islamic mənbələri

 • «Yetmiş İkinci Görüş»
  Rate this post

  «Yetmiş İkinci Görüş»

  «Yetmiş İkinci Görüş»Rate this post     Seyyid ibn Tavus deyir: 641-ci il (h.q.) cəmadiüs-sani ayının iyirmi yeddisi, cümə axşamı Həzrət Əlinin (ə) müqəddəs hərəmini ziyarət etdikdən sonra Hilləyə, öz şəhərimə qayıtdım. Cümə günü Həsən ibn Əli Əlbiqli adlı tanışlarımdan biri gəlib dedi: İmam Zamanla görüşdüyünü iddia edən Əbdülmöhsün adlı bir nəfər gəlib sizi görmək […]

 • «Yetmiş Birinci Görüş»
  Rate this post

  «Yetmiş Birinci Görüş»

  «Yetmiş Birinci Görüş»Rate this post     Rəziyyəddin Məhəmməd ibn Məhəmməd Avi öz dövrünün böyük alimi, yüksək mə`nəvi məqam sahibi olmuşdur. O, həzrət Mehdi (ə) ilə görüşə nail olan kəslərdən biridir. Seyyid Məhəmməd Avi həm də Seyyid ibn Tavusun səmimi dostu olub. Seyyid ibn Tavus onu özünə qardaş seçmiş, müxtəlif yerlərdə Seyyid Məhəmməd Avidən söz […]

 • «Yetmişinci Görüş»
  Rate this post

  «Yetmişinci Görüş»

  «Yetmişinci Görüş»Rate this post   Əllamə Nuri yazır: Yaxından tanıdığımız Şeyx Qasım adlı olduqca imanlı və e`tibarlı bir şəxs vardı. Hər il həcc mövsümü ziyarətə gedərdi. O, səfərlərin birində başına gələn bir əhvalatı belə nəql edir:   Səfərlərin birində dincimi almaq üçün bir ağacın kölgəsinə çəkilib uzandım. Yorğunluqdan yuxu məni apardı və çox uzun çəkdi. […]

 • «Altmış Doqquzuncu Görüş»
  Rate this post

  «Altmış Doqquzuncu Görüş»

  «Altmış Doqquzuncu Görüş»Rate this post   İmam Zamanla (ə) görüşləri nəql edən kitablarda Əli ibn Məhziyarın əhvalatı xüsusi diqqət mərkəzində olmuşdur. Əli ibn Məhziyarın qəbri Əhvaz şəhərindədir. Üzərində böyük günbəz olan bu məqbərə böyük ziyarətgaha çevrilmişdir. O özü həmin əhvalatı belə nəql edir:   İmam Zaman (ə)-ın görüşünə nail olmaq üçün hər il həcc mövsümü […]

 • «Altmış Səkkizinci Görüş»
  Rate this post

  «Altmış Səkkizinci Görüş»

  «Altmış Səkkizinci Görüş»Rate this post     Əllamə Hillinin (Allah ondan razı olsun) zamanında bir sünni alim şiə məzhəbinin əleyhinə kitab yazaraq təşkil etdiyi ümumi və xüsusi məclislərdə onun vasitəsilə bir çoxlarını şiə məzhəbinə qarşı bədbin edir. Eləcə də bu kitabı kimsənin ixtiyarında qoymur ki, onun şübhələrinə cavab verə bilsinlər. Əllamə Hilli kimi böyük şəxsiyyət […]

 • «Altmış Yeddinci Görüş»
  Rate this post

  «Altmış Yeddinci Görüş»

  «Altmış Yeddinci Görüş»Rate this post     Müəmmər ibn Şəmsin “Bürş” adlı bir kəndi var idi ki, onu seyyid və ələvilərə vəqf etmişdi. Onun orada İbn Xətib adlı şiə olan təqvalı vəkil və naibi, bir də Osman adlı təəssübkeş sünni qulluqçusu var idi. Bu iki nəfər Müəmmər ibn Şəms tərəfindən kəndin işləri ilə əlaqədar onlara […]

 •   «Altmış Altıncı Görüş»  
  Rate this post

    «Altmış Altıncı Görüş»  

    «Altmış Altıncı Görüş»  Rate this post   Hillədə Cəmaləddin Zuhdəri adında bir şəxs iflic olur. Qohum-əqrəbaları onu bir çox həkimlərə göstərsələr də, heç bir nəticə əldə edilmir. Müalicələr bir nəticə vermədikdə və hamı mə`yus olduqda, qərara gəlirlər ki, onu Hillədəki “İmam Zaman məqamı”na aparsınlar. Onlar belə də edirlər və İmam Zaman (ə) onun qarşısında […]

