islamic mənbələri

 • İctihad etmək üçün mənbələrin bir olmasını nəzərə alaraq, bəzi Müctəhidlərin oxşar məsələlərdə nəzər ayrılığının illəti nədir?
  Rate this post

  İctihad etmək üçün mənbələrin bir olmasını nəzərə alaraq, bəzi Müctəhidlərin oxşar məsələlərdə nəzər ayrılığının illəti nədir?

  İctihad etmək üçün mənbələrin bir olmasını nəzərə alaraq, bəzi Müctəhidlərin oxşar məsələlərdə nəzər ayrılığının illəti nədir?Rate this post Müctəhidlər arasında fətva və nəzəriyyə vəhdəti bir neçə işdən aslıdır: 1. İctihad mənbələrinin bir olması. 2. Elmin ilkin mərhələlərinin birliyi ki, ictihad onlara bağlıdır. 3. İctihad mənbələrindən bir cür anlamaq və dərk etmək. 4. Kənar mövzularda oxşar […]

 • Ölüyə təqlid etmək caiz olmaması barədəki açıqlamanız nədir?
  Rate this post

  Ölüyə təqlid etmək caiz olmaması barədəki açıqlamanız nədir?

  Ölüyə təqlid etmək caiz olmaması barədəki açıqlamanız nədir?Rate this post İctihad bir sıra fərqli və dəyişkən elementlərə malikdir; o cümlədən ictihad mənbələri (Quran, sünnət, ağıl və s.) və yaxud onların mövzu və şərtləri (elm, müctehidin dini mətnlərdən çıxarışı və s.) bu qəbildən olan elementlərdəndir. Bir müctehid öz fətvaları qarşısında öhdədar və məsul olduğu üçün Allah […]

 • Əgər mərcəi təqlid Quran və hədisə əsaslanaraq fətva verirsə, niyə ölümündən sonra verdiyi fətvalar etibarsız sayılır?
  Rate this post

  Əgər mərcəi təqlid Quran və hədisə əsaslanaraq fətva verirsə, niyə ölümündən sonra verdiyi fətvalar etibarsız sayılır?

  Əgər mərcəi təqlid Quran və hədisə əsaslanaraq fətva verirsə, niyə ölümündən sonra verdiyi fətvalar etibarsız sayılır?Rate this post Qeyd etmək lazımdır ki, ictihad bir sıra fərqli elementlərə malikdir; o cümlədən ictihad mənbələri (Quran, sünnət, ağıl və s.) kimi və yaxud onların mövzu və şərtləri (elm, müctehidin dini mətnlərdən çıxarışı və s.) kimi bu qəbildən olan […]

 • Risalələrdə qeyd olunur ki, müsəlmanların ələm müctəhidə təqlid etməsi vacibdir. Bu hökmün əsası nədir?
  Rate this post

  Risalələrdə qeyd olunur ki, müsəlmanların ələm müctəhidə təqlid etməsi vacibdir. Bu hökmün əsası nədir?

  Risalələrdə qeyd olunur ki, müsəlmanların ələm müctəhidə təqlid etməsi vacibdir. Bu hökmün əsası nədir?Rate this post Ələm müctəhidə təqlid mövzusu fəqihlər arasında məşhur mövzulardandır. Bu hökmlə bağlı bir sıra dəlillər göstərilmişdir. Onlardan birini nəzərdən keçirək: Təqlidin, cahilin alimə müraciətinin əsasını dünyada mövcud olan bir prinsip təşkil edir: İstisnasız olaraq, bütün cəmiyyətlərdə insanlar ehtiyac duyduqları məsələdə […]

 • Bəziləri təqlidə qarşı çıxaraq iddia edirlər ki, insan öz dini məsələlərini Qurandan və digər dini mənbələrdən öyrənməlidir. Onlar əsas göstərirlər ki, Quran təqlidçiliyi pisləyir və kor-koranə ardıcıllığı məzəmmət edir. Onların nəzərincə, təqlid dəlilsiz tabeçilik deməkdir. Və ağıl dəlilsiz tabeçiliyi qəbul etmir. Onlar düşünürlər ki, təqlid müsəlman toplumunda pərakəndəlik yaradır. Bunun səbəbi isə çox saylı müctəhidlərin fərqli hökmlər verməsidir. Bəs həqiqət nədir?
  Rate this post

  Bəziləri təqlidə qarşı çıxaraq iddia edirlər ki, insan öz dini məsələlərini Qurandan və digər dini mənbələrdən öyrənməlidir. Onlar əsas göstərirlər ki, Quran təqlidçiliyi pisləyir və kor-koranə ardıcıllığı məzəmmət edir. Onların nəzərincə, təqlid dəlilsiz tabeçilik deməkdir. Və ağıl dəlilsiz tabeçiliyi qəbul etmir. Onlar düşünürlər ki, təqlid müsəlman toplumunda pərakəndəlik yaradır. Bunun səbəbi isə çox saylı müctəhidlərin fərqli hökmlər verməsidir. Bəs həqiqət nədir?

