islamic mənbələri

 • Əl-Muraciat
  Əl-Muraciat
  Rate this post

  Əl-Muraciat

  Əl-MuraciatRate this post “Əl-Müraciat” kitabı, demək olar, o yazıçı və böyük alimin tərcümeyi-halı və xasiyyətnaməsini əks etdirə bilən bir kitabdır. Bu kitab oxucuya İslam tarixi ilə bağlı müxtəlif bəhslərə aid geniş məlumat verəcək.

 • HAQQIN İZİ İLƏ
  HAQQIN İZİ İLƏ
  Rate this post

  HAQQIN İZİ İLƏ

  HAQQIN İZİ İLƏRate this post Qarşınızdakı kitabda şiəliyin mənşəyi ilə bağlı gerçək dəlilləri araşdırmaqla yanaşı, müxalif fikirləri də qeyd və tənqid etməyə çalışmışıq.

 • ƏHLİ-BEYT (Ə)
  ƏHLİ-BEYT (Ə)
  Rate this post

  ƏHLİ-BEYT (Ə)

  ƏHLİ-BEYT (Ə)Rate this post Varlıq aləminin misilsiz şəxsiyyətləri, vücud gəmisinin sükançıları, yer və göy mö’cüzələri, pak ilahi sifətlərin aynaları, Həzrət Haqqın layiqli bəndələri, yerə enmiş göy əhli, ismət və paklıq simvolu Əhli-beyt (ə) haqqında danışmaq və yazmaq yetərincə çətin işdir. Bu oxşarsız pak insanların şəxsiyyətinə varmaq hər adamın işi deyil.