islamic mənbələri

 • Din haqqında
  2.3 (46.67%) 3 votes

  Din haqqında

  Din haqqında2.3 (46.67%) 3 votes Din mütləq yaradıcıya ibadət sistemi deyil, daha çox həyat tərzidir. Tanrısız dinlər də vardır. Buddizm onlardan biridir. Din istənilən tarixi dövrdə hər bir cəmiyyətin əxlaqi-mənəvi dəyərlər sisteminin ayrılmaz bir hissəsini təşkil etmişdir. Dinin insanlar tərəfindən doğru dərk edildiyi və aşılandığı zaman bu dəyərlərin sülh zəmanətçisi olduğunu anlamaq heç də çətin […]

 • İSLAM – ALLAHIN NAZİL ETDİYİ HƏQİQİ DİN
  3 (60%) 2 votes

  İSLAM – ALLAHIN NAZİL ETDİYİ HƏQİQİ DİN

  İSLAM – ALLAHIN NAZİL ETDİYİ HƏQİQİ DİN3 (60%) 2 votes İslam – ilk və son ilahi din… İslam haqqında bəhs edildikdə ilk öncə «İslam» sözünün mənasının düzgün dərk edilməsi zəruridir. Ərəb dilində «İslam» insanın iradəsinin Allah-Təalaya tam tabe olması, təslim olması, insanın Allaha itaət etməsidir. Öz iradəsini Allaha tabe edən, təslim edən insan – müsəlman […]

 • İsalm savaşı deyil , sülhü sevərdir
  3.8 (75%) 4 votes

  İsalm savaşı deyil , sülhü sevərdir

  İsalm savaşı deyil , sülhü sevərdir3.8 (75%) 4 votes İsalm savaşı deyil , sülhü sevər islamtimes.org/az/ – İslamiyyətin hakim olduğu hər yerdə sülh və dinclik, İslamiyyətin olmadığı və ya əskik, səhf, olunduğu hər yerdə də qan və gözyaşı olmuşdur. İslam sülh dinidir, sülhün dinidir. Hakim olduğu yerdə dinclik əminamanlıq vardır. Olmadığı yerdə isə qan və […]

 • Hakimiyyət İslamın Haqqıdır
  Rate this post

  Hakimiyyət İslamın Haqqıdır

  Hakimiyyət İslamın HaqqıdırRate this post İslamtimes – Bugün zalımları qorxuya salan məhz İslamın siyasiliyidir. islamtimes Hakimiyyət İslamın Haqqıdır Hakimiyyət İslamın Haqqıdır islamtimes.org/az/ – Məlum olduğu kimi İslam şəriəti təkcə fərdi yönümlərə nəzarət etmir, həm də ictimai-siyasi münasibətləri tənzimləyir və hakimiyyət məsələləri ilə məşğul olur. İslam hakimiyyət ixtiyarını bəşəriyyətə verməmişdir və insanlar öz ağılları əsasında bu […]

 • İslamı qəbul edənlərlə müsahibə
  Rate this post

  İslamı qəbul edənlərlə müsahibə

  İslamı qəbul edənlərlə müsahibəRate this post   Xilas yolçuları – Anton Vesninlə müsahibə İslamtimes – Mən Anton Vesninəm. 1984-cü ildə Rusiyanın Kurqan şəhərində doğulmuşam, ancaq lap çoxdandır Moskva şəhərində yaşayıram. Islamtimes Xilas yolçuları – Anton Vesninlə müsahibə Xilas yolçuları – Anton Vesninlə müsahibə islamtimes.org/az/ – Redaksiyamız İslamı qəbul edən rusiyalılarla imkan düşdükcə oxucularımızı tanış etmək […]

 • İslamın sürətli inkişaf etməsinə hansı işlər səbəb olmuşdur?
  2 (40%) 1 vote

  İslamın sürətli inkişaf etməsinə hansı işlər səbəb olmuşdur?

