islamic mənbələri

 • SALMAN FARSI
  Rate this post

  SALMAN FARSI

  SALMAN FARSIRate this post Salman Farsi oz heyati haqqinda bele deyir: isfehanin Cey kendinde bir kendli ailesinde anadan oldum. Atam oz sehesini ekib-becerer, dolanishigimizi alin teri ile qazanardi.Ateshperestlik (mecus) dininde xeyli zehmet chekdim. Daim atesh yandirar, onu qoruyub, sonmeye qoymazdim.Atamin bir bagi vardi. Bir gun meni hemin baga gonderdi. Yolda bir mesihi kilsesi gordum. Oradaki […]

 • Əməvi kim olmuşdur və bu sülalənin hakimiyyəti nə üçün əməvi adlanmışdır?
  Rate this post

  Əməvi kim olmuşdur və bu sülalənin hakimiyyəti nə üçün əməvi adlanmışdır?

  Əməvi kim olmuşdur və bu sülalənin hakimiyyəti nə üçün əməvi adlanmışdır?Rate this post Cavab: Qureyş soyundan olan Bəni-Uməyyə hicri təqvimilə 41-132-ci ilədək İslam dunyasına hakim olmuşlar. Bəni-Uməyyənin ulu babaları Uməyyə ibn Əbd şəmsdir. O, Osman ibn əffanın və Muaviyə ibn Əbi Sufyanın babasıdir. Uməyyə ibn əbd şəms barədə yalnız bir-iki rəvayət mövcuddur. NUR-AZ.COM

 • Səhabəlrin ictihad etməyə haqqı var idimi?
  Rate this post

  Səhabəlrin ictihad etməyə haqqı var idimi?

  Səhabəlrin ictihad etməyə haqqı var idimi?Rate this post Cavab: Səhabələr İslam peyğəmbərinin (s) həyatı zamanında fiqhi məsələləri ələ gətirmək üçün çətinlik çəkmədiklərinə görə, ictihad etməyə ehtiyac duymurdular. Lakin təəssüflər olsun ki, bəzən onlar üçün məsumlarla (ə) əlaqə yaratmaq çətin olanda, Quran ayələri, hədis və rəvayətlərin zahiri anlamları əsasında istənilən məsələnin hökmünü ələ gətirirdilər. Qeyd edilən […]

 • Əbu Bəkr və Ömər Bədr döyüşündə iştirak ediblərmi?
  Rate this post

  Əbu Bəkr və Ömər Bədr döyüşündə iştirak ediblərmi?

  Əbu Bəkr və Ömər Bədr döyüşündə iştirak ediblərmi?Rate this post Cavab: Əbu bəkr və Ömər Bədr döyüşündə iştirak edib. Lakin döyüş gedişatı barədə Peyğəmbər (s) onlarla məşvərət etdikdə onlar müharibə etməməyi məsləhət görüblər. NUR-AZ.COM

 • Səhabələrin Kovsər hovuzundan qaytarılması barədə sünnü mənbələrindən bir neçə hədis bəyan edin.
  Rate this post

  Səhabələrin Kovsər hovuzundan qaytarılması barədə sünnü mənbələrindən bir neçə hədis bəyan edin.

  Səhabələrin Kovsər hovuzundan qaytarılması barədə sünnü mənbələrindən bir neçə hədis bəyan edin.Rate this post Cavab: Buxari öz “Səhih” kitabının 4-cü cildinin 94-cü səhifəsində Əbu Hüreyrədən, o da Peyğəmbərdən belə rəvayət etmişdir: “Mən qiyamət günü hovuzun kənarında durduğum zaman bir qrupu görəcəyəm və onları tanıyacağam. Onlarla mənim aramda bir nəfər çıxıb onlara deyəcəkdir: “Gəlin!” Mən deyəcəyəm: […]

 • Səhabələrdən Peyğəmbərə qarşı məkrli tədbir quran olubmu?
  Rate this post

  Səhabələrdən Peyğəmbərə qarşı məkrli tədbir quran olubmu?

