islamic mənbələri

 • Allaha doğru
  Allaha doğru
  3 (60%) 2 votes

  Allaha doğru

  Allaha doğru3 (60%) 2 votes bu kitabda əxlaqi mövzular dərslik formasında toplanmış və oxucuların ixtiyarına veriilmişdir.

 • Din təlimləri 2 (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik)
  Din təlimləri 2 (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik)
  3 (60%) 2 votes

  Din təlimləri 2 (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik)

  Din təlimləri 2 (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik)3 (60%) 2 votes əziz oxucular yeni yetmələrüçn nəzərdə tutulmuş dini təlimləri adlı bu kitabda dinin əxlaqi məsələlrindən söhəbət açılmışdır.

 • “Nüdbə” duasını kimlər nəql etmişdir?
  Rate this post

  “Nüdbə” duasını kimlər nəql etmişdir?

  “Nüdbə” duasını kimlər nəql etmişdir?Rate this post Nüdbə” duası bir çox alim və hədisçilər tərəfindən nəql olunmuşdur. Onlardan bəziləri ilə tanış olaq: Şeyx Məşhədi, “Əl-Məzar”; Seyyid ibn Tavus, “Misbahul-Zair”; “İqbalul-Əmal”; Əllamə Məclisi, “Zadul-Məad”; Şeyx Cəmil Əbül-Fərəc Məhəmmədi ibn Əli ibn Yaqub ibn İshaq ibn Əbu-Qürrə Bənani; Şeyx Əbu-Cəfər Məhəmməd ibn Hüseyn ibn Süfyan. Mərhum Ayətullah […]

 • Nüdbə” duası haqqında böyük alimlərin nəzəri nədir?
  Rate this post

  Nüdbə” duası haqqında böyük alimlərin nəzəri nədir?

  Nüdbə” duası haqqında böyük alimlərin nəzəri nədir?Rate this post Şeyx Mürtəza Ənsari “Əl-məkasib” kitabında “Nüdbə” duası haqqında danışarkən ona heç bir etiraz bildirmir və sənədini araşdırmır. Şeyx Abdullah Maməğani və İrəvani də uyğun duaya oxşar münasibət göstərmişlər.

 • “Nüdbə” duası haqqında hansı əsərlər yazılıb?
  Rate this post

  “Nüdbə” duası haqqında hansı əsərlər yazılıb?

  “Nüdbə” duası haqqında hansı əsərlər yazılıb?Rate this post Nüdbə” duası haqqında yazılmış əsərlərdən bəzilərini yada salaq: Sədrəddin Məhəmməd Həsəni Müdərris Yəzdi, “Şərhe-duaye-Nudbə”; Mirza Əbdür-Rəhim Təbrizi, “Əqdul-Cəmani linudbətən Sahibəzzaman”; Şeyx Əli Xoyi, “Vəsilətul-qurbə fi şərh duaun-nudbə”; Molla Həsən Turbəti Səbzvari, “Şərhe-duaye-nudbə”, Seyyid Məhmud Mərəşi, “Əl Nuxbəti fi şərhi-duaun-nudbə”; Sərdar Kabuli, “Şərhe duaye-nudbə” və s.

 • Nə üçün bu duada bütün imamların adı çəkilməmişdir?
  Rate this post

  Nə üçün bu duada bütün imamların adı çəkilməmişdir?

  Nə üçün bu duada bütün imamların adı çəkilməmişdir?Rate this post : Bu duada 12 imamın hər birinin adının çəkilməməsi onu gücdən salmır. İmamların adı birbəbir çəkilməsə də, onların üzləşdiyi çətinliklərə işarə olunmuşdur. Əslində duada zikr olunmuş müsibətlər hər bir imamın xalqın hidayəti yolunda çəkdiyi əziyyəti göstərir.

 • Bu gün şiə müsəlmanlar arasında geniş yayılmış “Nüdbə” duasının etibarlı bir mənbəsi varmı?
  Rate this post

  Bu gün şiə müsəlmanlar arasında geniş yayılmış “Nüdbə” duasının etibarlı bir mənbəsi varmı?

