islamic mənbələri

 • ZƏRİF MƏQAMLAR (Üçüncü cild)
  ZƏRİF MƏQAMLAR (Üçüncü cild)
  3 (60%) 5 votes

  ZƏRİF MƏQAMLAR (Üçüncü cild)

  ZƏRİF MƏQAMLAR (Üçüncü cild)3 (60%) 5 votes Böyük Rəhbər Ayətullah Xameneinin 1979-2004-cü illərdə müəllim və tələbələr qarşısında çıxışlarından seçmələr      

 • ZƏRİF MƏQAMLAR (Birinci cild)
  ZƏRİF MƏQAMLAR (Birinci cild)
  2 (40%) 1 vote

  ZƏRİF MƏQAMLAR (Birinci cild)

  ZƏRİF MƏQAMLAR (Birinci cild)2 (40%) 1 vote Böyük Rəhbər Ayətullah Xameneinin 1979-2004-cü illərdə müəllim və tələbələr qarşısında çıxışlarından seçmələr    

 • vilayət bağçası(ikinci cild)
  vilayət bağçası(ikinci cild)
  Rate this post

  vilayət bağçası(ikinci cild)

  vilayət bağçası(ikinci cild)Rate this post İslam İnqilabının Böyük Rəhbəri Ayətullah Xameneinin tələbə və müəllimlərə tövsiyələri

 • sehifeyi səccadiyə
  sehifeyi səccadiyə
  3 (60%) 2 votes

  sehifeyi səccadiyə

  sehifeyi səccadiyə3 (60%) 2 votes imam zeynəl Abidin əleyhissalamın kalamlarından ibarət olan dualar .

 • İNTİZAR
  İNTİZAR
  3 (60%) 1 vote

  İNTİZAR

  İNTİZAR3 (60%) 1 vote bu kitabda Müvəffəqiyyətin sirləri silsiləvi bəhslərindən biri olan intizar (imam zamanın zuhurun gözləmək) hakda məlumat verilir.

 • VİLAYƏT BAĞÇASI İKİNCİ CİLD
  VİLAYƏT BAĞÇASI İKİNCİ CİLD
  Rate this post

  VİLAYƏT BAĞÇASI İKİNCİ CİLD

  VİLAYƏT BAĞÇASI İKİNCİ CİLDRate this post İslam İnqilabının Böyük Rəhbəri Ayətullah Xameneinin tələbə və müəllimlərə tövsiyələri

 • .Ayətullahül-üzma Behcətin həyatı
  .Ayətullahül-üzma Behcətin həyatı
  Rate this post

  .Ayətullahül-üzma Behcətin həyatı

  .Ayətullahül-üzma Behcətin həyatıRate this post . qarşınızdakı kitab Ayətullahül-üzma Behcətin həyatından behs edir .

 • Təlim və Tərbiyə
  Təlim və Tərbiyə
  Rate this post

  Təlim və Tərbiyə

  Təlim və TərbiyəRate this post Bu kitab Böyük Rəhbər Ayətullah Xameneinin baxışında Təlim və Tərbiyə movzusundan sohbet acir.

 • NƏSİHƏTLƏR
  NƏSİHƏTLƏR
  2.9 (58.94%) 263 votes

  NƏSİHƏTLƏR

  NƏSİHƏTLƏR2.9 (58.94%) 263 votes İslam dininin qorunub əbədi olaraq saxlanılmasının və genişlənməsinin əsas zəmanətvericisi onun göstərişlərinin təbliğ olunması, insanları yaxşı işlərə də`vət edib, pis işlərdən çəkindirmək prinsipinin həyata keçirilməsidir. Bu üç böyük və mühüm iş vacib bir vəzifə kimi bu dinin bütün ardıcıllarının öhdəsinə düşür. Yə`ni müsəlmanların hər biri üçün fərdi olaraq ilahi hökmlərdən öyrəndiyi […]

 • AXİRƏT AZUQƏSİ
  AXİRƏT AZUQƏSİ
  Rate this post

  AXİRƏT AZUQƏSİ

  AXİRƏT AZUQƏSİRate this post Qarşınızdakı kitab, əziz peyğəmbərimiz həzrət Məhəmmədin (s) öz yaxın və uca məqamlı səhabələrindən biri olan Əbuzərə söylədiyi qısa və dərin məzmunlu nəsihətlərindən ibarətdir. Bu rəvayət cüz᾿i fərqlərlə «Məkarimul-əxlaq», «Əmaliyi Şeyx Tusi»,«Məcmueyi-vərram» və «Biharul-ənvar» kimi mö᾿təbər kitablarda qeyd olunmuşdur. Biz bu hədisin «Biharul-ənvar»da[1] olan nümunəsini seçib, bunun barəsində izah və təfsir verməyi […]

 • PЕYĞӘMBӘRİN (S) DАVRАNIŞLАRINА BİR BАХIŞ
  PЕYĞӘMBӘRİN (S) DАVRАNIŞLАRINА BİR BАХIŞ
  Rate this post

  PЕYĞӘMBӘRİN (S) DАVRАNIŞLАRINА BİR BАХIŞ

  PЕYĞӘMBӘRİN (S) DАVRАNIŞLАRINА BİR BАХIŞRate this post İnsаn еlә yаrаdılıb ki, hәm bütün yахşı vә bәyәnilmiş хüsusiyyәtlәrә mаlik оlа bilәr, hәm dә pis vә bәyәnilmәyәn хüsusiyyәtlәri özündә güclәndirә bilәr. Dеmәk, bәşәr hаqq yоlundа оlаn әn yахşı insаn vә yа tаriхin üzünü qаrа еdәn әn pis cinаyәtkаr оlmаq iqtidаrındаdır.

 • ŞƏHADƏT YATAĞINDA MÖVLANIN (Ə) ÖYÜDÜ
  ŞƏHADƏT YATAĞINDA MÖVLANIN (Ə) ÖYÜDÜ
  Rate this post

  ŞƏHADƏT YATAĞINDA MÖVLANIN (Ə) ÖYÜDÜ

  ŞƏHADƏT YATAĞINDA MÖVLANIN (Ə) ÖYÜDÜRate this post