islamic mənbələri

 • İMAM MƏHDİ (ƏLEYHİSSALAM) BARƏSİNDƏ TƏHQİQAT
  İMAM MƏHDİ (ƏLEYHİSSALAM) BARƏSİNDƏ TƏHQİQAT
  Rate this post

  İMAM MƏHDİ (ƏLEYHİSSALAM) BARƏSİNDƏ TƏHQİQAT

  İMAM MƏHDİ (ƏLEYHİSSALAM) BARƏSİNDƏ TƏHQİQATRate this post bu kitabda imam mehdi əleyhissalam barədə geniş və mötəbər məlumat toplaya bilərsiz.

 • 14 Məsumdan möcüzələr
  14 Məsumdan möcüzələr
  Rate this post

  14 Məsumdan möcüzələr

  14 Məsumdan möcüzələrRate this post Əlinizdə olan bu kitab ilk dəfədir ki, öz dilimizə çevrilir. Bütün möcüzələr və hadisələr, hədislərə və Əhli-Beyt(ə) rəvayətlərinə əsaslanır.

 • Qlobal hakimiyyət
  Rate this post

  Qlobal hakimiyyət

  Qlobal hakimiyyətRate this post “Məhdəviyyət”ə inam, xeyirlərin və insani dəyərlərin yayılması, ədalətin bütün dünyada öz yerini tutması, tarixin müsbət sonluğu, cahanşümul din deməkdir. “Məhdəviyyət” düşüncəsi, ədalət əsasında qurulmuş cahanşümul bir hakimiyyətin qurulması, zülm və dinsizliyin məhvi, bütün insanların həqiqi azadlığa çıxacağı və yeganə, şəriksiz Allaha pərəstişin həyata keçməsi deməkdir. “Məhdəviyyət” ideyası azadlıqsevər insanların ilhamı, əməlisaleh […]

 • İmam Zaman (ə.c.) haqqında bəzi suallara cavab
  Rate this post

  İmam Zaman (ə.c.) haqqında bəzi suallara cavab

  İmam Zaman (ə.c.) haqqında bəzi suallara cavabRate this post İmam Zamanı (əc) doğru şəkildə, Əhli-beytin (ə) təbliğ etdiyi kimi, həqiqət axtarışında olanlara tanıtdırmağı özümüzə vəzifə bilərək, böyük şiə alimlərinin kitablarında tədqiqat aparmaqla ən mötəbər, lazımlı və eyni zamanda Əhli-beytdən (ə) gəlib çatan hədislər ilə üst-üstə düşən sual-cavabları toplayıb, o həzrətin sevimli şiələrinə təqdim edirik. Ümidvarıq […]

 • Zamanın sonundakı son döyüş –
  Rate this post

  Zamanın sonundakı son döyüş –

  Zamanın sonundakı son döyüş –Rate this post Əsrlər boyu ədalət, mənəviyyat və azadlıq həsrətində yaşayan bəşər, aləmin xilaskarının qayıdışının böyük səbirsizliklə intizarını çəkir. Xilaskar ideologiyası insanların dünya görüşündə müxtəlif şəkildə əks olunsa da, əslində bütün insanlar tərəfindən bərabər başa düşülür. Bu ideologoya səmavi dinlərdə özünə xüsusi yer almışdır. Çünki, bu dinlərin hər biri öncədən vəd […]

 • İmam Mehdinin (ə) azərbaycanlı silahdaşları
  Rate this post

  İmam Mehdinin (ə) azərbaycanlı silahdaşları

  İmam Mehdinin (ə) azərbaycanlı silahdaşlarıRate this post   Dini mənbələrdə İmam Mehdinin (ə) silahdaşları iki təbəqəyə bölünür. Birinci təbəqə Imamın zühurunun lap əvvəlində Ona yardım göstərəcək insanlardan ibarətdir. İkinci təbəqəyə isə sonradan o həzrətə beyət edib Onun bayrağı altında haqq uğrunda döyüşəcək şəxslər aiddir.   İmam Mehdinin (ə) birinci təbəqəyə mənsub ən yaxın və sadiq […]

