click on book to show pdf

Sual və cavab

Əziz oxucular! Hal-hazırda oxucusu oldugunuz bu kitab əsrimizin dahi alimi filosof Əllamə Seyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbai ilə аlimlәrdәn birinin müxtəlif mövzularda sоrğu-suаlı və bəyan etdiyi bəzi mövzular әsаsındа tərtib edilmişdir.

 • Ustаd Аyәtullаh Әllаmә Tәbаtәbаi
 • 2009
 • Birinci,
Rate this post
Sual və cavab
about this book
 • overview

  Əziz oxucular! Hal-hazırda oxucusu oldugunuz bu kitab əsrimizin dahi alimi filosof Əllamə Seyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbai ilə аlimlәrdәn birinin müxtəlif mövzularda sоrğu-suаlı və bəyan etdiyi bəzi mövzular әsаsındа tərtib edilmişdir.

 • details
  • Ustаd Аyәtullаh Әllаmә Tәbаtәbаi
  • 2009
  • Birinci,
 • reviews