islamic mənbələri

 • Dini elmi sözlər
  Rate this post

  Dini elmi sözlər

  Dini elmi sözlərRate this post     Ey iman gətirənlər! Allahı çox zikr edin! Onu səhər-axşam təqdis edib şəninə təriflər deyin! (Sübh, günorta, ikindi, axşam və gecə namazlarını qılın!) Sizi zülmətdən nura çıxartmaq üçün mələkləri ilə birlikdə sizə mərhəmət bəxş edən Odur. Allah möminlərə rəhm edəndir!   (Əhzab, 41-43)   İmam Baqirdən (ə) nəql olunan […]

 • Dini kəlamlar
  Rate this post

  Dini kəlamlar

  Dini kəlamlarRate this post Allah – bütün varlıq aləmini yaratmış və idarə edən fövqəltəbii qüvvə. Lüğəti mənada ibadət edilən, məbud deməkdir. Bəziləri səhv olaraq, İslamdakı Allah anlayışının digər dinlərdəki tanrı anlayışından fərqli olduğunu düşünürlər ki, bu da bəzən dinlərarasıanlaşılmazlığa gətirib çıxarır. Məsələn, “Lə ilahə illəllah” ifadəsini rus dilində çox vaxt “net Boqa krome Allaha” kimi […]

 • Dini sözlər
  Rate this post

  Dini sözlər

  Dini sözlərRate this post Xeyirli yoldaş Allahın quluna xüsusi bir hədiyyəsidir. Xeyirsiz yoldaş isə dünyanın ən agır imtahanıdır! Kimə qalmışki bu dünya.. Nə sənə qalar nə mənə… Əzrail canını alar.Sevdiklərin baxa qalar… Bəziləri Allahdan bir şey ümid edərək ibadət edərlər, Bu tacirlərin ibadətidi. Bəziləri qorxaraq ibadət edərlər; Buda kölələrin ibadətidər. Bəziləri isə Allaha şükür olaraq […]

 • ƏN YAXŞI EHSAN HANSIDIR VƏ IMANIN ƏN YÜKSƏK MƏRTƏBƏSI HANSI ƏMƏLƏ BAĞLIDIR ?
  Rate this post

  ƏN YAXŞI EHSAN HANSIDIR VƏ IMANIN ƏN YÜKSƏK MƏRTƏBƏSI HANSI ƏMƏLƏ BAĞLIDIR ?

  ƏN YAXŞI EHSAN HANSIDIR VƏ IMANIN ƏN YÜKSƏK MƏRTƏBƏSI HANSI ƏMƏLƏ BAĞLIDIR ?Rate this post   İmam Sadiq (ə) buyurur: “O müsəlman ki, başqa bir müsəlmanın hacətini və ehtiyacını ödəyər, Allah Təala ona buyurar: “Sənin əcr və savabın Mənim öhdəmədir. Sənin üçün behişdən azına razı olmaram”. Biz insanları Allah elə xəlq etmişdir ki, istər istəməz […]

 • ŞEYTAN INSANI HANSI TƏLƏLƏR VASITƏSİLƏ ÇAŞDIRIR?
  Rate this post

  ŞEYTAN INSANI HANSI TƏLƏLƏR VASITƏSİLƏ ÇAŞDIRIR?

  ŞEYTAN INSANI HANSI TƏLƏLƏR VASITƏSİLƏ ÇAŞDIRIR?Rate this post   Əllamə Məclisi İmam Rzadan (ə) belə hədis nəql etmişdir: “Şeytan Adəmin (ə) vaxtından Həzrət İsanın (ə) vaxtına qədər peyğəmbərlərə (ə) zahir olardı. Onlarla danışar və onlara sual verərdi. Peyğəmbərlər işərisində Həzrət Yəhya (ə) şeytanla daha çox ünsiyyət bağlamışdır. Bir gün Həzrət Yəhya (ə) ona deyir: “Ey […]

 • Səbr
  Rate this post

  Səbr

  SəbrRate this post   1076. Səbrin fəziləti Qur’an: «Çox peyğəmbərlər olub ki, Allaha sitayiş edənlər onlarla birgə düşmənlərə qarşı vuruşmuş və bu yolda onların başına gələn müsibətlərdən zəifləməmiş və aciz qalmamış, düşmənə də təslim olmamışlar. Allah səbr edənləri sevəndir.» [1] «Allaha və Onun Rəsuluna itaət edin. Zəifləyib, əzəmət-qüdrətiniz aradan getməsin və bir-birinizlə çəkişməyin. Səbr edin […]

