islamic mənbələri

 • “Təmizlik imanın yarasıdar” və ya “Evlənmək insanın imanının yarasını kamilləşdirir” kimi hədislərin sənədi varmı? Bunların mənası nədir?
  Rate this post

  “Təmizlik imanın yarasıdar” və ya “Evlənmək insanın imanının yarasını kamilləşdirir” kimi hədislərin sənədi varmı? Bunların mənası nədir?

  “Təmizlik imanın yarasıdar” və ya “Evlənmək insanın imanının yarasını kamilləşdirir” kimi hədislərin sənədi varmı? Bunların mənası nədir?Rate this post Sualda İslam Peyğəmbərindən (səlləllahu ələyhi və alihi va səlləm) nəql olunmuş rəvayət heç bir hədis kitabında gəlməmişdir. Hansı rəvayətdə gəlib ki, təmizik imanın yarısıdır?! İslam Peyğəmbərindən hədis mənabelərində bu mövzuda nəql olunan hədis belədir: “ Təmizlik […]

 • Bəzən İslam Peyğəmbərindən (səlləllahu ələyhi və alihi va səlləm) belə rəvayətlər nəql olunur ki, təmizlik imanın yarasıdar və ya başqa yerdə buyurur: “Evlənmək insanın imanının yarasını kamilləşdirir” – bu kimi hədislərə baxanda namaz və orucun insanın imanında nə kimi rolu var?
  Rate this post

  Bəzən İslam Peyğəmbərindən (səlləllahu ələyhi və alihi va səlləm) belə rəvayətlər nəql olunur ki, təmizlik imanın yarasıdar və ya başqa yerdə buyurur: “Evlənmək insanın imanının yarasını kamilləşdirir” – bu kimi hədislərə baxanda namaz və orucun insanın imanında nə kimi rolu var?

  Bəzən İslam Peyğəmbərindən (səlləllahu ələyhi və alihi va səlləm) belə rəvayətlər nəql olunur ki, təmizlik imanın yarasıdar və ya başqa yerdə buyurur: “Evlənmək insanın imanının yarasını kamilləşdirir” – bu kimi hədislərə baxanda namaz və orucun insanın imanında nə kimi rolu var?Rate this post 1. Sualda qeyd olunur ki, İslam Peyğəmbərindən (səlləllahu ələyhi və alihi va […]

 • Şiə alimlərinin Kəsa hədisi və silsilə sənədləri haqqında nəzərləri nədir? Hədisin sonunda gələn qəribə ifdəni necə izah etmək olar?
  3 (60%) 2 votes

  Şiə alimlərinin Kəsa hədisi və silsilə sənədləri haqqında nəzərləri nədir? Hədisin sonunda gələn qəribə ifdəni necə izah etmək olar?

  Şiə alimlərinin Kəsa hədisi və silsilə sənədləri haqqında nəzərləri nədir? Hədisin sonunda gələn qəribə ifdəni necə izah etmək olar?3 (60%) 2 votes 1.Hədis kitablarında bəzən Kəsa hədisindən məqsədin əhli-sünnə və şiə alimləri tərəfindən İslam Peyğəməbrinin (səlləllahu ələyhi və alihi va səlləm) beş ev əhli haqqında təthir ayəsinə aid olan hədislər toplusuna deyilir. Bəzən isə həmin […]

 • Təyyül ərz kimlər üçün mümkündür?
  Rate this post

  Təyyül ərz kimlər üçün mümkündür?

  Təyyül ərz kimlər üçün mümkündür?Rate this post Teyyul- ərz mövzusunu və hətta onun anlamını bu bir neçə vərəqdə olduğu kimi tanıtdırmaq mümkün deyil. Amma bir neçə mətləbi bu barədə aşağıda qeyd etməyi lazım bilirik: 1). “Teyyul- ərz” anlamı adi insanın qüvvəsindən xaricdən bir xariqül- adə bir əməldir. Bu anlam irfan terminində “bir anda hər yerdə […]

 • Hansı kəslər və hansı yollarla teyyul ərz edirlər?
  4 (80%) 1 vote

  Hansı kəslər və hansı yollarla teyyul ərz edirlər?

