islamic mənbələri

  1. home

  2. book

  3. Vəhhabi fitnəsi

  Vəhhabi fitnəsi

  Vəhhabi fitnəsi

  • .Əli Əsğər Rizvani
  • 964-5934-79-6
  • .Şəhriyar
  download

   Download

  Vəhhabi fitnəsi
  Rate this post
  description book specs comment

  Müsəlmanlarin əksəriyyəti ilə ziddəyyətə girən məzhəblərdən biri də “Vəhhabilik” adı ilə tanınmış firqədir. Bu məzhəb öz təsisatçısı Mәhəmməd ibn Əbdül-Vəhhaba mənsubdur. O, tövhid və sələfçilik pərdəsi altında Ali-Səudun himayəsi ilə, İbn Teymiyyənin fikirlərini yayan şəxs kimi tanınmışdır. Vəhhabilik hicri qəməri tarixi ilə XII əsrdə (XVIII əsrin ortaları m.t.) meydana gəlmişdir. Hər şeydən öncə vəhhabiliyin banisi və onun yayılması haqda qısа şəkildə ilkin məlumat verməyi faydalı hesab edirik.

  • .Əli Əsğər Rizvani
  • 964-5934-79-6
  • .Şəhriyar
  • 2006
  • Birinci