  İslamın sürətli inkişaf etməsinə hansı işlər səbəb olmuşdur?2 (40%) 1 vote Cavab: İslam tarixini təhlil edərkən aydın olur ki, bu bu asimani dinin sürətlə inkişafına on şey səbəb olmuşdur. Onlar aşağıdakılardır: 1) Quranın cazibədarlığı və islamın həqiqi-ilahi bir din olması. 2) Peyğəmbər (s.ə.v.v) və müsəlmanların şücaətli və səbirli olması. 3) İslam dininin yoxsullara rəğbət bəsləməsi. […]

 • İslamda ağlın əhəmiyyət və rolu barədə bir qədər geniş bilmək istərdim.
  2 (40%) 1 vote

  İslamda ağlın əhəmiyyət və rolu barədə bir qədər geniş bilmək istərdim.

  İslamda ağlın əhəmiyyət və rolu barədə bir qədər geniş bilmək istərdim.2 (40%) 1 vote Cavab: Ağıl kəlməsi və ondan tutulan kəlmələr lüğətdə başa düşmək, bilmək, möhkəm olmaq mənasındadır. [4832] Qurani kərimdə dərk və düşüncə mənasında gəlmişdir. [4833] Rəvayətlərdə isə insanda olan yaxşı və doğru yolu seçən qüvvəyə deyilir ki, insanı şər və fəsadlardan ayırır. [4834] […]

 • Qadınların namaz qılarkən kamil hicabda olmalarına səbəb nədir? Allah onlara naməhrəmdirmi?
  3 (60%) 1 vote

  Qadınların namaz qılarkən kamil hicabda olmalarına səbəb nədir? Allah onlara naməhrəmdirmi?

  Qadınların namaz qılarkən kamil hicabda olmalarına səbəb nədir? Allah onlara naməhrəmdirmi?3 (60%) 1 vote   Cavab: Şübhəsiz ki, dünyada elə bir şey yoxdur ki, Allah Taala məchul olsun və Allahın o şeydən xəbəri olmasın. Belə ki, bu anlamı Allaha Taalaya nisbət vermək mümkün deyil. Təbii ki, öz bəndələrinə də naməhrəm deyil. Amma insan ibadət zamanı […]

 • Bəzi insanlar yuxuda övlıyaları, imamları və adlarınıda qurban olduqlarımı qordum deyirlər. Məntiqnən mənim fikrimcə imamları yuxuda görmək üçün gərək məqam sahibi olsan və ya bilmirəm necə biri olasan bu fikir mənə qaranlıq qalir. Bu barədə nə deyə bilərsiz? Bu mümkündürmü ki yuxuda imamları görmək, onlarla söhbət etmək,onlar nəsə gətirdiklərini söyləyə bilərlərmi? Yuxunu görən səxslər deyirlər gurban olduqlarımı yuxuda gördum mənə dedilər filan səy filan olacaq və sair-bu mümkündürmü?
  2 (40%) 1 vote

  Bəzi insanlar yuxuda övlıyaları, imamları və adlarınıda qurban olduqlarımı qordum deyirlər. Məntiqnən mənim fikrimcə imamları yuxuda görmək üçün gərək məqam sahibi olsan və ya bilmirəm necə biri olasan bu fikir mənə qaranlıq qalir. Bu barədə nə deyə bilərsiz? Bu mümkündürmü ki yuxuda imamları görmək, onlarla söhbət etmək,onlar nəsə gətirdiklərini söyləyə bilərlərmi? Yuxunu görən səxslər deyirlər gurban olduqlarımı yuxuda gördum mənə dedilər filan səy filan olacaq və sair-bu mümkündürmü?

  Bəzi insanlar yuxuda övlıyaları, imamları və adlarınıda qurban olduqlarımı qordum deyirlər. Məntiqnən mənim fikrimcə imamları yuxuda görmək üçün gərək məqam sahibi olsan və ya bilmirəm necə biri olasan bu fikir mənə qaranlıq qalir. Bu barədə nə deyə bilərsiz? Bu mümkündürmü ki yuxuda imamları görmək, onlarla söhbət etmək,onlar nəsə gətirdiklərini söyləyə bilərlərmi? Yuxunu görən səxslər deyirlər […]