  Bəziləri təqlidə qarşı çıxaraq iddia edirlər ki, insan öz dini məsələlərini Qurandan və digər dini mənbələrdən öyrənməlidir. Onlar əsas göstərirlər ki, Quran təqlidçiliyi pisləyir və kor-koranə ardıcıllığı məzəmmət edir. Onların nəzərincə, təqlid dəlilsiz tabeçilik deməkdir. Və ağıl dəlilsiz tabeçiliyi qəbul etmir. Onlar düşünürlər ki, təqlid müsəlman toplumunda pərakəndəlik yaradır. Bunun səbəbi isə çox saylı müctəhidlərin […]

 • Nə üçün dini hökmlərdə təqlid etmək vacibdir?
  Rate this post

  Nə üçün dini hökmlərdə təqlid etmək vacibdir?

  Nə üçün dini hökmlərdə təqlid etmək vacibdir?Rate this post İnsan dünyaya göz açdığı vaxt heç nə bilmir. Və müxtəlif işlərdə başqalarının təcrübəsindən istifadə etməyə məcbur olur. İnsan öz istəyindən asılı olmayaraq, başqalarının elmi nəaliyyətindən bəhrələnir. Çünki həyatın dolambaclı yollarını adlamaq üçün hər addımda elm və biliyə ehtiyac var. Həyatımız əsasən iki əsas üzərində qərar tutmuşdur. […]

 • Füruid-din barədə bizim əqidəmiz nədir?
  Rate this post

  Füruid-din barədə bizim əqidəmiz nədir?

  Füruid-din barədə bizim əqidəmiz nədir?Rate this post Bizim etiqadımıza görə, fürui-din hökmlərində ictihada çatmaq İmam Zaman (əleyhis-salam)-ın qeybdə olduğu əsrlərdə bütün müsəlmanlara vacibdir. (Buna “vacibi-kifai” deyilir, yəni bu iş hamıya vacibdir. Amma bir neçə nəfər öhdəsinə alsa, başqalarından götürülər.) Hər bir müsəlmana, hər bir əsrdə vacibdir ki, bu məsələyə diqqət yetirsin. Lakin kifayət qədər qüdrəti […]

 • Hökmlərin fəlsəfəsi necə araşdırılmalıdır?
  Rate this post

  Hökmlərin fəlsəfəsi necə araşdırılmalıdır?

  Hökmlərin fəlsəfəsi necə araşdırılmalıdır?Rate this post Quran məntiqi və məsumların buyuruqlarından aydın olur ki, hər bir müsəlman dini hökmlərin fəlsəfəsi ilə maraqlana bilər. Bu barədə düşünmək, Suallar vermək qadağan olunmamışdır. Amma bu o demək deyil ki, hər kəs dini hökmlərin fəlsəfəsini öz bildiyi kimi izah etsin. Bu sayaq yanlış izahlar səbəbindən uyğun mövzudakı araşdırmalar zərərli […]

 • Biz ilahi hökmlərin nə üçünlüyü barədə sual verə bilərikmi? Əgər belə bir haqqımız varsa, bu haqq qeyri-məhduddurmu?
  Rate this post

  Biz ilahi hökmlərin nə üçünlüyü barədə sual verə bilərikmi? Əgər belə bir haqqımız varsa, bu haqq qeyri-məhduddurmu?

  Biz ilahi hökmlərin nə üçünlüyü barədə sual verə bilərikmi? Əgər belə bir haqqımız varsa, bu haqq qeyri-məhduddurmu?Rate this post İslam hökmlərinin, qanunlarının, göstərişlərinin fəlsəfəsi mövzusu çox aktual bir mövzudur. Bizim kitabımızdakı sual-cavabların da böyük bir hissəsi həmin mövzu ilə bağlıdır. Belə bir sual yarana bilər ki, nə üçün namaz qılmalıyıq, Allah evinin ziyarətinə getməliyik, sələmçilik […]

 • KIMLƏR MƏHRƏM, KİMLƏR NAMƏHRƏM SAYILIR?
  Rate this post

  KIMLƏR MƏHRƏM, KİMLƏR NAMƏHRƏM SAYILIR?

  KIMLƏR MƏHRƏM, KİMLƏR NAMƏHRƏM SAYILIR?Rate this post Kimlərin bir-birinə naməhrəm olduğunu bilmək üçün əvvəlcə kimlərin məhrəm olduğunu öyrənməliyik. Çünki məhrəmlərin sayı və təbəqəsi şəriətdə dəqiq məlumdur; məhrəm olmayan hər kəs isə naməhrəm sayılır. Ərəb dilində «məhrəm» sözü «haram» kökündəndir və «qadağan edilmiş, haram olunmuş» mənasını verir. Başqa sözlə desək, o kişi və qadın məhrəm sayılırlar […]

 • Page 20 of 20« First...10...1617181920