islamic mənbələri

 • Zülm, zorakılıq və itaətsizlik
  Rate this post

  Zülm, zorakılıq və itaətsizlik

  Zülm, zorakılıq və itaətsizlikRate this post     241. Zülm, zorakılıq və itaətsizlik Quran: «Elə ki, Allah onları xilas etdi, yer üzündə haqsız yerə zülm, zorakılıq və itaətsizlik etmələrini görərsən. Ey insanlar! Bu zülm, zorakılıq və itaətsizlik sizin öz ziyanınızadır, (siz) dünya həyatının xeyri(ni istəyirsiniz). Dünya həyatında bir faydalanma, ləzzət vardır. Sonra sizin dönüşünüz Bizə […]

 • Nifrət
  Rate this post

  Nifrət

  NifrətRate this post     237.Allahın ən çox nifrət etdiyi kəslər 795.Allahın Peyğəmbəri (s):«Allah zinakar qocaya, zalım varlıya, lovğa yoxsula və həyasız dilənçiyə nifrət edir. Həmçinin bağışlayıb minnət qoyanı mükafatsız qoyacaq.Yalançı və üzlü təkəbbürlüyə nifrət edir.»[1] 796.Allahın Peyğəmbəri (s):«Allah-taala dünyaya elmi olub, axirətə nadan olan hər bir kəsə nifrət edir.»[2] 797.Allahın Peyğəmbəri (s):«Allah-taala bazarlarda dözümsüzlük […]

 • Batil
  Rate this post

  Batil

  BatilRate this post     233.Batil Quran: «Haqq gəldi və batil yox oldu. Həqiqətən batil yoxluğa məhkumdur.»[1] «Xeyr, Biz haqqı batilin üzərinə salarıq, beləliklə onu yox edər və batil məhv olar. Vəsf etdiklərinizə görə vay olsun sizə!»[2] Hədis: 786.İmam Əli (ə):«Batil hiyləgər və aldadıcıdır.»[3] 787.İmam Əli (ə):«Batili mütləq parçalayaram ki, haqq onun böyründən çıxsın.»[4] 788.İmam […]

 • Bəsirət
  Rate this post

  Bəsirət

  BəsirətRate this post   232. Bəsirət Quran: «Biz cinlərdən və insanlardan bir çoxunu Cəhənnəm üçün yaratdıq. Onların qəlbləri vardır, lakin onunla anlamazlar. Onların gözləri vardır, lakin onunla görməzlər. Onların qulaqları vardır, lakin onunla eşitməzlər. Onlar heyvanlar kimi, hətta onlardan da azğındırlar. Onlar həmin qafillərdir.»[1] 780.Allahın Peyğəmbəri (s):«Kor, gözü görməyən deyil, (həqiqi) kor– bəsirət gözü kor […]

 • Gülərüzlülük
  Rate this post

  Gülərüzlülük

  GülərüzlülükRate this post   231. Gülərüzlülük 770.Allahın Peyğəmbəri (s):«Gülərüzlülük kini təmizləyir.»[1] 771.Allahın Peyğəmbəri (s):«Qardaşınla gülərüz görüş.»[2] 772.Allahın Peyğəmbəri (s):«Siz heç vaxt insanların hamısına öz malınızla fayda verə bilməzsiniz. Buna görə də onlarla (heç olmasa) açıq və gülər üzlə görüşün.»[3] 773.İmam Əli (ə):«Gülərüzlülük dostluq kəməndidir.»[4] 774.İmam Əli (ə):«Gülərüzlülük azad insanın xislətidir.»[5] 775.İmam Əli (ə):«Gülərüzlülük məhəbbət kəndiridir.»[6] […]

 • Bərəkət
  Rate this post

  Bərəkət

  BərəkətRate this post   229.Bərəkət Quran: «O, harada oluramsa olum, məni bərəkətli edib və mənə nə qədər ki, diriyəm namaz qılmağı və zəkatı tövsiyə edib.»[1] Hədis: 764.İmam Sadiq (ə) «O, harda oluramsa olum, məni bərəkətli edib» ayəsinin təfsirində buyurmuşdur:«  (Bərəkətlidən məqsəd) çox xeyir və fayda verəndir.»[2]   230.Bərəkət gətirən və bərəkəti aradan aparan şeylər Quran: […]

 • Bərzəx
  Rate this post

  Bərzəx

  BərzəxRate this post   226.Bərzəx «Onların arxalarında dirilib duracaqları günə (Qiyamətə) kimi Bərzəx vardır.»[1] Həmçinin müraciət et: Ali–İmran 169-171; Mu’minun 99; Ğafir 11. Hədis: 761.İmam Sadiq (ə):«Vallah, sizin üçün Bərzəxdən qorxuram.» (Ravi deyir:) Dedim:«Bərzəx nədir?» Buyurdu:«Qəbir – ölümdən Qiyamətə kimi!»[2]   227.Möminlərin rühları Bərzəxdə Quran: «Allah yolunda öldürülənləri heç də ölü zənn etmə! Xeyr, onlar […]

