TORPAQ ÜZӘRİNӘ SӘCDӘ VӘ İKİ NAMAZIN ARDICIL QILINMASI

TORPAQ ÜZӘRİNӘ SӘCDӘ VӘ İKİ NAMAZIN ARDICIL QILINMASI

Bütünyaranmışlarınağası, peyğəmbərlərinənüstünüolanMəhəmmədəvəOnunpak Әhli–beytinəAllahınsalavatvəsalamıolsun!Bunlaroşəxslərdirki, Allah–taalaOnlardanhərbirçirkinliyiuzaqlaşdırmışvəOnlarıtər–təmiz, paketmişdir.

 • Seyyid Məhəmməd İbrahim əl-Müvəhhid əl-Qəzvini
 • Birinci
 • Moce-elm
Rate this post
about this book
 • overview

  Bütünyaranmışlarınağası, peyğəmbərlərinənüstünüolanMəhəmmədəOnunpak Әhli-beytinəAllahınsalavatsalamıolsun!Bunlaroşəxslərdirki, Allah-taalaOnlardanhərbirçirkinliyiuzaqlaşdırmışOnlarıtər-təmiz, paketmişdir.

 • details
  • Seyyid Məhəmməd İbrahim əl-Müvəhhid əl-Qəzvini
  • Birinci
  • Moce-elm
 • reviews