 • «Altmış Beşinci Görüş»
  Rate this post

  «Altmış Beşinci Görüş»

  «Altmış Beşinci Görüş»Rate this post   Ayətullah seyyid Təyyib Cəzayiri[15] deyir: Təhsillə əlaqədar İraqda yaşadığım illərdə, Kərbəlada olarkən (1364 h.q.) Hindistandan olan Əbu Sahib adlı e`tibarlı bir dostum mənə belə bir əhvalat danışdı:   Dostlarımdan biri İmam Hüseyni (ə) ziyarət etmək üçün Hindistandan Kərbəlaya gəlmişdi. Gecə-gündüz hərəmdə dua edirdi ki, İmam Zamanla görüşsün. O, əmin […]

 • «Yetmiş İkinci Görüş»
  Rate this post

  «Yetmiş İkinci Görüş»

  «Yetmiş İkinci Görüş»Rate this post   Seyyid ibn Tavus deyir: 641-ci il (h.q.) cəmadiüs-sani ayının iyirmi yeddisi, cümə axşamı Həzrət Əlinin (ə) müqəddəs hərəmini ziyarət etdikdən sonra Hilləyə, öz şəhərimə qayıtdım. Cümə günü Həsən ibn Əli Əlbiqli adlı tanışlarımdan biri gəlib dedi: İmam Zamanla görüşdüyünü iddia edən Əbdülmöhsün adlı bir nəfər gəlib sizi görmək istəyir. […]

 • «Yetmişinci Görüş»
  Rate this post

  «Yetmişinci Görüş»

  «Yetmişinci Görüş»Rate this post     Əllamə Nuri yazır: Yaxından tanıdığımız Şeyx Qasım adlı olduqca imanlı və e`tibarlı bir şəxs vardı. Hər il həcc mövsümü ziyarətə gedərdi. O, səfərlərin birində başına gələn bir əhvalatı belə nəql edir:   Səfərlərin birində dincimi almaq üçün bir ağacın kölgəsinə çəkilib uzandım. Yorğunluqdan yuxu məni apardı və çox uzun […]

 • «Altmış Doqquzuncu Görüş»
  Rate this post

  «Altmış Doqquzuncu Görüş»

  «Altmış Doqquzuncu Görüş»Rate this post     İmam Zamanla (ə) görüşləri nəql edən kitablarda Əli ibn Məhziyarın əhvalatı xüsusi diqqət mərkəzində olmuşdur. Əli ibn Məhziyarın qəbri Əhvaz şəhərindədir. Üzərində böyük günbəz olan bu məqbərə böyük ziyarətgaha çevrilmişdir. O özü həmin əhvalatı belə nəql edir:   İmam Zaman (ə)-ın görüşünə nail olmaq üçün hər il həcc […]

 • «Altmış Səkkizinci Görüş»
  Rate this post

  «Altmış Səkkizinci Görüş»

  «Altmış Səkkizinci Görüş»Rate this post   Əllamə Hillinin (Allah ondan razı olsun) zamanında bir sünni alim şiə məzhəbinin əleyhinə kitab yazaraq təşkil etdiyi ümumi və xüsusi məclislərdə onun vasitəsilə bir çoxlarını şiə məzhəbinə qarşı bədbin edir. Eləcə də bu kitabı kimsənin ixtiyarında qoymur ki, onun şübhələrinə cavab verə bilsinlər. Əllamə Hilli kimi böyük şəxsiyyət bir […]

 • «Altmış Yeddinci Görüş»
  Rate this post

  «Altmış Yeddinci Görüş»

  «Altmış Yeddinci Görüş»Rate this post     Müəmmər ibn Şəmsin “Bürş” adlı bir kəndi var idi ki, onu seyyid və ələvilərə vəqf etmişdi. Onun orada İbn Xətib adlı şiə olan təqvalı vəkil və naibi, bir də Osman adlı təəssübkeş sünni qulluqçusu var idi. Bu iki nəfər Müəmmər ibn Şəms tərəfindən kəndin işləri ilə əlaqədar onlara […]

 • «Altmış Altıncı Görüş»
  Rate this post

  «Altmış Altıncı Görüş»

