islamic mənbələri

 • HƏZRƏT ƏLİ (Ə) MÜXTƏLİF BAXIŞLARDA
  HƏZRƏT ƏLİ (Ə) MÜXTƏLİF BAXIŞLARDA
  5 (100%) 1 vote

  HƏZRƏT ƏLİ (Ə) MÜXTƏLİF BAXIŞLARDA

  HƏZRƏT ƏLİ (Ə) MÜXTƏLİF BAXIŞLARDA5 (100%) 1 vote Bu kitabı İslama ilk iman gətirən xanım – Həzrəti Muhəmmədin (s.a.v.v) həyat yoldaşı Həzrəti Xədiceyi-Kubranın (ə) və onun simasında Əhli-beyt yolunda xudməti olan xanımların pak və müqəddəs ruhlarına ithaf edirəm.

 • DOQQUZUNCU İMAM HƏZRƏTİ İMAM MUHƏMMƏD TƏQİ
  DOQQUZUNCU İMAM HƏZRƏTİ İMAM MUHƏMMƏD TƏQİ
  Rate this post

  DOQQUZUNCU İMAM HƏZRƏTİ İMAM MUHƏMMƏD TƏQİ

  DOQQUZUNCU İMAM HƏZRƏTİ İMAM MUHƏMMƏD TƏQİRate this post qarşınızdakı kitab doqquzuncu imam həzrəti imam mühəmmət təqi əleyhissalamın həyatından bəhs edir

 • imam hüseyin (ə)qiyamında əmr be məruf və nəhy əz münkərin təsiri
  imam hüseyin (ə)qiyamında əmr be məruf və nəhy əz münkərin təsiri
  Rate this post

  imam hüseyin (ə)qiyamında əmr be məruf və nəhy əz münkərin təsiri

  imam hüseyin (ə)qiyamında əmr be məruf və nəhy əz münkərin təsiriRate this post bu kitabda imam hüseyin əleyhissalmın qiyamında əmr be məruf və nəhy əz münkərin təsiri.

 • üçüncü imam həzrət imam hüseyn
  üçüncü imam həzrət imam hüseyn
  Rate this post

  üçüncü imam həzrət imam hüseyn

  üçüncü imam həzrət imam hüseynRate this post hörmətli oxucular qarşınızdakı bu kitabda imm hüseyin əleyhisslamın tarixi ilə tanış  ola bilərsiz.

 • EŞQ QİBLƏAİ KƏRBƏLA
  EŞQ QİBLƏAİ KƏRBƏLA
  Rate this post

  EŞQ QİBLƏAİ KƏRBƏLA

  EŞQ QİBLƏAİ KƏRBƏLARate this post Qarşınızdakı “Eşq qibləsi – Kərbəla” kitabı – Aşura gününün çatdırışları, bu günün fəlsəfəsi, mahiyyəti, Kərbəla səhnəsində qəhrəmanlıq, vəfalılıq, eşq, bəndəlik dərslərinə həsr olunub.

 • Siddiqeyi-Tahirə (ə)
  Siddiqeyi-Tahirə (ə)
  Rate this post

  Siddiqeyi-Tahirə (ə)

  Siddiqeyi-Tahirə (ə)Rate this post qarşınızdakı bu kitabda həzrəti fatimeyi zəhra(salamullahi əleyha)   nin həyat və fəzilətin haqda geniş məlumat verilmişdir.

 • İmam Hüseyn (ə) barəsində hədislər
  İmam Hüseyn (ə) barəsində hədislər
  Rate this post

  İmam Hüseyn (ə) barəsində hədislər

  İmam Hüseyn (ə) barəsində hədislərRate this post qarşınızdakı bu kitabda imam hüeyin (əleyhissalam )barəsində müxtəlif mövzulu hədislər toplanməşdir.kitabda imam huseyin (ə)ın qiyamının hədəfi və həzrətin  fəziləti barədə olsn hədislər toplanmışdır

 • İMAM ƏLİYYƏN-NƏQİ ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI
  İMAM ƏLİYYƏN-NƏQİ ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI
  Rate this post

  İMAM ƏLİYYƏN-NƏQİ ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI

  İMAM ƏLİYYƏN-NƏQİ ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATIRate this post İmam Hadi (əleyhissəlam) hicrətin iki yüz iyirminci ilində əziz atasının şəhadətindən sonra səkkiz yaşında ikən İmamət məqamına yetişmişdir. O Həzrətin İmamət müddəti otuz iki il, ümumi ömrü isə qırx bir il və bir neçə ay olmuş, hicrətin iki yüz əlli dördüncü ilində isə Samirra şəhərində şəhadətə qovuşmuş və öz […]

 • İMAM CƏFƏR SADİQ ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI
  İMAM CƏFƏR SADİQ ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI
  Rate this post

  İMAM CƏFƏR SADİQ ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI

  İMAM CƏFƏR SADİQ ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATIRate this post Altıncı İmamın adı Cəfər künyəsi Əbu-Abdullah ləqəbi Sadiq atası İmam Baqir (əleyhissəlam) anası isə Ümmü-Fərvə olmuşdur. İmam Sadiq (əleyhissəlam) hicrətin səksən üçüncü ilində rəbiül-əvvəl ayının on yeddisi Mədinə şəhərində dünyaya gəlmiş hicrətin yüz qırx səkkizinci ili altmış beş yaşında vəfat etmişdir. Müqəddəs məzarı Bəqi qəbiristanlığında atasının məzarı kənarındadır