  Hansı kəslər və hansı yollarla teyyul ərz edirlər?4 (80%) 1 vote Teyyul- ərz” termini “bir anda dünyanın hər yerinə getmək” mənasındadır. O, adi insanların qüdrətindən xaric olan bir əməldir. İnsan bu məqama yetişmək üçün gərək təbiətin bəzi silsiləvi qanunlarını keçsin və onu öz qüdrətinin müstəmləkəsi etsin. Bunun ümdə şərti insanın nəfsin mərifətini əldə etməsidir. Yəni […]

 • Teyyul- ərz nədir?
  3 (60%) 1 vote

  Teyyul- ərz nədir?

  Teyyul- ərz nədir?3 (60%) 1 vote Teyyul-ərzin həqiqəti barəsində bir çox nəzəriyyələr verilmişdir ki, onlardan biri İbni ərəbinin “edam və yaratmaq (və ya hazır etmək) nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyə əsasında, şəxs özünü ilk yaranış yerindən “edam” və istədiyi yerdə “icad” hazır edir. Başqa bir nəzəriyyəyə görə Təyyul- ərz bədənin ən tez bir zamanda köçürülməsidir ki, insan […]

 • Qadınların namazda hicaba riayət etmələrinin hökmün səbəbi nədir?
  5 (100%) 1 vote

  Qadınların namazda hicaba riayət etmələrinin hökmün səbəbi nədir?

  Qadınların namazda hicaba riayət etmələrinin hökmün səbəbi nədir?5 (100%) 1 vote Bu mövzunun əsil səbəbini sübuta yetirən, geniş surətdə izah edən ayə və hədis nəql olunmamışdır. Bunun da qeyd edək ki, adətən şəri məsələlərdə bir çox hökümlərin səbəbi açıqlanmır. Çünki onun səbəbi, sirri və fəlsəfəsi onu bizə vacib buyurmuş İlahinin yanındadır. Biz yalnız mövzunun zahirindən […]