  Bu gün şiə müsəlmanlar arasında geniş yayılmış “Nüdbə” duasının etibarlı bir mənbəsi varmı?Rate this post “Nüdbə” duası mötəbər sənədə malik, ali, fəsih, dəyərli, könül oxşayan bir duadır. Əgər bu duanı oxuyan şəxs kamil agahlığa malik olarsa, onun oxuduğu dua cəmiyyəti islaha sövq edər, zülmlə mübarizəyə qaldırar. Amma bəzilərinin bu duaya qarşı mənfi münasibətini anlamaq olmur. […]

 • Bir kitabda bildirilir ki, “Nüdbə” duasında şiəliklə uyuşmayan nöqtələr var. Və bu nöqtələr keysaniyyə firqəsinin əqidəsini xatırladır. Kitabda belə yazılır: “Nüdbə” duasında həzrət Mehdiyə (ə) müraciətlə soruşulur: “Bilmirəm haradasan, harada qərar tutmusan? Rəzəvi, yoxsa Zi-tuva dağındasan?” Başa düşmürəm ki, bir çox dini mərasimlərdə əsrin imamına müraciətlə oxunan bu duada nə üçün o Zi-tuva və Rəzəvi dağında axtarılır? Axı bu yerlər keysaniyyə firqəsinin əsrin imamı hesab etdiyi Məhəmməd Hənəfiyyənin yeridir? Onların əqidəsinə görə Məhəmməd Hənəfiyyə məhz bu dağda qeybə çəkilmişdir və oradan da zühur edəcəkdir. Həmin firqədən olanlar bu dağın ətəyində və ya üzü bu dağa dua edərək onun zühur edib qiyam qaldırmasını diləyirlər. Axı həzrət Mehdinin (ə) bu dağla hansı bağlılığı var? Axı o, məxsus bir yerə sığınmamışdır?! Biz inanırıq ki, o hər yerdədir və hər şeyi görür. Sadəcə, biz onu tanımırıq. Ona görə də həzrətin harada gizlənməsi barədə danışmaq on iki imamçı şiələrin əqidəsi ilə uyğun deyil.” Bu duanı dəqiq şəkildə mütaliə etdikdə görürük ki, duanın ortasında rabitəsiz olaraq qeybdə olan imama müraciət edilir. Belə bir müraciət nə dərəcədə düzgündür?
  Rate this post

  Bir kitabda bildirilir ki, “Nüdbə” duasında şiəliklə uyuşmayan nöqtələr var. Və bu nöqtələr keysaniyyə firqəsinin əqidəsini xatırladır. Kitabda belə yazılır: “Nüdbə” duasında həzrət Mehdiyə (ə) müraciətlə soruşulur: “Bilmirəm haradasan, harada qərar tutmusan? Rəzəvi, yoxsa Zi-tuva dağındasan?” Başa düşmürəm ki, bir çox dini mərasimlərdə əsrin imamına müraciətlə oxunan bu duada nə üçün o Zi-tuva və Rəzəvi dağında axtarılır? Axı bu yerlər keysaniyyə firqəsinin əsrin imamı hesab etdiyi Məhəmməd Hənəfiyyənin yeridir? Onların əqidəsinə görə Məhəmməd Hənəfiyyə məhz bu dağda qeybə çəkilmişdir və oradan da zühur edəcəkdir. Həmin firqədən olanlar bu dağın ətəyində və ya üzü bu dağa dua edərək onun zühur edib qiyam qaldırmasını diləyirlər. Axı həzrət Mehdinin (ə) bu dağla hansı bağlılığı var? Axı o, məxsus bir yerə sığınmamışdır?! Biz inanırıq ki, o hər yerdədir və hər şeyi görür. Sadəcə, biz onu tanımırıq. Ona görə də həzrətin harada gizlənməsi barədə danışmaq on iki imamçı şiələrin əqidəsi ilə uyğun deyil.” Bu duanı dəqiq şəkildə mütaliə etdikdə görürük ki, duanın ortasında rabitəsiz olaraq qeybdə olan imama müraciət edilir. Belə bir müraciət nə dərəcədə düzgündür?