 • Qirqisiya döyüşü
  Rate this post

  Qirqisiya döyüşü

  Qirqisiya döyüşüRate this post zuhuradogru.org Bismillahir rəhmanir rəhim Qirqisiya: Suriyanın şimal hissəsində Fərat çayı ilə Xabur çayının Fərata tökülən hissəsinin arasında, Şam çölü ətrafında yerləşən bir məntəqənin adıdır. İraqla sərhəddən təxminən 100 km uzaqlıqda, Türkiyədən isə 200 km uzaqlıqda yerləşir. Hal-hazırda Deyrəz-Zur şəhəri yaxınlığındadır… Hədislərin də ifadə etdiyi kimi orada qızıldan, yaxud gümüşdən, yaxud da […]

 • Məhdi (ə.f) inancı
  Rate this post

  Məhdi (ə.f) inancı

  Məhdi (ə.f) inancıRate this post zuhuradogru.org Bismilləhir Rahmənir Rahim Məhdi inancı İslamda,xüsusən şiə məzhəbində böyük bir fəlsəfi məsələdir.Gözlənilən qurtuluş yalnız müəyyən bir ümmətə,müəyyən məntəqəyə və ya müəyyən bir cinsə aid deyildir.Əksinə,bu məsələ bütün bəşəriyyəti əhatə edir və onlar Məhdinin (ə.f) əli ilə islah olub səadətə yetişəcəklər. Bəlkədə kimsə “biz elm və kosmos əsrində yaşayırıq,bəşəriyyətə xətər […]

 • 15-ci dərs. İntizar
  Rate this post

  15-ci dərs. İntizar

  15-ci dərs. İntizarRate this post zuhuradogru.org Bismillahir rəhmanir rəhim İntizar: Hazırki zamanda bizim üçün ən yüksək ibadət o rəhmət İmamının intizarında olmaqdır. Çünki bu mövzu çox saylı hədislərdə son dərəcə yüksək bir ibadət, cihad və əməl olaraq tanıtdırılmışdır. Həzrəti Peyğəmbər (s.ə.v.v) buyurmuşdur: “Mənim ümmətimin ən fəzilətli əməli, Həzrəti Məhdi (ə)-ın zühurunun intizarında olmaqdır.” Bəzi hədislərdə […]

 • 14-cü dərs. İmam Məhdi (ə.f) qarşısında olan vəzifələrimiz
  Rate this post

  14-cü dərs. İmam Məhdi (ə.f) qarşısında olan vəzifələrimiz

  14-cü dərs. İmam Məhdi (ə.f) qarşısında olan vəzifələrimizRate this post zuhuradogru.org Bismillahir rəhmanir rəhim “Ey iman gətirənlər! (Özünüzü) ilahi (əzabdan) qoruyun və doğru danışanlarla olun!” Hər bir müsəlman, xüsusilə bu dövrün müsəlmanları İmam Zaman (ə) qarşısında çoxlu vəzifələri vardır. Həmçinin, hər bir insanın firətində olan “təşəkkür etmə” xususiyyətinə əsasən bu vəzifələrə əməl etmək zəruridir. Bu […]

 • 13- cü dərs. İmam Məhdi (ə)-ın boynumuzda olan haqları
  Rate this post

  13- cü dərs. İmam Məhdi (ə)-ın boynumuzda olan haqları

  13- cü dərs. İmam Məhdi (ə)-ın boynumuzda olan haqlarıRate this post zuhuradogru.org Bismillahir rəhmanir rəhim “Mənim, ata və ananın şükrünü yerinə yetir” Həzrət Məhdi (ə)-ın bizim boynumuzda bir çox hüquqları vardır. Həyatın sahələrində o Həzrətin qarşısında olan vəzifələrimizi düzgün yerinə yetirmək üçün bu hüquqlara diqqətlə yanaşmaq bizim müvəffəqiyyətimizə səbəb olar. Bu hüquqların bəzilərini nəzərdən keçirək: […]

