islamic mənbələri

  • ZƏRDÜŞT DİNİ BARƏDƏ
    3 (60%) 2 votes

    ZƏRDÜŞT DİNİ BARƏDƏ

    ZƏRDÜŞT DİNİ BARƏDƏ3 (60%) 2 votes Zərdüşt dininin mahiyyətinə nəzər salanda görmək olur ki, tamamilə tövhiddən bəhs edir. Ancaq «Avesta» kitabında ikitirəliyi aydın görmək olur. Ona görə də bu kitabın dəyişdirildiyi aydın görünməkdədir. Baxmayaraq ki, bu dini İlahi peyğəmbər gətirmişdir, ancaq peyğəmbərin (ə) dediklərindən uzaq düşmüşdür. Məsum İmamlardan (ə) bizə çatan mənbələrdə bu dinin İlahi […]