islamic mənbələri

 • İslam nəzərincə insan necə mövcuddur?
  1.5 (30%) 2 votes

  İslam nəzərincə insan necə mövcuddur?

  İslam nəzərincə insan necə mövcuddur?1.5 (30%) 2 votes Cavab: Quran nöqteyi-nəzərindən insan elə bir varlıqdır ki, bir tərəfdən ilahi fitrətə, digər tərəfdən isə maddi təbiətə malikdir. İlahi fitrət onu yüksək dərəcəli mənəviyyat və mərifətə tərəf çəkir. Maddi təbiəti isə insanı maddiyyata, şəhvətə və şər işlərə sürükləyir. İnsanın həyatı həmişə onun maddi təbiəti ilə fitrəti arasında […]

 • Bəşərin son tarixinə qədər hidayətlə bağlı bütün ehtiyaclarını ödəyə biləcək bir dinin meydana gəlməsi necə mümkündür? Bu günə qədər bəşərin bu qədər təkamül, tərəqqi və dəyişməsindən sonra yeni bir dinin insanları əbədiyyətə qədər hidayət etməsi necə mümkün ola bilər?
  Rate this post

  Bəşərin son tarixinə qədər hidayətlə bağlı bütün ehtiyaclarını ödəyə biləcək bir dinin meydana gəlməsi necə mümkündür? Bu günə qədər bəşərin bu qədər təkamül, tərəqqi və dəyişməsindən sonra yeni bir dinin insanları əbədiyyətə qədər hidayət etməsi necə mümkün ola bilər?

  Bəşərin son tarixinə qədər hidayətlə bağlı bütün ehtiyaclarını ödəyə biləcək bir dinin meydana gəlməsi necə mümkündür? Bu günə qədər bəşərin bu qədər təkamül, tərəqqi və dəyişməsindən sonra yeni bir dinin insanları əbədiyyətə qədər hidayət etməsi necə mümkün ola bilər?Rate this post Cavab: Bu sualı cavablandırmaq üçün bəşərin vəziyyəti və halı haqqında fikirləşmək lazımdır. Görəsən, doğurdan […]

 • İslam cəmiyyətində rəhbərin rolu nədir?
  4 (80%) 2 votes

  İslam cəmiyyətində rəhbərin rolu nədir?

  İslam cəmiyyətində rəhbərin rolu nədir?4 (80%) 2 votes Cavab: Hər bir hərəkət bir neçə ünsürdən ibarətdir: başlanğıc, yol, vasitə, bələdçi və məqsəd. Bu beş ünsür arasında bələdçi daha mühüm rol oynayır. Əgər bələdçi və ya rəhbər alim və pəhrizkar olarsa, yolçular yolunu azmaz. Layiqli rəhbərə xalq itaət etsə, bütün çətinliklər həll olar. İynə iti, sap […]

 • İslam dini küfr ölkələri ilə əlaqələrə necə baxır?
  5 (100%) 1 vote

  İslam dini küfr ölkələri ilə əlaqələrə necə baxır?

  İslam dini küfr ölkələri ilə əlaqələrə necə baxır?5 (100%) 1 vote Cavab: İslam fitrət dinidir. İnsan isə fitrətən azadlığa meyllidir. Müsəlmanların azadlığına xələl gətirməyən əlaqələr İslamda mümkün sayılır. Ana paltarını bulaşdıran uşaqdan qaşığı alıb özü yedirtmək istəyəndə uşaq etiraz edir. O, hər vəchlə müstəqil olmağa can atır. İslamın ilk on ilində müsəlmanlar ibadət zamanı üzlərini […]

 • İslam nəzərində din siyasətdən ayrılır, ya yox?
  4 (80%) 1 vote

  İslam nəzərində din siyasətdən ayrılır, ya yox?

