islamic mənbələri

 • Pərdə qaldır, daha naz etmə, camalın göstər!
  2 (40%) 1 vote

  Pərdə qaldır, daha naz etmə, camalın göstər!

  Pərdə qaldır, daha naz etmə, camalın göstər!2 (40%) 1 vote   Pərdə qaldır, daha naz etmə, camalın göstər! Bağrıqan aşiq o rüsxarını görmək istər. Ətəyindən sənin ey dost, daha çəkmərəm əl, Xəstə canımda rəqəm, ya ki, nəfəs var nə qədər. Gözəlim, hüsnün önündə nə qədər dilbər var, Dalğalı bir dəniz üstündə saman tək görünər. Qanadı […]

 • Sən ki, adəmzadəsən bəs «əllaməl-əsma» hanı?
  Rate this post

  Sən ki, adəmzadəsən bəs «əllaməl-əsma» hanı?

  Sən ki, adəmzadəsən bəs «əllaməl-əsma» hanı?Rate this post   Sən ki, adəmzadəsən bəs «əllaməl-əsma» hanı? «Qabə-qovseynin» hara getmişdir, «ov ədnan» hanı? Dar acağında çəkirsənsə «əməl-həğ» nərəsi, Həqtələbsənsə, bu cür «inniyyətin», «innan» hanı?! Saf sufisənsə, əynindən çıxar bu xairqəni, Dəm vururdun çox özündən şeypurun, zurnan hanı?! Ey qələndər, satma zahidlik üzündən tökmə su, Söylə, zahidsən əgər […]

 • Bilmirik biz ki, ona aşiqi-zarıq hamımız,
  2 (40%) 2 votes

  Bilmirik biz ki, ona aşiqi-zarıq hamımız,

  Bilmirik biz ki, ona aşiqi-zarıq hamımız,2 (40%) 2 votes Bilmirik biz ki, ona aşiqi-zarıq hamımız, Məstü-avarə o gülüzlüyə xarıq hamımız. Tərk edib hər iki dünya evini, bilməyirik, Qəmzəsi ardıca səhrada qaçarıq hamımız. Eşq meyxanəsi sakinləriyik əvvəldən, O qəribə kuzədən məstü-xumarıq hamımız. Gülşənindir ki, onun hər nədə yaxşı qoxu var, İyləsək onları yar ətri duyarıq hamımız. […]

 • Ay üzün həsrət odunda alışıb-yanmadayıq,
  Rate this post

  Ay üzün həsrət odunda alışıb-yanmadayıq,

  Ay üzün həsrət odunda alışıb-yanmadayıq,Rate this post Ay üzün həsrət odunda alışıb-yanmadayıq, Nə qədər biz bu qəmin dərdinə qatlanmalıyıq?! Görməsən gül üzün hicran gecəsi bitməz olar, Nazlanırsan hələ də, sizsə niyazlanmalıyıq. O gün olsun açasan qapımızı, pərdəmizi, Başla, canla ayağın altına yaslanmalıyıq. Bir işarətlə görüş vədəsi versə bizə yar, Qəbrdə saz ilə, avaz ilə şadlanmalıyıq. […]

 • Sübh əzəldən sənə sarı bu karvan gedər,
  Rate this post

  Sübh əzəldən sənə sarı bu karvan gedər,

  Sübh əzəldən sənə sarı bu karvan gedər,Rate this post   Sübh əzəldən sənə sarı bu karvan gedər, Çatsa da sonsuz gecə, təkcə bu yoldan gedər. Valehü-heyran hamı eşqin ara qərq olub, Bağrı yanar hər biri tabü-təvandan düşər. Qaldır üzündən niqab, göstər o rüxsarını, Zahirə çıxsın o ki, cümlə dalıncan gedər. Pərdə nişin dilbərim görmək üçün […]

 • Kirpiyi, qaşı onun oxla kamandır hələ də,
  Rate this post

  Kirpiyi, qaşı onun oxla kamandır hələ də,

  Kirpiyi, qaşı onun oxla kamandır hələ də,Rate this post     Kirpiyi, qaşı onun oxla kamandır hələ də, Zülfünün silsiləsi ətir salandır hələ də. Biz hamı getmədəyik başdakı sövda yolunu, Osa dilbərlik ilə canlar alandır hələ də. Biz sığındıqsa onun sərv boyu sayəsinə, Anlamımdın mənim o sayə nəhamdır hələ də. Məndə yoxdur elə can-baş ki, […]