 • Bürclər varmı? Məs: Bir çox bürcə mənsub olan insanların quruluş və əxlaqi xüsusiyyətlərini yazıralar. Bu nə dərəcədə düzgündür və İslam buna necə baxır? Bir sözlə bu bürc məsələsi haqqında geniş məlumat verməyiniz xahiş edirəm.
  5 (100%) 2 votes

  Bürclər varmı? Məs: Bir çox bürcə mənsub olan insanların quruluş və əxlaqi xüsusiyyətlərini yazıralar. Bu nə dərəcədə düzgündür və İslam buna necə baxır? Bir sözlə bu bürc məsələsi haqqında geniş məlumat verməyiniz xahiş edirəm.

  Bürclər varmı? Məs: Bir çox bürcə mənsub olan insanların quruluş və əxlaqi xüsusiyyətlərini yazıralar. Bu nə dərəcədə düzgündür və İslam buna necə baxır? Bir sözlə bu bürc məsələsi haqqında geniş məlumat verməyiniz xahiş edirəm.5 (100%) 2 votes Cavab: Əbdulməlik ibn Əyin hədis ravisi olmasıyla yanaşı ulduzların insan həyatında təsirli olmasına dərin inam bəsləyirdi. İstənilən işi […]

 • Künyə sözünün mənasını bilmək istəyirəm.
  3 (60%) 4 votes

  Künyə sözünün mənasını bilmək istəyirəm.

  Künyə sözünün mənasını bilmək istəyirəm.3 (60%) 4 votes Cavab: Künyə ərəblərdə “Ümm və ya Əb və ya ibn və bint” ilə başlanan adlardır. Yəni ərəblərdə əksər hallarda atanı və ya ananı övladın adı və övladı ata və ananın adı ilə çağırırlar. Məsələn qızının adı Zeynəb olanı “Ümmi-Zeynəb – Zeynəbin anası” səsləyirlər. “Ümmi Zeynəb” sözünə ərəblər […]

 • Əgər bir nəfər bir nəfərə zülum edib, acı verirsə oda ona halallıq vermirsə həmən halallıq verilməyənin axrı nə olacaq?
  5 (100%) 1 vote

  Əgər bir nəfər bir nəfərə zülum edib, acı verirsə oda ona halallıq vermirsə həmən halallıq verilməyənin axrı nə olacaq?

  Əgər bir nəfər bir nəfərə zülum edib, acı verirsə oda ona halallıq vermirsə həmən halallıq verilməyənin axrı nə olacaq?5 (100%) 1 vote Cavab: Əvvəlcə qeyd edim ki insana qarşı edilən hər bir səhv hərəkəti zülm adlandırmaq olmaz. Ola bilsin ki dostun və ya həyat yoldaşın bəzi səhvlərə yol versin və sizin haqqınızı tapdalasın. Belə məqamlarda […]

 • Meyyiti qəbrə qoyduqdan sonra bir nəfər tələqeyin deyir, bir nəfər isə qəbirdə meyyiti silkələyir. Bir kitabdan oxudum: Quranın ən-Nəml 80, Fatir 22 ayələrinə görə ölülər duanı eşitmirlər. Bunu izah etməyinizi xahiş edirəm. Cavab: Adi halda oluler heç nə eşitmirlər, lakin Allah istədiyi halda (təlqin və ya Bədr döyüşündə Peyğəmbərin (s) kafirlərin meyyitləri ilə danışması) ölülər eşidə bilirlər. Həm də biz namazın salamında Peyğəmbərə (s) salam göndəririk, səsimizi eşitməyən bir şəxsə salam vermək məntiqə uyurmu?
  Rate this post

  Meyyiti qəbrə qoyduqdan sonra bir nəfər tələqeyin deyir, bir nəfər isə qəbirdə meyyiti silkələyir. Bir kitabdan oxudum: Quranın ən-Nəml 80, Fatir 22 ayələrinə görə ölülər duanı eşitmirlər. Bunu izah etməyinizi xahiş edirəm. Cavab: Adi halda oluler heç nə eşitmirlər, lakin Allah istədiyi halda (təlqin və ya Bədr döyüşündə Peyğəmbərin (s) kafirlərin meyyitləri ilə danışması) ölülər eşidə bilirlər. Həm də biz namazın salamında Peyğəmbərə (s) salam göndəririk, səsimizi eşitməyən bir şəxsə salam vermək məntiqə uyurmu?

