islamic mənbələri

 • VƏHABİ FİRQƏSİ
  VƏHABİ FİRQƏSİ
  Rate this post

  VƏHABİ FİRQƏSİ

  VƏHABİ FİRQƏSİRate this post qarşınızdakı bu kitab vəhhabilərlə bağli mövzulardan söhbet açılmışdır kitabda şəfaət, təvəssül ,qəbirləri ziyarət etmek və s mövzulardan söz açılmışdır.

 • Sәfәvilәr tаriхi (zühurdаn süqutаdәk)
  Sәfәvilәr tаriхi (zühurdаn süqutаdәk)
  Rate this post

  Sәfәvilәr tаriхi (zühurdаn süqutаdәk)

  Sәfәvilәr tаriхi (zühurdаn süqutаdәk)Rate this post bu kitabda sələfilərin tarixi hakda geniş məlumat verilir.

 • VƏHHABİLƏRİ BELƏ GÖRDÜM
  VƏHHABİLƏRİ BELƏ GÖRDÜM
  Rate this post

  VƏHHABİLƏRİ BELƏ GÖRDÜM

  VƏHHABİLƏRİ BELƏ GÖRDÜMRate this post Bu kitab həcc səfərində müşahidə edib qarşılaşılmış hadisələrin xülasəsidir.

 • Vəhhabi fitnəsi
  Vəhhabi fitnəsi
  Rate this post

  Vəhhabi fitnəsi

  Vəhhabi fitnəsiRate this post Müsəlmanlarin əksəriyyəti ilə ziddəyyətə girən məzhəblərdən biri də “Vəhhabilik” adı ilə tanınmış firqədir. Bu məzhəb öz təsisatçısı Mәhəmməd ibn Əbdül-Vəhhaba mənsubdur. O, tövhid və sələfçilik pərdəsi altında Ali-Səudun himayəsi ilə, İbn Teymiyyənin fikirlərini yayan şəxs kimi tanınmışdır. Vəhhabilik hicri qəməri tarixi ilə XII əsrdə (XVIII əsrin ortaları m.t.) meydana gəlmişdir. Hər […]

 • Vahabi etiqadının yeni təhlili
  Vahabi etiqadının yeni təhlili
  Rate this post

  Vahabi etiqadının yeni təhlili

  Vahabi etiqadının yeni təhliliRate this post Bu kitab vahabi etiqadını şiə və sünnə əhli ilə müqyisələndirib onların əsas məsələləri barəsində müzakirəyə çalışmışdır

 • Dinlərlə tanışlıq
  Dinlərlə tanışlıq
  Rate this post

  Dinlərlə tanışlıq

  Dinlərlə tanışlıqRate this post bu kitabda muxtəlif dinlərlə taniş ola biləcəksiz.

 • Vəhhabi suallarına cavablarımız
  Vəhhabi suallarına cavablarımız
  Rate this post

  Vəhhabi suallarına cavablarımız

  Vəhhabi suallarına cavablarımızRate this post Əlinizdəki kitabda təfriqəyə səbəb olacaq söhbətlərdən çəkinərək, həqiqəti dəlillərlə, gözəl şəkildə bəyan etməyə çalışmışıq. Suallara imkan daxilində səliqəli və məqbul mənbələr əsasında cavab verməyə sə’y göstərilib.

 • Vəhhabi fitnəsi
  Vəhhabi fitnəsi
  Rate this post

  Vəhhabi fitnəsi

  Vəhhabi fitnəsiRate this post Müsəlmanlarin əksəriyyəti ilə ziddəyyətə girən məzhəblərdən biri də “Vəhhabilik” adı ilə tanınmış firqədir. Bu məzhəb öz təsisatçısı Mәhəmməd ibn Əbdül-Vəhhaba mənsubdur. O, tövhid və sələfçilik pərdəsi altında Ali-Səudun himayəsi ilə, İbn Teymiyyənin fikirlərini yayan şəxs kimi tanınmışdır. Vəhhabilik hicri qəməri tarixi ilə XII əsrdə (XVIII əsrin ortaları m.t.) meydana gəlmişdir. Hər […]

 • Əl-Muraciat
  Əl-Muraciat
  Rate this post

  Əl-Muraciat

  Əl-MuraciatRate this post “Əl-Müraciat” kitabı, demək olar, o yazıçı və böyük alimin tərcümeyi-halı və xasiyyətnaməsini əks etdirə bilən bir kitabdır. Bu kitab oxucuya İslam tarixi ilə bağlı müxtəlif bəhslərə aid geniş məlumat verəcək.

 • Buxari və Müslümün səhihlərinə bir baxış.”
  Buxari və Müslümün səhihlərinə bir baxış.”
  Rate this post

  Buxari və Müslümün səhihlərinə bir baxış.”