 • İmаm Hüsеynin (ә) qiyаmınа аnаlitik bir bахış
  İmаm Hüsеynin (ә) qiyаmınа аnаlitik bir bахış
  Rate this post

  İmаm Hüsеynin (ә) qiyаmınа аnаlitik bir bахış

  İmаm Hüsеynin (ә) qiyаmınа аnаlitik bir bахışRate this post Hörmәtli охuculаrın diqqәt vә nәzәrinә çаtdırаcаğımız bu mövzu böyük vә әziz ustаdımız şәhid Mürtәzа Mütәhhәrinin еlmi tәdqiqаtlаrındаndır. О, imаm Hüsеyn (ә)-ın qаnlı inqilаbındа tә᾽sirli оlаn müхtәlif sәbәblәrin bаrәsindә gеniş tәdqiqаtlаr аpаrmış vә nәhаyәt bu hәrәkаtdа әmr bе mә᾽ruf vә nәhy әz münkәri әn yüksәk аmil hеsаb […]

 • İmam Məhdi əleyhissəlamın həyatı
  İmam Məhdi əleyhissəlamın həyatı
  Rate this post

  İmam Məhdi əleyhissəlamın həyatı

  İmam Məhdi əleyhissəlamın həyatıRate this post qarşınızdakı bu kitabda imam məhdi əleyhissalamın qeyb olma səbəbləri və naibləri və sünni və şiə mənbəələrində imam zaman barədə məlumat və həzrətin qeyb olmasının faydaları… mövzular hakda söhbet açılmışdır.

 • İMAM HƏSƏN (Ə) VƏ İMAM HÜSEYNİN (Ə) BAŞINA NƏLƏR GƏLDİ
  İMAM HƏSƏN (Ə) VƏ İMAM HÜSEYNİN (Ə) BAŞINA NƏLƏR GƏLDİ
  Rate this post

  İMAM HƏSƏN (Ə) VƏ İMAM HÜSEYNİN (Ə) BAŞINA NƏLƏR GƏLDİ

  İMAM HƏSƏN (Ə) VƏ İMAM HÜSEYNİN (Ə) BAŞINA NƏLƏR GƏLDİRate this post bu kitabda islam tarixində müsəlmanların rəhbər məsələsində düşdükləri inhirafatdan söz açılmışdır kitabın bu cildində İmam Həsən və İmam Hüseyn (əleyhiməs-salam)-ın həyatı dövrünə təsadüf edən 40-60-cı hicri illər dövründə araşdırılır.

 • İMAM MƏHƏMMƏD BAQİR ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI
  İMAM MƏHƏMMƏD BAQİR ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI
  Rate this post

  İMAM MƏHƏMMƏD BAQİR ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI

  İMAM MƏHƏMMƏD BAQİR ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATIRate this post bu kitabda imam Baqir əliyhissalamın həyatından bəhs edir kitabda imam baqir (ə)ın elmi fəaliyyətləri və xəlifələr tərəfindən hədis yzılmasının qadaqasının tarixi və … mövzulardan bəh edir

 • HƏZRƏT ZEYNƏBİN (S.Ə.) HƏYATI
  HƏZRƏT ZEYNƏBİN (S.Ə.) HƏYATI
  Rate this post

  HƏZRƏT ZEYNƏBİN (S.Ə.) HƏYATI

  HƏZRƏT ZEYNƏBİN (S.Ə.) HƏYATIRate this post bu kitab həzrəti Zeynəb (salamullahi əleyhanın) həyatından behs edir.

 • İmam Zeynül-Abidin əleyhissəlamın həyatı
  İmam Zeynül-Abidin əleyhissəlamın həyatı
  Rate this post

  İmam Zeynül-Abidin əleyhissəlamın həyatı

  İmam Zeynül-Abidin əleyhissəlamın həyatıRate this post bu kitab İmam Zeynül-Abidin əleyhissəlamın həyatından behs ed

 • İmam Məhəmməd Təqi əleyhissəlamın həyatı
  İmam Məhəmməd Təqi əleyhissəlamın həyatı
  Rate this post

  İmam Məhəmməd Təqi əleyhissəlamın həyatı

  İmam Məhəmməd Təqi əleyhissəlamın həyatıRate this post bu kitabda İmam Məhəmməd Təqi əleyhissəlamın həyatı hakda qısa və faydalı məlumatlar əldə edə bilərsiz.

 • İmam Həsən Müctəba əleyhissəlamın həyatı
  İmam Həsən Müctəba əleyhissəlamın həyatı
  Rate this post

  İmam Həsən Müctəba əleyhissəlamın həyatı

  İmam Həsən Müctəba əleyhissəlamın həyatıRate this post bu kitabda imam Həsən əleyhissalamın həyatı barədə qısa və faydali məlumatlar əldə edə bilərsiz.