  Meyyiti qəbrə qoyduqdan sonra bir nəfər tələqeyin deyir, bir nəfər isə qəbirdə meyyiti silkələyir. Bir kitabdan oxudum: Quranın ən-Nəml 80, Fatir 22 ayələrinə görə ölülər duanı eşitmirlər. Bunu izah etməyinizi xahiş edirəm. Cavab: Adi halda oluler heç nə eşitmirlər, lakin Allah istədiyi halda (təlqin və ya Bədr döyüşündə Peyğəmbərin (s) kafirlərin meyyitləri ilə danışması) ölülər […]

 • Mürtəd kimdir?
  Rate this post

  Mürtəd kimdir?

  Mürtəd kimdir?Rate this post Cavab: İslam dinində iman gətirdikdən sonra küfr edən insana mürtəd deyilir. Kitab əhlinə bir o qədər də sərt münasibət göstərməyən İslam, İslamı qəbul etdikdən sonra atan mürtədə olduqca kəskin yanaşır. Çünki bu böyük günah bütün İslam dünyasına qarşı qaldırılmış qiyamdır və cəmiyyəti parçalayır. Müsəlman ata və müsəlman anadan doğulmuş bir şəxs […]

 • Nəyə görə islamda mürtəd şəxsi edam edirlər? Məgər bu insanın azadlığına zidd iş deyil?
  4.5 (90%) 2 votes

  Nəyə görə islamda mürtəd şəxsi edam edirlər? Məgər bu insanın azadlığına zidd iş deyil?

  Nəyə görə islamda mürtəd şəxsi edam edirlər? Məgər bu insanın azadlığına zidd iş deyil?4.5 (90%) 2 votes 14Cavab: Mürtədlik dindən xaric olmağı izhar etməyə deyilir. Çox vaxt bu iş digərlərinin də dindən çıxarmasına səbəb olur. Mürtədin hökmü dindən çıxana aid olur, lakin nə qədər ki, şəxs bu əqidəni izhar etməyib onu cəzalandırmazlar. Beləliklə, mürtədin cəzası […]

 • İndi müxtəlif əqidəli adamlara rast gəlmək olur . Məsələn namaz qılıb heç bir səbəb olmadan və ya hər hansı dəxlı olan – olmayan xəstəliyi bəhanə edərək ,oruc tutmayan , və yaxud həmişə oruc tutmağı xoşlayan, ancaq namaz qılmayan və elə namaz qilan və oruc tutanlarada rast gəlirsən ki , xümsə – zəkata əqidələri yoxdur . Məqsədim başqalarını müzakirə etmək deyil .Sadəcə belə insanlar islami nöqteyi nəzərdən necə adlandırıldığını bilməkdir ?
  Rate this post

  İndi müxtəlif əqidəli adamlara rast gəlmək olur . Məsələn namaz qılıb heç bir səbəb olmadan və ya hər hansı dəxlı olan – olmayan xəstəliyi bəhanə edərək ,oruc tutmayan , və yaxud həmişə oruc tutmağı xoşlayan, ancaq namaz qılmayan və elə namaz qilan və oruc tutanlarada rast gəlirsən ki , xümsə – zəkata əqidələri yoxdur . Məqsədim başqalarını müzakirə etmək deyil .Sadəcə belə insanlar islami nöqteyi nəzərdən necə adlandırıldığını bilməkdir ?

  İndi müxtəlif əqidəli adamlara rast gəlmək olur . Məsələn namaz qılıb heç bir səbəb olmadan və ya hər hansı dəxlı olan – olmayan xəstəliyi bəhanə edərək ,oruc tutmayan , və yaxud həmişə oruc tutmağı xoşlayan, ancaq namaz qılmayan və elə namaz qilan və oruc tutanlarada rast gəlirsən ki , xümsə – zəkata əqidələri yoxdur . […]

 • Bəşərin Allahı tanıması mümkündürmü? Mümkünsə, hansı həddə qədər və bu tanımağın dəyəri nədir?
  5 (100%) 1 vote

  Bəşərin Allahı tanıması mümkündürmü? Mümkünsə, hansı həddə qədər və bu tanımağın dəyəri nədir?