  Buxari və Müslümün səhihlərinə bir baxış.”Rate this post Qarşınızda olan “Buxari və Müslümün səhihlərinə bir baxış” adlı bu kitab 30 ildən çoxdur ki yazılmışdır. Bu kitabın ikinci cildi İran İslam inqilabı ilə bir vaxta təsadüf edir. Təzə qurulmuş bu hökumətdə, İslam inqilabının çüçəklənməsi əhəmiyyət kəsb etdiyi üçün, üzərimizə qoyulmuş iyirmi illik Cümə namazının imamətliyi, bu […]

 • MİSTER HEMFERİN XATİRƏLƏRİ
  MİSTER HEMFERİN XATİRƏLƏRİ
  Rate this post

  MİSTER HEMFERİN XATİRƏLƏRİ

  MİSTER HEMFERİN XATİRƏLƏRİRate this post Əziz oxucular! Qarşınızda olan bu kitab, vaxtilə İngiltərənin Müstəmləkələrə Nəzarət Nazirliyi (MNN) tərəfindən müsəlman ölkələrinə casusluq məqsədilə göndərilmiş Mister Hemferin xatirələridir.

 • HAQQIN İZİ İLƏ
  HAQQIN İZİ İLƏ
  Rate this post

  HAQQIN İZİ İLƏ

  HAQQIN İZİ İLƏRate this post Qarşınızdakı kitabda şiəliyin mənşəyi ilə bağlı gerçək dəlilləri araşdırmaqla yanaşı, müxalif fikirləri də qeyd və tənqid etməyə çalışmışıq.

 • VƏHHABİ ƏQİDƏSİNƏ ƏQLİ BİR BAXİŞ ÜÇÜNCÜ CİLD ( PEYĞƏMBƏRİN (S) MƏZARININ ZİYARƏT EDİLMƏSİ)
  VƏHHABİ ƏQİDƏSİNƏ ƏQLİ BİR BAXİŞ ÜÇÜNCÜ CİLD ( PEYĞƏMBƏRİN (S) MƏZARININ ZİYARƏT EDİLMƏSİ)
  Rate this post

  VƏHHABİ ƏQİDƏSİNƏ ƏQLİ BİR BAXİŞ ÜÇÜNCÜ CİLD ( PEYĞƏMBƏRİN (S) MƏZARININ ZİYARƏT EDİLMƏSİ)

  VƏHHABİ ƏQİDƏSİNƏ ƏQLİ BİR BAXİŞ ÜÇÜNCÜ CİLD ( PEYĞƏMBƏRİN (S) MƏZARININ ZİYARƏT EDİLMƏSİ)Rate this post görkəmli tədqiqatçı alim Höccətül-İslam vəl-müslimin Hacı Şeyx Nəcməddin Təbəsiyə olmazın zəhmətlər bahasına ərsəyə gətirdiyi bu qiymətli əsərə və yanlış vəhhabi təliminə kəskin və qənaətbəxş cavablar verdiyinə görə minnətdarlığımı bildirir və hörmətli mütərcimə, dəftərxananın mədəni-maarif şöbəsinin həmkarlarına təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, […]

 • VƏHHABİ ƏQİDƏSİNƏ ƏQLİ BİR BAXİŞ
  VƏHHABİ ƏQİDƏSİNƏ ƏQLİ BİR BAXİŞ
  Rate this post

  VƏHHABİ ƏQİDƏSİNƏ ƏQLİ BİR BAXİŞ

  VƏHHABİ ƏQİDƏSİNƏ ƏQLİ BİR BAXİŞRate this post Vəhhabilər qəbrin üzərində çırağın yandırılmasına mane olmuş və onun subut və dəlilini öncədən zikr olunan rəvayətlər bilmişlər. Halbuki, o rəvayətlərin mətn və sənəd iradları bəyan olmuşdur. O rəvayət budur: “Allahın rəsulu, qəbirlərin ziyarətinə gedən qadınları və qəbirlərin üzərində məscid inşa edənləri, həmçinin qəbr üzərində çıraq yandıranları lənətləmişdir .

