islamic mənbələri

Languages
ALL
E-Books
Articles

date

  1. date
  2. title
  •  İNSAN HƏYATINDA TƏQLİDİN ROLU
    Rate this post

    İNSAN HƏYATINDA TƏQLİDİN ROLU

    Rate this post İnsan bütün seçimlərində məqsədə çatmaq üçün zəruri biliklərə malik olmalıdır. O, əldə etdiyi elm və mərifət, araşdırmalarla iqtisadi və ictimai, dünyəvi və üxrəvi (axirətə aid) həyat yolu və ənənələri müəyyənləşdirməlidir. İnsanın istedadları və gücü məhdud olduğundan, eləcə də, bütün sahələrdə mütəxəssislik dərəcəsinə yüksələ bilmədiyindən o başqalarının biliklərindən faydalanmağa məcburdur.

more