islamic mənbələri

 • Yuxu
  Rate this post

  Yuxu

  YuxuRate this post     774. Yuxu müjdəsi 2463. Allahın Peyğəmbəri (s) «Onlara müjdə var» ayəsi barədə: «O müjdə, möminin gördüyü yaxşı yuxudur. Onun vasitəsilə dünyada möminə müjdə verilər.»[1] 2464. Allahın Peyğəmbəri (s):«Müjdə verənlərdən başqa nübüvvətdən bir şey qalmamışdır.»Soruşdular:«Mücdə verənlər nədir?» Buyurdu:«Doğru yuxu.» [2] 2465. İmam Rza (ə):«Sübh açılanda Allahın Peyğəmbəri (s) öz səhabələrinə deyərdi:«Bir […]

 • Günah
  Rate this post

  Günah

  GünahRate this post   759. Günah Qur’an:  «Günahı -istər aşkar olsun, istər də gizli- tərk edin. Çünki günah işlər görənlər öz əməllərinin cəzasına çatacaqlar.»[1] «Bəli, pis işlər görən və günaha batanlar Cəhənnəm əhlidir və orada əbədi qalacaqlar.»[2] 2392. İmam Əli (ə): «Günahlar xəstəlikdir. Onların dərmanı Allahdan istiğfar (bağışlanmaq diləmək) və şəfası bir daha o günahı […]

 • Zəlillik
  Rate this post

  Zəlillik

  ZəlillikRate this post   756. Zəlillik 2377. İmam Əli (ə) :«Aza qane olun və özünüzü zəlil etməyin.»[1] 2378. İmam Əli (ə) : «Ölüm, bəli, qəbuldur, amma alçaqlıq və zəiflik heç vaxt. Azla kifayətlənmək, bəli, qəbuldur, amma ona-buna əl açmaq heç vaxt.»[2] 2379. İmam Əli (ə) : «Bir saat zillət, bir ömür izzətə dəyməz.»[3] 2380. İmam […]

 • Allahı yad etmək
  Rate this post

  Allahı yad etmək

  Allahı yad etməkRate this post   743. Allahı yad etməyin fəziləti Qur’an:  «Ey iman gətirənlər! Mallarınız və övladlarınız sizin fikrinizi Allahı yad etməkdən yayındırmasın. Belə edən kəslər (Əlbəttə,) ziyana uğrayanlardır.»[1] Hədis: 2320. Allahın Peyğəmbəri (s): «Heç bir şeyi Allahı yad etməkdən üstün bilmə. Çünki O, buyurmuşdur: «Allahı yad etmək daha böyükdür.» [2] 2321. Allahın Peyğəmbəri […]

 • Borc almaq
  Rate this post

  Borc almaq

  Borc almaqRate this post 739. Borc 2312. Allahın Peyğəmbəri (s): «Borc almaqdan çəkinin ki, o, gecənin qəmi və günün zəlilliyidir.» [1] 2313. İmam Əli (ə): «Çox borclu olmaq doğru danışanı yalançı və sözübütöv adamı sözündən çıxan edər.» [2] 2314. İmam Sadiq (ə): «Az borc götürün, az borclu olmaq ömrü uzadar.»[3]   740. Ehtiyac olan yerdə, […]

 • Din
  Rate this post

  Din

  DinRate this post   728. Din 2283. İmam Əli (ə): «Dində (dindarlıqda) incəlikləri görən və dəqiq olan kəs Qiyamət günü ali məqam sahibi olar.»[1] 2284. İmam Əli (ə) : «Din nurdur.»[2] 2285. İmam Əli (ə) : «Həqiqətən, ən üstün din Allah yolunda dostluq və düşmənçilik etməkdir.»[3] 2286. İmam Əli (ə): «Din insanı qoruyar.»[4] 2287. İmam […]

 • Dərman və müalicə
  Rate this post

  Dərman və müalicə

  Dərman və müalicəRate this post   722. Müalicə etmək 2268. İmam Sadiq (ə): «Peyğəmbərlərdən biri xəstələnir və belə deyir: Mənə xəstəlik göndərən mənə şəfa verməyincə, özümü müalicə etməyəcəm. Allah-taala ona vəhy edir ki, «özünü müalicə etməyincə, sənə şəfa verməyəcəm. Çünki şəfa vermək Mənim əlimdədir.»[1]   723. Hər dərdin bir dərmanı var 2269. Allahın Peyğəmbəri (s): […]