  İslam nəzərində din siyasətdən ayrılır, ya yox?4 (80%) 1 vote Cavab: Burada din ilə siyasətin bir olmağının sübutlarını və ikisinin bir yerdə olmaq şərti ilə Peyğəmbərin (s.ə.v.v) dövlət qurmasını açıqlayırıq. Peyğəmbərin (s.ə.v.v) bu barədəki tutduğu yol buna canlı şahiddir. O həzrətin davranışına, əməllərinə baxdıqda aydın olur ki, o Həzrət öz dəvətinin ilk günlərindən qüvvətli bir […]

 • Niyə İslami ölkələrdə fəsad rəvac tapır və yayılır?
  5 (100%) 1 vote

  Niyə İslami ölkələrdə fəsad rəvac tapır və yayılır?

  Niyə İslami ölkələrdə fəsad rəvac tapır və yayılır?5 (100%) 1 vote Cavab: Qurani kərim baxışından İslami məmləkətlərdə fəsadın yayılması və səbəbləri bir cümlədə xülasə olur: Allaha imanın olmaması və zalıma küfr etməməklə açıqlanər. Yəni Allahla olmayan və Allah rənginə boyanmayan hər şey fəsada çəkilir. Qarşəsənda isə Allaha inanc və zalımlasra boyun əyməmək, əlbəttə hər ikisi […]

 • İslam baxımından söz azadlığının meyar və həddi nədir?
  2 (40%) 1 vote

  İslam baxımından söz azadlığının meyar və həddi nədir?

  İslam baxımından söz azadlığının meyar və həddi nədir?2 (40%) 1 vote Cavab: Söz azadlığı islam cəmiyyətində strateji və çox mühüm bir əhəmiyyətə malikdir. Çünki, hər bir cəmiyyətin vəziyyəti gözlənilməz halda dəyişilə bilər. Cəmiyyətin təbiəti bunu tələb edir ki, ondan ötrü həmişə sabit bir qanun qərar vermək olmaz. İslam hökuməti də gərək bu vəziyyət və sifətləri […]

 • İslamda ağılın rolu nə qədərdir hansı yerlərdə və necə ondan istifadə olunur?
  Rate this post

  İslamda ağılın rolu nə qədərdir hansı yerlərdə və necə ondan istifadə olunur?

  İslamda ağılın rolu nə qədərdir hansı yerlərdə və necə ondan istifadə olunur?Rate this post Cavab: Ağıl qiymətli bir qüvvədir ki, Allah taala onu insanın vücudunda qərar vermiş və bir neçə mərhələdən ibarətdir. Nəzəriyyə ağılı: Bunun işi bundan ibarətdir ki, hadisələri dərk edib tanıyır və onun haqqında qəzavət edir. Əməl və rəftarını kontrol edir və yaxud […]

 • İslam dinində dəyişən ünsürlər varmı?
  4 (80%) 1 vote

  İslam dinində dəyişən ünsürlər varmı?

  İslam dinində dəyişən ünsürlər varmı?4 (80%) 1 vote Cavab: İlahi dinlərin prinsipləri iki qisimdən təşkil olunub: Bir qismi sabit ünsür, digəri isə dəyişəndir. İlahi dinlərin dəyişməz, sabit və dünyəvi prinsipləri həmişəlik və hər zaman olmuşdur. Əslində insanın həmişə sabit və dəyişməz olan xüsusiyyət və şəxsiyyətinə aid olur. İlahi dinlərdə insanın dəyişən və əvəz olunana halətlərinə […]

 • Nə üçün həzrət Müslim imkanı olduğu halda ibn Ziyadı öldürmədi?
  Rate this post

  Nə üçün həzrət Müslim imkanı olduğu halda ibn Ziyadı öldürmədi?

