyə dair 12 məsləhətRate this post Əgər həyatınızı sevinc və məhəbbət dolu yaşamaq istəyirsinizsə, bu məqsədə çatmaq üçün bacarığınızı əsirgəməyin. Həyatınızın hər anına sevgi və səmimiyyətdən sipər çəkin. Yalnız bu surətdə ideal bir həyat yaşaya bilərsiniz və övladlarınızla birlikdə kamala və uğura doğru qədəm götürərsiz. Səmimi və isti ocağa sahib olmaq istəyirsinizsə, […]

 • AİLƏDƏ NARAZILIQ YARADAN 5 AMİL
  Rate this post

  AİLƏDƏ NARAZILIQ YARADAN 5 AMİL

  AİLƏDƏ NARAZILIQ YARADAN 5 AMİLRate this post (Tebyan saytına istinadən) Deyerler.org: Ailə elə bir kiçik cəmiyyətdir ki, hər bir üzvün özünəməxsus məsuliyyətləri vardır. Bu insanların maddi, ictimai, sevgi ehtiyacları vardır. Ailədəki münaqişələrin bir çoxu məhz sevgi ehtiyaclarının düzgün ödənilməsi nəticəsində həll olunar. Şübhəsiz ki, cəmiyyətimizdə olan bir çox əxlaqi çatışmamazlıqlar ailədən qaynaqlanır. Əxlaqla bağlı statistika […]

 • Page 1 of 512345