islamic mənbələri

 • KİÇİK QEYB VƏ BÖYÜK QEYB (“QEYBƏTİ-SUĞRA”, “QEYBƏTİ-KUBRA”) NƏ DEMƏKDİR?
  5 (100%) 1 vote

  KİÇİK QEYB VƏ BÖYÜK QEYB (“QEYBƏTİ-SUĞRA”, “QEYBƏTİ-KUBRA”) NƏ DEMƏKDİR?

  KİÇİK QEYB VƏ BÖYÜK QEYB (“QEYBƏTİ-SUĞRA”, “QEYBƏTİ-KUBRA”) NƏ DEMƏKDİR?5 (100%) 1 vote     Cavab: On birinci şiə imamı həzrət Həsən Əskəri (ə) hicri-qəməri iki yüz altmışıncı ildə dünyasını dəyişdi və imamət məqamı Allahın əmri ilə onun övladı həzrət Mehdiyə (ə) keçdi. Atası dünyasını dəyişdiyi gün о hәzrәtin yаşı altıdan çox deyildi. İslam düşmənləri daim […]

 • MƏHDƏVİYYƏT HƏDİSLƏRİNİ NƏQL EDƏN MÜƏLLİFLƏR HANSI MƏNBƏLƏRƏ İSTİNAD EDİB?
  Rate this post

  MƏHDƏVİYYƏT HƏDİSLƏRİNİ NƏQL EDƏN MÜƏLLİFLƏR HANSI MƏNBƏLƏRƏ İSTİNAD EDİB?

  MƏHDƏVİYYƏT HƏDİSLƏRİNİ NƏQL EDƏN MÜƏLLİFLƏR HANSI MƏNBƏLƏRƏ İSTİNAD EDİB?Rate this post       Bəziləri deyirlər ki, qədim müəlliflər tarixi məsələlər, eləcə də, Məhdəviyyət mövzusu ilə bağlı hədisləri mənbəni araşdırmadan nəql etmişlər. Sonra yeni bir yanaşma nəzərə çarpır. Sonradan rəvayətlər araşdırılmış, “səhih”, “həsən”, “qəvi”, “zəif” qruplarına ayrılmışdır. Amma belə bir yanaşma tarixi rəvayətlərə, o cümlədən, […]

 • HƏZRƏT MEHDİ (Ə) KÖRPƏ İKƏN ÖZ İMAMƏTİNİN SÜBUTU ÜÇÜN NƏ ETDİ?
  1 (20%) 2 votes

  HƏZRƏT MEHDİ (Ə) KÖRPƏ İKƏN ÖZ İMAMƏTİNİN SÜBUTU ÜÇÜN NƏ ETDİ?

  HƏZRƏT MEHDİ (Ə) KÖRPƏ İKƏN ÖZ İMAMƏTİNİN SÜBUTU ÜÇÜN NƏ ETDİ?1 (20%) 2 votes     Həzrət Mehdi (ə) öz İmamətinin cəmiyyətə sübutu üçün bir sıra işlər gördü: 1. Möcüzələr və kəramətlər – öncə Əbül-Ədyandan nəql etdiyimiz əhvalatda deyilirdi: “İmam Əsgəri (ə) vəfat edən vaxt bir uşaq qabağa çıxıb İmamın cənazəsinə namaz qıldı. Sonra İmam […]

 • İSLAM MƏNBƏ VƏ RƏVAYƏTLƏRİNDƏ İMAM ZAMAN (Ə.F) BARƏDƏ NƏ KİMİ ÖZƏL XÜSUSİYYƏTLƏR SÖYLƏNMİŞDİR?
  Rate this post

  İSLAM MƏNBƏ VƏ RƏVAYƏTLƏRİNDƏ İMAM ZAMAN (Ə.F) BARƏDƏ NƏ KİMİ ÖZƏL XÜSUSİYYƏTLƏR SÖYLƏNMİŞDİR?