 • Yaxşılıq
  Rate this post

  Yaxşılıq

  YaxşılıqRate this post   223.Yaxşılıq Qur’an: «Yaxşılıq və pəhrizkarlıqda əlbir olun, günah və təcavüzkarlıqda köməkləşməyin və Allahdan qorxun. O, ağır cəza verəndir.»[1] Hədis: 755.Allahın Peyğəmbəri (s):«Ömrü yalnız yaxşılıq artırar.»[2] 756.Allahın Peyğəmbəri (s):«Yaxşılığın mükafatı digər yaxşı işlərin hamısından tez çatır və zülm və başqalarına qarşı həddi aşmağın cəzası (insanı) digər pis işlərdən daha tez yaxalayır.»[3] 757.Allahın […]

 • İsrafçılıq
  Rate this post

  İsrafçılıq

  İsrafçılıqRate this post   222.İsrafçılıq Quran: «Qohum-əqrəba, yoxsul və müsafirlərin haqqını ver və heç cür israf etmə! Həqiqətən israfçılar şeytanlarla qardaşdırlar və şeytan Rəbbinə qarşı nankor idi.»[1] Hədis: 749.İmam Əli (ə):«Səxavətli ol, amma israfçı olma; qənaətçi ol, amma bərk olma!»[2] 750.İmam Əli (ə):«İsrafçılıq yoxsulluğun başlanğıcıdır.»[3] 751.İmam Əli (ə):«İsrafçılıq müflisliklə yoldaşdır.»[4] 752.İmam Əli (ə):«İsrafçılıqla öyünən kəs […]

 • Bid’ət
  Rate this post

  Bid’ət

  Bid’ətRate this post   215.Bid’ət qoymaq 735.Allahın Peyğəmbəri (s):«Ən pis iş yeni ortaya çıxan və əvvəlcə misli görünməmiş işdir. Bilin! Hər bir bid’ət azğınlıqdır. Bilin! Hər bir azğınlığın sonu oddur.»[1] 736.Allahın Peyğəmbəri (s):«Məbada bid’ət bir sünnə yaradasan. Çünki əgər bəndə pis bir sünnə və adətin təməlini qoysa, onun günahı və ona əməl edənin günahı onun […]

 • İnsan
  Rate this post

  İnsan

  İnsanRate this post   206.İnsanın kəramət və əzəməti Quran:  «Biz, Adəm övladını şərəfli və hörmətli etdik, onları quruda və suda (münasib miniklərə) mindirdik, onlara gözəl və pak şeylərdən ruzi verdik və onları yaratdığımız məxluqatın çoxundan üstün etdik.»[1] Hədis:  699.Allahın Peyğəmbəri (s):«Allah yanında heç nə Adəm övladından hörmətli deyil.» Soruşdular:«Ey Allahın Peyğəmbəri, hətta mələklər?» Buyurdu:«Mələklər günəş […]

 • Ünsiyyət
  Rate this post

  Ünsiyyət

  ÜnsiyyətRate this post   204.Ünsiyyət 692.İmam Əli (ə):«Haqdan başqa heç nə ilə ünsiyyətdə olub isinişmə və batildən başqa heç nədən üz döndərmə.»[1] 693.İmam Sadiq (ə):«Üç şey ünsiyyət və həmdəmlik amilidir: ailəsi ilə yola gedən arvad, saleh övlad və səmimi dost.»[2] 694.İmam Rza (ə):«Çox ünsiyyətdə olmaq heybət və əzəməti aradan aparar.»[3]   205. Allahla ünsiyyətdə olmaq […]

 • Sığınacaq vermək
  Rate this post

  Sığınacaq vermək

  Sığınacaq verməkRate this post   201.Sığınacaq 686.Allahın Peyğəmbəri (s):«Səndən öz canı üçün pənah və sığınacaq istəyəni öldürmə.»[1] 687.Allahın Peyğəmbəri (s):«Mən birinin canına pənah və sığınacaq verib sonra onu öldürən kəsdən uzaq və bizaram, hətta əgər öldürülən kafir olsa belə.»[2]   202.Əhd–peymana vəfa etmək 688.İmam Əli (ə):«Əhd-peymanların mıxlarını möhkəm edin.»[3] 689.İmam Əli (ə) Malik Əştərlə olan […]

