islamic mənbələri

 • Yeni və Qədim əhddə təhrif
  1 (20%) 1 vote

  Yeni və Qədim əhddə təhrif

  Yeni və Qədim əhddə təhrif1 (20%) 1 vote Kilsə məsihiliyinə əsasən yalnız insan əli ilə toxunmamış, tam etiqad göstəriləsi kitablar müqəddəs kitab adlandırıla bilər. Belə bir kitab Ruhul-qüds tərəfindən ilham edilməlidir. Amma bizim nəzəriyyəmizcə, yalnız həqiqi İncildə belə bir müqəddəslik olmuşdur. Öncə işarə etdiyimiz kimi, hazırda ixtiyarımızda müqəddəs kitabların əsil nüsxəsi yoxdur. Yeni əhd və […]

 • İlkin yəhudilər və məsihilik
  1 (20%) 1 vote

  İlkin yəhudilər və məsihilik

  İlkin yəhudilər və məsihilik1 (20%) 1 vote Həzrət Məsih təbliğ və hidayət məqsədi ilə Bəni-İsrailə doğru göndərildi. Amma Bəni-İsrail bu dəvətə münasibətdə iki dəstəyə bölündü: azlıq ona iman gətirdi, çoxluq küfrə uğradı. Qurani-kərim hər iki dəstə haqqında danışır, onların mövqeyini açıqlayır: a) Məsihi inkar edənlər: Allah-taala buyurur: “Bəni-İsrailin sənə yönəlmiş zərərinin qarşısını aldığımız vaxt onlara […]

 • Məsihilik-təhrif olunmuş din
  Rate this post

  Məsihilik-təhrif olunmuş din

  Məsihilik-təhrif olunmuş dinRate this post İlahi dinlər tarix boyu mənafepərəst fərdlər tərəfindən təhrifə məruz qalmış, dini mətnlərdə dəyişikliklər aparılmışdır. Bu qara əllər məsihilikdən (xristianlıqdan) də yan ötməmişdir. Bəli, həzrət Məsih (İsa) təkallahlıq carçısı olmuşdur. Yuhanna İncilində deyilir: “Əbədi həyat odur ki, səni (Allahı) həqiqi yeganə məbud, İsa Məsihi Allahın peyğəmbəri kimi tanısın.”[1] Merqus İncilində deyilir: […]

 • Təslis və məsihilər
  3.3 (66.67%) 3 votes

  Təslis və məsihilər

  Təslis və məsihilər3.3 (66.67%) 3 votes Ağıla istinad, ağıla üstünlük vermək İslamın imtiyazlarındandır. Çünki İslam ağıl prinsipi ilə bir araya sığmayan istənilən bir etiqadla mübarizə aparır. Ona görə də İslamdakı bütün əqidələr ağıl və məntiqə əsaslanır. Əgər tarixi diqqətlə izləyə bilsək, bir çox məsihi mütəfəkkirlərin İslam dinini qəbul etdiyini görərik. Onlardan bəziləri ilə tanış olaq: […]

 • XRİSTİANLARIN İSLAM ƏLEYHİNƏ TƏBLİĞATI
  3 (60%) 1 vote

  XRİSTİANLARIN İSLAM ƏLEYHİNƏ TƏBLİĞATI

  XRİSTİANLARIN İSLAM ƏLEYHİNƏ TƏBLİĞATI3 (60%) 1 vote Kilsə xadimləri İslam dininin mənəvi nüfuzundan bərk qorxur və son dərəcə narahatlıq hissi keçirirlər. Onlar İslam dünyasının heysiyyətini ləkələmək üçün onun əleyhinə təbliğat aparırlar. Vaxtaşırı olaraq bu dinə iftira yaxır, müxtəlif üsullarla həqiqət günəşinin üzünə pərdə çəkməyə çalışırlar. Onlar dünya xalqlarının İslam dininin həqiqət və gerçəkliklərindən xəbərsiz qalmaları […]

 • XRİSTİANLARIN ƏQİDƏSİ
  5 (100%) 1 vote

  XRİSTİANLARIN ƏQİDƏSİ

  XRİSTİANLARIN ƏQİDƏSİ5 (100%) 1 vote AÇIQ OLAN ŞİRK a) Zatda şirk İnsan Allaha, zatında, sifət, fe᾽l (əməl) və ya ibadətlərində ortaq qoşarsa, bu açıq şirkdir. Zatda şirk, üluhiyyət, zat və Allahın vəhdaniyyəti mərtəbəsində Allaha şirk qoşmaq, bunu e᾽tiraf etmək deməkdir. Bütpərəstlər, (atəşpərst) nur və zülmət (qaranlıq), Yezdan (Allah) və Əhrimən (pislik İlahı) kimi iki əsl […]