islamic mənbələri

 • HƏZRƏT ƏLİ (Ə) NAMAZDA OLDUĞU VAXT SAİLİ (DİLƏNÇİNİ) NECƏ GÖRDÜ?
  Rate this post

  HƏZRƏT ƏLİ (Ə) NAMAZDA OLDUĞU VAXT SAİLİ (DİLƏNÇİNİ) NECƏ GÖRDÜ?

  HƏZRƏT ƏLİ (Ə) NAMAZDA OLDUĞU VAXT SAİLİ (DİLƏNÇİNİ) NECƏ GÖRDÜ?Rate this post Cavab: Bilməliyik ki, oxun ayaqdan çıxarılması ilə üzüyü fəqirə bağışlamaq arasında bir çox fərqlər vardır. Çünki oxun ayaqdan çıxarılması sırf fiziki vücudla bağlı bir işdir. Bu işin insanın imanına, Allahla bağlılığına heç bir dəxli yoxdur. Amma fəqirin, yoxsulun halına diqqət ilahi bir işdir […]

 • NƏ ÜÇÜN İMAM (Ə) MƏDİNƏDƏ QİYAM QALDIRMADI?
  Rate this post

  NƏ ÜÇÜN İMAM (Ə) MƏDİNƏDƏ QİYAM QALDIRMADI?

  NƏ ÜÇÜN İMAM (Ə) MƏDİNƏDƏ QİYAM QALDIRMADI?Rate this post     Cavab: İmam (ə) Mədinədə olduğu vaxt Müaviyənin ölümü ümumi şəkildə e`lan olunmamışdı. Bundan əlavə hələ ki, xalq Yezid hakimiyyətinin necə olacağını dərk etmirdi. İmam Hüseyn (ə), Əbdüllah ibn Zübeyr, Əbdüllah ibn Ömər, Əbdürrəhman ibn Əbubəkr kimi şəxslər Yezidin şərabxor, itbaz və meymunbaz olduğunu bilsələr […]

 • ƏBA ƏBDILLAHIN (Ə) ŞƏHADƏTİNİN ÖZƏLLİYİ NƏDƏDİR?
  Rate this post

  ƏBA ƏBDILLAHIN (Ə) ŞƏHADƏTİNİN ÖZƏLLİYİ NƏDƏDİR?

  ƏBA ƏBDILLAHIN (Ə) ŞƏHADƏTİNİN ÖZƏLLİYİ NƏDƏDİR?Rate this post   Əba Əbdillahın (ə) şəhadətinin özəlliyi nədədir?   Alimlərin təbərrük buyuruşlarında qeyd olunur ki, İmam Hüseynin (ə) şəhadətinin çox sayda özəlliyi var. Dünyada çox qəhrəmanlıqlar, qəhrəmanlıq göstərən insanlar olub. Əba Əbdillah (ə) çoxlarından fərqli olaraq, adını tarixdə saxlamaq üçün deyil, Allaha bəndə olmaq üçün qəhrəmanlıq edib. Aşurada […]

 • Nə üçün İmam Hüseyn (ə) Müaviyənin dövründə qiyam etmədi?
  1 (20%) 1 vote

  Nə üçün İmam Hüseyn (ə) Müaviyənin dövründə qiyam etmədi?

  Nə üçün İmam Hüseyn (ə) Müaviyənin dövründə qiyam etmədi?1 (20%) 1 vote           Bəni-Üməyyə tayfasının hakimiyyətə gəldiyi gündən bəri törətdiyi qarət və cinayətlər günbəgün müsəlmanların qəzəbinə səbəb olurdu. Dövlətdə yaranmış hərc-mərcliklər nəticəsində hətta bir qrup müsəlmanlar hiddətlənərək bu tayfanın şeyxi, üçüncü xəlifə olan Osmanı qətlə yetirdilər. Osmanın bir qrup müsəlmanlar tərəfindən […]

 • NƏYƏ GÖRƏ İMAM HÜSEYN YEZİDƏ QARŞI QİYAMA QALXDI?
  Rate this post

  NƏYƏ GÖRƏ İMAM HÜSEYN YEZİDƏ QARŞI QİYAMA QALXDI?