 • Əmanətdarlıq
  Rate this post

  Əmanətdarlıq

  ƏmanətdarlıqRate this post   196.Əmanətdarlıq Quran:  «O kəslər ki, əmanətlərinə və əhdlərinə əməl edirlər.»[1]   Hədis:  672.İmam Əli (ə):«İmanın ən üstünü əmanətdarlıq, ən pis xislət isə xəyanətkarlıqdır.»[2] 673.İmam Baqir (ə):«Üç şey var ki, Allah onlar barəsində heç kəsə istədiyi kimi davranmaq icazəsi verməyib:  əmanəti yaxşı və pis əməl sahibi olmasından asılı olmayaraq sahibinə qaytarmaq, həm […]

 • İman
  Rate this post

  İman

  İmanRate this post   172.İman və İslam Quran:  «Bədəvi ərəblər dedilər:«Biz iman gətirdik.» De:«Siz iman gətirmədiniz. Ancaq İslamı qəbul etdik deyin. İman hələ ki, sizin qəlblərinizə daxil olmamışdır.»[1] Hədis:  583.İmam Baqir (ə):«İman iqrar və əməl etməkdir, İslam isə əməlsiz iqrar etməkdir.»[2] 584.İmam Sadiq (ə):«İman qəlblərdə yerləşir. İslam isə nigah, irs və qanın qorunmasının bağlı olduğu […]

 • İmam Mehdi
  Rate this post

  İmam Mehdi

  İmam MehdiRate this post   158. İmamın adları 545.İmam Baqir (ə) «Haqsız yerə öldürülən məzlum şəxsin sahibinə bir ixtiyar verdik. (Şəriətin bu hökmləri ilə) artıq ona kömək olunmuşdur»[1] ayəsinin təfsirində buyurmuşdur:«Allah (İslam Peyğəmbərini) Əhməd, Məhəmməd və Mahmud, İsanı Məsih adlandırdığı kimi, Mehdini Mənsur (kömək olunmuş) adlandırmışdır.»[2] 546.İmam Sadiq (ə) o Həzrətdən Mehdiyə Qaim adı verilməsi […]

 • İmam Həsən Əskəri
  Rate this post

  İmam Həsən Əskəri

  İmam Həsən ƏskəriRate this post   156.O Həzrətin imaməti 542.İmam Hadi (ə):« Məndən sonra imam Həsəndir və Həsəndən sonra oğlu Qaim – yer üzünü zülm və sitəmlə dolduğu kimi ədalət və insaf ilə dolduran!»[1]   157.İmam Əskərinin(ə) fəzilətləri. 543.Məhəmməd ibn İsmail:«Əbu Məhəmməd (imam Əskəri) (ə) zindanda olan zaman Abbasilər, həmçinin Saleh ibn Əli və Əhli-Beytə […]

 • İmam Cavad
  Rate this post

  İmam Cavad

  İmam CavadRate this post   152.O Həzrətin imaməti 533.Abdullah ibn Cəfər:«Mən Səfvan ibn Yəhya ilə imam Rzanın (ə) hüzuruna getdim. Hələ üç yaşı olan əbu Cəfər (orada) dayanmışdı. Dedim:«Allah bizi sizə fəda etsin! Allah eləməmiş, əgər sizin başınıza bir iş gəlsə sizdən sonra (imam) kim olacaq?» O Həzrət imam Cavada işarə edərək buyurdu:«Bu oğlum.» Abdullah […]

 • İmam Rza
  Rate this post

  İmam Rza

  İmam RzaRate this post     149.O Həzrətin imaməti 529. Əbdürrəhman ibn Həccac:«Əbülhəsən Musa ibn Cəfər (ə) öz oğlu Əlini (ə) öz canişini təyin etdi, onun üçün vəsiyyətnamə yazdı və Mədinənin tanınmış şəxsiyyətlərindən altmış nəfəri şahid tutdu.»[1]   150.İmamın vəli–əhdiliyi qəbul etməyə məcbur edilməsi 530.Əbasəlt Hərəvi:«Məmun imam Rzaya (ə) dedi:«Ey Allahın Peyğəmbərinin oğlu!. . . […]

 • İmam Musa Kazim
  Rate this post

  İmam Musa Kazim

  İmam Musa KazimRate this post   146.O Həzrətin imaməti 524.İmam Sadiq (ə) Səfvan Cəmmalın bu məqama (imamət məqamına) malik olan şəxs barəsindəki sualının cavabında buyurmuşdur:«Bu məqamın sahibi əbəs və puç işlərlə məşğul olmaz. Bu vaxt hələ uşaq olan Musa ibn Cəfər daxil oldu. Onun yanında bir dişi Məkkə keçisi var idi. O həmin keçiyə «Rəbbinə […]

 • Page 10 of 19« First...89101112...Last »