 • Qurani kərimin ayələrinə və məsumların hədislərinə istinad edərək deyə bilərik ki, Kəbə evinin tikilməsindən əsas İlahi hədəf, insanların hidayət olması, ibadəti yerinə yetirmələri üçün əmr olunmuşdur. Allah Taala bu yerə bərəkət nazil edərək onu insanlar üçün yaşayış yeri təyin etmişdir. Allah- Taala Kəbəni insanlar üçün süsuk və ən uca ibadət və bəndəlik məkanı olaraq təyin etmişdir. Bundan əlavə Allah- Taala bu məkanda bəzi xüsusi əməllərin icrasını əmr etmişdir. İnsanlar bu əməli yerinə yetirməklə necə Allaha bəndə olmağı, necə ibadət etməyi, dünyadan necə üz çevirməyi, necə Allaha xalis bəndə olmağı, necə öz nəfsindən Allaha tərəf hicrət etməyi, necə o Ulu Tanrıya yaxınlaşmağı və necə tövbə etməyi öyrənirlər. Öz evini ibrahimin (ə) məqamı və insanların qibləgahı təyin edərək insanları birliyə rəvət etmişdir. Allah- Taala bu məkanı insanların qibləgahı qərar vermişdir ki, insanlar namaz qılarkən, qurbanlıq kəsərkən və ölü dəfn edərkən üzlərini ona tərəf tutaraq vahid olan Allahı dərk etsinlər. bundan əlavə insanlar daim vahid bir məkana diqqət yetirərək vahid olan Allahı yad etsinlər. Bu müqəddəs məkanın inşaasından əsas hədəf müsəlmanların vəhdətidir. Qurani kərim bu müqəddəs məkanın inşaası barəsində buyurmuşdur: “Məkkə torpaqlarında insanların mənfəəti üçün ilk tikilidir. Bu insanların yer üzündə bərəkət mənbəyidir”. Amma Kəbə evinin tikilməsinin faydasına və hədəfinə ümumi şəkildə aşağıda işarə edirik: 1). İslam dininin mərkəziyyəti İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Allah Taala insanları yaratdı və onlara dinin göstərişlərinə əməl etməyi əmr etdi. Onların dünya işlərini də nizama saldı. Bu zaman Kəbə evini də müsəlmanlar üçün vahid ictima yeri qərar verdi ki, müsəlmanlar dünyanın hər yerindən ora cəmləşsinlər”. Başqa bir rəvayətdə isə belə buyrulmuşdur: “Əgər qövmlər öz ölkələrindən kənara çıxmasalr, öz ölkələrində olanlarla kifayətlənsələr, ölkələr dağılar və ticarətlər aradan gedər. Bu zaman ölkələr böyük mədəni iflasa uğrayarlar”. 2). Ehtirama layiq mərkəz Bir anlamın səngər ünvanında olması və hamının bu məktəbə ehtiramla yanaşması bir dünya məktəbi üçün zəruridir. Allah Taala bu məktəbin təməlini Peyğəmbərlərin vasitəsi ilə möhkəmləndirmiş və onun hörmətinin günbə- gün artmasını iradə etmişdir. Qurani- kərim İbrahim Peyğəmbərin buranı məkan seçməsinin heyrətli hekayəsini nəql edərkən onun nəfsinin bu yerə hörmətlə yanaşmasını da qeyd etmişdir”. “Ey mənim Pərvərdigarım! Öz övladlarımın bəzisini (heç bir şeyi olmayan) sənin (girami) evinin yaxınlığında məskunlaşdırdım”. Əmirəl möminin də Kəbə evinin ehtiramına işarə edərək buyurmuşdur: “Görmürsünüzmü Allah- Taala Adəm Peyğəmbərdən bəri bütün insanları bir parça daşla imtahan edir? O, o evi özü üçün möhtərəm qərar verdi və Adəm övladlarına onun ətrafında təvaf etməyi əmr etdi.” 3). Əmin amanlığın təmin olunması Müqəddəs Qurani kərimin bəyanına əsasən Kəbə evi insanların cəmləşdiyi və əmin amanlıq yeridir. Tarix boyunca düşmənlər bu yeri xarab etmək fikrində olsalar da Allah Taalanın iradəsi buna yol verməmişdir. Allah Taala daim onların hiyləsini zərərsiz etmişdir. “Əshabi fil” və “Əbrəhənin qoşununun” dastanı tarixdə İlahi iradənin böyük nümunəsidir. 4). Həcc mərasiminin keçirilməsi Qurani- kərim bu mərasimi böyük bir ibrət və ən qiymətli ibadət olaraq qeyd etmişdir. Həmçinin bununla yanaşı həcc mərasiminin əxlaq dəyərlərinə, iqtisadiyyata və İslam siyasətinə olan faydasını da açıqlamışdır. Qurani kərim bu barədə olan ayədə “mənafe” kəlməsindən istifadə etmişdir ki, bu da çoxlu faydaya şamil olur. 5). Bütün bu saydıqlarımızdan savayı digər faydalarda vardır ki, onları yalnız olduqca xülasə qeyd edirik: A). Ticarət mərkəzlərinin qurulması və müsəlmanların iqtisadi inkişafı B). Mədəni inkişafın genişlənməsi üçün münasib məkan. C). Şirk və mübarizə etmək üçün ən münasib məkandır. D). İslam düşmənləri ilə mübarizə aparmaq üçün ən münasib məkandır. Q). İslam ümmətinin bir yerə cəm olması və onlara rəhbərlik etmək üçün münasib məkandır. NUR-AZ.COM
  Rate this post