  «Altmış Altıncı Görüş»Rate this post   Hillədə Cəmaləddin Zuhdəri adında bir şəxs iflic olur. Qohum-əqrəbaları onu bir çox həkimlərə göstərsələr də, heç bir nəticə əldə edilmir. Müalicələr bir nəticə vermədikdə və hamı mə`yus olduqda, qərara gəlirlər ki, onu Hillədəki “İmam Zaman məqamı”na aparsınlar. Onlar belə də edirlər və İmam Zaman (ə) onun qarşısında zahir olub […]

 • «Altmış Beşinci Görüş»
  Rate this post

  «Altmış Beşinci Görüş»

  «Altmış Beşinci Görüş»Rate this post   Ayətullah seyyid Təyyib Cəzayiri[15] deyir: Təhsillə əlaqədar İraqda yaşadığım illərdə, Kərbəlada olarkən (1364 h.q.) Hindistandan olan Əbu Sahib adlı e`tibarlı bir dostum mənə belə bir əhvalat danışdı:   Dostlarımdan biri İmam Hüseyni (ə) ziyarət etmək üçün Hindistandan Kərbəlaya gəlmişdi. Gecə-gündüz hərəmdə dua edirdi ki, İmam Zamanla görüşsün. O, əmin […]

 • «Altmış Üçüncü Görüş»
  Rate this post

  «Altmış Üçüncü Görüş»

  «Altmış Üçüncü Görüş»Rate this post   Mərhum Mirzə Məhəmmədəli Gülüstani İsfahani əmisi seyyid Məhəmmədəlidən belə bir əhvalat nəql edir:   İsfahanda nalbənd Cə`fər adlı bir şəxs var idi ki, bə`zən İmam Zamanla (ə) görüşdüyünü və “təyyül-ərz” etdiyini iddia edirdi. Təbii olaraq o, camaatla az ünsiyyətdə olardı. Camaat da həqiqətdən bixəbər olduqları üçün onun söylədiklərini əfsanə […]

 • «Altmış İkinci Görüş»
  Rate this post

  «Altmış İkinci Görüş»

  «Altmış İkinci Görüş»Rate this post   “Qəvanin” kitabının müəllifi Mirzə Qumi belə bir əhvalat nəql edir:   Nəcəfdə, tələbə olduğumuz illərdə Əllamə Bəhrul-Ülumla birlikdə Baqir Behbəhaninin dərsinə gedirdik. Biz adətən, keçdiyimiz dərsləri biri-birimizlə müzakirə edirdik və əksər hallarda keçilən dərsləri Seyyid Bəhrul-Ülum üçün də yazırdım. Sonra mən İrana qayıtdım və bir müddətdən sonra Seyyid Bəhrul-Ülum […]

 • «Altmış birinci Görüş»
  Rate this post

  «Altmış birinci Görüş»

  «Altmış birinci Görüş»Rate this post   Bir vəzifə kimi, şiələr təqlid etdikləri müctəhid dünyasını dəyişdiyi zaman alimlər arasından daha bilikli və daha ədalətlisini seçib ona təqlid etməlidirlər. “Cəvahir” kitabının müəllifi mərhum Ayətullah Şeyx Məhəmməd Həsən vəfat etdikdən sonra camaat dini-ibadi məsələlərdə Şeyx Ənsariyə (Allah ona rəhmət etsin) müraciət edib ondan risalə yazmasını istədilər. O isə […]

 • «Altmışıncı Görüş»
  Rate this post

  «Altmışıncı Görüş»

  «Altmışıncı Görüş»Rate this post     Hacı Nuri “Nəcmus-Saqib”də yazır: Həmədanda tamam əhli şiə olan Bəni Raşid adlı bir tayfa vardır ki, şiə olmalarının səbəbi qəribə bir əhvalatla bağlıdır. Deyilənə görə onlardan biri bir dəfə Məkkəyə həcc ziyrətinə gedir. Ziyarəti başa vurduqdan sonra qayıdarkən belə qərara gəlir ki, atdan düşüb bir qədər piyada getsin. Bir […]

 • «Əlli Doqquzuncu Görüş»
  Rate this post

  «Əlli Doqquzuncu Görüş»

  «Əlli Doqquzuncu Görüş»Rate this post     Dizful alimlərindən biri orada baş verən maraqlı bir əhvalat nəql edir ki, o əhvalat “Əş-şəmsut-taliə” və “Şeyx Ənsari” kitablarında da nəql olunmuşdur. Həmin əhvalat belədir:   Məhəmməd Hüseyn Təbrizi, Təbrizin tanınmış tacirlərindən biri idi. Övladı olmadığından uzun müddət müalicə və dava-dərmandan sonra nəhayət, ziyarətgahlara üz gətirir. O deyir: […]

 • Page 1 of 1412345...10...Last »