 • Vəhhabiliyin qısa tarixi
  Rate this post

  Vəhhabiliyin qısa tarixi

  Vəhhabiliyin qısa tarixiRate this post 18-20-ci əsrlər Vəhhabilik 18 əsrin ortalarında İslamın hənbəlilik məzhəbi daxilində yaradılmış dini cərəyandır Bu təriqənin əsası Məhəmməd ibni Əbdülvəhhab adlı ərəbistanlı bir şəxs tərəfindən qoyulduğu üçün onun atasının adı ilə vəhhabilik adlandırılmışdır Yaranma tarixi Məhəmməd ibni Əbdülvəhhab tə limi təqribən 1704-cü ildə indiki Səudiyyə ərəbistanı ərazisində doğulmuşdur Onun atası Əbdülvəhhab […]

 • VƏHHABİ ƏQİDƏSİNƏ ƏQLİ BİR BAXİŞ
  VƏHHABİ ƏQİDƏSİNƏ ƏQLİ BİR BAXİŞ
  3.2 (64.17%) 240 votes

  VƏHHABİ ƏQİDƏSİNƏ ƏQLİ BİR BAXİŞ

  VƏHHABİ ƏQİDƏSİNƏ ƏQLİ BİR BAXİŞ3.2 (64.17%) 240 votes Vəhhabilər qəbirləri təmir etməyi, üzərində bina ucaltmağı, günbəz tikməyi və bəzək işləri aparmağı şirk və kafirlik kimi qələmə verir və qəbir üzərində inşa edilən türbə və günbəzlərin dağıdılmasını vacib hesab edirlər. Belə fətvalardan bir neçəsinə nəzər salaq.

 • İSLAMDA ŞİƏLİK
  İSLAMDA ŞİƏLİK
  3.2 (63.87%) 93 votes

  İSLAMDA ŞİƏLİK

  İSLAMDA ŞİƏLİK3.2 (63.87%) 93 votes Əziz oxucular, qarşınızda olan bu kitab şiəliyin qərb ölkələrində tanıtdırılması məqsədilə yazılan müxtəsər bir əsərdir. Keçən əsrdə qərb alimləri İslamın müxtəlif sahələri, islam mədəniyyəti və məzhəbləri barədə geniş mütaliə və araşdırmalar aparmışlar. Lakin görülən tədbirlərin və yazılan əsərlərin əksəriyyətində son dərəcə təəssübkeşlik və qərəzçilik hissi müşahidə olunur, hər bir sahədə […]

 • VƏHHABİ ƏQİDƏSİNƏ ƏQLİ BİR BAXİŞ
  VƏHHABİ ƏQİDƏSİNƏ ƏQLİ BİR BAXİŞ
  Rate this post

  VƏHHABİ ƏQİDƏSİNƏ ƏQLİ BİR BAXİŞ

  VƏHHABİ ƏQİDƏSİNƏ ƏQLİ BİR BAXİŞRate this post Həzrət Fatimə (s) haqqında nəql edilmişdir: “O, həmişə şəhidlər ağası Həmzə və digər Ühüd şəhidlərinin qəbrini hər cümə və ya həftədə iki dəfə ziyarət edirdi. Bu əməl Həzrət Peyğəmbərin (s) mübarək həyatı zamanı baş verirdi.

 • Peyğəmbərin (s) məzarını ziyarət edilməsi.
  Rate this post

  Peyğəmbərin (s) məzarını ziyarət edilməsi.

  Peyğəmbərin (s) məzarını ziyarət edilməsi.Rate this post Qəstəlani[1] və İbni Həcər “Əlcövhərül-münəzzəm” kitabında İbni Teymiyyə barəsində belə söyləmişlər ki, o (İbni Teymiyyə), Peyğəmbərin (s) məzarının ziyarət etməsini (istər Şə`ddur-rihal, Şəddur-rihals,2[2]) yasaq və haram etmişdir. [1]  İrşadus-sari, c: 2, səh: 329. [2] Kəşful-irtiyab, səh: 365. “Şəddur-rihal” sözü “səfər etmək” mənasına işarədir. “Şəddur-rihal” hərfi mənada “yük bağlamaq”, […]

 • VƏHHABİ ƏQİDƏSİNƏ ƏQLİ BİR BAXİŞ
  VƏHHABİ ƏQİDƏSİNƏ ƏQLİ BİR BAXİŞ
  Rate this post

  VƏHHABİ ƏQİDƏSİNƏ ƏQLİ BİR BAXİŞ

  VƏHHABİ ƏQİDƏSİNƏ ƏQLİ BİR BAXİŞRate this post Artıq iki əsrdən çoxdur ki, qondarma Vəhhabi məzhəbi dağıdıcı həşərat kimi dinin canına düşmüşdür. Hansı ki, bu məzhəb sağlam zəkanın qəbul etdiyi normalarla, yaradılışdan gələn fitri meyllərlə heç bir şəkildə uyuşmur. İbn Teymiyyənin dоnuq və sərt fikirlərindən qaynaqlanan bu təlimin başlıca prinsiplərinə azacıq nəzər salsaq, onun təsisçilərinin dinə, […]

 • Page 1 of 212