  NƏYƏ GÖRƏ İMAM HÜSEYN YEZİDƏ QARŞI QİYAMA QALXDI?Rate this post     Nəyə görə İmam Hüseyn Yezidə qarşı qiyama qalxdı?   İmam Hüseynin (ə) Müaviyənin ölümündən sonra Yezidin hökumətinə qarşı qiyama qalxmasının üç əsas amili var idi: Birinci: Yezidin İmamdan (ə) beyət tələb etməsi: İmam Hüseyn (ə) Müaviyənin cinayətlərini və məkrli fəndlərini xalqa açıqlasa da, […]

 • İMAM SƏCCADIN (Ə) KƏRBƏLA QİYAMINDA ROLU NƏ OLMUŞDUR?
  Rate this post

  İMAM SƏCCADIN (Ə) KƏRBƏLA QİYAMINDA ROLU NƏ OLMUŞDUR?

  İMAM SƏCCADIN (Ə) KƏRBƏLA QİYAMINDA ROLU NƏ OLMUŞDUR?Rate this post     İmam Səccadın (ə) Kərbəla qiyamında rolu nə olmuşdur?   Bildiyiniz kimi İmam Səccad (ə) Kərbəla faciəsi zamanı xəstə olmuşdur. Onun xəstəliyinin səbəbi də ilahi məsləhət idi(1). Çünki o, sağ qalıb İmamət vəzifəsini öhdəsinə almalı, davam etdirməli idi. Həmçinin keçən bəhslərimizdə işarə etdiyimiz kimi […]

 • NƏ ÜÇÜN İMAM HÜSEYN (Ə) MÖCÜZƏ EDİB DÜŞMƏNLƏRİNİ MƏHV ETMƏDİ?
  Rate this post

  NƏ ÜÇÜN İMAM HÜSEYN (Ə) MÖCÜZƏ EDİB DÜŞMƏNLƏRİNİ MƏHV ETMƏDİ?

  NƏ ÜÇÜN İMAM HÜSEYN (Ə) MÖCÜZƏ EDİB DÜŞMƏNLƏRİNİ MƏHV ETMƏDİ?Rate this post     Nə üçün İmam Hüseyn (ə) möcüzə edib düşmənlərini məhv etmədi?   Uca Tanrının insanları yaratmaqda məqsədi, onları imtahan etmək, sınaqdan əla qiymətlə çıxanları mükafatlandıraraq onlara behişt və əbədi səadəti nəsib etməkdir. Necə ki, Allah-taala Qurani-Kərimdə buyurur: «Tanrı dünyanı və ölümü yaratdı […]

 • NƏ ÜÇÜN İMAM HÜSEYN (Ə) QADIN VƏ UŞAQLARI ÇƏTİN BİR VƏZİYYƏTDƏ ÖZÜ İLƏ BİRLİKDƏ APARDI?
  4 (80%) 1 vote

  NƏ ÜÇÜN İMAM HÜSEYN (Ə) QADIN VƏ UŞAQLARI ÇƏTİN BİR VƏZİYYƏTDƏ ÖZÜ İLƏ BİRLİKDƏ APARDI?

