islamic mənbələri

 • İSLAMDA QƏHRAMAN QADINLAR.
  İSLAMDA QƏHRAMAN QADINLAR.
  3.3 (66.67%) 3 votes

  İSLAMDA QƏHRAMAN QADINLAR.

  İSLAMDA QƏHRAMAN QADINLAR.3.3 (66.67%) 3 votes bu kitabda islamda qəhraman qadnlar barədə maraqlı məlumatlar əldə edə bilərsiniz. kitabda islamın qadınlara münasibəti və onların xüsusiyyəti barədə söz açılmışdır.

 • ARİFLƏRDƏN
  ARİFLƏRDƏN
  3 (60%) 5 votes

  ARİFLƏRDƏN

  ARİFLƏRDƏN3 (60%) 5 votes bu kitabda boyük ariflərin həyatindan dərslər və gözəl əxlaqi numunələr öyrənə bilərsiz.

 • Hakim Həsəkaninin həyatı
  Rate this post

  Hakim Həsəkaninin həyatı

  Hakim Həsəkaninin həyatıRate this post O, Qazi Əbul-Qasim Ubeydullah bin Əbdullah bin Əhməd bin Muhəmməd bin Əhməd bin Muhəmməd bin Həsəkan Qərşi Amiri Nişapuri, İbn Həza adı ilə tanınmış və hicrətin 5-ci əsrinin böyük alimlərindəndir.[1] Ubeydullah Nişapurda ziyalı ailəsində dünyaya göz açmışdır. Uşaqlıq çağlarından atasından elm öyrənməyə başlamış və tez bir zaman müxtəlif sahələrdə dini […]

 • Azərbaycanın İslam alimləri-Ayətullah Şeyx Əbdül-Kərim İrəvani(r)
  Rate this post

  Azərbaycanın İslam alimləri-Ayətullah Şeyx Əbdül-Kərim İrəvani(r)

  Azərbaycanın İslam alimləri-Ayətullah Şeyx Əbdül-Kərim İrəvani(r)Rate this post Ayətullah Şeyx Əbdül-Kərim İrəvani 18-ci əsrin axırlarında yaşayıb-yaratmış zahid və fəzilətli şiə müctehidi və fəqihlərindən biridir. Alimin fəzilətindən və zöhdündən təkcə onu demək kifayətdir ki, o Kərbəla və Nəcəfi-Əşrəfdə mərcəiyyət məqamını qoyub İranın Qəzvin şəhərinə köçür, pərhizkarlıqla, dinə xidmətlə məşğul olur. O, 18-ci əsrin axırlarında İrəvan şəhərində […]

 • Azərbaycanın İslam alimləri-Mirzə Zeynal-Abidin Şirvani(r)
  Rate this post

  Azərbaycanın İslam alimləri-Mirzə Zeynal-Abidin Şirvani(r)

  Azərbaycanın İslam alimləri-Mirzə Zeynal-Abidin Şirvani(r)Rate this post 18-ci əsrin dahi alimlərindən və ariflərindən olan Mirzə Zeynal-Abidin Şirvani(atası Molla İskəndər Şamaxı şəhərinin adlı-sanlı alimlərindən idi) 1759-cu ildə (1193-cu hicri qəməri) ruhani ailəsində dünyaya gəlmişdir. Altı yaşında ikən atası və ailəsi ilə birlikdə dini elmlərə yiyələnmək üçün Kərbəla şəhərinə yola düşür. Orada atasından, habelə ali savadlı müəllimlərdən […]

 • Mövla Hüseyn Tiflisi
  Rate this post

  Mövla Hüseyn Tiflisi

  Mövla Hüseyn TiflisiRate this post Zəmanəsinin alimi, fəqihi və müfəssiri kimi tanınan Şeyx Mövla Hüseyn Tiflisi İsfahani böyük islami şəxsiyyətlərdən biri olub. O, öz səmərəli ömrünün son vaxtlarını İsfahan şəhərində keçirib. Alimin dərs aldığı ustadlar barədə heç bir məlumat yoxdur. Onun cənazəsi İsfahanın «Abbəxşan» qəbristanlığında torpağa tapşırılmışdır. Mərhum Tiflisi başqa tarixi kitablarda Molla Hüseyn Tiflisi […]

 • Seyyid Rəzi kimdir?
  Rate this post

  Seyyid Rəzi kimdir?

