islamic mənbələri

 • İmamın (ə) zəban halı (nöhə)
  5 (100%) 1 vote

  İmamın (ə) zəban halı (nöhə)

  İmamın (ə) zəban halı (nöhə)5 (100%) 1 vote Dizim quvvəsi ay bala, gözüm ziyası ay bala, Ayağa dur qocalmışam, əlim əsası ay bala ². O bağbanam od tutub yanıb fəğana gəlmişəm, Əsibdi sərasər xəzan bu gülüstana gəlmişəm, Solub gülüm, yanıb dilim, qəmində cana gəlmişəm. Gedibdi əldən ömrümün gözəl səfası, ay bala. Oğul, şil olsun əlləri, […]

 • Əli Əkbərin başı üstündə İmamın zəban halı (rövzə)
  5 (100%) 1 vote

  Əli Əkbərin başı üstündə İmamın zəban halı (rövzə)

  Əli Əkbərin başı üstündə İmamın zəban halı (rövzə)5 (100%) 1 vote Axır nəfəsdi bir ata de, can deyim sənə, Az qaldı cənnətə olasan rəhsipar, oğul. Qəlbim çox istəyir açasan qanlı gözlərin, Bir də görüm gözün giləsin aşkar, oğul. Bir yol nigah edib yenə yumsan da yum gözün, Baxsa oğul ata üzünə əcri var, oğul. Ey […]

 • Oğul qəmi (rövzə)
  2.7 (53.33%) 3 votes

  Oğul qəmi (rövzə)

  Oğul qəmi (rövzə)2.7 (53.33%) 3 votes Haraya Əkbərinin gəldi Seyyidüş-şühəda, Alışdı yandı ürək, səsləndi va vələda. Qərarü-səbrini dildən oğul qəmi aldı, Qalanda yeddi qədəm torpağa özün saldı. Süründü torpağın üstə o zarü-delxəstə, Gəlib yetişdi cavan oğlunun başı üstə. Sıxıldı qəlbi, cahan tirə tar olub gözünə, Üzün qoyubdu o dəm mehriban oğul üzünə. Dedi oğul, gözün […]

 • Əkbərin imdad istəməsi (rövzə)
  3 (60%) 2 votes

  Əkbərin imdad istəməsi (rövzə)

  Əkbərin imdad istəməsi (rövzə)3 (60%) 2 votes Səsləyər baba, yetiş imdadıma bəs hardasan? Əl-aman səs ver yanan fəryadıma, bəs hardasan? Gəl yubanma xeymələrdən dadıma, bəs hardasan? Ah-naləmdən töküldü suz əgər torpağa, Peykərindən qan axır dəşti-bəla səhrasına, Qan tökür qüdsiyan insan kimi qovğasına, Lalə nəqşin qan çəkibdir surəti-zibasına, Ox dəyib yorğun düşüb meydanda əfsər torpağa. Surətindən […]

 • İmamın zəban halı
  Rate this post

  İmamın zəban halı

  İmamın zəban halıRate this post   Cavanani-bəni-haşim, gəlin Əkbər batıb qana, Vücudü pər-pər olmuş, gül kimi düşmüş biyabana. Aparın xeyməyə bu gül bərg təri, Görə əhli-hərəm bu qanlı peykəri. Mənim yox taqətim, oğlum ölüb, qəddim kaman oldu, İşıqlı ulduzum ərşi-şəhadətdə nihan oldu. Salıb dildən məni bu dilbəndi-Rəsul, Oğul vay səslərəm pərişanü-məlul. Həzrət Hüseynin (ə) zəban […]

 • Tapdı oğlun o çətin vəqtidə del xəstə imam,
  2 (40%) 2 votes

  Tapdı oğlun o çətin vəqtidə del xəstə imam,

  Tapdı oğlun o çətin vəqtidə del xəstə imam,2 (40%) 2 votes     Tapdı oğlun o çətin vəqtidə del xəstə imam, Dedi oğlum necə gör bikəs atan cana gəlib. Evimi yıxdılar oğlum, sən əqəllən gözün aç, Hər bəla vardı məni-zarü-nəvaxanə gəlib. Atanı gör nə günə qoydu sənin dərdü-qəmin, Bükülüb qaməti, göz yaşı dönüb qanə gəlib. […]

 • Qardaş ağlama
  Rate this post

  Qardaş ağlama

  Qardaş ağlamaRate this post Yaralıyam yıxılmışam, Düşübdü qollarım əxa, Ağa əlin qoy alnıma, Əlindi dərdimə şəfa. Durammıram ayağına bağışla sərvərim, mən, Qolum düşəndə başıma dəyib əmudi ahəni, Dolubdu qanilə gözüm görənmirəm ağa, səni². Başımı al qucağına verəndə can edim səfa, Mənə gözəldi gəlməyin, başım ucaldı seyyidi, Fələk nədən bu səmtidən yolumu saldı seyyidi, Su xeyməgaha […]

