islamic mənbələri

 • MÖCÜZƏ haqda nəyi bilməliyik
  Rate this post

  MÖCÜZƏ haqda nəyi bilməliyik

  MÖCÜZƏ haqda nəyi bilməliyikRate this post Möcüzə – peyğəmbərlərin öz haqlılıqlarını sübut etmək üçün Allahın izni və yardımı ilə yerinə yetirdikləri fəvqəl-təbii və qeyri-adi əməllərə deyilir. Ərəb dilindən tərcümədə “başqalarının yerinə yetirməyə aciz olduğu iş” deməkdir. Qəbul edilmiş qaydadır ki, hər bir iddiaçı öz iddiasını sübut etmək üçün dəlil gətirməlidir. Məsələn, insan ali təhsil aldığını […]

 • PEYĞƏMBƏRIN ƏN BÖYÜK MÖCÜZƏSI – ŞƏQQÜL-QƏMƏR
  3 (60%) 1 vote

  PEYĞƏMBƏRIN ƏN BÖYÜK MÖCÜZƏSI – ŞƏQQÜL-QƏMƏR

  PEYĞƏMBƏRIN ƏN BÖYÜK MÖCÜZƏSI – ŞƏQQÜL-QƏMƏR3 (60%) 1 vote Şəqqül-qəmər (ərəb dilindən tərcüməsi “Ayın bölünməsi”) Həzrət Mühəmməd Peyğəmbərin (s) göstərmiş olduğu bir möcüzənin adıdır. “Əl-Mizan” təfsirində yazılıb ki, hadisə hicrətdən 5 il əvvəl zilhiccə ayının 14-də Məkkədə baş vermişdir (hadisənin baş verdiyi tarix barədə başqa məlumatlar da mövcuddur). Rəvayətə görə, bir gün müşriklər Həzrət Mühəmməddən […]

 • Peyğəmbərlər üçün nöqsan sayılan – TƏRKI-ÖVLA nədir?
  Rate this post

  Peyğəmbərlər üçün nöqsan sayılan – TƏRKI-ÖVLA nədir?

  Peyğəmbərlər üçün nöqsan sayılan – TƏRKI-ÖVLA nədir?Rate this post Ərəb dilindən tərcüməsi “daha üstün olan əməli tərk etmək” deməkdir. Əsasən, cəfəri məzhəbinə aid əqidə kitablarında peyğəmbərlərin başına gələn bəzi hadisələrlə bağlı bu termindən istifadə edilir.   Əhli-sünnə məzhəbinə görə, Allah tərəfindən peyğəmbər seçilməzdən əvvəl peyğəmbərlərin məsum (günahsız) olmaları vacib şərt deyil. Sünni məzhəbli müsəlmanların böyük […]

 • PEYĞƏMBƏR VƏ İMAMLARIN TƏKVİNİ VİLAYƏTLƏRİ – I hissə
  Rate this post

  PEYĞƏMBƏR VƏ İMAMLARIN TƏKVİNİ VİLAYƏTLƏRİ – I hissə

  PEYĞƏMBƏR VƏ İMAMLARIN TƏKVİNİ VİLAYƏTLƏRİ – I hissəRate this post PEYĞƏMBƏR VƏ İMAMLARIN “TƏKVİNİ” VİLAYƏTİ Bildiyimiz kimi, vilayət iki qismə bölünür: 1. ”Təşrii vilayət”; 2. “Təkvini vilayət”. “Təşrii vilayət” qanun çərçivəsində rəhbərlik və hakimiyyətdən ibarətdir. Bəzən o, ata və babanın öz övladı üzərindəki vilayəti kimi məhdud olur, bəzən də hökumət və məmləkətin işlərini əhatə edir. […]

 • PEYĞƏMBƏR VƏ İMAMLARIN TƏKVİNİ VİLAYƏTLƏRİ – II hissə
  5 (100%) 1 vote

  PEYĞƏMBƏR VƏ İMAMLARIN TƏKVİNİ VİLAYƏTLƏRİ – II hissə

  PEYĞƏMBƏR VƏ İMAMLARIN TƏKVİNİ VİLAYƏTLƏRİ – II hissə5 (100%) 1 vote SUAL: Səmavi kitabı bilən şəxs kim idi? CAVAB: Məşhur nəzərə görə, bu şəxs Süleyman peyğəmbərin vəziri Asəf ibn Bərxiya olmuşdur. Deyilənlərə görə, o, Süleyman peyğəmbərin bacısı oğlu imiş. Əyyaşinin təfsir kitabında qeyd olunan rəvayətdə deyilir: “Yəhya ibn Əksəm imam Əli ibn Məhəmməd ibn Nəqidən […]