  İSLAM MƏNBƏ VƏ RƏVAYƏTLƏRİNDƏ İMAM ZAMAN (Ə.F) BARƏDƏ NƏ KİMİ ÖZƏL XÜSUSİYYƏTLƏR SÖYLƏNMİŞDİR?Rate this post     İslam Peyğəmbəri (s) və digər məsumların rəvayətlərində o Həzrətin xüsusiyyətləri bəyan olunmuşdur. Biz onlardan bəzisinə işarə edirik. O Həzrət ibadət əhli, zahid, səbrli, ədalətli və başqalarının əlindən tutan və onlara kömək edəndir. O Həzrət, hamıdan elmli və mübarək, […]

 • NİYƏ İMAM ZAMANA (Ə.F) MƏHDİ, QAİM, MÜNTƏZƏR, BƏQİYYƏTULLAH, HÖCCƏT, XƏLƏFİ-SALEH, SAHİBUL-ƏMR, SAHİBƏZ-ZƏMAN VƏ VƏLİYYİ-ƏSR DEYİLİR?
  2 (40%) 1 vote

  NİYƏ İMAM ZAMANA (Ə.F) MƏHDİ, QAİM, MÜNTƏZƏR, BƏQİYYƏTULLAH, HÖCCƏT, XƏLƏFİ-SALEH, SAHİBUL-ƏMR, SAHİBƏZ-ZƏMAN VƏ VƏLİYYİ-ƏSR DEYİLİR?

  NİYƏ İMAM ZAMANA (Ə.F) MƏHDİ, QAİM, MÜNTƏZƏR, BƏQİYYƏTULLAH, HÖCCƏT, XƏLƏFİ-SALEH, SAHİBUL-ƏMR, SAHİBƏZ-ZƏMAN VƏ VƏLİYYİ-ƏSR DEYİLİR?2 (40%) 1 vote     İmam Zaman (ə.f) ağanın adı və kunyəsi peyğəmbərin adı və kunyəsi ilə eynidir. Bəzi rəvayətlərdə o Həzrətin zühur etdiyi zamana qədər adını çəkmək qadağan olunub. O Həzrətin məşhur ləqəbləri aşağıdakılardan ibarətdir: Məhdi, Qaim, Müntəzər, Bəqiyyətullah, […]

 • HƏZRƏT MƏHDİNİN (Ə) QEYBƏ ÇƏKİLMƏSİNİN SİYASİ-İCTİMAİ SƏBƏBLƏRİ NƏDİR?
  Rate this post

  HƏZRƏT MƏHDİNİN (Ə) QEYBƏ ÇƏKİLMƏSİNİN SİYASİ-İCTİMAİ SƏBƏBLƏRİ NƏDİR?

  HƏZRƏT MƏHDİNİN (Ə) QEYBƏ ÇƏKİLMƏSİNİN SİYASİ-İCTİMAİ SƏBƏBLƏRİ NƏDİR?Rate this post     İmamların camaatı düz yola yönəltməkdə məqsədləri, onları kamalın son həddinə çatdırmaq olmasında şübhə yoxdur. Bu isə o vaxt həyata keçər ki, camaat bu yönəltmədən istifadə etməyi bacarsın. Əgər camaatda belə bir hazırlıq olmasa, onda Allah tərəfindən təyin edilmiş rəhbərin camaat arasında olmasının heç […]

 • XƏLİFƏ DEDİKDƏ KİM NƏZƏRDƏ TUTULUR VƏ ONUNLA İMAMIN MÖVCUDLUĞUNU NECƏ SÜBUTA YETİRİR?
  3 (60%) 1 vote

  XƏLİFƏ DEDİKDƏ KİM NƏZƏRDƏ TUTULUR VƏ ONUNLA İMAMIN MÖVCUDLUĞUNU NECƏ SÜBUTA YETİRİR?