  Nə üçün həzrət Müslim imkanı olduğu halda ibn Ziyadı öldürmədi?Rate this post Cavab: Qurani-kərim və Əhli-beyt buyuruqlarında düşmənə zülm və hiylə yolu ilə qalib gəlmək pislənilir. Həzrət Əlinin (ə) hakimiyyəti dövründəki müharibələrdən birində İslam düşmənləri meşədə gizləndilər. Bir şəxs Həzrətə (ə) meşəni yandırmağı təklif etdi. İmam buyurdu: “Zülmlə qələbə qazanmaq olmaz.” Həzrət Müslim də Əhli-beyt […]

 • İslam terrora icazə verirmi?
  3.5 (70%) 2 votes

  İslam terrora icazə verirmi?

  İslam terrora icazə verirmi?3.5 (70%) 2 votes Cavab: İslamda insanın həyatı o qədər yüksək qiymətləndirilir ki, günahsız bir insanı öldürmək hamını öldürməyə, bir insana həyat vermək bütün xalqa həyat verməyə bərabər tutulur.[198] Cəmiyyətin asayişini pozan qatı cinayətkarlar istisna olmaqla, kimsənin həyatını əlindən almaq yolverilməzdir. İnsanın həyatına son qoymaq yalnız Allahın səlahiyyəti daxilindədir. Qərbdə terrora belə […]

 • İslam təfəkküründən ötrü ümumi və tam şəkildə nizamlanmış bir proqramın olması zəruriliyi nədən irəli gəlir? Cavab: Bu vaxta qədər din alimləri və fəqihlər dünyanın hər bir sahəsinə aidiyyatı olan islam maarifi adlı bir xəzinədən onun yalnız, cüzi hissələrin bəyanı ilə məşğul olmuşlar. İslama bu baxış, bu vaxta qədər səbəb olub ki islam haqqındakı mübhisələr ümumi və nizamnamə şəkilində getməsin. Həmçinin, islamın gözəl və münəzzəm şəkildə olan ədəb və qanunları tənzimlənib yanaşı düzülməsin. İslam barəsində tam şəkildə bütün sahələrdə, istər iqtisadi, istərsə də başqa sahələrdə nizmlanmış proqramları teorik şəkildə cəmiyyətə təqdim etmək zəruridir.
  Rate this post

  İslam təfəkküründən ötrü ümumi və tam şəkildə nizamlanmış bir proqramın olması zəruriliyi nədən irəli gəlir? Cavab: Bu vaxta qədər din alimləri və fəqihlər dünyanın hər bir sahəsinə aidiyyatı olan islam maarifi adlı bir xəzinədən onun yalnız, cüzi hissələrin bəyanı ilə məşğul olmuşlar. İslama bu baxış, bu vaxta qədər səbəb olub ki islam haqqındakı mübhisələr ümumi və nizamnamə şəkilində getməsin. Həmçinin, islamın gözəl və münəzzəm şəkildə olan ədəb və qanunları tənzimlənib yanaşı düzülməsin. İslam barəsində tam şəkildə bütün sahələrdə, istər iqtisadi, istərsə də başqa sahələrdə nizmlanmış proqramları teorik şəkildə cəmiyyətə təqdim etmək zəruridir.

  İslam təfəkküründən ötrü ümumi və tam şəkildə nizamlanmış bir proqramın olması zəruriliyi nədən irəli gəlir? Cavab: Bu vaxta qədər din alimləri və fəqihlər dünyanın hər bir sahəsinə aidiyyatı olan islam maarifi adlı bir xəzinədən onun yalnız, cüzi hissələrin bəyanı ilə məşğul olmuşlar. İslama bu baxış, bu vaxta qədər səbəb olub ki islam haqqındakı mübhisələr ümumi […]

 • Şəriətlə elm ziddiyyət təşkil edirmi?
  2.5 (50%) 2 votes

  Şəriətlə elm ziddiyyət təşkil edirmi?