  NƏ ÜÇÜN İMAM HÜSEYN (Ə) QADIN VƏ UŞAQLARI ÇƏTİN BİR VƏZİYYƏTDƏ ÖZÜ İLƏ BİRLİKDƏ APARDI?4 (80%) 1 vote       Bəzən sual verirlər ki, İmam Hüseyn (ə) tutduğu yolda şəhid olacağını, ailəsinin, qadın və uşaqlarının düşmən qoşununa əsir düşəcəyini və yüzlərlə əzablara qatlanacağını bilirdisə, bəs nəyə görə onları özü ilə apardı? Bu sualın cavabını […]

 • HƏZRƏT PEYĞƏMBƏRIN(S) BUYURDUĞU«HÜSEYN MƏNDƏNDIR VƏ MƏN DƏ HÜSEYNDƏNƏM» HƏDİSİNİN ŞƏRHİ NƏDİR?
  Rate this post

  HƏZRƏT PEYĞƏMBƏRIN(S) BUYURDUĞU«HÜSEYN MƏNDƏNDIR VƏ MƏN DƏ HÜSEYNDƏNƏM» HƏDİSİNİN ŞƏRHİ NƏDİR?

  HƏZRƏT PEYĞƏMBƏRIN(S) BUYURDUĞU«HÜSEYN MƏNDƏNDIR VƏ MƏN DƏ HÜSEYNDƏNƏM» HƏDİSİNİN ŞƏRHİ NƏDİR?Rate this post     İmam Hüseyn(ə) Kərbəla hadisəsində və aşura günü bütün bəĢəriyyətə və müsəlmanlara müəyyən dərslər öyrədir. O həzrətin öyrətdiyi dərsləri əziz möminlərin nəzərinə çatdırıram. Bu bəhsimizə başlamazdan öncə Islam Peyğəmbərinin(s) İmam Hüseyn(ə) barədə buyurduğu hədislərdən birini qeyd edib, Ģərhini nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. […]

 • İMAM HÜSEYN (Ə) NƏ KİMİ ƏXLAQİ-MƏNƏVİ KEYFİYYƏTLƏRƏ MALİK OLMUŞDUR?
  Rate this post

  İMAM HÜSEYN (Ə) NƏ KİMİ ƏXLAQİ-MƏNƏVİ KEYFİYYƏTLƏRƏ MALİK OLMUŞDUR?

  İMAM HÜSEYN (Ə) NƏ KİMİ ƏXLAQİ-MƏNƏVİ KEYFİYYƏTLƏRƏ MALİK OLMUŞDUR?Rate this post     İmam Hüseyn (ə) nə kimi əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərə malik olmuşdur?   Bildiyiniz kimi İslam dininə görə İmamət mərtəbəsi olduqca məsuliyyətli və əhəmiyyətli bir vəzifədir. Belə ki, Uca Yaradanın Peyğəmbərimizin (s) vasitəsilə bəşəriyyətə ərməğan etdiyi həqiqi dinin saflığı və təhriflərdən, xurafatlardan qorunub, saxlanması məhz […]

 • NƏ ÜÇÜN İMAM HÜSEYNİN (Ə) QƏBRİNİ ZİYARƏT ETMƏYƏ GEDİRİK? BU ZİYARƏTİN FAYDASI NƏDİR?
  5 (100%) 1 vote

  NƏ ÜÇÜN İMAM HÜSEYNİN (Ə) QƏBRİNİ ZİYARƏT ETMƏYƏ GEDİRİK? BU ZİYARƏTİN FAYDASI NƏDİR?

  NƏ ÜÇÜN İMAM HÜSEYNİN (Ə) QƏBRİNİ ZİYARƏT ETMƏYƏ GEDİRİK? BU ZİYARƏTİN FAYDASI NƏDİR?5 (100%) 1 vote     Nə üçün İmam Hüseynin (ə) qəbrini ziyarət etməyə gedirik? Bu ziyarətin faydası nədir?   Həzrət İmam Hüseynin qəbrini ziyarət etməyin özünə məxsus fəlsəfəsi vardır. Onlardan bir neçəsinə işarə edirik: 1- Bildiyimiz kimi Əhli-beytə (ə) olan sevgi və […]

 • KƏRBƏLA QİYAMI BİZƏ NƏ ÖYRƏDİR?
  Rate this post

  KƏRBƏLA QİYAMI BİZƏ NƏ ÖYRƏDİR?

