islamic mənbələri

 • Vəhhabiliyin qısa tarixi
  4 (80%) 2 votes

  Vəhhabiliyin qısa tarixi

  Vəhhabiliyin qısa tarixi4 (80%) 2 votes 18-20-ci əsrlər Vəhhabilik 18 əsrin ortalarında İslamın hənbəlilik məzhəbi daxilində yaradılmış dini cərəyandır Bu təriqənin əsası Məhəmməd ibni Əbdülvəhhab adlı ərəbistanlı bir şəxs tərəfindən qoyulduğu üçün onun atasının adı ilə vəhhabilik adlandırılmışdır Yaranma tarixi Məhəmməd ibni Əbdülvəhhab tə limi təqribən 1704-cü ildə indiki Səudiyyə ərəbistanı ərazisində doğulmuşdur Onun atası […]

 • ĞULATIN ƏQAİDİ, ONLARIN QINANILMASI VƏ ƏBDULLAH BİN SƏBANIN LƏ᾽NƏTLƏNMƏSİ TAMAM BAŞQA MƏSƏLƏDİR
  1 (20%) 1 vote

  ĞULATIN ƏQAİDİ, ONLARIN QINANILMASI VƏ ƏBDULLAH BİN SƏBANIN LƏ᾽NƏTLƏNMƏSİ TAMAM BAŞQA MƏSƏLƏDİR

  ĞULATIN ƏQAİDİ, ONLARIN QINANILMASI VƏ ƏBDULLAH BİN SƏBANIN LƏ᾽NƏTLƏNMƏSİ TAMAM BAŞQA MƏSƏLƏDİR1 (20%) 1 vote Də᾽vətçi: «Əmirəl-mö᾽minin həzrəti Əlinin (ə) bütün şiələri, Allah-təalanın seçilmiş qulları, Allah-təalaya, Onun qulu və rəsulu olan Məhəmmədə (s) itaət edən və Əli ibn Əbu Talib (ə) haqqında həzrət Peyğəmbərin buyurduğundan başqa bir şey söyləməyən kəslərdir. Bizlər həzrət Əlini (ə) Allahın […]

 • «Şiəlik»
  2 (40%) 1 vote

  «Şiəlik»

  «Şiəlik»2 (40%) 1 vote Islam ümməti arasında özünəməxsus əqidə və ideologiyaya malik olan «şiəlik» adlı bir cərəyan da vardır. Şiəlik öz üsul və əqidəvi əsasları ilə yanaşı, bütün məktəblərdən fərqli olan kəlami və fəlsəfi baxışlara da malikdir. Bu məktəb islam dininin ictimai, tarixi və siyasi cərəyanlarında böyük tə᾿sir qoymuş və bir çox yüksək əhəmiyyətli hadisələrin […]

 • Vəhhabiliyin tarixi -6
  4 (80%) 1 vote

  Vəhhabiliyin tarixi -6

  Vəhhabiliyin tarixi -64 (80%) 1 vote Tarixi mənbələr göstərir ki, vəhhabilik ingilislərin yardımı və himayəsilə güclənmişdir Vəhhabilik tarixi zorakılıq və çoxlu ifratçılıqla dolu bir tabloya oxşayır Ali-Səudun Osmanlı dövlətinə ağır məğlubiyyətindən sonra Ali-Səud xanədanında güc durğunluğu başlandı. 1883-1820-ci illərdə Ali-Səud xanədanının bir neçəsi məhdud şəkildə vəhhabilik mərkəzi Dəriyə və bəzi digər məntəqələrə hökmranlıq etdilər, amma […]

 • Vəhhabiliyin tarixi -5
  Rate this post

  Vəhhabiliyin tarixi -5

  Vəhhabiliyin tarixi -5Rate this post Tarixi mənbələr göstərir ki, vəhhabilik ingilislərin yardımı və himayəsilə güclənmişdir Vəhhabilik tarixi zorakılıq və çoxlu ifratçılıqla dolu bir tabloya oxşayır Zorakılıq və rəhmsizlikdə məşhur olan Səud İbn Əbd-ül-Əziz Məkkəni işğal edən vaxt bir çox sünni alimlərini səbəbsiz öldürüb Məkkənin bir çox varlılarını asdı. Məzhəbi etiqadlarına israr edən müsəlmanlar işgəncəyə məruz […]