 • 12-ci dərs İmam Məhdi (ə)-ın köməkçiləri
  Rate this post

  12-ci dərs İmam Məhdi (ə)-ın köməkçiləri

  12-ci dərs İmam Məhdi (ə)-ın köməkçiləriRate this post zuhuradogru.org Bismillahir rəhmanir rəhim “Tezliklə Allah elə bir tayfa gətirər ki, (Allah) onları, onlar da (Allahı) sevərlər. onlar möminlərə qarşı mülayim, kafirlərə qarşı isə sərt olar, Allah yolunda vuruşar və heç kəsin tənəsindən qorxmazlar.” Həzrət Məhdi (ə)-ın xüsusi köməkçilərinin sayı əvvəlcə “Bədr” döyüşünün əsgərləri qədər 313 nəfər […]

 • 11-ci dərs. İmam Məhdi (ə)-ın hökuməti
  Rate this post

  11-ci dərs. İmam Məhdi (ə)-ın hökuməti

  11-ci dərs. İmam Məhdi (ə)-ın hökumətiRate this post Bismillahir rəhmanir rəhim “Bilin ki, Allah-taala yer üzünü öldükdən sonra dirildəcəkdir.” Həzrət Məhdi (ə)-ın düşmənlərə qarşı bir neçə həftəlik qiyam və cihadı nəticəsində müşriklər, zalımlar, müxaliflər, fəsad və azğınlıqların hamısı məhv olaraq bütün yer üzü Allahın hökmünə və İmamətin hakimiyyətinə təslim olacaqdır. Qurani-Kərim o Həzrətin hökumətinin əsas […]

 • 4-cü dərs. İmam Məhdi (ə.f)-lə tanışlıq
  Rate this post

  4-cü dərs. İmam Məhdi (ə.f)-lə tanışlıq

  4-cü dərs. İmam Məhdi (ə.f)-lə tanışlıqRate this post zuhuradogru.org Bismilləhir-rahmənir-rahim “Əgər mömin olsanız Allahın zəxirəsi sizin üçün daha yaxşıdır.” Məsum İmamlar (ə)-dan nəql olunan çoxlu hədislərdə Həzrəti Mehdi(ə)-ın xüsusiyyətləri bəyan edilmişdir. Onlardan bəzilərinə aşağıda işarə olunur: 1-Adı: İmam Zaman (ə)-ın Adı İslam Peyğəmbəri (s.ə.v.v)-in adı ilə eynidir. 2-Ləqəbləri: O Həzrətin çoxlu ləqəbləri vardır. O, Həzrətin […]

 • 10- cu dərs. İmam Məhdi (ə)-in zühuru
  Rate this post

  10- cu dərs. İmam Məhdi (ə)-in zühuru

  10- cu dərs. İmam Məhdi (ə)-in zühuruRate this post zuhuradogru.org Bismillahir rəhmanir rəhim “Göylərdə və yerdə olanlar əlaqə yaxud ikrahla da olsa Onun əmrinə təslim olacaqlar.” İmam Məhdi (ə)-in zühurunun müjdəsi bütün səmavi kitablarda mövcuddur. Peyğəmbərlər və övliyaların hamısı o günün intizarını çəkmişlər. Bəs rəhmət imamının qeybəti nə zaman sona yetəcək və böyük Allah onun […]