 • Şiə
  Rate this post

  Şiə

  ŞiəRate this post   1069. Şiənin məqamı 3419.İmam Əli (ə):«Allahın Peyğəmbərinə (s) insanların mənə paxıllıq etmələrindən şikayətləndim. O Həzrət (s) buyurdu:«Ey Əli! Cənnətə daxil olacaq ilk dörd nəfər Mən, Sən, Həsən və Hüseyndir. Bizim  arxamızda övladlarımız Cənnətə daxil olacaqlar. Onların arxasında bizi sevənlər, sağ-solumuzda da bizim şiələrdir.»[1] 3420.İmam Baqir (ə):«Peyğəmbərin (s) zövcəsi Ümmü Sələmədən Əli […]

 • Məşvərət
  Rate this post

  Məşvərət

  MəşvərətRate this post   1062. Məşvərət etməyə həvəsləndirmək Qur’an:  «Öz Rəbblərinin çağırışına cavab verib namaz qılanlar və işləri öz aralarında bir-birilə məsləhətləşmək olanlar onlara verdiyimiz ruzidən bəxşiş edərlər»[1] Hədis:  3397. İmam Əli (ə): «Məşvərət etmək (doğru) yol tapmağın gözüdür. Öz rə’yi və fikri ilə kifayətlənən şəxs özünü təhlükəyə atmışdır.»[2] 3398. İmam Əli (ə):«Məşvərət kimi (möhkəm) […]

 • Şöhrət
  Rate this post

  Şöhrət

  ŞöhrətRate this post   1059. Təqdir olunmuş şöhrət Qur’an:  «Məgər səni adlı-sanlı etmədikmi?»[1] «… və gələcək nəsillər arasında məni yaxşı ad-sanla tanıtdır.»[2] Hədis: 3388. Alahın Peyğəmləri (s) (bir kişinin yaxşı bir iş gördüyünə görə xalqın onu tərifləməsi barədə sualının cavabında): «Bu, dünyada möminə gəlib çatan bir müjdədir.»[3] 3389. Allahın Peyğəmbəri (s):«Allah-taala mənim ümmətimdən bir bəndəni […]

 • Şəhadət (2)
  Rate this post

  Şəhadət (2)

  Şəhadət (2)Rate this post   Allah yolunda ölmək 1055. Şəhidliyin fəziləti Qur’an:  «Allah yolunda öldürülənləri heç vaxt ölü hesab etmə. Əksinə, onlar diridirlər və Allahın yanında ruzi yeyərlər.» [1] 3375. Allahın Peyğəmbəri (s):«İnsanın Allah yolunda öldürülməsi həddinə qədər, hər yaxşılıqdan üstün yaxşılıq vardır. Beləliklə, insan Allah yolunda öldürülərsə, bundan üstün (və dəyərli) yaxşılıq olmaz.»[2] 3376.  […]

 • Şahidlik
  Rate this post

  Şahidlik

  ŞahidlikRate this post     Məhkəmə məsələlərində 1050. Ədalətli şahidlik Qur’an:  «Ey möminlər! Allahın razılığı naminə qalxın və ədalətlə şahidlik edin. Bəzi insanlarla düşmənçiliyiniz sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun ki, bu təqvaya daha yaxındır və Allahdan qorxun ki, Allah etdiklərinizdən xəbərdardır.»[1] Hədis:  3363. Allahın Peyğəmbəri (s): «Mən ədalətliyəm və ədalətdən qeyri bir şeyə şahidlik […]

 • Şəkk
  Rate this post

  Şəkk

  ŞəkkRate this post   1046. Şəkk 3349. İmam Əli (ə) : « Sənə əmin olduğundan yapışmağı və şəkkdən uzaqlaşmağı tövsiyyə edirəm. Çünki insanın dini üçün, şəkkin onun əminliyinə qalib gəlməsi qədər məhvedici bir şey yoxdur.»[1] 3350. İmam Əli (ə): «Haqqı tapdığım andan bəri Onda şəkk etməmişəm.»[2] 3351. İmam Əli (ə) : «Mənim öz Rəbbimə əminliyim […]

 • Şükr
  Rate this post

  Şükr

  ŞükrRate this post   1038. Allaha şükr etməyə həvəsləndirmək Qur’an: «Məni yad edin ki, sizi yad edim. Mənə şükr edin və naşükür olmayın.»[1] Hədis:  3325. İmam Əli (ə): «Şükr var dövlətin zinəti və səbr, çətinliyin zinətidir.»[2] 3326. İmam Əli (ə): «Allah qarşısında sizə ən vacib olan əməl Onun nemətlərinə şükr etmək və Onun razılığına səbəb […]