 • Vəhhabiliyin tarixi -2
  3 (60%) 1 vote

  Vəhhabiliyin tarixi -2

  Vəhhabiliyin tarixi -23 (60%) 1 vote Tarixi mənbələr göstərir ki, vəhhabilik ingilislərin yardımı və himayəsilə güclənmişdir Vəhhabilik tarixi zorakılıq və çoxlu ifratçılıqla dolu bir tabloya oxşayır Vəhhabilik firqəsinin banisi Məhəmməd İbni Əbdülvəhab 1115-ci hicri qəməri ili Hicaz və ya indiki Ərəbistanda anadan oldu. O yeniyetməlik zamanı İbni Təymimənin düşüncəsinin təsiri altına düşdü və İslamın öyüdləri […]

 • Vəhhabiliyin tarixi -1
  Rate this post

  Vəhhabiliyin tarixi -1

  Vəhhabiliyin tarixi -1Rate this post Tarixi mənbələr göstərir ki, vəhhabilik ingilislərin yardımı və himayəsilə güclənmişdir Vəhhabilik tarixi zorakılıq və çoxlu ifratçılıqla dolu bir tabloya oxşayır Vəhhabiliyin təməlini İbni Teymiyyə qoyduğuna görə onun İslam dininə baxışına nəzər salmağı zərurət sayırıq. İbni Teymiyyə ləqəbi ilə məşhur olan Təqi Əl Din Əhməd Bin Əbdülhəlim 611-ci hicri qəməri tarixində […]

 • Vəhhabiliyin tarixi -3
  4 (80%) 1 vote

  Vəhhabiliyin tarixi -3

  Vəhhabiliyin tarixi -34 (80%) 1 vote Tarixi mənbələr göstərir ki, vəhhabilik ingilislərin yardımı və himayəsilə güclənmişdir Vəhhabilik tarixi zorakılıq və çoxlu ifratçılıqla dolu bir tabloya oxşayır Məhəmməd-İbn-Əbdül-Vəhhab vəhhabiliyin bünövrəsini qoyaraq müsəlmanları küfrdə inttihamlandırıb onlara qarşı müharibə elan etdi. Onun təhriki ilə Nəcdin səhra sakinləri İbn Səuda yardım göstərib ordu təşkil etdilər və sonra müsəlman sakinli […]

 • Aşura ziyarətinin bərəkət və təsiri
  Rate this post

  Aşura ziyarətinin bərəkət və təsiri

  Aşura ziyarətinin bərəkət və təsiriRate this post İmam Sadiq (ə) Səfvana buyurur: “Aşura ziyarətini oxu və onu qoru” Aşura ziyarətinin bərəkət və təsiri İmam Sadiq (ə) Səfvana buyurur: “Aşura ziyarətini oxu və onu qoru. Həqiqətən, mən onun oxucusuna bir neçə şeyi zəmanət verirəm. 1. Ziyarəti qəbul olar. 2. Səy və çalışmaları mükafatlandırılar. 3. Hacəti nə […]

 • Vahhabilik…
  Rate this post

  Vahhabilik…

  Vahhabilik…Rate this post Vəhhabilikdə hətta Məhəmməd peyğəmbərə salavat göndərilməsi də günah hesab olunur. Guya ki, şəxsiyyətin bütün hallarda dəyərləndirilməsi ona sitayiş anlamındadır. Yəni insan heç vaxt təriflənməməlidir.Çox gülünc iddia deyilmi? Təbii ki, insan gözəl əməllərinə görə gözəl sözlərlə təriflənməli və bu da digrlərinə örnək xarakteri daşımalıdır. Yoxsa ki, Allahın tərifə ehtiyacı yoxdur.   O onsuz da bütün […]

 • VƏHHABİLƏRİN ƏQİDƏSİNDƏKİ ZİDDİYƏTLƏR.
  4.5 (90%) 2 votes

  VƏHHABİLƏRİN ƏQİDƏSİNDƏKİ ZİDDİYƏTLƏR.

