islamic mənbələri

 • Yəhudi əqidəsində qadın
  2 (40%) 5 votes

  Yəhudi əqidəsində qadın

  Yəhudi əqidəsində qadın2 (40%) 5 votes Bəzi dinlərin şərhində bir çox səhlənkarlıqlara yol verildiyindən həmin dinin başçıları dini qayda-qanunları öz şəxsi istəklərinə uyğun olaraq yönəldə bilmişlər. Belə ki, bəzi dinlərdə insan cinslərindən biri heyvanlarla bir səviyyədə yer tutmuş və onlara yalnız heyvani hisslərin boşaldılması üçün mövcud olan hər hansı bir alət və yaxud vasitə kimi […]

 • Yeni və Qədim əhddə təhrif
  1 (20%) 1 vote

  Yeni və Qədim əhddə təhrif

  Yeni və Qədim əhddə təhrif1 (20%) 1 vote Kilsə məsihiliyinə əsasən yalnız insan əli ilə toxunmamış, tam etiqad göstəriləsi kitablar müqəddəs kitab adlandırıla bilər. Belə bir kitab Ruhul-qüds tərəfindən ilham edilməlidir. Amma bizim nəzəriyyəmizcə, yalnız həqiqi İncildə belə bir müqəddəslik olmuşdur. Öncə işarə etdiyimiz kimi, hazırda ixtiyarımızda müqəddəs kitabların əsil nüsxəsi yoxdur. Yeni əhd və […]

 • İlkin yəhudilər və məsihilik
  1 (20%) 1 vote

  İlkin yəhudilər və məsihilik

  İlkin yəhudilər və məsihilik1 (20%) 1 vote Həzrət Məsih təbliğ və hidayət məqsədi ilə Bəni-İsrailə doğru göndərildi. Amma Bəni-İsrail bu dəvətə münasibətdə iki dəstəyə bölündü: azlıq ona iman gətirdi, çoxluq küfrə uğradı. Qurani-kərim hər iki dəstə haqqında danışır, onların mövqeyini açıqlayır: a) Məsihi inkar edənlər: Allah-taala buyurur: “Bəni-İsrailin sənə yönəlmiş zərərinin qarşısını aldığımız vaxt onlara […]