  KƏRBƏLA QİYAMI BİZƏ NƏ ÖYRƏDİR?Rate this post     Kərbəla qiyamı bizə nə öyrədir?   1) Azadlıq dərsi İmam Hüseyn (ə) öz şəhadətilə bizə azadlığın qiymətini, dəyərini anlatdı. Azad insanın heç vaxt zillətə qul olmadığını, dünyanın və bər-bəzəklərin qarşısında əyilmədiyini nümayiş etdirdi. Haqq yolda olduğuna inanaraq, adəm övladının ürək bağlaya biləcəyi bütün maddi həvəsləri kənara […]

 • İMAM HÜSEYNƏ (Ə) AĞLAMAĞIN NƏ FƏZİLƏTİ VARDIR?
  1 (20%) 1 vote

  İMAM HÜSEYNƏ (Ə) AĞLAMAĞIN NƏ FƏZİLƏTİ VARDIR?

  İMAM HÜSEYNƏ (Ə) AĞLAMAĞIN NƏ FƏZİLƏTİ VARDIR?1 (20%) 1 vote     Rəvayətlərdə şəhidlər sərvəri İmam Hüseynə (ə) ağlayan, kədərlənən, yaxud növhə, mərsiyə oxuyan şəxslər haqqında çoxlu fəzilətlər qeyd edilmişdir. İmam Rzadan (ə) nəql edilən bir rəvayətdə oxuyuruq: “Ağlamaq istəyən şəxs İmam Hüseynə (ə) ağlasın. Çünki, O həzrətə ağlamaq günahların bağışlanmasına səbəb olur”. O həzrət […]

 • NƏ ÜÇÜN İMAM HÜSEYN (Ə) QİYAM ÜÇÜN KUFƏNİ SEÇDİ?
  Rate this post

  NƏ ÜÇÜN İMAM HÜSEYN (Ə) QİYAM ÜÇÜN KUFƏNİ SEÇDİ?

  NƏ ÜÇÜN İMAM HÜSEYN (Ə) QİYAM ÜÇÜN KUFƏNİ SEÇDİ?Rate this post     Cavab: Tarix boyu hər bir alim bu suala öz elmi səviyyəsi və qəbul etdiyi mənbələr əsasında cavab verib. Bu sualın cavabını ikiqat əhəmiyyətli edən bə`zi məsələlər var: İmam Hüseyn (ə) öz siyasi-hərbi hərəkatında zahirən məğlub oldu. Bu məğlubiyyətin ilkin səbəbi qiyam üçün […]

 • KƏRBƏLA ZİYARƏTİNƏ NECƏ GEDİLMƏLİDİR?
  5 (100%) 1 vote

  KƏRBƏLA ZİYARƏTİNƏ NECƏ GEDİLMƏLİDİR?

  KƏRBƏLA ZİYARƏTİNƏ NECƏ GEDİLMƏLİDİR?5 (100%) 1 vote     Çox insan Kərbəlaya gedib. Şimr (məlun)-da İmam Hüseyn (ə)- ın başını Kərbəlada kəsib. Hər Kərbəlaya gedən əgər bu şərəfə nail olsa, onda Şimir və başqa ona bənzər insanlar da Kərbəlada olublar. Allahın bu ziyarət müqabilində verəcəyi dünya fəzilətinin, axirət fəziləti və həm də mənəviyyatın nuraniliyinin qazanılmasında […]

 • İMAM HÜSEYN KƏRBALADA ŞƏHİD OLACAĞINI BİLİRDİMİ?
  Rate this post

  İMAM HÜSEYN KƏRBALADA ŞƏHİD OLACAĞINI BİLİRDİMİ?