  Şəriətlə elm ziddiyyət təşkil edirmi?2.5 (50%) 2 votes Cavab: Xeyr. Həqiqətdə şəriət, bir növ, elmlərdən səmərələnir. Belə ki, onun külli-sabit üsulları ilə müxtəlif elmi sahələrdəki kəşflərin sayəsində hər hansı yeni və dəyişən hadisələr qanun çərçivəsinə alınır. Daha geniş cavab Ümumiyyətlə, şəriətin əhkam və qanunları iki qismə ayrılır: sabit və dəyişən ölçülər. Bu iki qisim arasındakı […]

 • Nə üçün ərəb dilini İslama etiqad və imanın zərurəti sayıblar? Quran, namaz və bu kimi başqa vacibatlar gərək ərəbcə olsun, ya hər dildə ola bilər?
  4.3 (86.67%) 3 votes

  Nə üçün ərəb dilini İslama etiqad və imanın zərurəti sayıblar? Quran, namaz və bu kimi başqa vacibatlar gərək ərəbcə olsun, ya hər dildə ola bilər?

  Nə üçün ərəb dilini İslama etiqad və imanın zərurəti sayıblar? Quran, namaz və bu kimi başqa vacibatlar gərək ərəbcə olsun, ya hər dildə ola bilər?4.3 (86.67%) 3 votes Cavab: Qurani-kərim məna cəhətdən möcüzə olmaqla yanaşı, nəzm baxımından da möcüzə olduğu üçün onun ərəb nəzmi qorunmalıdır. Namazın ərəb dilində oxunmasının səbəbi budur ki, namazda hər rəkətdə […]

 • Aya getmək barədə nəzəriniz nədir?
  5 (100%) 1 vote

  Aya getmək barədə nəzəriniz nədir?

  Aya getmək barədə nəzəriniz nədir?5 (100%) 1 vote Cavab: İslamın aya və qeyrisinə səfər etmək barəsində nəzəri yoxdur. Qurani-kərim göy cismlərinin yalnız Allahın qüdrət nişanələri olmasından, öz heyrətləndirici nəzmi ilə tovhidə sübut olmasından və onların insana xidmətçi olaraq yaradılmasından söz açır.

 • Necə fikirləşirsiniz, hər bir insanın istədiyi hər hansı dini qəbul etməyə azadlığı varmı və müsəlmanların bütün dinlərə ehtiram qoymaları lazımdırmı?
  4 (80%) 1 vote

  Necə fikirləşirsiniz, hər bir insanın istədiyi hər hansı dini qəbul etməyə azadlığı varmı və müsəlmanların bütün dinlərə ehtiram qoymaları lazımdırmı?

  Necə fikirləşirsiniz, hər bir insanın istədiyi hər hansı dini qəbul etməyə azadlığı varmı və müsəlmanların bütün dinlərə ehtiram qoymaları lazımdırmı?4 (80%) 1 vote Cavab: Dinin həqiqəti dünya və insanın yaranışına aid olan bir sıra etiqadlardan və insanın həyatını o etiqadlar ilə uyğunlaşdıran bir sıra əməli vəzifələrdən ibarətdir. Deməli din formal bir şey deyildir ki, insanın […]

 • Həzrət Əli (ə) buyurub: “Valideyninizin müsəlman olduğu üçün müsəlman olmayın, özünüz ona iman gətirin və hər bir şeyi ağlınız ilə qəbul edin”. Əgər hər bir müsəlmanın buna ixtiyarı olsa, onda İslamın hansı qanununu istəsə qəbul edər, qəbul edə bilmədiyini kənara qoyar. Bu barədə fikriniz nədir?
  Rate this post

  Həzrət Əli (ə) buyurub: “Valideyninizin müsəlman olduğu üçün müsəlman olmayın, özünüz ona iman gətirin və hər bir şeyi ağlınız ilə qəbul edin”. Əgər hər bir müsəlmanın buna ixtiyarı olsa, onda İslamın hansı qanununu istəsə qəbul edər, qəbul edə bilmədiyini kənara qoyar. Bu barədə fikriniz nədir?