  Seyyid Rəzi kimdir?Rate this post Seyyid Rəzi və ya Şərif Rəzi ləqəbi ilə tanınan Əbulhəsən Məhəmməd ibn Əbi Əhməd alim, fəzilət sahibi və ədib şəxslərdən, İraq seyyidlərinin nəcib və böyüklərindən və Əbu Talib nəslinin ən yaxşı şairlərindən olub. O, on yaşından şer deməyə başlayıb və otuz yaşında çox az bir müddət ərzində Quranı əzbərləyib. Çox […]

 • BÖYÜK MƏQAM SAHİBİ VƏ MÜCTƏHİDƏ QADIN XANIM İSFƏHANİ
  Rate this post

  BÖYÜK MƏQAM SAHİBİ VƏ MÜCTƏHİDƏ QADIN XANIM İSFƏHANİ

  BÖYÜK MƏQAM SAHİBİ VƏ MÜCTƏHİDƏ QADIN XANIM İSFƏHANİRate this post Möhtərəm alim, filosof, müctəhid, zamanədə nadir və müasir qadın kimi tanınmış Xanım İsfəhani Nüsrət Əmindir. O, 1274-cü hicri şəmsi ilində İsfahanda anadan olub. Atası mərhum Hacı Seyyid Məhəmməd Əli Əminut-Tuccar idi. Onun anası da abidə və pak bir qadın, üç oğlundan sonra həmin bu qızı […]

 • Musa Sədrin təvəllüd və ailəsi
  Rate this post

  Musa Sədrin təvəllüd və ailəsi

  Musa Sədrin təvəllüd və ailəsiRate this post Təvəllüd və ailə İmam Musa Sədr 1928-ci ildə Qum şəhərinin Eşqəli məhəlləsində ruhani ailəsində dünyaya göz açmışdır. Atası mərhum Ayətullah-üzma Seyid Sədrəddin Sədr övladının adını Musa qoydu. Seyid Musa uşaqlıq və yeniyetməlik dövrünü həmin məhəllədə keçirdi. Şərafətli Sədr ailəsi şiələrin yeddinci imamı imam həzrət Musa Kazim nəslindən, ələvi […]

 • Şeyx Rəcəbli Xəyyat
  Rate this post

  Şeyx Rəcəbli Xəyyat

  Şeyx Rəcəbli XəyyatRate this post Şeyx Rəcəbəli Xəyyatın ariflik məqamı hamıya məlumdur. Onun həyatı hikmət və kəramətlə dolu idi. Təbii ki, arifin həyatını bir kitabda əks etirmək mümkünsüzdür. Şeyxə həsr olunan dəyərli yazılar hələ onun məqamını tam şəkildə əhatə etmir. Ona görə də Şeyxin həyatında haqqında az danışılan, yaxud danışılmayan bəzi məqamları və söhbətləri oxucuların […]

 • Mirzə Əsədullah Badkubeyi (Bakı –Abşeron bölgəsi).
  Rate this post

  Mirzə Əsədullah Badkubeyi (Bakı –Abşeron bölgəsi).