 • NÜBÜVVƏT – 1
  4 (80%) 1 vote

  NÜBÜVVƏT – 1

  NÜBÜVVƏT – 14 (80%) 1 vote   PEYĞƏMBƏRLİK Bu geniş dünyada mövcud olan hər bir şey qəti ilahi qanuna tabedir. Bu qanun onları inkişafa, təkamülə və malik olduqları istedad və qabiliyyətlərin çiçəklənib özünün son dərəcəsinə çatmağa doğru sövq edir. Hər bir çərdəyin vücuduna bir qanun hakimdir, xüsusi şəraitlər çərçivəsində onu ağaca çevirir. Nütfəyə də bir […]

 • NÜBÜVVƏT – 2
  4 (80%) 1 vote

  NÜBÜVVƏT – 2

  NÜBÜVVƏT – 24 (80%) 1 vote İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN (S) NÜBÜVVƏTİ Hikmətli Yaradanın varlığı həm elmi, həm də istiqrai yolla sübut olunduğu kimi, İslam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm)-in nübüvvəti də elə insanın elmi və adi həyatda müxtəlif həqiqətlərin isbat olunmasında istifadə etdiyi həmin dəlillər əsasında isbat olunmalıdır. Məsələnin bir qədər aydınlaşması üçün bu […]

 • NÜBÜVVƏT – 3
  5 (100%) 1 vote

  NÜBÜVVƏT – 3

  NÜBÜVVƏT – 35 (100%) 1 vote   İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN (S) NÜBÜVVƏTİ Peyğəmbər Məkkədə doğulmuş və besətdən əvvəl uzun illər öz qövmünün içərisində yaşamışdı. O, yalnız iki dəfə, özü də qısamüddətli olaraq Ərəbistan yarımadasından kənara səfər etmişdi. Birinci dəfə öz əmisi Əbu Taliblə həyatının ikinci on illiyinin əvvəllərində, digəri isə Xədicənin sərmayəsi ilə ömrünün üçüncü on […]

 • NÜBÜVVƏT – 4
  Rate this post

  NÜBÜVVƏT – 4

  NÜBÜVVƏT – 4Rate this post DİGƏR AMİLLƏRİN TƏSİRİ Qeyd etmək lazımdır ki, risalətin təbii və hiss olunan amillərlə deyil, vəhy və qeybi yardımların vasitəsilə izah edilməsi həmin təbii amil və səbəbləri mütləq şəkildə inkar etmək mənasına deyildir. Çünki təbii amil və şəraitlər varlıq dünyasının sabit ictimai qanunlarına əsasən təsirli sayılır. Lakin onların təsiri yalnız hadisələrin […]

 • NÜBÜVVƏT – 5
  3 (60%) 1 vote

  NÜBÜVVƏT – 5

  NÜBÜVVƏT – 53 (60%) 1 vote RİSALƏT MƏQAMI İslam dini – həzrəti Mühəmməd (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm)-ə nazil olan ilahi bir dindir. O həzrət bütün aləmlərə bir rəhmət olaraq həmin dini təbliğ etməyə göndərilmişdir. İslamın hədəf və məqsədi hər şeydən əvvəl, insanla Allah və məad arasında rabitə yaratmaqdır. Buna əsasən, bu din bir […]

 • Ismət (peyğəmbərin günahsızlığı) haqqındadır |
  2 (40%) 1 vote

  Ismət (peyğəmbərin günahsızlığı) haqqındadır |

  Ismət (peyğəmbərin günahsızlığı) haqqındadır |2 (40%) 1 vote Peyğəmbərlik (nübüvvət) günahsızlıq (ismət) tələb edir. Bəzi adamlar risalət (peyğəmbərlik) vaxtından başqa, bəziləri isə dəvət (dini təbliğat) zamanından başqa peyğəmbərin kiçik günahlar etməyini cayiz (yolveriləsi bir iş) hesab edirlər. Bəziləri peyğəmbərin peyğəmbərliyə çatmazdan əvvəl böyük günahlar, bəziləri isə, istər peyğəmbərlikdən əvvəl, istərsə də peyğəmbərlik dövründə kiçik günahlar […]