 • Bədbəxtlik
  Rate this post

  Bədbəxtlik

  BədbəxtlikRate this post   1033. Bədbəxtin xüsusiyyətləri 3310. İmam Əli (ə): «Bədbəxt öz nəfsi istəklərinə aldanandır.»[1] 3311. İmam Əli (ə): «Bədbəxt, öz əqlindən və təcrübəsindən bəhrələnməyəndir.»[2] 3312. İmam Əli (ə): «Günahları tərk edin və öz nəfslərinizi onlardan çəkindirin. Çünki bədbəxt öz cilovunu günahlar meydanına buraxandır.»[3]   1034. Bədbəxt, anasının bətnində bədbəxtdir. 3313. Allahın Peyğəmbəri (s): […]

 • Şəfaət və vasitəçilik
  Rate this post

  Şəfaət və vasitəçilik

  Şəfaət və vasitəçilikRate this post     1025. Dünyada vasitəçilik 3284. Allahın Peyğəmbəri (s):«(Xeyir işlərdə) Vasitəçilik edin ki, mükafat görəsiniz.»[1] 3285. Allahın Peyğəmbəri (s): «Kim öz vasitəçiliyi ilə bir ziyanın qarşısını alsa, ya bir xeyri bərpa etsə, Allah-taala qədəmlər titrəyən günü onun qədəmlərini möhkəm edər.»[2] 3286. İmam Sadiq (ə): «Vasitəçilik, məqamın zəkatıdır.»[3]   1026. Axirətdə […]

 • Şüar
  Rate this post

  Şüar

  ŞüarRate this post     1023. Şüar 3277. Allahın Peyğəmbəri (s): -Müharibəni başlamazdan qabaq şuar verməyi əmr etdiyi zaman- «Şüarınızda Allahın adlarından biri olmalıdır.»[1] 3278. İmam Əli (ə): «Bədr günü Allah Rəsulunun (s) sahabələrinin şüarı bu idi:«Ey kömək olunmuş, öldür!»[2] 3279. «Mustədrikul vəsail»:«Cəməl» müharibəsində Əmirəl-mömininin (ə) şüarlarından biri bu idi: «Ha mim, la yün sərunə» […]

 • Şe’r
  Rate this post

  Şe’r

  Şe’rRate this post   1021. Şairləri məzəmmət edən ayələrin təfsiri Qur’an:  «Və şairlərə yolunu azmışlar tabe olarlar. Məgər görmürsənmi ki, onlar hər yerdə avara kimi dolanarlar? Yalnız iman gətirən, yaxşı işlər görən və Allahı çox yad edənlərdən başqa, əməl etmədikləri şeyləri danışarlar. Onlar zülmə məruz qaldıqlan sonra kömək istədilər.»[1] Hədis: 3271. İmam Baqir (ə) («Və […]

 • Şeytan
  Rate this post

  Şeytan

  ŞeytanRate this post   1013. Allahın iblislə rəftarından dərs almaq 3254. İmam Əli(ə):«Allahın iblislə rəftarından dərs alın. Belə ki, Allah-taala onun uzunmüddətli işini, yorucu zəhmətlərini bir anlıq təkəbbürə görə batil etdi. O altı min il Allaha ibadət etmişdi və özü də məlum deyil bunlar dünya illərindəndir, yoxsa axirət illərindən.»[1]   1014. Şeytandan Allaha sığınmaq Qur’an:  […]

 • Şirk
  Rate this post

  Şirk

  ŞirkRate this post     1009. Şirkdən çəkinmək Qur’an:  «Loğman öz oğluna nəsihət edəndə belə dedi:«Oğlum, Allaha şərik qoşma. Çünki şirk böyük zülmdür» [1] «Allah Ona şərik qoşmağı bağışlamaz. Bundan qeyri günahları isə, istədiyi şəxsə bağışlayar. Kim Allaha şərik qoşarsa, şübhəsiz ki, çox azmışdır.»[2] Hədis:  3245. Allahın Peyğəmbəri (s):«Ey Məs‘udun oğlu! Məbada bir an Allaha […]

 • Pislik
  Rate this post

  Pislik

  PislikRate this post     1004. Yaxşılıq və pisliyin meyarı Qur’an:  «Sizin üçün cihad təyin edildi, o da sizin xoşunuza gəlmir. Nə çoxdur sizin xeyrinizə olan, ancaq xoşunuza gəlməyən şey. Nə çoxdur sizin xoşunuza gələn, ancaq ziyanınıza olanlar. Allah bilir, sizsə bilmirsiniz.»[1] «İnsan xeyir dua etdiyi kimi, şər dua da edər. İnsan həmişə tələsəndir.»[2] Hədis: […]

 • Page 1 of 2012345...1020...Last »