  XƏLİFƏ DEDİKDƏ KİM NƏZƏRDƏ TUTULUR VƏ ONUNLA İMAMIN MÖVCUDLUĞUNU NECƏ SÜBUTA YETİRİR?3 (60%) 1 vote     Bu hədislər vida həccində (“həccətul-vida”) peyğəmbər tərə-findən buyurulmuşdur. Həmin həccdə “Səqəleyn” və “Qədir” hədisləri də bəyan olunmuşdur. Quran ayələri kimi rəvayətlər də bir-birini təsdiq edir. Bu üç qrup rəvayətdən belə bir nəticə alınır ki, 12 İmam həzrət Peyğəmbərin […]

 • NECƏ MÜMKÜN OLA BİLƏR Kİ, BİR İNSAN ƏSRLƏR BOYU YAŞASIN?
  Rate this post

  NECƏ MÜMKÜN OLA BİLƏR Kİ, BİR İNSAN ƏSRLƏR BOYU YAŞASIN?

  NECƏ MÜMKÜN OLA BİLƏR Kİ, BİR İNSAN ƏSRLƏR BOYU YAŞASIN?Rate this post       Belə bir sual yaranır: görəsən mümkün ola bilərmi ki, bir insan əsrlər boyu yaşasın? Başqa sözlə, vədə verilən rəhbərin belə bir ömür yaşamasını qəbul etməklə deyə bilərikmi ki, o, hal-hazırda 1140 ildən artıq ömür sürmüşdür, adi bir insan həyatından təqribən […]

 • HƏZRƏT MƏHDİNİN (Ə) UZUN ÖMÜRLÜ OLMASININ SİRRİ NƏDİR?
  Rate this post

  HƏZRƏT MƏHDİNİN (Ə) UZUN ÖMÜRLÜ OLMASININ SİRRİ NƏDİR?

  HƏZRƏT MƏHDİNİN (Ə) UZUN ÖMÜRLÜ OLMASININ SİRRİ NƏDİR?Rate this post     Uzun ömürlülük və qeyb dövrü fəlsəfəsi çoxlarının verdiyi sualdır. Əlbəttə, onlar qeybə iman gətirmək əsasında verilən cavabları qəbul etmirlər və istəyirlər ki, cəmiyyətə hakim olan mövcud dəyərlər əsasında cavablar alsınlar. Nəticədə həzrəti Məhdinin (ə) inqilabının və vədə verilən günün necəliyini qeybət dövrünün fəlsəfəsi […]

 • KİÇİK QEYB DÖVRÜNÜN XÜSUSİYYƏTLƏRİ NƏDİR?
  4 (80%) 1 vote

  KİÇİK QEYB DÖVRÜNÜN XÜSUSİYYƏTLƏRİ NƏDİR?

  KİÇİK QEYB DÖVRÜNÜN XÜSUSİYYƏTLƏRİ NƏDİR?4 (80%) 1 vote     Qeyd etdiyimiz kimi, İmam Mehdinin (ə) ixtifa dövründən və İmam Həsən Əsgərinin (ə) rihlətindən sonra iki növ qeybi olmuşdur. Kiçik qeyb adlanan birinci dövr ixtifa dövrü başa çatdıqdan sonra başlamış və altmış doqquz il davam etmişdir. Kiçik qeyb dövrü başa çatdıqdan sonra böyük qeyb dövrü […]

 • DÖRD NÜMAYƏNDƏ HANSI VƏZİFƏLƏRİ YERİNƏ YETİRMİŞDİR?
  Rate this post

  DÖRD NÜMAYƏNDƏ HANSI VƏZİFƏLƏRİ YERİNƏ YETİRMİŞDİR?

  DÖRD NÜMAYƏNDƏ HANSI VƏZİFƏLƏRİ YERİNƏ YETİRMİŞDİR?Rate this post     Dörd nümayəndənin vəzifələri və fəaliyyətlərinin ümumi mehvəri bu şəkildədir: 1. İmam Mehdinin (ə) varlığı ilə bağlı şəkk-şübhəni aradan qaldırmaq; nümayəndələrin, xüsusilə ilk səfir Osman ibn Səid Əmrinin ən mühüm vəzifəsi İmam Mehdinin (ə) varlığını sübuta yetirmək olmuşdur. Onlar isbat etməli idilər ki, İmam Əsgərinin (ə) […]

