Peyğəmbərin (s) məzarını ziyarət edilməsi.

Peyğəmbərin (s) məzarını ziyarət edilməsi.

Qəstəlani[1] və İbni Həcər “Əlcövhərül-münəzzəm” kitabında İbni Teymiyyə barəsində belə söyləmişlər ki, o (İbni Teymiyyə), Peyğəmbərin (s) məzarının ziyarət etməsini (istər Şə`ddur-rihal, Şəddur-rihals,2[2]) yasaq və haram etmişdir. [1]  İrşadus-sari, c: 2, səh: 329. [2] Kəşful-irtiyab, səh: 365. “Şəddur-rihal” sözü “səfər etmək” mənasına işarədir. “Şəddur-rihal” hərfi mənada “yük bağlamaq”, burada isə məcazi olaraq səfər yükünü bağlamaq […]

Rate this post
about this book
  • overview

    Qəstəlani[1] və İbni Həcər “Əlcövhərül-münəzzəm” kitabında İbni Teymiyyə barəsində belə söyləmişlər ki, o (İbni Teymiyyə), Peyğəmbərin (s) məzarının ziyarət etməsini (istər Şə`ddur-rihal, Şəddur-rihals,2[2]) yasaq və haram etmişdir.    [1]  İrşadus-sari, c: 2, səh: 329.
    [2] Kəşful-irtiyab, səh: 365. “Şəddur-rihal” sözü “səfər etmək” mənasına işarədir. “Şəddur-rihal” hərfi mənada “yük bağlamaq”, burada isə məcazi olaraq səfər yükünü bağlamaq (səfər etmək) anlamını ifadə edir. Məlum rəvayət “Şəddur-rihal” hədisi adı altında tanındığından biz bu sözü tərcüməsiz qeyd edirik.

  • details
  • reviews