click on book to show pdf

SEYYİDÜŞ-ŞÜHƏDA HƏMZƏ (İdeallarla tanışlıq)

Bu kitabda oxuyacaqlarınız İslamın rəşadətli sərkərdəsi, tövhid qoşununun güclü qolu, Allah Peyğəmbərinin (s) əmisi və vəfalı dostu həzrət Seyyidüş-şühəda («şəhidlər ağası») Həmzənin həyatına ötəri bir baxışdır.

 • CƏVAD MÜHƏDDİSİ
 • Faiz
 • 2005
Rate this post
SEYYİDÜŞ-ŞÜHƏDA HƏMZƏ (İdeallarla tanışlıq)
about this book
 • overview

  Bu kitabda oxuyacaqlarınız İslamın rəşadətli sərkərdəsi, tövhid qoşununun güclü qolu, Allah Peyğəmbərinin (s) əmisi və vəfalı dostu həzrət Seyyidüş-şühəda («şəhidlər ağası») Həmzənin həyatına ötəri bir baxışdır.

 • details
  • CƏVAD MÜHƏDDİSİ
  • Faiz
  • 2005
  • Birinci
 • reviews