  Qurani kərimin ayələrinə və məsumların hədislərinə istinad edərək deyə bilərik ki, Kəbə evinin tikilməsindən əsas İlahi hədəf, insanların hidayət olması, ibadəti yerinə yetirmələri üçün əmr olunmuşdur. Allah Taala bu yerə bərəkət nazil edərək onu insanlar üçün yaşayış yeri təyin etmişdir. Allah- Taala Kəbəni insanlar üçün süsuk və ən uca ibadət və bəndəlik məkanı olaraq təyin etmişdir. Bundan əlavə Allah- Taala bu məkanda bəzi xüsusi əməllərin icrasını əmr etmişdir. İnsanlar bu əməli yerinə yetirməklə necə Allaha bəndə olmağı, necə ibadət etməyi, dünyadan necə üz çevirməyi, necə Allaha xalis bəndə olmağı, necə öz nəfsindən Allaha tərəf hicrət etməyi, necə o Ulu Tanrıya yaxınlaşmağı və necə tövbə etməyi öyrənirlər. Öz evini ibrahimin (ə) məqamı və insanların qibləgahı təyin edərək insanları birliyə rəvət etmişdir. Allah- Taala bu məkanı insanların qibləgahı qərar vermişdir ki, insanlar namaz qılarkən, qurbanlıq kəsərkən və ölü dəfn edərkən üzlərini ona tərəf tutaraq vahid olan Allahı dərk etsinlər. bundan əlavə insanlar daim vahid bir məkana diqqət yetirərək vahid olan Allahı yad etsinlər. Bu müqəddəs məkanın inşaasından əsas hədəf müsəlmanların vəhdətidir. Qurani kərim bu müqəddəs məkanın inşaası barəsində buyurmuşdur: “Məkkə torpaqlarında insanların mənfəəti üçün ilk tikilidir. Bu insanların yer üzündə bərəkət mənbəyidir”. Amma Kəbə evinin tikilməsinin faydasına və hədəfinə ümumi şəkildə aşağıda işarə edirik: 1). İslam dininin mərkəziyyəti İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Allah Taala insanları yaratdı və onlara dinin göstərişlərinə əməl etməyi əmr etdi. Onların dünya işlərini də nizama saldı. Bu zaman Kəbə evini də müsəlmanlar üçün vahid ictima yeri qərar verdi ki, müsəlmanlar dünyanın hər yerindən ora cəmləşsinlər”. Başqa bir rəvayətdə isə belə buyrulmuşdur: “Əgər qövmlər öz ölkələrindən kənara çıxmasalr, öz ölkələrində olanlarla kifayətlənsələr, ölkələr dağılar və ticarətlər aradan gedər. Bu zaman ölkələr böyük mədəni iflasa uğrayarlar”. 2). Ehtirama layiq mərkəz Bir anlamın səngər ünvanında olması və hamının bu məktəbə ehtiramla yanaşması bir dünya məktəbi üçün zəruridir. Allah Taala bu məktəbin təməlini Peyğəmbərlərin vasitəsi ilə möhkəmləndirmiş və onun hörmətinin günbə- gün artmasını iradə etmişdir. Qurani- kərim İbrahim Peyğəmbərin buranı məkan seçməsinin heyrətli hekayəsini nəql edərkən onun nəfsinin bu yerə hörmətlə yanaşmasını da qeyd etmişdir”. “Ey mənim Pərvərdigarım! Öz övladlarımın bəzisini (heç bir şeyi olmayan) sənin (girami) evinin yaxınlığında məskunlaşdırdım”. Əmirəl möminin də Kəbə evinin ehtiramına işarə edərək buyurmuşdur: “Görmürsünüzmü Allah- Taala Adəm Peyğəmbərdən bəri bütün insanları bir parça daşla imtahan edir? O, o evi özü üçün möhtərəm qərar verdi və Adəm övladlarına onun ətrafında təvaf etməyi əmr etdi.” 3). Əmin amanlığın təmin olunması Müqəddəs Qurani kərimin bəyanına əsasən Kəbə evi insanların cəmləşdiyi və əmin amanlıq yeridir. Tarix boyunca düşmənlər bu yeri xarab etmək fikrində olsalar da Allah Taalanın iradəsi buna yol verməmişdir. Allah Taala daim onların hiyləsini zərərsiz etmişdir. “Əshabi fil” və “Əbrəhənin qoşununun” dastanı tarixdə İlahi iradənin böyük nümunəsidir. 4). Həcc mərasiminin keçirilməsi Qurani- kərim bu mərasimi böyük bir ibrət və ən qiymətli ibadət olaraq qeyd etmişdir. Həmçinin bununla yanaşı həcc mərasiminin əxlaq dəyərlərinə, iqtisadiyyata və İslam siyasətinə olan faydasını da açıqlamışdır. Qurani kərim bu barədə olan ayədə “mənafe” kəlməsindən istifadə etmişdir ki, bu da çoxlu faydaya şamil olur. 5). Bütün bu saydıqlarımızdan savayı digər faydalarda vardır ki, onları yalnız olduqca xülasə qeyd edirik: A). Ticarət mərkəzlərinin qurulması və müsəlmanların iqtisadi inkişafı B). Mədəni inkişafın genişlənməsi üçün münasib məkan. C). Şirk və mübarizə etmək üçün ən münasib məkandır. D). İslam düşmənləri ilə mübarizə aparmaq üçün ən münasib məkandır. Q). İslam ümmətinin bir yerə cəm olması və onlara rəhbərlik etmək üçün münasib məkandır. NUR-AZ.COM