  Həzrət Əli (ə) buyurub: “Valideyninizin müsəlman olduğu üçün müsəlman olmayın, özünüz ona iman gətirin və hər bir şeyi ağlınız ilə qəbul edin”. Əgər hər bir müsəlmanın buna ixtiyarı olsa, onda İslamın hansı qanununu istəsə qəbul edər, qəbul edə bilmədiyini kənara qoyar. Bu barədə fikriniz nədir?Rate this post Cavab: Həzrətin kəlamı İslamın etiqadi məsələrinə aiddir ki, […]

 • Şəxsən İslamın bütün qanunlarına və adətlərinə etiqadınız varmı?
  Rate this post

  Şəxsən İslamın bütün qanunlarına və adətlərinə etiqadınız varmı?

  Şəxsən İslamın bütün qanunlarına və adətlərinə etiqadınız varmı?Rate this post Cavab: Müsəlmanlar arasında olan adət-ənənələrin əgər kitab və sünnədən dəlili olmasa, dəyəri yoxdur, şəriət qanunlarının isə kitab və sünnədən qəti dəlillləri olduğu üçün qəbul edilməsi vacibdir və onlardan boyun qaçırmağa icazə verilmir.

 • Həzrət Əlinin (ə) «Uşaqlarınızı gələcək üçün tərbiyə edin»—kəlamını qəbul edirsiniz? Əgər qəbul edirsinizsə, onda bu hədis İslam qanunlarının zaman və məkana görə dəyişilməsinin zəruri olduğuna sübut deyilmi?
  3 (60%) 1 vote

  Həzrət Əlinin (ə) «Uşaqlarınızı gələcək üçün tərbiyə edin»—kəlamını qəbul edirsiniz? Əgər qəbul edirsinizsə, onda bu hədis İslam qanunlarının zaman və məkana görə dəyişilməsinin zəruri olduğuna sübut deyilmi?

  Həzrət Əlinin (ə) «Uşaqlarınızı gələcək üçün tərbiyə edin»—kəlamını qəbul edirsiniz? Əgər qəbul edirsinizsə, onda bu hədis İslam qanunlarının zaman və məkana görə dəyişilməsinin zəruri olduğuna sübut deyilmi?3 (60%) 1 vote Cavab: Bu, «Nəhcül-bəlağə»də həzrət Əlidən (ə) nəql olunan mürsəl hədislərdəndir. Hədis bunu bildirmək istəyir ki, uşaqları günün adət-ənənəsinə əsaslanaraq tərbiyə etmək düzgün deyildir, çünki, müəyyən […]

 • Ümumiyyətlə, sizin fikrinizcə İslam qanunlarının dəyişməyə qabiliyyəti varmı, ya yox? Qəbul edirsinizmi ki, bu dəyişiklikdə dini rəhbərlər qabağa düşməli, ya da heç olmasa dəyişiklik olduqdan sonra onunla razılaşmalıdırlar?
  4 (80%) 1 vote

  Ümumiyyətlə, sizin fikrinizcə İslam qanunlarının dəyişməyə qabiliyyəti varmı, ya yox? Qəbul edirsinizmi ki, bu dəyişiklikdə dini rəhbərlər qabağa düşməli, ya da heç olmasa dəyişiklik olduqdan sonra onunla razılaşmalıdırlar?

  Ümumiyyətlə, sizin fikrinizcə İslam qanunlarının dəyişməyə qabiliyyəti varmı, ya yox? Qəbul edirsinizmi ki, bu dəyişiklikdə dini rəhbərlər qabağa düşməli, ya da heç olmasa dəyişiklik olduqdan sonra onunla razılaşmalıdırlar?4 (80%) 1 vote Cavab: Ötən bəhslərdə qeyd etdiyimiz kimi şəriət qanunları (Allahın sabit qanunları) dəyişilməzdir və din rəhbərlərinə ixtiyar verilmir ki, qabağa düşərək, ya arxada olaraq bu […]

 • Page 1 of 41234