 • İki dünyanı kökündən çıxaran dərvişdir,
  Rate this post

  İki dünyanı kökündən çıxaran dərvişdir,

  İki dünyanı kökündən çıxaran dərvişdir,Rate this post   İki dünyanı kökündən çıxaran dərvişdir, Zahirə, batinə bağları qıran dərvişdir. Xanəqəh, xirqə yaraşmaz işinə rindlərin, Ondan həm bundan uzaqda dayanana dərvişdir. Başa dərviş tacı qoymuş hamı dərviş deyil, Papağa, can-başa biganə olan dərvişdir. Qurma zikr halqası, zənn etmə yarım zakirdir, Zakiri ortada zakir tanıyan dərvişdir. Kim cəmaət […]

 • «Yetmiş İkinci Görüş»
  Rate this post

  «Yetmiş İkinci Görüş»

  «Yetmiş İkinci Görüş»Rate this post     Seyyid ibn Tavus deyir: 641-ci il (h.q.) cəmadiüs-sani ayının iyirmi yeddisi, cümə axşamı Həzrət Əlinin (ə) müqəddəs hərəmini ziyarət etdikdən sonra Hilləyə, öz şəhərimə qayıtdım. Cümə günü Həsən ibn Əli Əlbiqli adlı tanışlarımdan biri gəlib dedi: İmam Zamanla görüşdüyünü iddia edən Əbdülmöhsün adlı bir nəfər gəlib sizi görmək […]

 • «Yetmiş Birinci Görüş»
  Rate this post

  «Yetmiş Birinci Görüş»

  «Yetmiş Birinci Görüş»Rate this post     Rəziyyəddin Məhəmməd ibn Məhəmməd Avi öz dövrünün böyük alimi, yüksək mə`nəvi məqam sahibi olmuşdur. O, həzrət Mehdi (ə) ilə görüşə nail olan kəslərdən biridir. Seyyid Məhəmməd Avi həm də Seyyid ibn Tavusun səmimi dostu olub. Seyyid ibn Tavus onu özünə qardaş seçmiş, müxtəlif yerlərdə Seyyid Məhəmməd Avidən söz […]

 • «Yetmişinci Görüş»
  Rate this post

  «Yetmişinci Görüş»

  «Yetmişinci Görüş»Rate this post   Əllamə Nuri yazır: Yaxından tanıdığımız Şeyx Qasım adlı olduqca imanlı və e`tibarlı bir şəxs vardı. Hər il həcc mövsümü ziyarətə gedərdi. O, səfərlərin birində başına gələn bir əhvalatı belə nəql edir:   Səfərlərin birində dincimi almaq üçün bir ağacın kölgəsinə çəkilib uzandım. Yorğunluqdan yuxu məni apardı və çox uzun çəkdi. […]

 • «Altmış Doqquzuncu Görüş»
  Rate this post

  «Altmış Doqquzuncu Görüş»

  «Altmış Doqquzuncu Görüş»Rate this post   İmam Zamanla (ə) görüşləri nəql edən kitablarda Əli ibn Məhziyarın əhvalatı xüsusi diqqət mərkəzində olmuşdur. Əli ibn Məhziyarın qəbri Əhvaz şəhərindədir. Üzərində böyük günbəz olan bu məqbərə böyük ziyarətgaha çevrilmişdir. O özü həmin əhvalatı belə nəql edir:   İmam Zaman (ə)-ın görüşünə nail olmaq üçün hər il həcc mövsümü […]

 • «Altmış Səkkizinci Görüş»
  Rate this post

  «Altmış Səkkizinci Görüş»

  «Altmış Səkkizinci Görüş»Rate this post     Əllamə Hillinin (Allah ondan razı olsun) zamanında bir sünni alim şiə məzhəbinin əleyhinə kitab yazaraq təşkil etdiyi ümumi və xüsusi məclislərdə onun vasitəsilə bir çoxlarını şiə məzhəbinə qarşı bədbin edir. Eləcə də bu kitabı kimsənin ixtiyarında qoymur ki, onun şübhələrinə cavab verə bilsinlər. Əllamə Hilli kimi böyük şəxsiyyət […]

 • «Altmış Yeddinci Görüş»
  Rate this post

  «Altmış Yeddinci Görüş»

  «Altmış Yeddinci Görüş»Rate this post     Müəmmər ibn Şəmsin “Bürş” adlı bir kəndi var idi ki, onu seyyid və ələvilərə vəqf etmişdi. Onun orada İbn Xətib adlı şiə olan təqvalı vəkil və naibi, bir də Osman adlı təəssübkeş sünni qulluqçusu var idi. Bu iki nəfər Müəmmər ibn Şəms tərəfindən kəndin işləri ilə əlaqədar onlara […]

 •   «Altmış Altıncı Görüş»  
  Rate this post

    «Altmış Altıncı Görüş»  

