click on book to show pdf

ŞƏRAB HAQQINDA QİRX HƏDİS

Qarşınızdakı bu kitab şərab haqqında qırx hədis toplusudur .kitabda quran və  şərab,sərabxorun imanı və şərabxorla  rəftar və  … mövzulardan söhbət açılmışdır.

 • m. Şərifi
 • islam maarifi və islami əlaqələr təşkilatı
 • 1996
Rate this post
ŞƏRAB HAQQINDA QİRX HƏDİS
about this book
 • overview

  Qarşınızdakı bu kitab şərab haqqında qırx hədis toplusudur .kitabda quran və  şərab,sərabxorun imanı və şərabxorla  rəftar və  ... mövzulardan söhbət açılmışdır.

 • details
  • m. Şərifi
  • islam maarifi və islami əlaqələr təşkilatı
  • 1996
 • reviews