 • Dövlət
  Rate this post

  Dövlət

  DövlətRate this post   721. Alicənab insanların dövləti 2262. İmam Əli (ə): «Alicənabların dövləti ən böyük qənimət, alçaqların dövləti isə alicənabların xar olmasına səbəbdir.»[1] 2263. İmam Əli (ə): «Dövlətlərin dağılmasının dörd əlaməti var: Üsulu (dini əqidələri) kənara qoymaq, furudan (yalnız zahirən dini əməlləri yerinə yetirməkdən) yapışmaq, alçaqları qabağa çəkmək, ləyaqət və fəzilət sahiblərini geriyə atmaq.»[2] […]

 • Yumşaqlıq göstərmək
  Rate this post

  Yumşaqlıq göstərmək

  Yumşaqlıq göstərməkRate this post   719. Yumşaqlıq göstərmək Qur’an:  «İstərdilər ki, sən onlara qarşı yumşaqlıq göstərəsən ki, onlar da sənə qarşı yumşaqlıq göstərsinlər».[1] Hədis: 2257. İmam Əli (ə): «Sənin ən pis (din) qardaşın, sənin nəfsin (nöqsanların) barədə yumşaqlıq göstərən və sənin eyblərini sənə deməyən kəsdir.»[2] 2258. İmam Əli (ə): «Kim öz nəfsinə qarşı yumşaqlıq göstərərsə, […]

 • Dünya
  Rate this post

  Dünya

  DünyaRate this post     697. Dünya həyatı 2171. İmam Əli (ə): «Dünya ən alçaq (ya ən yaxın) şey olduğu üçün dünya adlanıb. Axirətə də, orada əvəz və mükafat olduğuna görə axirət deyilir.»[1] 2172. İmam Əli (ə): «İnsanlar dünyanın övladlarıdır. Heç kəs anasını sevdiyinə görə məzəmmət olunmaz.»[2]   698. Dünya axirət üçün əkin yeridir 2173. […]

 • Dua
  Rate this post

  Dua

  DuaRate this post   670. Dua Qur’an: «De:Əgər sizin duanız olmasa, Rəbbim sizə heç bir dəyər verməz, əslində siz təkzib etdiniz və tezliklə (əzab sizə) yaxın olacaq.»[1] «Və sizin Rəbbiniz dedi: «Məni çağırın, sizə cavab verim. Mənə ibadət etməkdən boyun qaçıran kəslər tezliklə xar olmuş və ahu-zar edə-edə Cəhənnəmə daxil olacaqlar.»[2] Hədis:  2089. Allahın Peyğəmbəri […]

 • Camaatla mehriban davranmaq
  Rate this post

  Camaatla mehriban davranmaq

  Camaatla mehriban davranmaqRate this post   679. Camaatla mehriban davranmaq 2081. Allahın Peyğəmbəri (s):«Rəbbim mənə vacibatları yerinə yetirməyə fərman verdiyi kimi, xalq ilə mehriban rəftar etməyimi də əmr etmişdir.»[1] 2082. Allahın Peyğəmbəri (s): «Xalqa mehribanlıq göstərmək imanın, onlarla yumşaq və xoşluqla rəftar etmək isə həyatın yarısıdır.»[2] 2083. Allahın Peyğəmbəri (s): «Kimdə üç şey olmasa onun […]

 • İstixarə (Allahdan xeyir diləmək)
  Rate this post

  İstixarə (Allahdan xeyir diləmək)

  İstixarə (Allahdan xeyir diləmək)Rate this post   678. İstixarə 2074. Allahın Peyğəmbəri (s): «Bir iş görmək niyyətində olan zaman yeddi dəfə Allahdan xeyir istə. Sonra bax, gör qəlbindən daha tez nə keçir və bil ki, xeyir ondadır, yəni ona əməl et.»[1] 2075. İmam Əli (ə): «Allahdan xeyir istəyən (istixarə edən) peşman olmaz.»[2] 2076. İmam Əli […]

 • Xeyir
  Rate this post

  Xeyir

  XeyirRate this post   665. Yaxşılıq 2031. Allahın Peyğəmbəri (s):«Yaxşılıq əkən tezliklə yaxşılıq biçər.»[1] 2032. İmam Əli (ə):«Xeyir əməl əbədi qalan qazanc, saf və təravətli meyvədir.»[2] 2033. İmam Əli (ə):«Xeyir ağacı əkən ondan ən şirin meyvələr dərər».[3] 2034. İmam Əli (ə):«Kim xeyirli bir iş görərsə, bu işin nəticəsi hamıdan əvvəl onun özünə yetişər.»[4] 2035. İmam […]

