islamic mənbələri

 • ƏXLAQİ VƏ PSİXOLOJİ ÇATIŞMAZLIQLARIN ARAŞDIRILMASI
  ƏXLAQİ VƏ PSİXOLOJİ ÇATIŞMAZLIQLARIN ARAŞDIRILMASI
  Rate this post

  ƏXLAQİ VƏ PSİXOLOJİ ÇATIŞMAZLIQLARIN ARAŞDIRILMASI

  ƏXLAQİ VƏ PSİXOLOJİ ÇATIŞMAZLIQLARIN ARAŞDIRILMASIRate this post Bu dünyada yaşayan hər bir şəxs daim səadət, xoşbəxtlik və asayiş arzusunda olur. Bunun üçün gecə-gündüz çalışır və nəyin bahasına olursa-olsun istəyinə nail olmağa can atır. İnsan, mübarizə meydanına qədəm qoyur və qısa ömrünü arzu etdiyi səadət və xoşbəxtlikdə başa vurmaq üçün özünü oda-közə vurur və qarşılaşdığı bütün […]

 • KAMİL İNSAN
  KAMİL İNSAN
  Rate this post

  KAMİL İNSAN

  KAMİL İNSANRate this post İslam baxımından kamil insanı tanımaq üçün iki yol vardır. Qur᾽an və sünnədə  «kamil insan» deyil, «kamil müsəlman» ifadələrinin işlədilməsinə baxmayaraq, biz ilk növbədə Qur᾽anın, sonra isə sünnənin kamil insanı necə vəsf etdiyini araşdırmalıyıq