  Bir kitabda bildirilir ki, “Nüdbə” duasında şiəliklə uyuşmayan nöqtələr var. Və bu nöqtələr keysaniyyə firqəsinin əqidəsini xatırladır. Kitabda belə yazılır: “Nüdbə” duasında həzrət Mehdiyə (ə) müraciətlə soruşulur: “Bilmirəm haradasan, harada qərar tutmusan? Rəzəvi, yoxsa Zi-tuva dağındasan?” Başa düşmürəm ki, bir çox dini mərasimlərdə əsrin imamına müraciətlə oxunan bu duada nə üçün o Zi-tuva və Rəzəvi […]

 • Qorxudan həyacandan azad olmaq üçün Peyğəmbərin (s), əhli-beytin (s) oxuduqları, tovsiyə edikləri duadan bizə yazmağınızı xahiş edirəm.
  Rate this post

  Qorxudan həyacandan azad olmaq üçün Peyğəmbərin (s), əhli-beytin (s) oxuduqları, tovsiyə edikləri duadan bizə yazmağınızı xahiş edirəm.

  Qorxudan həyacandan azad olmaq üçün Peyğəmbərin (s), əhli-beytin (s) oxuduqları, tovsiyə edikləri duadan bizə yazmağınızı xahiş edirəm.Rate this post İmam Sadiq (ə) buyurub: İmam Əli ibn Hüseyn (ə) buyururdu ki, bu kəlmələri oxuyanda cin və insin heç bir zərərindən qorxmuram: Bismillahi və Billahi və minəllahi və iləllahi və fi səbilillahi və əla milləti rəsulullahi səlləllahu […]

 • Allah-təala Nuhun (ə) hansı duasını qəbul etmədi?
  Rate this post

  Allah-təala Nuhun (ə) hansı duasını qəbul etmədi?

  Allah-təala Nuhun (ə) hansı duasını qəbul etmədi?Rate this post İlk ülul-əzm peyğəmbər olan Nuhun (ə), öz tayfasından çəkdiyi əzab-əziyyət Qurani-kərimdə geniş şərh olunmuşdur. «Biz səni ancaq özümüz kimi bir insan sayırıq» deyən bu tayfa o qədər azğınlaşımışdı ki, hətta «qorxutduğun əzabı gətir görək»-deyə meydan oxuyurdu. Nəhayət, Allahın əzabı nazil olur və Allah-təala «zülm edənlər barədə […]

 • Bildiyimiz kimi günlər məsum imamlar arasinda bölunub mən hərgun onları ziyarət edirəm bilmək istərdim ziyarətdən sonra həmin gunun imamına hədiyyə namazı qılım? Ya ziyarət namazı qılım? Hansı fəsilətlidir? Həmdəki imam Xomeyninin (r.a) kitabında yazılıbkı günün imamına təvəssül etməliyik necə edək; ərəbcə yoxsa ana dilində? Hansı fəzilətli olar?
  Rate this post

  Bildiyimiz kimi günlər məsum imamlar arasinda bölunub mən hərgun onları ziyarət edirəm bilmək istərdim ziyarətdən sonra həmin gunun imamına hədiyyə namazı qılım? Ya ziyarət namazı qılım? Hansı fəsilətlidir? Həmdəki imam Xomeyninin (r.a) kitabında yazılıbkı günün imamına təvəssül etməliyik necə edək; ərəbcə yoxsa ana dilində? Hansı fəzilətli olar?