 • 1 (20%) 1 vote

  1 (20%) 1 vote     Məsum İmamlar daim hikmət əsasında hərəkət etmiş, öz nümayəndələrini konkret meyarlar əsasında seçmişlər: 1. Ən üstün səviyyədə təqiyyə və sirr saxlama – Həzrət Mehdinin (ə) birinci səfiri Osman ibn Səid özünü Abbasi rejimindən qorumaq üçün maksimum səviyyədə təqiyyə edirdi. O, bu məqsədlə heç bir məzhəbi və siyasi söhbətdə aşkar […]

 • VƏLİYYİ-FƏQİHİN İMAM ZAMANIN (ƏC.) ÜMUMİ NAİBİ OLDUĞUNU NECƏ İSBAT ETMƏK OLAR?
  Rate this post

  VƏLİYYİ-FƏQİHİN İMAM ZAMANIN (ƏC.) ÜMUMİ NAİBİ OLDUĞUNU NECƏ İSBAT ETMƏK OLAR?

  VƏLİYYİ-FƏQİHİN İMAM ZAMANIN (ƏC.) ÜMUMİ NAİBİ OLDUĞUNU NECƏ İSBAT ETMƏK OLAR?Rate this post       329-cu il, şəban ayının on beşində həzrət Mehdinin (əc.) dördüncü naibi Əli ibn Məhəmməd Səmurinin vəfatından sonra Qeybəti-kübra dövrü başlandı. Bu qeyb dövrü İmamın zühuruna qədər davam edəcək. İmam Zamanın (əc.) artıq bu dövrdə xüsusi naibi yoxdur və müsəlmanların […]

 • HƏZRƏT MEHDİNİN (Ə) QEYB DÖVRÜNDƏ OLMASININ FAYDALARI NƏDİR?
  2 (40%) 1 vote

  HƏZRƏT MEHDİNİN (Ə) QEYB DÖVRÜNDƏ OLMASININ FAYDALARI NƏDİR?

  HƏZRƏT MEHDİNİN (Ə) QEYB DÖVRÜNDƏ OLMASININ FAYDALARI NƏDİR?2 (40%) 1 vote     İndi ki, həzrət Məhdi (ə) haqqında söhbətimiz bura yetişdi, onda ona aid olan əsas suallardan birinə cavab verməyimiz yerinə düşər. Sual budur ki, İmamın (ə) qeyb dövründə olmasının nə kimi faydası var? Başqa sözlə desək, İmamın (ə) qeyb dövründə yaşaması bir rəhbər […]

 • BULUD ARXASINDAKI GÜNƏŞLƏ QEYBDƏ OLAN İMAMIN HANSI OXŞARLIĞI VAR?
  Rate this post

  BULUD ARXASINDAKI GÜNƏŞLƏ QEYBDƏ OLAN İMAMIN HANSI OXŞARLIĞI VAR?

  BULUD ARXASINDAKI GÜNƏŞLƏ QEYBDƏ OLAN İMAMIN HANSI OXŞARLIĞI VAR?Rate this post     Sahibəzzamanın (ə.f) İshaq ibn Yaquba cavabında buyurulur: “Qeyb dövründə mənim vasitəmlə fayda əldə etmək bulud arxasında günəşdən faydalanmaq kimidir.” “Bihar”, c. 53, s. 180. Bulud arxasındakı günəşlə qeybdəki İmam arasında müqayisə aparılması bəzi nöqtələri üzə çıxarır: 1. İnsanlar daim günəşin bulud arxasından […]

 • İMAMIN (Ə) HADİLİK, TƏRBİYƏÇİLİK VƏZİFƏSİ ONUN QEYBDƏ OLMASI İLƏ BİR ARAYA SIĞIRMI?
  Rate this post

  İMAMIN (Ə) HADİLİK, TƏRBİYƏÇİLİK VƏZİFƏSİ ONUN QEYBDƏ OLMASI İLƏ BİR ARAYA SIĞIRMI?

