islamic mənbələri

  1. home

  2. book

  3. ÖVSAFÜL-ƏŞRAF

  ÖVSAFÜL-ƏŞRAF

  ÖVSAFÜL-ƏŞRAF

  • Xacə Nəsirəddin Tusi
  • Birinci
  • Darul-huda
  download

   Download

  ÖVSAFÜL-ƏŞRAF
  Rate this post
  description book specs comment

  Dahi Azərbaycan alimi və mütəfəkkiri Xacə Nəsirəddin Tusi haqqında çox yazılmış, çox fikirlər söylənilmişdir. Belə yazılar arasında bə`zən həqiqətdən bir az uzaq, bə`zən də müxtəlif səbəblərdən irəli gələn ixtilaflı nəzərlərə də rast gəlinir. Tusi şəxsiyyəti bə`zən ifrat dərəcədə şişirdilir, bə`zən də qərəzli yanaşma nəticəsində mənfi obraza çevrilir.

  • Xacə Nəsirəddin Tusi
  • Birinci
  • Darul-huda