 • 9-cu dərs. İmam Məhdi (ə)-in bəzi fəzilətləri
  Rate this post

  9-cu dərs. İmam Məhdi (ə)-in bəzi fəzilətləri

  9-cu dərs. İmam Məhdi (ə)-in bəzi fəzilətləriRate this post zuhuradogru.org Bismillahir rəhmanir rəhim “(İman gətirənlərin) öndə olanları, onlar (ilahi dərgaha) yaxın olanlardır.” Bütün məsum İmamların, xüsusilə İmam Zaman (ə)-ın fəzilətləri insanların düşünə bilmələrindən çox yüksəkdir. Çünki onların məqamı bəşərin fikir və düşüncələrinə sığmaz. İlahi höccətlərin bu uca məqamını yalnız məsum rəhbərlər dərk edə bilərlər. İmam […]

 • (8-ci dərs.) Həzrət Məhdi (ə)-in ömrünün uzunluğu
  Rate this post

  (8-ci dərs.) Həzrət Məhdi (ə)-in ömrünün uzunluğu

  (8-ci dərs.) Həzrət Məhdi (ə)-in ömrünün uzunluğuRate this post zuhuradogru.org Bismillahir rəhmanir rəhim “Biz Nuhu öz tayfasına (peyğəmbər) göndərdik. O onların arasında min ildən əlli əskik (doqquz yüz əlli) qaldı…” İmam Məhdi (ə) Allahın izni ilə yer üzərində yüksək proqramları icra edəcəkdir. Lakin bu proqramların icrası üçün hazırda münasib şərait və səbəb yoxdur. Allah-təala özünün […]

 • 7ci dərs. İmam Məhdi (ə.f)-in qeybə çəkilməsi
  Rate this post

  7ci dərs. İmam Məhdi (ə.f)-in qeybə çəkilməsi

  7ci dərs. İmam Məhdi (ə.f)-in qeybə çəkilməsiRate this post zuhuradogru.org Bismillahir rəhmanir rəhim “Müttəqilər o kəslərdir ki, qeybə inanırlar.” Düzdür, İmam Məhdi (ə.f) dünyaya gəldiyi vaxtdan uşaqlıq həyatı boyu cəmiyyət içində aşkar tanınmış bir şəxs olmamışdır. Lakin beşinci dərsdə qeyd olunduğu kimi İmam Əskəri (ə)-ın mənzilinə gələn xalis şiələr və etimadlı şəxslər bəzən o Həzrətin […]

 • 6-cı dərs. Hz.Məhdinin (ə.f) imaməti
  Rate this post

  6-cı dərs. Hz.Məhdinin (ə.f) imaməti

  6-cı dərs. Hz.Məhdinin (ə.f) imamətiRate this post zuhuradogru.org Bismilləhir-rahmənir-rahim “Allaha, Peyğəmbərə və əmr-sahiblərinizə itaət edin” İmam Həsən Əskəri (ə) 260-cı hicri qəməri ili, Rəbül-əvvəl ayının 8-i cümə günü sübh çağı şəhadətə yetişdi. Onun dünyadan getməsilə Həzrət Məhdi (ə.f)-ın İmaməti də başlandı. İmam Zaman (ə) imamətin başlanğıcında Həzrət İsa və Yəhya peyğəmbər, eləcə də Həzrət İmam […]

 • 5-ci dərs. İmam Məhdi(ə)-ın təvəllüdü
  Rate this post

  5-ci dərs. İmam Məhdi(ə)-ın təvəllüdü

  5-ci dərs. İmam Məhdi(ə)-ın təvəllüdüRate this post zuhuradogru.org Bismillahir rəhmanir rəhim “De haqq gəldi, batil yox oldu. Çünki batil məhv olandır.” Həzrəti Məhdi (ə) hicrətin 255-ci ili Şaban ayının 15-i cümə gün sübh azanı vaxtı Samirra şəhərində dünyaya gəlmişdir. Abbası xəlifəsi olan Mötəmid hədislər vasitəsilə İmam Həsən Əskəri (ə)-ın övladının dünyaya rəhbərlik edərək hər yerə […]

 • Page 1 of 212