  İMAMIN (Ə) HADİLİK, TƏRBİYƏÇİLİK VƏZİFƏSİ ONUN QEYBDƏ OLMASI İLƏ BİR ARAYA SIĞIRMI?Rate this post     Kəlam, fəlsəfə və irfan kitablarına müraciət etdikdə İmamətin iki təfsiri ilə rastlaşırıq: 1. Kəlam əsasında tərif: İmamət dini və dünyəvi işlərə bir nəfər vasitəsi ilə rəyasətdir. 2. Fəlsəfi-irfani tərif: İmamət peyğəmbərlik kimi bir mənsəbdir, bu iki məqam arasında vəhydən […]

 • YER ÜZÜNÜ FƏSAD BÜRÜDÜYÜ HALDA NƏ ÜÇÜN O HƏZRƏT (Ə) ZÜHUR ETMİR?
  3 (60%) 1 vote

  YER ÜZÜNÜ FƏSAD BÜRÜDÜYÜ HALDA NƏ ÜÇÜN O HƏZRƏT (Ə) ZÜHUR ETMİR?

  YER ÜZÜNÜ FƏSAD BÜRÜDÜYÜ HALDA NƏ ÜÇÜN O HƏZRƏT (Ə) ZÜHUR ETMİR?3 (60%) 1 vote     Fəsadın yer üzünü bürüməsi zühur üçün şərt olsa da, kafi şərt deyil. Həzrətin (ə) məqsədlərindən biri yer üzündə haqq-ədalətin genişlənməsidir. Əlbəttə ki, bunun üçün müəyyən şərtlər ödənməlidir. Bəzi şərtləri nəzərdən keçirək: a) Cəmiyyətin düşüncə səviyyəsinin yüksəlməsi; b) Rabitə […]

 • SONUNCU İMAM (ƏC) HARADA MƏSKUNLAŞIB?!
  Rate this post

  SONUNCU İMAM (ƏC) HARADA MƏSKUNLAŞIB?!

  SONUNCU İMAM (ƏC) HARADA MƏSKUNLAŞIB?!Rate this post     Hədislərdən belə məlum olur ki, o Həzrət (ə) camaat arasında yaşayır. Südeyr Seyrufi, İmam Sadiqdən (ə) nəql edir ki, Həzrət buyurdu: “ Sahibul-əmrin (ə), həzrət Yusiflə (ə) oxşarlığı var. Ona görə ki, Yusifin (ə) qardaşları ağıllı və bilikli olduqları və öncə onunla ünsiyyətdə olsalar da, onun […]

 • HƏZRƏT MEHDİ (Ə) EVLƏNİBDİRMİ?
  Rate this post

  HƏZRƏT MEHDİ (Ə) EVLƏNİBDİRMİ?

  HƏZRƏT MEHDİ (Ə) EVLƏNİBDİRMİ?Rate this post       Həzrət Mehdinin (ə) evlənməsi haqda iki nəzəriyyə irəli sürülmüşdür. Əgər biz bir mənalı olaraq evlənmədiyini söyləsək, heç bir eybi yoxdur. Çünki, o Həzrət (ə) qeybdə olmasına əngəl olacaq heç bir iş görməmişdir. Necə ki, evlənmək qeybət sirrilə ziddiyyət təşkil edərək o Həzrətin ifşa olunmasına səbəb olardı. […]

 • DEYİLƏNLƏRƏ GÖRƏ, İMAM (ƏC) “XƏZRA” ADASINDA YAŞAYIR. BU, DOĞRUDURMU?
  5 (100%) 1 vote

  DEYİLƏNLƏRƏ GÖRƏ, İMAM (ƏC) “XƏZRA” ADASINDA YAŞAYIR. BU, DOĞRUDURMU?

  DEYİLƏNLƏRƏ GÖRƏ, İMAM (ƏC) “XƏZRA” ADASINDA YAŞAYIR. BU, DOĞRUDURMU?5 (100%) 1 vote       Yəqinliklə deyə bilərik, əgər “Xəzra” adasının varlığı həqiqət olsa belə, İmam orada yaşamır. Çünki, «Nüdbə» duasında oxu-yuruq: “Canım sənə qurban, qaibsən, amma bizdən uzaqda deyilsən.” Əgər o Həzrət “Xəzra” adasında yaşasaydı sözsüz ki, bizim aramızda olmazdı. Habelə İmam Mehdi (əc) […]

 • Page 1 of 41234