  Qurani kərimin ayələrinə və məsumların hədislərinə istinad edərək deyə bilərik ki, Kəbə evinin tikilməsindən əsas İlahi hədəf, insanların hidayət olması, ibadəti yerinə yetirmələri üçün əmr olunmuşdur. Allah Taala bu yerə bərəkət nazil edərək onu insanlar üçün yaşayış yeri təyin etmişdir. Allah- Taala Kəbəni insanlar üçün süsuk və ən uca ibadət və bəndəlik məkanı olaraq təyin […]

 • Kəbənin tikilməsində əsas səbəb nə idi?
  Rate this post

  Kəbənin tikilməsində əsas səbəb nə idi?

  Kəbənin tikilməsində əsas səbəb nə idi?Rate this post Qurani kərimin ayələrinə və məsumların hədislərinə istinad edərək deyə bilərik ki, Kəbə evinin tikilməsindən əsas İlahi hədəf, insanların hidayət olması, ibadəti yerinə yetirmələri üçün əmr olunmuşdur. Allah Taala bu yerə bərəkət nazil edərək onu insanlar üçün yaşayış yeri təyin etmişdir. Allah- Taala Kəbəni insanlar üçün süsuk və […]

 • Tanrı niyə Kəbənin tikilmə göstərişini verdi və onun əsas məqsədi nə idi?
  3 (60%) 1 vote

  Tanrı niyə Kəbənin tikilmə göstərişini verdi və onun əsas məqsədi nə idi?

  Tanrı niyə Kəbənin tikilmə göstərişini verdi və onun əsas məqsədi nə idi?3 (60%) 1 vote Ayə və hədislərə istinad edərək deyə bilərik ki, Məkkə və Kəbə evi bəşəriyyətin hidayət yolunun və İlahi ibadətin göstəricisidir. Bundan əlavə insanlar üçün bərəkət və onların ibadət üçün cəmləşdikləri müqəddəs məkandır. Bu yerin susuz olmağına və daim quru səhralıq olmağına […]

 • İnsanlar arasında bir söz var ki, filan kəsin şansı var və digərlərinin şansı yoxdur. Və ya bəxti gətirmir. Belə bir anlamın olması nə dərəcədə düzdür? Bəziləri də deyirlər. sənin yazın belə imiş Əgər hər bir şey Allahın istəyi ilədirsə nə üçün insanlar arasında belə anlamlar vardır?
  4 (80%) 1 vote

  İnsanlar arasında bir söz var ki, filan kəsin şansı var və digərlərinin şansı yoxdur. Və ya bəxti gətirmir. Belə bir anlamın olması nə dərəcədə düzdür? Bəziləri də deyirlər. sənin yazın belə imiş Əgər hər bir şey Allahın istəyi ilədirsə nə üçün insanlar arasında belə anlamlar vardır?