  Bildiyimiz kimi günlər məsum imamlar arasinda bölunub mən hərgun onları ziyarət edirəm bilmək istərdim ziyarətdən sonra həmin gunun imamına hədiyyə namazı qılım? Ya ziyarət namazı qılım? Hansı fəsilətlidir? Həmdəki imam Xomeyninin (r.a) kitabında yazılıbkı günün imamına təvəssül etməliyik necə edək; ərəbcə yoxsa ana dilində? Hansı fəzilətli olar?Rate this post Qeyd etdiyiniz kimi hər günün öz […]

 • Mən bilmirəm nə edim:( nə qədər dua edirəm nəzir deyirəmki davamlı olaraq sübh namazına oyanım əlimi Qurana basmışam andda içmişəm amma yenə də bəzən yatıb qalıram artıq xəcalət çəkirəm Allahdan: ( utanıram əlimi qaldırıb dua etməyə. Nə üçün mən şübhə oyana bilmirəm? Mənə xüsusi əməli göstərişlər deyə bilərsizmi? Bəlkə mən çoxlu təqibat edirəm ruhumu cox yükləyirəm? Bu ola bilərmi? Mən etdiyim təqibatları yazım siz deyin Bəlkə bunlardan hansısa iradəmi sustləşdirir? Bu mənim sübh namazından sonrakı təqibatımdır: 1.Fatimeyi Zəhra (ə) ın zikri 2. Şukur səcdəsi 3. Məfatihul cinandakı umumi təqibatdan–1-ci,2-ci,3-cu,5-ci,6-cı,7-ci,8-ci,9-cu,10-cu,12-ci,14-cu,17-ci təqibatları edirəm (məndəki kitab azərbaycan dilindədi ama dualar ərəbcədir) 4.10 dəfə Qədr surəsi 5. 70 dəfə Ya Allahu 6. 70 dəfə istigfar 7. 100 dəfə salavat 8. Günün duası zikri 9. Günün imamının ziyarəti və namazı 10.Aşura ziyarəti 11. Əhd duasi 12. Ər Raziq zikri 308 dəfə 13. Ruzi üçün dualar 14. Üç dəfə ixlas surəsi, bir dəfə Fələq və bir dəfə Nas surəsini oxuyuram sondada azəri dilində dua edirəm. Mənim o qədər elmim yoxdur, daha dogrusu ustadım yoxdurki sual verim. Bəlkə mənim o qədər tutumum yoxdur
  Rate this post

  Mən bilmirəm nə edim:( nə qədər dua edirəm nəzir deyirəmki davamlı olaraq sübh namazına oyanım əlimi Qurana basmışam andda içmişəm amma yenə də bəzən yatıb qalıram artıq xəcalət çəkirəm Allahdan: ( utanıram əlimi qaldırıb dua etməyə. Nə üçün mən şübhə oyana bilmirəm? Mənə xüsusi əməli göstərişlər deyə bilərsizmi? Bəlkə mən çoxlu təqibat edirəm ruhumu cox yükləyirəm? Bu ola bilərmi? Mən etdiyim təqibatları yazım siz deyin Bəlkə bunlardan hansısa iradəmi sustləşdirir? Bu mənim sübh namazından sonrakı təqibatımdır: 1.Fatimeyi Zəhra (ə) ın zikri 2. Şukur səcdəsi 3. Məfatihul cinandakı umumi təqibatdan–1-ci,2-ci,3-cu,5-ci,6-cı,7-ci,8-ci,9-cu,10-cu,12-ci,14-cu,17-ci təqibatları edirəm (məndəki kitab azərbaycan dilindədi ama dualar ərəbcədir) 4.10 dəfə Qədr surəsi 5. 70 dəfə Ya Allahu 6. 70 dəfə istigfar 7. 100 dəfə salavat 8. Günün duası zikri 9. Günün imamının ziyarəti və namazı 10.Aşura ziyarəti 11. Əhd duasi 12. Ər Raziq zikri 308 dəfə 13. Ruzi üçün dualar 14. Üç dəfə ixlas surəsi, bir dəfə Fələq və bir dəfə Nas surəsini oxuyuram sondada azəri dilində dua edirəm. Mənim o qədər elmim yoxdur, daha dogrusu ustadım yoxdurki sual verim. Bəlkə mənim o qədər tutumum yoxdur