  VƏHHABİLƏRİN ƏQİDƏSİNDƏKİ ZİDDİYƏTLƏR.4.5 (90%) 2 votes Vəhhabilərin əsil iç üzünü onların digər ziddiyətli əməlləri də zaman-zaman açmaqdadır.  Belə ki, özlərindən qeyri-kimsəni müsəlman hesab etməsələr də, 1967-ci ildə Məkkə və Mədinənin   hakimiyyətini tam olaraq öz əlinə keçirdə bilən vəhhabi Əbdül Əziz ibni Əbdür-Rəhman nəhayət digər İslam ölkələrini də müsəlman hesab etdi. Bu isə o demək idi […]

 • Əhli-sünnə vəl-cəmaət və onun şaxələri-1-Hənəfilik
  Rate this post

  Əhli-sünnə vəl-cəmaət və onun şaxələri-1-Hənəfilik

  Əhli-sünnə vəl-cəmaət və onun şaxələri-1-HənəfilikRate this post Əhli-sünnə vəl-cəmaət Sünnilik (ərəbcə أهل السنة والجماعة – Əhl əs-Sünnə və əl-Cəmaa və ya qısa olaraq أهل السنة – Əhl əs-Sünnə) – İslamda ən böyük məzhəbdir. İslam dininə etiqad edənlərin ən az 85%-ni sünni məzhəbinin nümayəndələri təşkil edir[1][2]. Sünnə sözü ərəbcədən tərcümədə “yol” anlamına gəlir. Sünnilər bu adla […]

 • FIKIR VƏ ETIQADLAR
  Rate this post

  FIKIR VƏ ETIQADLAR

  FIKIR VƏ ETIQADLARRate this post Babilik və Bəhailik təriqətinin irəli sürdüyü fikirlərə, etiqad bəslədiyi məsələlərə gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, bu təriqətin fikir və əqidələri demək olar ki, tamamilə İslamın əqidə məsələlərindən fərqlənir. Buna misal olaraq üç məsələni qeyd edirik: 1.     Onların əqidəsinə əsasən Allah Taala tərəfindən göndərilmiş bütün mənəvi dəyərlər-Adəm (ə)-dan həzrət Məhəmməd […]

 • Elm vasitə, iman isə məqsəddir
  4 (80%) 1 vote

  Elm vasitə, iman isə məqsəddir

  Elm vasitə, iman isə məqsəddir4 (80%) 1 vote  Elm vasitə, iman isə məqsəddir. Elm-sürət, iman isə istiqamət verir. Elm-əqlin kamilliyidirsə, iman ruhun gözəlliyidir. İslam dini ağıl sahibi olan insanları öz istək və ixtiyarı ilə xeyirli işlərə doğru yönəldən, bununla yanaşı onlara həm dünya, həm də axirətdə rahatlıq və səadət bəxş edən ilahi qanunlardan ibarətdir. Tərbiyə […]

 • BABILIK VƏ BƏHAILIK
  3 (60%) 3 votes

  BABILIK VƏ BƏHAILIK

  BABILIK VƏ BƏHAILIK3 (60%) 3 votes Allahın adı ilə Babilik və bəhailik təriqəti hicri tarixlə 1260-cı, Miladi tarixlə 1844-cü ildə İranda yaranmışdır. Təməli “Bab” (qapı) Mirzə Əli Məhəmməd Rza Şirazi tərəfindən yaradılan bu firqənin hədəfi azdırıcı fikirlər yaymaqla həqiqi İslamı, onun Müqəddəs şəriətini aradan aparmaq və yeni bir din yaradaraq bütün dinləri öz “Babilik” əqidəsi […]