islamic mənbələri

  1. home

  2. book

  3. Məhəmməd Füzulinin Qəzəllərinin Irfani Şərhi

  Məhəmməd Füzulinin Qəzəllərinin Irfani Şərhi

  irfani şerler

  • Əsğər Şahi
  • əlibeyt
  • 2008
  download

   Download

  Məhəmməd Füzulinin Qəzəllərinin Irfani Şərhi
  Rate this post
  description book specs comment

  bu kitab dahi şair məhəmməd fizulinnin şerlərindən toplumudur. və kitabda bu şerlər irfani baxımdan şərh edilmişdir.

  • Əsğər Şahi
  • əlibeyt
  • 2008