  İnsanlar arasında bir söz var ki, filan kəsin şansı var və digərlərinin şansı yoxdur. Və ya bəxti gətirmir. Belə bir anlamın olması nə dərəcədə düzdür? Bəziləri də deyirlər. sənin yazın belə imiş Əgər hər bir şey Allahın istəyi ilədirsə nə üçün insanlar arasında belə anlamlar vardır?4 (80%) 1 vote Bəxt, tale və şans ədəb və […]

 • Peyğəmbər (s) və məsum imamlarımızın (ə) qulamlarının olması onların quldar olmasını açıqlamırmı?
  5 (100%) 1 vote

  Peyğəmbər (s) və məsum imamlarımızın (ə) qulamlarının olması onların quldar olmasını açıqlamırmı?

  Peyğəmbər (s) və məsum imamlarımızın (ə) qulamlarının olması onların quldar olmasını açıqlamırmı?5 (100%) 1 vote Cavabın aydın olması üçün islamda quldarlıq bəhsində azacıq araşdırma aparmağı lazım görürük. Quldarlıq müharibə əsirləri barəsində qaçılmaz bir göstəriş ünvanı ilə Qurani-məciddə gəlməsə də, lakin onu inkar etmək olmaz. Quranda qullar üçün qeyd olunan məsələlər hətta Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və […]

 • Nə üçün Peyğəmbərimizin və imamlarımızın kəniz və qulamı olmuşdur? Bu özü quldarlıq deyildirmi?
  Rate this post

  Nə üçün Peyğəmbərimizin və imamlarımızın kəniz və qulamı olmuşdur? Bu özü quldarlıq deyildirmi?

  Nə üçün Peyğəmbərimizin və imamlarımızın kəniz və qulamı olmuşdur? Bu özü quldarlıq deyildirmi?Rate this post Düzdür ki, Quranda qullarla evlənməyin hökmləri, onlarla məhrəmlik, mükatibə (qulların azadlığı üçün yazılan müqavilə) və s. hökmlər zikr olunmuşdur və bu da Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in dövründə və islamın əvvəllərində quldarlığın varlığını sübuta yetirir, amma qullarının azad edilməsi üçün […]

 • Qırx il Quran dili ilə danışan qadın kimdir? Bu müsəlman qadın Həzrət Zəhranın (s) kənizi Fizzə idi. Mötəbər rəvayətlərə görə o, illər boyu Quran dili ilə danışmışdır.
  4 (80%) 1 vote

  Qırx il Quran dili ilə danışan qadın kimdir? Bu müsəlman qadın Həzrət Zəhranın (s) kənizi Fizzə idi. Mötəbər rəvayətlərə görə o, illər boyu Quran dili ilə danışmışdır.

  Qırx il Quran dili ilə danışan qadın kimdir? Bu müsəlman qadın Həzrət Zəhranın (s) kənizi Fizzə idi. Mötəbər rəvayətlərə görə o, illər boyu Quran dili ilə danışmışdır.4 (80%) 1 vote Mötəbər rəvayətlərə əsasən Həzrət Zəhranın (s) kənizi və Vəhəb ibn Abdullahın qızı Fizzə iyirmi ildən çox idi ki, ona verilən suallara Quran ayələrindən istifadə edərək […]

 • Ümmül möminin nə deməkdir və bu ifadə necə yarandı və kimlərdir?
  Rate this post

  Ümmül möminin nə deməkdir və bu ifadə necə yarandı və kimlərdir?

  Ümmül möminin nə deməkdir və bu ifadə necə yarandı və kimlərdir?Rate this post 1) “Ümmul- möminin”: Yəni möminlərin anası. Bu termin övləviyyət ayəsinin nazil olması ilə “Peyğəmbər (s) möminlərə nisbət onların özlərindən daha layiqlidir və onun həyat yoldaşları onların (möminlərin) anaları sayılırlar…” o həzrətin həyat yoldaşları barəsində möminlərə nisbət işlədilmişdir. Allah bu ayədə, Peyğəmbərin həyat […]

 • Ümmul- möminin termini necə yarandı?
  3 (60%) 1 vote

  Ümmul- möminin termini necə yarandı?