  İMAM HÜSEYN KƏRBALADA ŞƏHİD OLACAĞINI BİLİRDİMİ?Rate this post     İmam Hüseyn (ə) Kərbəlada şəhid olacağını qiyam etmədən öncə bilirdi. Allahın dinini qorumaq üçün hər şeyini qurban verməkdən başqa bir yolun olmadığını anlayırdı. Ən əsası budur ki, o, həzrət Allah tərəfindən hər İmama əta olunmuş “qeyb- elmi” vasitəsilə bunu bilirdi. Bundan əlavə İslam Peyğəmbəri Həzrət […]

 • KƏRBƏLA VAQIƏSI ILƏ BAĞLI SUALLARIN CAVABLARI
  4 (80%) 1 vote

  KƏRBƏLA VAQIƏSI ILƏ BAĞLI SUALLARIN CAVABLARI

  KƏRBƏLA VAQIƏSI ILƏ BAĞLI SUALLARIN CAVABLARI4 (80%) 1 vote     Kərbəla vaqiəsi hadisəsi ilə vaxtaşırı bəzi suallar səsləndirilir ki, onlar bu yazıda cavablandırılır. Birinci sual: Bildiyiniz kimi Aşura günü döyüş Fərat çayının sahilində baş vermişdir. Dünyada elə bir şey yoxdur ki, çay olsun və kənarında səhralıq olsun, yaşıllıq olmasın. Bəs necə ola bilər ki, […]

 • DÜNYANIN MƏŞHURLARI İMAM HÜSEYNİ (Ə) NECƏ TANIYIR?
  5 (100%) 1 vote

  DÜNYANIN MƏŞHURLARI İMAM HÜSEYNİ (Ə) NECƏ TANIYIR?

  DÜNYANIN MƏŞHURLARI İMAM HÜSEYNİ (Ə) NECƏ TANIYIR?5 (100%) 1 vote     Rajendra Prasad, Hindistanın ilk prezidenti: “İmam Hüseynin şəhadəti yalnız bir ölkə və ya bir xalqa aid deyil, bütün bəşəriyyət üçün dəyərli bir irsdir”. Professor Pyer Durtgi: ” Biz Qərbdə İmam Hüseyn (ə) fədakarlığı kimi bir fədakarlığa malik deyilik. Bu məsələ ki, o, fəda […]

 • HƏZRƏT PEYĞƏMBƏR (S) VƏ İMAM HƏSƏNƏ (Ə) VƏ İMAM HÜSEYNƏ (Ə) HANSI İRSİ QOYDU?
  Rate this post

  HƏZRƏT PEYĞƏMBƏR (S) VƏ İMAM HƏSƏNƏ (Ə) VƏ İMAM HÜSEYNƏ (Ə) HANSI İRSİ QOYDU?

  HƏZRƏT PEYĞƏMBƏR (S) VƏ İMAM HƏSƏNƏ (Ə) VƏ İMAM HÜSEYNƏ (Ə) HANSI İRSİ QOYDU?Rate this post     İmam Həsən (ə) üçüncü hicri ilində Ramazan ayının 15-də dünyaya gəlmişdir. Peyğəmbəri-Əkrəm (s) vəfat edəndə onun yeddi yaşı var idi. İmam Həsənin (ə) ömrünün ən bərəkətli dövrü babasınıın sağ olduğu dövrlər idi. Babasının ona və qardaşına olan […]

 • XANIM MƏSUMEYI KÜBRA KIMDIR?
  4 (80%) 1 vote

  XANIM MƏSUMEYI KÜBRA KIMDIR?

  XANIM MƏSUMEYI KÜBRA KIMDIR?4 (80%) 1 vote     Atası yeddinci İmamımız İmam Museyi Kazimdir (ə)   Anası Nəcmə xatundur. Qardaşı, səkkizinci İmamımız Həzrəti Rzadır (ə).   Anadan olma tarixi: Hicrətin 173-cü ili (miladi 795) zilqədə ayının 1-də Mədinə şəhərində dünyaya göz açmışdır.Elə uşaq ikən atası İmam Museyi Kazim, Abbasi xəlifəsi Harunun zindanında şəhid edilmiş […]

 • Page 1 of 1012345...10...Last »