  Mirzə Əsədullah Badkubeyi (Bakı –Abşeron bölgəsi).Rate this post Mirzə Əsədullah Badkubeyi (Bakı –Abşeron bölgəsi) Mirzə Əsədullah Badkubeyi XVIII əsrin axırlarında Bakıda dünyaya gəlmişdir. Allaha olan sonsuz eşq və məhəbbəti onu maddi aləmdən ayırıb öz ruhunu saflaşdırmaqla,nəfsini xeyirli əməllərə vadar etməklə Allaha yaxınlaşdırmağa məşğul edir. Əvvəlcə Nəcəfi-Əşrəfə gəlir və məşhur arif Nurəlişah İsfahaninin şagirdlərinə qoşulur. Mütərəqqi […]

 • Mirzə Cəvad Fani Badkubeyi
  Rate this post

  Mirzə Cəvad Fani Badkubeyi

  Mirzə Cəvad Fani BadkubeyiRate this post (Bakı –Abşeron bölgəsi) Fani ləqəbi ilə tanınan Mirzə Cəvad Molla Nəcəf oğlu Badkubeyi dərin elmli alimlərdən və həkimlərdən (filosoflardan)biri hesab olunur. Atası Bakının fəzilətli alimlərindən və mücahidlərindən sayılırdı. 1821-ci ildə Bakının,Dağıstanın və Şirvan əhalisinin dini və məzhəbi məsələləri onun vəkaləti altında idi. İran-Rus müharibəsində İranın məğlub olmasından sonra Azərbaycan […]

 • Mirzə Cavad ibn Mirzə Şəfi Təbrizi (ö h/1343, m/1922)
  Rate this post

  Mirzə Cavad ibn Mirzə Şəfi Təbrizi (ö h/1343, m/1922)

  Mirzə Cavad ibn Mirzə Şəfi Təbrizi (ö h/1343, m/1922)Rate this post Doğum yeri On üçüncü əsrin günəşi batmaq üzrə idi. Təbriz şəhəri İlahi bir lütf ilə sevincə boğuldu. Hacı Mirzə Şəfinin evi dünyaya gələn bir uşağın nuru ilə aydınlandı. Uşağın atası bu nemətin şükrü olaraq ziyafət süfrələri açdı və şəhər xalqına ehsan etdi. Cavad uşaqlığını […]

 • Ayətullah Hacı Seyyid Mirəbdülqəni Badkubeyi
  Rate this post

  Ayətullah Hacı Seyyid Mirəbdülqəni Badkubeyi

  Ayətullah Hacı Seyyid Mirəbdülqəni BadkubeyiRate this post (Bakı –Abşeron bölgəsi) Azərbaycanın görkəmli alimlərindən biri böyük müctəhid Ayətullah Hacı Seyyid Mirəbdülqəni Badkubeyidir. Mir Əbdülqəni ağa Bakının Maştağa kəndində ruhani ailəsində dünyaya göz açmış və ilk təhsilinidə kənddəki ruhanilərdən almışdır. Daha sonra gənc Mir Əbdülqəni biliyini artırmaq üçün ali təhsil almaq məqsədi ilə müqəddəs Nəcəfi-Əşrəf şəhərinə yola […]

 • Ustad Əllamə Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbai
  Rate this post

  Ustad Əllamə Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbai

  Ustad Əllamə Seyyid Məhəmməd Hüseyn TəbatəbaiRate this post USTADIN TƏRCÜMEYİ-HALI Əllamə Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbai 1904-cü ildə Təbrizdə tanınmış bir ailədə dünyaya göz açmışdır. Onun ardıcıl olaraq, on dörd nəsli Təbrizin məşhur seyyid və alim sülaləsindəndir. O, Təbrizdə mövcud olan ibtidaidini məktəbi bitirdikdən sonra, 1925-ci ildə təhsilini davam etdirmək üçün Nəcəfi-əşrəf şəhərinə yola düşmüş və […]