  Ümmul- möminin termini necə yarandı?3 (60%) 1 vote Ümmul- möminin ilk dəfə Peyğəmbər (s)- in zamanında, o həzrətin xanımlarının möminlərə nisbəti barəsində Əhzab surəsinin 6- cı ayəsinin nazil olmasıyla termin olubdur. Peyğəmbər (s)- in xanımları ümmətin analarıdır, şərii bir hökmdür və o həzrətə məxsusdur. Bu hökm (Peyğəmbər (s)- in həyat yoldaşlarının möminlərin analarına oxşadılması) analığın […]

 • Qərb ölkələrinin İslam Peyğəmbərinə (s) hörmətsizlilk etməsində məqsəd nədir? Hansı öklələr bu işdən bəhrələnir?
  Rate this post

  Qərb ölkələrinin İslam Peyğəmbərinə (s) hörmətsizlilk etməsində məqsəd nədir? Hansı öklələr bu işdən bəhrələnir?

  Qərb ölkələrinin İslam Peyğəmbərinə (s) hörmətsizlilk etməsində məqsəd nədir? Hansı öklələr bu işdən bəhrələnir?Rate this post Sualın cavabını açıqlamaq üçün bir neçə nöqtəyə işarə edirik: 1. Tarixdə bu cür əhanətlər: Peyğəmbərə (ə) və İslam Peyğəmbərinə (s) əhanət olunması təzə bir məsələ deyil, bəlkə çox keçmiş zamanlarda bu hadisənin olduğunu tarix bizlərə xəbər verir, o cür […]

 • İslamda şahidlik zamanı bir kişinin şahidliyi iki qadının şahidliyinə bərabərdir və bir kişinin şəhadətini əvəz etmək üçün iki qadının həmin şeyə şahidlik etməsi lazım gəlir. Bunun səbəbi nədir?
  Rate this post

  İslamda şahidlik zamanı bir kişinin şahidliyi iki qadının şahidliyinə bərabərdir və bir kişinin şəhadətini əvəz etmək üçün iki qadının həmin şeyə şahidlik etməsi lazım gəlir. Bunun səbəbi nədir?

  İslamda şahidlik zamanı bir kişinin şahidliyi iki qadının şahidliyinə bərabərdir və bir kişinin şəhadətini əvəz etmək üçün iki qadının həmin şeyə şahidlik etməsi lazım gəlir. Bunun səbəbi nədir?Rate this post Bir neçə nöqtəyə diqqət etmək, həqiqəti tapmaq üçün bizə kömək olar. 1)- Bir çox İslam hüquq və qanunlarında, kişi və qadın arasında fərq vardır. Misal […]

 • Nə üçün şəhadət zamanı bir kişinin şəhadəti iki qadının şəhadətiylə bərabərdir?
  Rate this post

  Nə üçün şəhadət zamanı bir kişinin şəhadəti iki qadının şəhadətiylə bərabərdir?

  Nə üçün şəhadət zamanı bir kişinin şəhadəti iki qadının şəhadətiylə bərabərdir?Rate this post Əhkam və qanunlar ki, Allah tərəfindən insanlar üçün qoyulmuşdur, təbiət aləmi, dünya varlığının həqiqətləri və insan vücudunun təməliylə müvafiqdir. O cür ki, kişiylə qadın vücud və ruhunun varlığında fərq vardır, bu iki varlığın vəzifə, təklif və əhkamları da bir- birindən fərqlidir. təkliflərdən […]

 • İmam Əli (ə) kişiləri zəka baxımından qadınlardan üstün bilirdimi?
  4 (80%) 1 vote

  İmam Əli (ə) kişiləri zəka baxımından qadınlardan üstün bilirdimi?

  İmam Əli (ə) kişiləri zəka baxımından qadınlardan üstün bilirdimi?4 (80%) 1 vote Sualın cavabını verməzdən öncə aşağıdakı faydalı mətləblərə diqqət yetirək: 1). Qadınların ictimai tərbiyədə, insanların ümumi inkişafında, övlad tərbiyəsində analıq haqlarında, kişilərə həyat yoldaşı olmaqda, kişilərlə birgə həyat yolunda acı və şirini dadmaqda qarşılıqsız zəhmət çəkməkləri inkar olunmazdır. 76Belə ki, Qurani kərim Allah- Taaladan […]

 • Page 1 of 912345...Last »