  Bəşərin Allahı tanıması mümkündürmü? Mümkünsə, hansı həddə qədər və bu tanımağın dəyəri nədir?5 (100%) 1 vote Cavab: İnsan müxtəlif yollarla Allahı tanıya bilər. Bu maarif, ola bilsin ya əqli, ya da qəlbi yolla olsun. Bəzən filosoflar və hikmət sahibləri hüsuli elm (insanın beş dərk qüvvəsi vasitəsi ilə ələ gətirdiyi elm), hiss və əql vasitəsi ilə […]

 • Əgər bütün insanlar ömrünü etiqad əsasları ilə bağlı mütaliə və araşdırmaya sərf etsələr, cəmiyyət iflic olar, kimsə başqa bir işə vaxt ayıra bilməz. Bu nöqtə nəzərə alınarsa, etiqad əsaslarında təqlid yolu ilə getməyən insan nə etməlidir?
  Rate this post

  Əgər bütün insanlar ömrünü etiqad əsasları ilə bağlı mütaliə və araşdırmaya sərf etsələr, cəmiyyət iflic olar, kimsə başqa bir işə vaxt ayıra bilməz. Bu nöqtə nəzərə alınarsa, etiqad əsaslarında təqlid yolu ilə getməyən insan nə etməlidir?

  Əgər bütün insanlar ömrünü etiqad əsasları ilə bağlı mütaliə və araşdırmaya sərf etsələr, cəmiyyət iflic olar, kimsə başqa bir işə vaxt ayıra bilməz. Bu nöqtə nəzərə alınarsa, etiqad əsaslarında təqlid yolu ilə getməyən insan nə etməlidir?Rate this post Cavab: Məqsədimiz bu deyildi ki, hamı kəlam alimi (mütəkəllim) və ya filosof olmalıdır. Sadəcə, bildirmək istədik ki, […]

 • İnsan öz etiqadını hansı yollarla gücləndirə bilər?
  Rate this post

  İnsan öz etiqadını hansı yollarla gücləndirə bilər?

  İnsan öz etiqadını hansı yollarla gücləndirə bilər?Rate this post Cavab: Müsəlman fərd əqidə əsasları və dini prinsiplərə inamını o qədər gücləndirməlidir ki, uyğun sahədə müxaliflər tərəfindən hücuma məruz qaldıqda müqavimət göstərib, qəti dəlillərlə əqidəsini müdafiə edə bilsin. Söhbətin bu əsnasında dini inancları möhkəmləndirmək yollarından bəzilərini nəzərdən keçirsək münasib olar: Birinci yol varlıq aləmi və onda […]

 • Mən cammat arasında şüar olan qılınc müsəlmanı tərmini haqqında bilmək istəyirəm.Həqiqətən müsəlmanlar islamı qılınc gücünə qəbul edib? Əks təqdirdə bu söz haradan və necə yaranıb?
  Rate this post

  Mən cammat arasında şüar olan qılınc müsəlmanı tərmini haqqında bilmək istəyirəm.Həqiqətən müsəlmanlar islamı qılınc gücünə qəbul edib? Əks təqdirdə bu söz haradan və necə yaranıb?

  Mən cammat arasında şüar olan qılınc müsəlmanı tərmini haqqında bilmək istəyirəm.Həqiqətən müsəlmanlar islamı qılınc gücünə qəbul edib? Əks təqdirdə bu söz haradan və necə yaranıb?Rate this post Cavab: Bu, xristian keşişlərinin çox təbliğ etdikləri məsələdir. islamın adını “qılınc dini” qoymuşlar. Yeni sırf qılıncdan istifadə edən bir din. islam “qılınc dinidir” söyləyənlər demək istəyirlər ki, islamın […]

 • Page 1 of 512345