 • Axund MirzƏ Əbu Turab Axundzadə
  Rate this post

  Axund MirzƏ Əbu Turab Axundzadə

  Axund MirzƏ Əbu Turab AxundzadəRate this post   Azərbaycan tarixində dərin hörmət və rəğbət bəslənən böyük din xadimlərindən biridə görkəmli şəxsiyyət Axund Mirzə Əbu Turab Axundzadədir. 1817 –ci ildə Bakıda İçərişəhərdə tanınmış ruhani ailəsində dünyaya göz açmışdır. Onun əsl adı bizə məlum deyildir. Bildiyimiz kimi Əbu Turab Həzrət Əli (ə) –ın adlarından biridir. Bu ləqəbi […]

 • AXUND MİR BAĞIR AĞA AĞAZADƏ (1873-1941)
  Rate this post

  AXUND MİR BAĞIR AĞA AĞAZADƏ (1873-1941)

  AXUND MİR BAĞIR AĞA AĞAZADƏ (1873-1941)Rate this post Bismillahir-rəhmanir-rəhim! İslam dininin, Peyğəmbər(s)-in, Əhli-Beyt(ə)-inin hədis və vəsiyyətlərinin qoruyucularından olan Seyyid Məhəmməd Ağa (1908), Axund Mir Əşrəf Ağa (1924), Salyanda ilk dini mədrəsə açmış Mir Heydər Ağa (1917), Şeyx Əbdül Səməd Ağa (1910), Şeyx Rüstəm və başqaları Salyanın dini alimlərindəndir. Onlardan biri iyirmi iki ildən artıq Xorasan […]

 • Ayətullah Hacı Şeyx İbrahim Badkubeyi…
  Rate this post

  Ayətullah Hacı Şeyx İbrahim Badkubeyi…

  Ayətullah Hacı Şeyx İbrahim Badkubeyi…Rate this post   Bismillahir Rəhmanir Rəhim Biz bu bölmədə sizə, 16-20 –ci əsrlərdə yaşamış Dünyada tanınmış Azərbaycanlı İslam alimləri haqqda məlumat verəciyik. Əgər 16-20 –ci əsrlərdəki tarixə nəzər salsaq görərik ki, bu əsrlərdəki Azərbaycan demək olar ki əsl İslami qaydalarla yaşamış, yüksək dəyərli İslami əxlaqlara sahib olmuş və dünyaca tanınmış […]

 • Ayətullah Şeyx Əbdül Əzim Badkubeyi.
  Rate this post

  Ayətullah Şeyx Əbdül Əzim Badkubeyi.

  Ayətullah Şeyx Əbdül Əzim Badkubeyi.Rate this post Ayətullah Şeyx Əbdül Əzim Badkubeyi (Bakı –Abşeron bölgəsi) Ayətullah Şeyx Əbdül Əzim Badkubeyi öz zəmanəsinin fəqihlərindən, müctəhidlərindən və öz məntəqəsinin böyük mərcəyi təqlidlərindən biri olmuşdur. Ali səviyyədə üsul və fiqh dərslərini Nəcəfi-Əşrəfdə sona yetirib. Uzun illər boyu müxtəlif elmləri öyrənmiş, tədris etmiş və çoxlu tələbələr yetişdirmişdir. Ali Elmi […]

 • Ayətullah Şeyx Mirzə Məhəmməd Şərif Şirvani
  Rate this post

  Ayətullah Şeyx Mirzə Məhəmməd Şərif Şirvani

  Ayətullah Şeyx Mirzə Məhəmməd Şərif ŞirvaniRate this post Öz dövrünün məhşur alimlərindən mübariz fəqih və yazıçılardan olan Ayətullah Şeyx Mirzə Məhəmməd Şərif Şirvani 18-ci əsrin axırlarında Şirvanda dünyaya göz açmışdır. Atası Mirzə Rza , o diyarın dindar və mömin şəxslərindən biri idi. İbtidai təhsilini öz məntəqəsində başa vurduqdan sonra , təhsilini təkmilləşdirmək üçün Nəcəfi-Əşrəf şəhərinə […]

 • Page 1 of 212