  Mən bilmirəm nə edim:( nə qədər dua edirəm nəzir deyirəmki davamlı olaraq sübh namazına oyanım əlimi Qurana basmışam andda içmişəm amma yenə də bəzən yatıb qalıram artıq xəcalət çəkirəm Allahdan: ( utanıram əlimi qaldırıb dua etməyə. Nə üçün mən şübhə oyana bilmirəm? Mənə xüsusi əməli göstərişlər deyə bilərsizmi? Bəlkə mən çoxlu təqibat edirəm ruhumu cox […]

 • Mən dualari ərəbcə oxuyanda həc bir zövq almiram. Siz yazdıgınız təqibatlar bizim kitablarda ərəbcədir Mümkündürmü siz aşagıdak duaların tərcüməsini gondərəsiz?yani aşagıdakı duaların– Zohr namazının təqibində “La ilahə illallahul əzimul həlim…”, Əsrin təqibində “Əstəgfirullahəlləzi la ilahə illa huvəl həyyul-qəyyum…”, şam namazının təqibində “İnnəllahə və məlaikətəhu yusəllunə əlan nəbi…”, işanın təqibində “Əllahummə innəhu ləysə li ilmun bu məvzii…”, sübh namazı təqibində isə “Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin vəhdini lima…” Birdə yazdigınız dualar məfatihul cinandaki hər namazin ozunə məxsus dualardı?
  Rate this post

  Mən dualari ərəbcə oxuyanda həc bir zövq almiram. Siz yazdıgınız təqibatlar bizim kitablarda ərəbcədir Mümkündürmü siz aşagıdak duaların tərcüməsini gondərəsiz?yani aşagıdakı duaların– Zohr namazının təqibində “La ilahə illallahul əzimul həlim…”, Əsrin təqibində “Əstəgfirullahəlləzi la ilahə illa huvəl həyyul-qəyyum…”, şam namazının təqibində “İnnəllahə və məlaikətəhu yusəllunə əlan nəbi…”, işanın təqibində “Əllahummə innəhu ləysə li ilmun bu məvzii…”, sübh namazı təqibində isə “Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin vəhdini lima…” Birdə yazdigınız dualar məfatihul cinandaki hər namazin ozunə məxsus dualardı?

  Mən dualari ərəbcə oxuyanda həc bir zövq almiram. Siz yazdıgınız təqibatlar bizim kitablarda ərəbcədir Mümkündürmü siz aşagıdak duaların tərcüməsini gondərəsiz?yani aşagıdakı duaların– Zohr namazının təqibində “La ilahə illallahul əzimul həlim…”, Əsrin təqibində “Əstəgfirullahəlləzi la ilahə illa huvəl həyyul-qəyyum…”, şam namazının təqibində “İnnəllahə və məlaikətəhu yusəllunə əlan nəbi…”, işanın təqibində “Əllahummə innəhu ləysə li ilmun bu […]

 • Əqiqə Qurbanı barəsində məlumat istəyirəm.kəsilməsi paylanılması duası yeilməsi barədə məlumat deyin
  Rate this post

  Əqiqə Qurbanı barəsində məlumat istəyirəm.kəsilməsi paylanılması duası yeilməsi barədə məlumat deyin

  Əqiqə Qurbanı barəsində məlumat istəyirəm.kəsilməsi paylanılması duası yeilməsi barədə məlumat deyinRate this post Müstəhəbdir ki, körpənin dunyaya gəlişinin 7-ci günündə ata körpədən bəlaların uzaqlaşması məqsədilə bir qoyun və ya inək quraban kəsib ətini və ya bişmişhini yoxsullar arasında paylasın. Müstəhbdir ki, qurbanlıq qoyun oğlan uşağı üçün erkək, qız uşağı üçün dişi ve eyibsiz olsun. Qurabnlıq […]