 • Xəyanət
  Rate this post

  Xəyanət

  XəyanətRate this post   662. Xəyanət 2017. Allahın Peyğəmbəri (s):«Sənə xəyanət edənə xəyanət etmə ki, sən də onun kimi olarsan.»[1] 2018. Allahın Peyğəmbəri (s):«Əmanətə xəyanət edən bizdən deyil.»[2] 2019. İmam Əli (ə):«Xəyanət  ikiüzlülüyün mənşəyidir.»[3] 2020. İmam Sadiq (ə) :«Mömin, xəyanət və yalandan başqa, hər xasiyyəti götürə bilər.»[4] 2021. Müaviyyə ibn Əmmar:«İmam Sadiqə (ə) ərz etdim:«Mən […]

 • Qorxu
  Rate this post

  Qorxu

  QorxuRate this post     653. Qorxu. (Allah qorxusu) 1985. Allahın Peyğəmbəri (s):«Hikmətin başı Allah qorxusudur.»[1] 1986. Allahın Peyğəmbəri (s):«Hamıdan çox Allahdan qorxan kəs, Allah yanında ən ali məqam sahibi olan insandır.»[2] 1987. Allahın Peyğəmbəri (s):«Üç şey insana nicat verər: …və gizlində Allahdan sanki Onu görürmüş kimi qorxmaq.  Çünki sən Onu görməsən də, O səni […]

 • Şərab
  Rate this post

  Şərab

  ŞərabRate this post   646. Şərab 1973. Allahın Peyğəmbəri (s):«Şərab və iman heç vaxt bir kəsin daxilində, ya qəlbində bir yerdə  olmaz.» [1] 1974.  Allahın Peyğəmbəri (s):«Şərab, pisliklərin və böyük günahların anasıdır.»[2] 1975. Allahın Peyğəmbəri (s):«Bütün pisliklər bir evə yığışıb və bu evin açarı şərab içməkdir.»[3]   647. Şərabın haram edilməsinin səbəbi 1976. İmam Əli […]

 • Əxlaq
  Rate this post

  Əxlaq

  ƏxlaqRate this post     635.Gözəl əxlaq 1932. Allahın Peyğəmbəri (ə):«İslam gözəl əxlaqdır.»[1] 1933.  Allahın Peyğəmbəri (s):«Gözəl əxlaq dinin yarısıdır.»[2] 1934. İmam Əli (ə):«Gözəl əxlaq möminin kitabının sərlövhəsidir.»[3] 1935. İmam Əli (ə):«Gözəl xasiyyət bütün yaxşılıqların mənşəyidir.»[4] 1936. İmam Sadiq (ə):«Gözəl əxlaqdan ləzzətli həyat yoxdur.»[5]   636. Gözəl əxlaqın səmərələri 1937.  Allahın Peyğəmbəri (s):«Bəndə, hərçənd ibadətdə […]

 • Yaradan
  Rate this post

  Yaradan

  YaradanRate this post   632. Ağlın ehtimal olunan zərərin qarşısını almağa çağırışı 1919. İmam Sadiq (ə) yaradılış və axirəti inkar edən Əbdülkərim ibn Əbilavcaya: «Əgər həqiqət sən dediyin kimidirsə –Əlbəttə, ki, belə deyil- biz də və sən də nicat tapmışıq. Əgər biz dediyimiz həqiqətdirsə, -Əlbəttə, bu elə həqiqətin özüdür- biz nicat tapmışıq, amma sən həlak […]

 • İxtilaf
  Rate this post

  İxtilaf

  İxtilafRate this post   623. İnsanlar vahid ümmət olublar Qur’an:  «İnsanlar yalnız vahid bir ümmət idilər. Sonra aralarına ixtilaf düşdü. Əgər bundan əvvəl sənin Rəbbin tərəfindən bir söz (vədə) gəlməsəydi, ixtilafda olduqları şey haqda hökm verilmişdi.»[1] Hədis:  1897.İmam Baqir (ə):«Nuhdan qabaq insanlar ilahi fitrət əsasında bir (vahid) ümmət idilər, nə hidayət olurdular, nə də yolunu […]

 • Page 5 of 20« First...34567...1020...Last »