    «Altmış Altıncı Görüş»  Rate this post   Hillədə Cəmaləddin Zuhdəri adında bir şəxs iflic olur. Qohum-əqrəbaları onu bir çox həkimlərə göstərsələr də, heç bir nəticə əldə edilmir. Müalicələr bir nəticə vermədikdə və hamı mə`yus olduqda, qərara gəlirlər ki, onu Hillədəki “İmam Zaman məqamı”na aparsınlar. Onlar belə də edirlər və İmam Zaman (ə) onun qarşısında […]

 • «Altmış Beşinci Görüş»
  Rate this post

  «Altmış Beşinci Görüş»

  «Altmış Beşinci Görüş»Rate this post   Ayətullah seyyid Təyyib Cəzayiri[15] deyir: Təhsillə əlaqədar İraqda yaşadığım illərdə, Kərbəlada olarkən (1364 h.q.) Hindistandan olan Əbu Sahib adlı e`tibarlı bir dostum mənə belə bir əhvalat danışdı:   Dostlarımdan biri İmam Hüseyni (ə) ziyarət etmək üçün Hindistandan Kərbəlaya gəlmişdi. Gecə-gündüz hərəmdə dua edirdi ki, İmam Zamanla görüşsün. O, əmin […]

 • «Yetmiş İkinci Görüş»
  Rate this post

  «Yetmiş İkinci Görüş»

  «Yetmiş İkinci Görüş»Rate this post   Seyyid ibn Tavus deyir: 641-ci il (h.q.) cəmadiüs-sani ayının iyirmi yeddisi, cümə axşamı Həzrət Əlinin (ə) müqəddəs hərəmini ziyarət etdikdən sonra Hilləyə, öz şəhərimə qayıtdım. Cümə günü Həsən ibn Əli Əlbiqli adlı tanışlarımdan biri gəlib dedi: İmam Zamanla görüşdüyünü iddia edən Əbdülmöhsün adlı bir nəfər gəlib sizi görmək istəyir. […]

 • «Yetmişinci Görüş»
  Rate this post

  «Yetmişinci Görüş»

  «Yetmişinci Görüş»Rate this post     Əllamə Nuri yazır: Yaxından tanıdığımız Şeyx Qasım adlı olduqca imanlı və e`tibarlı bir şəxs vardı. Hər il həcc mövsümü ziyarətə gedərdi. O, səfərlərin birində başına gələn bir əhvalatı belə nəql edir:   Səfərlərin birində dincimi almaq üçün bir ağacın kölgəsinə çəkilib uzandım. Yorğunluqdan yuxu məni apardı və çox uzun […]

 • «Altmış Doqquzuncu Görüş»
  Rate this post

  «Altmış Doqquzuncu Görüş»

  «Altmış Doqquzuncu Görüş»Rate this post     İmam Zamanla (ə) görüşləri nəql edən kitablarda Əli ibn Məhziyarın əhvalatı xüsusi diqqət mərkəzində olmuşdur. Əli ibn Məhziyarın qəbri Əhvaz şəhərindədir. Üzərində böyük günbəz olan bu məqbərə böyük ziyarətgaha çevrilmişdir. O özü həmin əhvalatı belə nəql edir:   İmam Zaman (ə)-ın görüşünə nail olmaq üçün hər il həcc […]

 • «Altmış Səkkizinci Görüş»
  Rate this post

  «Altmış Səkkizinci Görüş»

  «Altmış Səkkizinci Görüş»Rate this post   Əllamə Hillinin (Allah ondan razı olsun) zamanında bir sünni alim şiə məzhəbinin əleyhinə kitab yazaraq təşkil etdiyi ümumi və xüsusi məclislərdə onun vasitəsilə bir çoxlarını şiə məzhəbinə qarşı bədbin edir. Eləcə də bu kitabı kimsənin ixtiyarında qoymur ki, onun şübhələrinə cavab verə bilsinlər. Əllamə Hilli kimi böyük şəxsiyyət bir […]

 • «Altmış Yeddinci Görüş»
  Rate this post

  «Altmış Yeddinci Görüş»

  «Altmış Yeddinci Görüş»Rate this post     Müəmmər ibn Şəmsin “Bürş” adlı bir kəndi var idi ki, onu seyyid və ələvilərə vəqf etmişdi. Onun orada İbn Xətib adlı şiə olan təqvalı vəkil və naibi, bir də Osman adlı təəssübkeş sünni qulluqçusu var idi. Bu iki nəfər Müəmmər ibn Şəms tərəfindən kəndin işləri ilə əlaqədar onlara […]

 • Page 1 of 2512345...1020...Last »