 • Əgər mümkünsə, Rəcəb ayında oxunan aşağıdakı dua və zikrlərin tərcüməsini yazasınız. 1.Ya mən ərcuhu li-kulli xəyir və əmənu səxətəhu ində kulli şərr. Ya mən yuti-kəsrə bil-qalil. Ya mən yuti mən səələh. Ya mən yuti ləm yəsəluhu və mən lm yərifhu təhənunəm-minhu və rahməh. İtini bi-məsələti iyyək cəmiən xayrid-dunyə və cəmiə xayril-axirəh, vasrif ənni bi-məsələti iyyək cəmiə şərrid-dunya və şərril-axirəh. Fə-innəhu ğayru mənqusim-ma ətəytə vəzidni min fazlikə ya kərim Ya zəl-cəlali vəl-ikram. Ya zən-nəmai vəl-cud. Ya zəl-mənni vət-tavl. Hərrim şəybəti ələn-nar 2.Əstəğfirullahə zəl-cəlali vəl-ikarmi min cəmiz-zunubi vəl-asam 3.Əstəğfirullahəl-ləzi la ilahə illa huvə vəhdəhu la şərikə ləh və ətubu iləyh . 4.Əstğfirullahə və ətubu iləyh.
  Rate this post

  Əgər mümkünsə, Rəcəb ayında oxunan aşağıdakı dua və zikrlərin tərcüməsini yazasınız. 1.Ya mən ərcuhu li-kulli xəyir və əmənu səxətəhu ində kulli şərr. Ya mən yuti-kəsrə bil-qalil. Ya mən yuti mən səələh. Ya mən yuti ləm yəsəluhu və mən lm yərifhu təhənunəm-minhu və rahməh. İtini bi-məsələti iyyək cəmiən xayrid-dunyə və cəmiə xayril-axirəh, vasrif ənni bi-məsələti iyyək cəmiə şərrid-dunya və şərril-axirəh. Fə-innəhu ğayru mənqusim-ma ətəytə vəzidni min fazlikə ya kərim Ya zəl-cəlali vəl-ikram. Ya zən-nəmai vəl-cud. Ya zəl-mənni vət-tavl. Hərrim şəybəti ələn-nar 2.Əstəğfirullahə zəl-cəlali vəl-ikarmi min cəmiz-zunubi vəl-asam 3.Əstəğfirullahəl-ləzi la ilahə illa huvə vəhdəhu la şərikə ləh və ətubu iləyh . 4.Əstğfirullahə və ətubu iləyh.

  Əgər mümkünsə, Rəcəb ayında oxunan aşağıdakı dua və zikrlərin tərcüməsini yazasınız. 1.Ya mən ərcuhu li-kulli xəyir və əmənu səxətəhu ində kulli şərr. Ya mən yuti-kəsrə bil-qalil. Ya mən yuti mən səələh. Ya mən yuti ləm yəsəluhu və mən lm yərifhu təhənunəm-minhu və rahməh. İtini bi-məsələti iyyək cəmiən xayrid-dunyə və cəmiə xayril-axirəh, vasrif ənni bi-məsələti iyyək […]

 • Sizə sualım Nadi-Əli (Əlini çagır) duası ilə baglıdır.Bu du haqqında qısa məlumat və duanın özunu tərcuməsi ilə xahis edərdim. Mən bilən bu duanı daha çox ələvilər və bəktaşilər oxuyurlar. Bəs biz şiələr bu duadan istifadə edə biərikmi?
  Rate this post

  Sizə sualım Nadi-Əli (Əlini çagır) duası ilə baglıdır.Bu du haqqında qısa məlumat və duanın özunu tərcuməsi ilə xahis edərdim. Mən bilən bu duanı daha çox ələvilər və bəktaşilər oxuyurlar. Bəs biz şiələr bu duadan istifadə edə biərikmi?