 • Həzrət Zeynəbin (s) zəban halı
  Rate this post

  Həzrət Zeynəbin (s) zəban halı

  Həzrət Zeynəbin (s) zəban halıRate this post Vaxt o vaxt oldu qoyub məclisi-əğyar qədəm, Başda bir iddə ürək dağlı ğəzəlani-hərəm, Hamı xəstə ənduhü-qəmü-dərdü-ələm, Ali-ətharı görüb durdu ayaq üstə Yəzid, Başladı söhbətə ol zalımü-bişərmü-pəlid. Dedi Zeynəb sizi Allah necə gör xar elədi, Alıb ənsarini əldən səni biyar elədi, Gözlərində gününü həmçu şəbi-tar elədi, Öldürüb qardaşını qəlbini […]

 • Zeynəbin (ə) zəban halı
  3 (60%) 1 vote

  Zeynəbin (ə) zəban halı

  Zeynəbin (ə) zəban halı3 (60%) 1 vote Girəndə Kufəyə Zeynəb baxıb cüda başına, Deyərdi dərdi-delin öz yaralı qardaşına. Gəlibdi nizədə qanlı başın dilə, qardaş, Kəlam həqqi oxur əhli-batilə, qardaş. Dübarə yara vurublar axar başın qanı, Yanar bəlalı bacın ölsün kül üstə yatmışdın, Məhasinin bələşib torpağa, külə qardaş. O qan dolan gözün aç dərbədər əyalüvə bax, […]

 •   Həzrət Zeynəbin (ə) əhvalatı (rövzə)
  Rate this post

    Həzrət Zeynəbin (ə) əhvalatı (rövzə)

    Həzrət Zeynəbin (ə) əhvalatı (rövzə)Rate this post   Nizə başında başın lalə əhmərdi, Hüseyn, Ya ki, on dörd gecəlik mahi-münəvvərdi, Hüseyn. O kəsik başına qardaş, bacının canı fəda, Əli əldən üzülən Zeynəbə rəhbərdi, Hüseyn. Əmr elə Zeynəbə qoy hökmünü icra eyləsin, Sənin hökmün mənə çün höccəti davərdi, Hüseyn. Qoymaram kufəlilər hqqını pamal eləsin, Dilim […]

 • Həzrət Zeynəbin (ə) zəban hali (rövzə)
  2 (40%) 1 vote

  Həzrət Zeynəbin (ə) zəban hali (rövzə)

  Həzrət Zeynəbin (ə) zəban hali (rövzə)2 (40%) 1 vote Bu qədər bilməzdim bivəfadı kufəlilər, Əmiri fasiqilə həmsədadı kufəlilər. Dedim ki, hörmət edərlər görəndə mehmanı, Bu rahü-rəsmə yəqin aşnadı kufəlilər. Yeyiblər duz, sora sındırıblar nəməkdanı, Nə qədər pəst, nə çox bihəyadı kufəlilər. Dolandırıb üzünü baxdı mərdümə Zeynəb, Sitəmləriz dedi bi intihadı, kufəlilər. Peyğəmbər oğluna siz xarici […]

 • Mahi mühərrəm ayıdır
  Rate this post

  Mahi mühərrəm ayıdır

  Mahi mühərrəm ayıdırRate this post Mahi mühərrəm ayıdır Hüseyn üçün ağla gözüm mahi mühərəm ayıdır. Şəfaətil Hüseynin,matəmidir qəm Ayıdır. Yetmiş iki qurbanı,verdi büsibət ayıdır Əyali əsir düşüb gör necə dəhşət ayıdır. Bu ayın fəziləti çox böyüdür qəm ayıdır. Hansı göz ağlasa bilsin ki, şəfaət ayıdır. Adəm üçün yazılan mahi müherrəm ayıdır. Rəsuluəkrəm edib qəbulu, qurban […]

 • Aləmləri,yoxdan xəlq edən Allah.
  2.3 (46.67%) 3 votes

  Aləmləri,yoxdan xəlq edən Allah.

  Aləmləri,yoxdan xəlq edən Allah.2.3 (46.67%) 3 votes Aləmləri,yoxdan xəlq edən Allah. Laiqsən, hər zaman səcdəyə Allah Lazımdır hər zaman zikir edək sənə. Alnımız səcdədə şükür edək sənə. Hərzaman laiqli, qul olaq deyə. Mühəmməd peyğəmbər,deyibdi belə. Ümmətin çağırıb, haqq yola demə Hər zaman hazır ol,cihata belə. Ey mənim ümmətim haqq deyə- deyə. Mədinə,Məkkə də gətirib dilə. […]

 • Ey cigəri qan bacı!
  Rate this post

  Ey cigəri qan bacı!

  Ey cigəri qan bacı!Rate this post   SİNƏZƏN Zәһri cәfаdәn cigәrim dоğrаnıb Bаğrım оlub qаn bаcı Zеynәb оyаn!. Indi Һәsәn qаrdаşın әldәn gеdir Cаn sәnә qurbаn bаcı Zеynәb оyаn! Еy cigәri qаn bаcı! Sinәsi suzаn bаcı! Öldü Һәsәn qаrdаşın! Еylә sәn әFqаn bаcı! АÇ gözünü binti imаmi Әli Еylә хәbәr gәlsin о zibһi әzim. Qаsimi […]