islamic mənbələri

  1. home

  2. book

  3. Sәfәvilәr tаriхi (zühurdаn süqutаdәk)

  Sәfәvilәr tаriхi (zühurdаn süqutаdәk)

  SӘFӘVİLӘR TАRİХİ (ZÜHURDАN SÜQUTАDӘK)

  • Rәsul Cә’fәriyаn
  • ehliwie-samux.com
  • 2007
  download

   Download

  Sәfәvilәr tаriхi (zühurdаn süqutаdәk)
  Rate this post
  description book specs comment

  bu kitabda sələfilərin tarixi hakda geniş məlumat verilir.

  • Rәsul Cә’fәriyаn
  • ehliwie-samux.com
  • 2007
  • birinci