  Sizə sualım Nadi-Əli (Əlini çagır) duası ilə baglıdır.Bu du haqqında qısa məlumat və duanın özunu tərcuməsi ilə xahis edərdim. Mən bilən bu duanı daha çox ələvilər və bəktaşilər oxuyurlar. Bəs biz şiələr bu duadan istifadə edə biərikmi?Rate this post Qeyd etdiyiniz dua hədislər vasitəsilə bizə gəlib çatsa da mötəbər sənədi yoxdur. Bu kimi mötəbər və […]

 • Namazın səcdəsində oxunan “Ya Vəliyəl afiya” duasini axıra qədər bilmirəm. zəhmət olmasa, bu duanı yazasınız
  Rate this post

  Namazın səcdəsində oxunan “Ya Vəliyəl afiya” duasini axıra qədər bilmirəm. zəhmət olmasa, bu duanı yazasınız

  Namazın səcdəsində oxunan “Ya Vəliyəl afiya” duasini axıra qədər bilmirəm. zəhmət olmasa, bu duanı yazasınızRate this post Ya vəliyyəl afiyə, əsəlukə afiyə, afiyətəəd-dini vəd-dunya vəl-axirə.

 • Əhd duası barədə deyilmiş əməl 40 gün müddətində azəri yoxsa ərəb dilində oxunması düzgündür? 2. Orada yazılır ki, ..İlahi mən öldükdən sonra məni dirilt, qılıncımı siyirmis halda, nizəmi elimdə ləbbeyk deyan kəslərlə… bu o demakdir ki, Aga gələndə bütün texnika dayanacaq ancaq qılınc döyüşü olacaq.Bu barədə hədis və ya başqa məlumat varmı?
  Rate this post

  Əhd duası barədə deyilmiş əməl 40 gün müddətində azəri yoxsa ərəb dilində oxunması düzgündür? 2. Orada yazılır ki, ..İlahi mən öldükdən sonra məni dirilt, qılıncımı siyirmis halda, nizəmi elimdə ləbbeyk deyan kəslərlə… bu o demakdir ki, Aga gələndə bütün texnika dayanacaq ancaq qılınc döyüşü olacaq.Bu barədə hədis və ya başqa məlumat varmı?

  Əhd duası barədə deyilmiş əməl 40 gün müddətində azəri yoxsa ərəb dilində oxunması düzgündür? 2. Orada yazılır ki, ..İlahi mən öldükdən sonra məni dirilt, qılıncımı siyirmis halda, nizəmi elimdə ləbbeyk deyan kəslərlə… bu o demakdir ki, Aga gələndə bütün texnika dayanacaq ancaq qılınc döyüşü olacaq.Bu barədə hədis və ya başqa məlumat varmı?Rate this post 1. […]

 • Duadan sonra hər iki üzə çəkmək yaxşıdır, yoxsa sağ əli? Allah razı olsun
  Rate this post

  Duadan sonra hər iki üzə çəkmək yaxşıdır, yoxsa sağ əli? Allah razı olsun

  Duadan sonra hər iki üzə çəkmək yaxşıdır, yoxsa sağ əli? Allah razı olsunRate this post İnsan dua edərkən əlləri ilahi nurla dulduğuna görə hər iki əlini üzünə çəkməsi yaxşıdır

 • Mən səkkiz aydır ki, bir dua edirəm amma qəbul olmur. Halbuki, Quranda allah buyurur ki, mənə dua edin mən qəbul edim. Belə isə mənim duam nə üçün qəbul olmur?
  Rate this post

  Mən səkkiz aydır ki, bir dua edirəm amma qəbul olmur. Halbuki, Quranda allah buyurur ki, mənə dua edin mən qəbul edim. Belə isə mənim duam nə üçün qəbul olmur?

  Mən səkkiz aydır ki, bir dua edirəm amma qəbul olmur. Halbuki, Quranda allah buyurur ki, mənə dua edin mən qəbul edim. Belə isə mənim duam nə üçün qəbul olmur?Rate this post Dua səmimi qəlb, onun qəbul olma şərtləri mövcud və dua dua edənin xeyirinə olarsa mütləq qəbul olar. Buna görə də duanın səmimi qəlblə edib-etmədiyimizə, […]

 • Page 1 of 512345