  Səhabələrdən Peyğəmbərə qarşı məkrli tədbir quran olubmu?Rate this post Cavab: Səhabələrdən bəziləri, daha doğrusu, münafiqlər “Əqəbə” gecəsində (Peyğəmbər o zaman Təbuk müharibəsindən qayıdırdı və Əlini Mədinədə öz yerinə qoymuşdu) Peyğəmbərin dəvəsinin qarşısına dağdan daş diyirlətdilər ki, dəvə hürküb onu yerə çırpsın. Əhməd Hənbəlin “Müsnəd” kitabının 5-ci cildinin axırlarında Əbu Tüfeyldən bu xüsusda nəql etdiyi hədisdə […]

 • Peyğəmbəri Əkrəm (s.ə.v.v) öz rehlətindən sonra meydana gələcək yalançılar barəsində nə buyurmuşdur?
  Rate this post

  Peyğəmbəri Əkrəm (s.ə.v.v) öz rehlətindən sonra meydana gələcək yalançılar barəsində nə buyurmuşdur?

  Peyğəmbəri Əkrəm (s.ə.v.v) öz rehlətindən sonra meydana gələcək yalançılar barəsində nə buyurmuşdur?Rate this post Cavab: Peyğəmbəri Əkrəm öz ümmətini yalançı və saxta-karlardan çəkindirib buyurmuşdur: “Tezliklə yalançılar mənim adımdan çoxlu hədislər rəvayət edəcəklər. Hər kəs qəsdən mənim adımdan yalan hədis nəql etsə, onun yeri cəhənnəm olacaqdır.” Əgər Quranın möhkəm ayələrində dərindən təfəkkür etsəniz, mütləq görəcəksiniz ki, […]

 • Quranın hansı ayəsi səhabələrdən birini “fasiq” adlandırmışdır? Və o səhabə kimdir?
  Rate this post

  Quranın hansı ayəsi səhabələrdən birini “fasiq” adlandırmışdır? Və o səhabə kimdir?

  Quranın hansı ayəsi səhabələrdən birini “fasiq” adlandırmışdır? Və o səhabə kimdir?Rate this post   Cavab: “Hucurat” surəsinin 6-cı ayəsində buyurulur: “Ey iman gətirənlər, hər vaxt bir fasiq adam sizə xəbər gətirsə, (onun düz olub-olmaması barəsində) axtarış aparın.” Bu ayə Vəlid ibni Üqbə barəsində nazil olmuşdur. Belə ki, Peyğəmbər onu Bəni-Müstələq qəbiləsindən zəkat toplamağa göndərmişdi, qəbilə […]

 • Səhabələr haqqında bir neçə məlumat.
  Rate this post

  Səhabələr haqqında bir neçə məlumat.

  Səhabələr haqqında bir neçə məlumat.Rate this post Əhli sünnə və şiə arasında olan ən böyük ixtilafi məsələ və ən çox həssas nöqtə səhabələr və onların ədalətlərinin dərəcələri məsələsidir. Əhli sünnənin görüşünə görə səhabalar hamısı ədalətli olub, onları tə’nə edən heç bir dəxalət etmələr ola bilməz. Onları tənqid etmək və ya onları şəkk etməyi Peyğəmbər (s) […]

 • Həzrət Abbasın (ə) həyat yoldaşı kim olub?
  Rate this post

  Həzrət Abbasın (ə) həyat yoldaşı kim olub?

  Həzrət Abbasın (ə) həyat yoldaşı kim olub?Rate this post Həzrət Əbülfəzil Abbas Ləbabə adlı bir xanımla evlənmişdi. Ləbabə, Peyğəmbərin (s) əmisi oğlu Ubeydullah ibni Abbasın qızı idi. Anasının adı isə Ummi Həkim Cuyirə idi. Hər ikisi həm imanlı və həm fəzilətli insanlar idilər. Ləbabə xanımın özü də həm valideynləri və həm də Abbasın (ə) evində […]